HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

ĐẢNG UỶ QUÂN SỰ HUYỆN THANH TRÌ: HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 8 KHOÁ XIII
Ngày đăng 14/12/2023 | 16:00  | Lượt xem: 855

Ngày 14-12, Đảng ủy Quân sự huyện Thanh Trì đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Thượng tá Đỗ Minh Đắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các cán bộ, đảng viên được nghiên cứu, học tập, quán triệt 4 chuyên đề, gồm Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; Tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới; và Hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Qua hội nghị giúp cấp ủy tổ chức Đảng, chỉ huy các cấp, cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trên cơ sở đó, cấp uỷ chỉ đạo xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa vào nghị quyết lãnh đạo thường kỳ, thực hiện bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Bên cạnh đó, việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết phải được tuyên truyền sâu rộng trong các cơ quan tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”./.

Triệu Quang Xuyên - BTGHU