hoạt động của các xã - Thị trấn

Xã Tam Hiệp tổ chức thành công bầu cử chức danh trưởng thôn Huỳnh Cung, Tựu Liệt nhiệm kỳ 2020 - 2023
Ngày đăng 27/07/2020 | 20:59  | View count: 101

Ngày 26/7/2020, cử tri đại diện hộ gia đình thôn Huỳnh Cung, Tựu Liệt đã trực tiếp đi bỏ phiếu bầu chọn những người có uy tín, có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, có năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ ở cơ sở vào chức danh trưởng thôn nhiệm kỳ 2020 – 2023.

     Đúng 7h sáng, tại các địa điểm bầu cử ở thôn Huỳnh Cung, Tựu Liệt đã đồng loạt tổ chức khai mạc cuộc bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2020 – 2023.

Quang cảnh khai mạc bầu cử Trưởng thôn  Huỳnh Cung

Quang cảnh khai mạc bầu cử Trưởng thôn Tựu Liệt

 

Quang cảnh bầu cử

Kết thúc cuộc bầu cử, ông Lưu Đình Oanh đã trúng cử chức danh trưởng thôn Huỳnh Cung nhiệm kỳ 2020 – 2023 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 87,8%; ông Ngô Ngọc Sinh đã trúng cử chức danh trưởng thôn Tựu Liệt nhiệm kỳ 2020 – 2023 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 89,4%. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đời sống xã hội cũng là dịp để các cử tri được phát huy quyền làm chủ, trực tiếp cầm lá phiếu để lựa chọn ra những người có đủ năng lực, uy tín đại diện cho cộng đồng dân cư.

Thanh Hồng – Trung tâm VH-TT&TT