hoạt động của các xã - Thị trấn

HĐND xã Yên Mỹ khóa XX : Kỳ họp thứ 13.
Ngày đăng 04/04/2021 | 22:19  | View count: 77

Ngày 2/4/2021, Hội đồng nhân dân xã Yên Mỹ khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 13 .

Tới dự kỳ họp có các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND – UBND - UBMTTQ xã và các vị đại biểu HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 .

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND xã khóa XX đã xem xét và thống nhất thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh PCT HĐND xã đối với ông Nguyễn Đình Quyết và miễn nhiệm chức danh PCT UBND xã đối với ông Nguyễn Viết Hùng .

Thông qua tờ trình giới thiệu nhân sự, bầu kiện toàn chức danh PCT Hội đồng nhân dân xã, khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Đàm Mạnh Thi – Bí thư Đoàn thanh niên xã với tỷ lệ phiếu bầu đạt 66,67% và kiện toàn chức danh PCT UBND xã đối với ông Nguyễn Đình Quyết  với tỷ lệ phiếu bầu đạt 70,83%.

Cũng tại kỳ họp, các đaị biểu HĐND xã đã thông qua tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khu nông nghiệp công nghệ cao kết hợp thương mại dịch vụ khu đất Tây làng xã Yên Mỹ. 100% đại biểu HĐND xã nhất trí thông qua Nghị quyết kỳ họp

Thanh Hồng – Trung tâm Văn hóa – TT&TT