hoạt động của các xã - Thị trấn

Đảng bộ xã Tân Triều tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.
Ngày đăng 09/01/2020 | 14:55  | View count: 1029

Ngày 9/01, Đảng bộ xã Tân Triều tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Trình Thị Kim Loan - Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Huyện ủy đã tới dự.

Năm 2019,  thực hiện chủ đề " Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị", Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và nhân dân xã Tân Triều đã đoàn kết, chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra. Hoàn thành 16/16 chỉ tiêu nhiệm vụ theo Nghị quyết, kinh tế xã phát triển ổn định, tổng giá trị sản xuất tăng 16,8% so với cùng kỳ năm 2018, thu ngân sách nhà nước đạt 123,5% kế hoạch năm, thu điều tiết ngân sách xã đạt 127,5% kế hoạch năm. Các tiêu chí của xã đạt chuẩn NTM tiếp tục được củng cố và nâng cao. Công tác quản lý đất đai, TTXD được tập trung quyết liệt. Quan tâm giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc, đảm bảo an sinh xã hội. Tổ chức tốt các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, 93% hộ gia đình, 1 làng, 3 tổ dân phố đạt làng, tổ dân phố văn hóa. Xã vinh dự được đón bằng công nhận lễ hội thôn Triều Khúc là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Công tác xây dựng chính quyền, thi hành pháp luật được thực hiện nghiêm túc. 

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm chú trọng, đảng ủy xã đã tổ chức triển khai quán triệt, học tập nghiêm túc, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch công tác của trung ương, thành ủy, huyện ủy. Tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt hàng tháng đạt trung bình trên 90%. Trong năm đã cử 4 đồng chí đi học lớp trung cấp lý luận chính trị, 4 đồng chí học lớp thạc sỹ luật, kết nạp 20 đảng viên mới, 15 đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng. Chỉ đạo hoàn thành việc thực hiện đề án " sắp xếp bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố". Thực hiện Nghị quyết 09 của Thành ủy, đã tổ chức thành lập 2 chi bộ doanh nghiệp tư nhân vượt 200% kế hoạch huyện giao. Thực hiện nghiêm túc, đánh giá đúng chất lượng đảng viên hàng tháng theo quy định. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường tạo sự chuyển biến về nâng cao năng lực, sức chiến  đấu của cấp ủy Đảng, công tác dân vận tiếp tục được đổi mới hướng về cơ sở, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đạt nhiều kết quả trân trọng. 

Đồng chí Trình Thị Kim Loan - Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyênn ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả đảng bộ xã Tân Triều đã đạt được. Đồng thời đề nghị:  Năm 2020 Đảng bộ xã tiếp tục tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội Đảng các cấp và đại hội Đảng bộ xã đề ra. Sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả gắn với đẩy mạnh thực hiện đề án tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp và tiếp tục xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao giá trị hiệu quả sản xuất nông nghiệp; giải quyết tốt các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế xã hội với củng cố quốc phòng an ninh. Củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nâng cao năng lực hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Lãnh đạo chuẩn bị  tốt các điều kiện tiến tới tổ chức thành công đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhân dịp này, Đảng ủy xã Tân Triều đã tặng giấy khen cho 3 tập thể và 126 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

Thanh Hồng- Trung tâm Văn hóa- TT&TT