hoạt động của các xã - Thị trấn

Đồng chí Đỗ Đăng Nhượng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Quỳnh nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 10/09/2020 | 08:27  | View count: 196

Ngày 9/9/2020, HĐND xã Vĩnh Quỳnh khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ mười ba. Đây là kỳ họp chuyên đề về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐND xã bầu kiện toàn bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND xã.

Tới dự kỳ họp có đồng chí Vũ Anh Tú - UVBTV, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Thị Hằng - HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện và 35/35 đại biểu HĐND xã Vĩnh Quỳnh khóa XX. 

Tại kỳ họp thứ mười ba HĐND xã Vĩnh Quỳnh  đã thực hiện  các bước thông qua tiêu chuẩn đối với chức danh Phó Chủ tịch UBND, thông qua tờ trình về công tác nhân sự, ứng cử, đề cử theo luật và thực hiện  bầu  cử trực tiếp bằng hình thức bỏ phiếu kín  chức danh Phó Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Đỗ Đăng Nhượng, sinh ngày 01/6/1975. Chức vụ hiện nay là đảng ủy viên, Công an viên xã. 

Kết quả, đồng chí Nguyễn Đăng Nhượng trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Quỳnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, với 32/35 số phiếu bầu, đạt tỷ lệ 91,4 %. 

Đồng chí Nguyễn Đăng Nhượng - Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Quỳnh  phát biểu cảm ơn 

Phát biểu sau khi nhận chức, đồng chí Nguyễn Đăng Nhượng - Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Quỳnh cảm ơn sự tín nhiệm của các đại biểu HĐND xã. Với trọng trách được giao, đồng chí sẽ trân trọng học hỏi, kế thừa những thành quả, kinh nghiệm quý báu; nguyện đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết của mình, chung sức, đồng lòng cùng tập thể các thành viên UBND xã cháp hành nghiêm túc sự lãnh đạo của Đảng ủy, HĐND xã. Phát huy tinh thần đoàn kết, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ của tập thể UBND.

Thanh Hồng – Trung tâm Văn hóa – TT&TT