hoạt động của các xã - Thị trấn

Ban kinh tế xã hội HĐND huyện giám sát công tác phòng, chống dịch Covid -19 và quản lý bảo tồn di tích, nơi thờ tự, lễ hội truyền thống tại xã Tân Triều
Ngày đăng 17/02/2020 | 10:07  | View count: 166

Ngày 14/02/2020, Đoàn giám sát của Ban kinh tế xã hội HĐND huyện do đồng chí Nguyễn Huy Chương – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện, trưởng ban kinh tế - xã hội của HĐND huyện là trưởng đoàn đã có buổi làm việc với xã Tân Triều về công tác phòng chống bệnh Covid – 19 và quản lý nhà nước về bảo tồn di tích, nơi thờ tự, lễ hội truyền thống trên địa bàn xã.

Đoàn giám sát đã đánh giá cao sự quan tâm, chủ động của xã Tân Triều trong phòng chống bệnh COVID - 19, xã đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng chống bệnh COVID - 19.

Công tác quản lý nhà nước về bảo tồn di tích nơi thờ tự, lễ hội truyền thống trên địa bàn xã được quan tâm, chỉ đạo sâu sát.  UBND xã đã chỉ đạo tiểu ban quản lý di tích, danh thắng thôn duy trì và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể của địa phương.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Huy chương –UVBTV-  Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì - Trưởng ban kinh tế - xã hội- Trưởng đoàn giám sát đã đánh giá cao và ghi nhân sự chủ động, kịp thời, bài bản và sáng tạo trong công tác phòng, chống dịch bệnh của xã theo đúng tinh thần chỉ đạo  và hướng dẫn chuyên môn của ngành y tế, đồng chí yêu cầu các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa với ngành chức năng, các lực lượng tập trung phòng, chống dịch.

Bên cạnh đó, Tân Triều cần xây dựng các phương án chủ động phòng, chống dịch ở nhiều cấp độ để kịp thời ứng phó khi có các tình huống xảy ra, chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, con người sẵn sàng ứng phó dịch bệnh.. Thường xuyên cập nhật tình hình báo cáo kịp thời Ban chỉ đạo cấp trên, triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid -19 và làm tốt công tác quản lý bảo tồn di tích, nơi thờ tự, lễ hội truyền thống trên địa bàn .

Thanh Hồng – Trung tâm Văn hóa- TT&TT