HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

THANH TRÌ: KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG KHÓA II NĂM 2024
Ngày đăng 11/03/2024 | 14:31  | Lượt xem: 126

Ngày 11/3/2024, Ban Tổ chức Huyện ủy phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa II năm 2024.

Dự khai giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa II năm 2024 có đồng chí Lý Duy Xuân, UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Giám đốc Trung tâm Chính trị Huyện, đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Huyện ủy. Lớp học gồm 101 quần chúng ưu tú được 23 chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy quan tâm, giáo dục, giúp đỡ và cử đi học.

 

Tham gia khóa học, các học viên được tìm hiểu chuyên đề về Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kết thúc khóa học, các học viên được xem xét về thời gian tham gia học tập đầy đủ theo quy định và hoàn thành bài thu hoạch để được Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện cấp chứng nhận “Hoàn thành chương trình nhận thức về Đảng khóa II năm 2024”, sau đó quần chúng ưu tú tiếp tục được các chi, đảng bộ bồi dưỡng, giúp đỡ, giáo dục và xem xét đề nghị kết nạp Đảng trong quá trình rèn luyện, phấn đấu ở những năm tiếp theo./.

Triệu Quang Xuyên_BTGHU