hoạt động của các xã - Thị trấn

Xã Tam Hiệp tổng kết Khối vận năm 2019
Ngày đăng 13/01/2020 | 11:52  | View count: 212

Ngày 13.1, Đảng ủy xã Tam Hiệp tổ chức tổng kết công tác Khối vận năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

    Đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền – HUV, Trưởng Ban Dân vận huyện ủy đã tới dự.

    Năm 2019, Hoạt động của hệ thống dân vận từ xã đến thôn, tổ dân phố đã có sự đổi mới, bám sát nhiệm vụ chính trị. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục được đẩy mạnh, gắn với việc củng cố nâng cao chất lượng các tiêu chí Nông thôn mới, thực hiện “Nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, trật tự văn minh đô thị” góp phần nâng cao vai trò, vị trí của công tác dân vận trong tình hình mới, một số điển hình “Dân vận khéo” có sức lan tỏa được nhân rộng trên toàn xã.

Bí thư Đảng ủy xã Lưu Đình Kiểm phát biểu

    Công tác xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, năm dân vận chính quyền được UBND xã triển khai thực hiện và đã có nhiều chuyển biến, chính quyền tăng cường đối thoại với nhân dân, tập trung giải quyết có hiệu quả những vấn đề dân sinh, góp phần hạn chế những bức xúc của nhân dân. Phối hợp tổ chức hòa giải thành 38/45 vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, đạt tỷ lệ 84. Các đoàn thể chính trị của xã đã duy trì tín chấp cho 481 hộ đoàn viên, hội viên vay trên 14,4 tỷ đồng để phát triển kinh tế; Kết nạp 158 đoàn viên, hội viên mới.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền – HUV, Trưởng Ban Dân vận huyện ủy Thanh Trì

    Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền – HUV, Trưởng Ban Dân vận huyện ủy đã ghi nhận những nỗ lực và kết quả đạt được của Khối vận xã Tam Hiệp trong năm 2019, đồng thời đề nghị Khối vận xã cần quan tâm đẩy mạnh các phong trào thi đua “Dân vận khéo”, tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tiếp tục nâng cao chất lượng 19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới; Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục triển khai thực hiện tốt chương trình hoạt động, phối hợp cùng chính quyền trong thực hiện công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, tập trung hướng mạnh về Chi tổ hội cơ sở để thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

    Nhân dịp này, Đảng ủy xã Tam Hiệp đã biểu dương khen thưởng 13 tập thể, 36 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2019. Qua đó nhân rộng điển hình tiên tiến tại địa phương./.

Thanh Hồng – Trung tâm VH-TT&TT