kinh tế - chính trị

Agribank - Chi nhánh Thanh Trì ký kết thỏa thuận liên ngành với Hội Nông dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện
Ngày đăng 01/06/2017 | 15:49  | View count: 1182

Ngân hàng NN&PTNT Agribank - Chi nhánh Thanh Trì tổ chức lễ ký kết thỏa thuận liên ngành với Hội Nông dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, nhằm thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ. Đ/c Nguyễn Hồng Hải - Phó Chủ tịch Hội Nông dân TPHN, đ/c Nguyễn Thị Tuyết - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Thành phố HN; đ/c Nguyễn Văn Thiêm - Phó Giám đốc điều hành Agribank chi nhánh Thanh Trì, đ/c Trình Thị Kim Loan - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, đ/c Đặng Đức Quỳnh - Phó Chủ tịch UBND huyện đã tới dự.

       Việc ký kết thỏa thuận liên ngành về cho vay vốn qua tổ được thực hiện trên nguyên tắc phối hợp gắn kết, triển khai hiệu quả, thiết thực. Qua đó, nhằm thực hiện tốt Nghị định 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Với những thỏa thuận cụ thể như:

       - Phối hợp với Agribank Thanh Trì tăng cuờng công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện của tổ chức Hội cơ sở, các Tổ vay vốn và hộ vay vốn.

       - Hội Nông dân và Hội LHPN huyện phối hợp với Agribank Thanh Trì và các ngành liên quan tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Hội cơ sở, cán bộ Tổ vay vốn; Tổ chức các hoạt động nâng cao kiến thức, phổ biến kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, đào tạo nghề cho hội viên; Huớng dẫn hội viên sử dụng vốn đúng mục đích đem lại hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

       - Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người vay vốn và sử dụng các dịch vụ theo đúng quy định của pháp luật.

       - Thông báo cho Agribank Thanh Trì ý kiến của cán bộ, hội viên nông dân, phụ nữ liên quan đến việc vay vốn, sử dụng các dịch vụ của Agribank Thanh Trì và các thông tin liên quan khác trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị định số 55/2015/NĐ-CP.

       - Chi nhánh Thanh Trì bố trí vốn cho vay qua Tổ do Hội Nông dân huyện Thanh Trì quản lý theo lộ trình mỗi năm tăng tối đa 25% trên số dư nợ cho vay qua Tổ do Hội Nông dân huyện Thanh Trì quản lý.

       -  Phối hợp với Hội Nông dân huyện Thanh Trì tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ Hội Nông dân về nghiệp vụ tín dụng và cung cấp các sản phẩm dịch vụ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện thoả thuận.

       Thông qua việc ký kết thỏa thuận liên ngành giúp Agribank - Chi nhánh Thanh trì có điều kiện mở rộng đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn, góp phần nâng cao năng lực tài chính và phát triển thương hiệu Agribank. 

       Dự lễ ký kết, đồng chí Đặng Đức Quỳnh - Phó Chủ tịch UBND huyện nêu rõ: Trên cơ sở những quy định chung của Nghị định 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, Agribank Thanh Trì nên có dạng tờ gấp để làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền tới bà con nhân dân các xã, thị trấn thông qua Hội Nông dân và Hội LHPN huyện để bà con có điều kiện vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, tiêu dùng nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống….

        Thỏa thuận liên ngành được ký kết góp phần tăng cường sự phối hợp giữa Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và Agribank chi nhánh Thanh Trì nhằm tổ chức tốt việc thực hiện chính sách tín dụng ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, giúp cho hội viên Hội Nông dân và hội viên Hội LHPN trên địa bàn huyện có điều kiện vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, tiêu dùng nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Từ đó các cấp Hội có điều kiện đẩy mạnh công tác vận động, tập hợp hội viên, xây dựng củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. 

 

Theo Nguyễn Thị Thủy - PV Trung tâm VH, TT & TT huyện./.