hoạt động của các xã - Thị trấn

Xã Vĩnh Quỳnh tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020
Ngày đăng 05/01/2021 | 20:39  | View count: 1943

Ngày 5/01/2021, Đảng ủy xã Vĩnh Quỳnh tổng kết công tác xây dựng Đảng và công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020

Tới dự có đồng chí Nguyễn Huy Chương – UVBTV Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện, đồng chí  Nguyễn Thị Thu Huyền – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận huyện ủy.

Năm 2020, BCH Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả chủ đề  “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp”. Công tác xây dựng Đảng được đặc biệt quan tâm, có nhiều đổi mới và tổ chức tốt việc triển khai học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương khóa XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ  XXIV, 05 chương trình công tác của Đảng bộ xã…. tỷ lệ đảng viên tham gia học tập đạt trên 95%. Tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4; Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Tập trung chỉ đạo đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 đảm bảo đúng tiến độ; Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020- 2025.  Tổ chức lấy ý kiến giới thiệu đối với các chức danh chủ tịch HĐND, chủ tịch, phó chủ tịch UBND đảm bảo đúng quy trình. . Rà soát, lập danh sách đề nghị cấp trên tặng huy hiệu Đảng và chi trả chế độ đối với 58 đồng chí đảng viên, với số tiền là trên 216 triệu đồng.

Trong năm qua, Đảng ủy xã đã xây dựng và ban hành 12 nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác Đảng, công tác chính quyền. Thực hiện nghiêm túc việc “Đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ h à ng tháng” và cán bộ công chức, người lao động thuộc Đảng ủy- UBND quản lý. Kết nạp 17 đảng viên mới đạt 100% chỉ tiêu giao; cử 18 đảng viên theo học lớp bồi dưỡng đảng viên mới, 66 quần chúng ưu tú tham gia học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; đề nghị chuyển Đảng chính thức cho 15 đảng viên dự bị.

Về phương hướng nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2021, đồng chí Dương Văn Độ  – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Vĩnh Quỳnh, nhấn mạnh: “Tiếp tục chỉ đạo quán triệt, tổ chức thực hiện các hội nghị gắn với thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2021 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, đổi mới và phát triển”. Triển khai tích cực các phong trào thi đua, thực hiện các công trình, phần việc chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thức XIII của Đảng. Triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.  Hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội, bảo đảm an ninh- quốc phòng. Huy động mọi nguồn lực, tập trung thực hiện hiệu quả Đề án xây dựng xã Vĩnh Quỳnh thành phường giai đoạn 2021-2025.”

Tại hội nghị tổng kết, Đảng ủy xã Vĩnh Quỳnh đã Khen thưởng 03 chi bộ và 109 đảng viên "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, 5 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ  năm 2020.

Thanh Hồng – Trung tâm Văn hóa – TT&TT