hoạt động của các xã - Thị trấn

HĐND xã Tam Hiệp tổ chức thành công kỳ họp thứ 9
Ngày đăng 06/11/2019 | 10:15  | View count: 132

Ngày 5.11, HĐND xã Tam Hiệp khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 9, đây là kỳ họp không thường kỳ nhằm thực hiện Công văn số 2037 ngày 10/10/2019 của UBND huyện Thanh Trì về việc triển khai thực hiện kiện toàn thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện.

    Tại kỳ họp, Đồng chí Ngô Ngọc Toàn – Chủ tịch UBND xã đã báo cáo tóm tắt Đề án và trình tờ trình của UBND xã về việc sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn xã. Hiện nay, xã Tam Hiệp có 3 thôn và 4 tổ dân phố; Theo Đề án và tờ trình của UBND xã, sẽ thực hiện sắp xếp, sát nhập đối với 4 tổ dân phố có quy mô dưới 250 hộ. Theo đó sẽ sát nhập Tổ dân phố 665, Tổ dân phố Kim Khí, Tổ dân phố 15/2 vào thôn Huỳnh Cung và Tổ dân phố G1 vào thôn Tựu Liệt. Sau khi sát nhập 3 tổ dân phố vào thôn Huỳnh Cung sẽ có 2.079 hộ với 6.787 nhân khẩu; Sát nhập Tổ dân phố G1 vào thôn Tựu Liệt sẽ có 1.080 hộ với 3.568 nhân khẩu.

Đồng chí Ngô Ngọc Toàn - Chủ tịch UBND xã Tam Hiệp thông qua Đề án, tờ trình sáp nhập thôn, tổ dân phố của xã

    Việc sắp sắp đã được nghiên cứu, thảo luận kỹ trong cán bộ chủ chốt và lấy ý kiến cử tri của các thôn, tổ dân phố thuộc diện sáp nhập, nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao. Đề án của UBND xã Tam Hiệp cũng đã cho thấy việc sắp xếp, sáp nhập các thôn, tổ dân phố trên địa bàn xã sẽ góp phần ổn định tổ chức bộ máy, xây dựng các thôn có quy mô hợp lý, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã.

Bà Tưởng Thị Nhâm - Bí thư chi bộ thôn Huỳnh Cung đề nghị giữ nguyên các tổ chức đoàn thể chi hội sau khi sáp nhập

    HĐND xã tiến hành trao đổi, thảo luận dân chủ; với tinh thần nhất trí cao, qua thảo luận các đại biểu HĐND xã, các đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố trên địa bàn xã đã thống nhất cao và cho rằng việc thực hiện sắp xếp này đã đảm bảo theo chủ trương của Đảng và quy định của pháp luật nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền xã cũng như việc đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội của các tổ dân phố trên địa bàn xã. Qua việc sáp nhập đã giảm được 4 tổ dân phố, xã Tam Hiệp chỉ còn lại 3 thôn là Yên Ngưu, Tựu Liệt và Huỳnh Cung. Các đại biểu HĐND xã đã biểu quyết 100% thông qua Nghị quyết Đề án sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn xã Tam Hiệp.

    Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Ngọc Ánh – Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tam Hiệp nhấn mạnh, các Nghị quyết được HĐND xã thông qua đã kịp thời thể chế hóa các quy định của Trung ương, Thành phố, Huyện, phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của địa phương; tạo cơ sở pháp lý để UBND xã triển khai thực hiện. Đồng chí đề nghị, ngay sau kỳ họp, UBND xã khẩn trương tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND xã đã thông qua; UBND xã cần khẩn trương triển khai các nhiệm vụ theo Thông tư số 14/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ và Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của UBND Thành phố về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội, tiếp tục triển khai các bước rà soát, nghiên cứu tổ chức việc sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm người hoạt động không chuyên trách ở các thôn theo Đề án của UBND xã. Thường trực, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND xã theo chức năng, nhiệm vụ được giao; phối hợp với Ủy ban MTTQ, các đoàn thể tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giám sát việc tổ chức thực hiện để các Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống./.

Thanh Hồng – Trung tâm VH-TT&TT