hoạt động của các xã - Thị trấn

Đảng bộ xã Vạn Phúc triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2021.
Ngày đăng 08/01/2021 | 11:56  | View count: 1757

Ngày 7/1, Đảng bộ xã Vạn Phúc tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Đào Tân Lý – UVBTV – Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy- Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị Huyện đã tới dự.

Năm 2020, Ban chấp hành Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả chủ đề  “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp”. Kinh tế xã chuyển dịch đúng hướng, tổng giá trị sản xuất tăng 7,3%; thu nhập bình quân đầu người đạt 54,6 triệu đồng/người/năm, đạt 103% so với năm 2019. Hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT diễn ra sôi động và đạt nhiều thành tích cao. An sinh xã hội được đảm bảo. Công tác quản lý đất đai, xây dựng; trật tự văn minh đô thị; vệ sinh môi trường; phòng chống dịch bệnh được chỉ đạo quyết liệt; an ninh trật tự được giữ vững; công tác quốc phòng, quân sự địa phương tiếp tục được củng cố vững chắc. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể từng bước được đổi mới, hiệu lực, hiệu quả.

Công tác xây dựng Đảng được đặc biệt quan tâm, có nhiều đổi mới và tổ chức tốt việc triển khai học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương khóa XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ  XXIV, 04 chương trình công tác của Đảng bộ xã;  tỷ lệ đảng viên tham gia học tập đạt trên 90%. Tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4; Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” . Công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ và Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ được coi trọng; Đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020; thực hiện giao ban công tác và phân công các đồng chí Đảng ủy viên, Uỷ viên UBKT Đảng ủy tham dự sinh hoạt các chi bộ theo quy chế hoạt động của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy. Duy trì giám sát thường xuyên việc đảng viên thực hiện nhiệm vụ đảng viên, nề nếp sinh hoạt Đảng, tham gia học tập Nghị quyết. Trong năm 2020, đã chọn cử 20quần chúng ưu tú đi học lớp cảm tình đảng, kết nạp được 15/15 đảng viên mới đạt 100%; đề nghị xét chuyển đảng chính thức cho 20 đảng viên dự bị.

Đồng chí Đào Tân Lý – UVBTV – Trưởng ban tuyên giáo Huyện ủy,

Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị Huyện phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đào Tân Lý – UVBTV – Trưởng ban tuyên giáo Huyện ủy, giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị Huyện, nhấn mạnh: Năm, 2021, Đảng ủy xã Vạn Phúc cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên và nhân dân. Tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII, nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, triển khai thực hiện Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và của Đảng bộ xã; triển khai tích cực các phong trào thi đua, các công trình phần việc chào mừng  Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chuẩn bị tốt cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Thường xuyên bồi dưỡng đào tạo đội ngũ cán bộ về trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, đáp ứng với nhu cầu của tình hình mới.

Nhân dịp này, Đảng ủy xã đã khen thưởng 10 tập thể, 61 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng đảng năm 2020 .

Thanh Hồng- Trung tâm Văn hóa – TT&TT