hoạt động của các xã - Thị trấn

Đại Áng và thị trấn Văn Điển học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội
Ngày đăng 11/01/2021 | 14:45  | View count: 81

Ngày 9/01/2021, Đảng bộ xã Đại Áng và thị trấn Văn Điển tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025 tới toàn thể các đồng chí cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ.

Đồng chí Đào Tân Lý - UVBTV, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tới dự và làm báo cáo viên tại xã Đại Áng. Đồng chí Nguyễn Quỳnh Lan - Phó Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy tới dự và làm báo cáo viên tại thị trấn Văn Điển.

          Tại hội nghị, báo cáo viên đã thông tin nhanh về thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, họp từ ngày 11 - 13/10/2020. Báo cáo viên đã phân tích sâu những  nội dung quan trọng của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đánh giá về những kết quả đạt được, hạn chế tồn tại và bài học kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Báo cáo viên cũng phân tích kỹ về mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển thủ đô đến năm 2045; 20 chỉ tiêu chủ yếu trong giai đoạn từ nay đến năm 2025; 5 định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm; 3 khâu đột phá, 14 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu Nghị quyết đã đề ra.

          Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII là nhằm tổ chức quán triệt sâu sắc phương châm Đại hội "Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển" và những nội dung Nghị quyết Đại hội tới toàn bộ các sở, ban, ngành, quận, huyện. Qua đó, tạo sự thống nhất cao từ nhận thức đến hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

          Qua hội nghị, Đảng bộ xã Đại Áng và thị trấn Văn Điển yêu cầu các đồng chí cán bộ, đảng viên trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng chương trình hành động sát thực, nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Thanh Hồng – Trung tâm Văn hóa – TT&TT