hoạt động của các xã - Thị trấn

Ngọc Hồi sơ kết 10 năm xây dựng nền Quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019
Ngày đăng 30/07/2019 | 08:50  | View count: 216

Ngày 29.7, UBND xã Ngọc Hồi tổ chức Sơ kết 10 năm xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009-2019 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tiếp theo.

   10 năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã Ngọc Hồi đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu của việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, góp phần tích cực vào việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân của huyện nói chung và của xã nói riêng.

    Đảng ủy, UBND xã đã quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết về: “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị định về khu vực phòng thủ; Luật Quốc phòng năm 2018 và các văn bản, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước, Bộ quốc phòng và các cấp về xây dựng nền quốc phòng toàn dân tới các ban ngành đoàn thể của địa phương; phối hợp triển khai sâu rộng công tác giáo dục quốc phòng toàn dân, tổ chức tuyền truyền, giáo dục về nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

   Công tác đăng ký, quản lý Dân quân tự vệ, Dự bị động viên được thực hiện chặt chẽ, đúng pháp lệnh, đạt 1,25% so với dân số. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ công an được quan tâm, 10 năm qua, đã có 117 thanh niên trên địa bàn xã hăng hái lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc. Công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu đối với nam công dân tuổi 17, tạo nguồn sẵn sàng nhập ngũ được quan tâm, đã có 625 nam công dân đăng ký đảm bảo chất lượng, đúng quy định. Công tác huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu được cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, tỷ lệ Dân quân tự vệ tham gia huấn luyện hàng năm đạt 97.8%. Phối hợp làm tốt chính sách hậu phương quân đội và đảm bảo hậu cần quản lý vũ khí trang bị.

   100% cán bộ chiến sĩ dân quân xã tích cực tham gia hưởng ứng và vận động gia đình thực hiện xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa tại khu dân cư. Việc tuyên truyền, vận động xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân cũng được tiến hành với nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng, kịp thời thông tin tuyên truyền các văn bản quy định về công tác Quốc phòng, Quân sự địa phương, công tác Giáo dục Quốc phòng và An ninh. Kết hợp tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về nhiệm vụ công tác Quốc phòng và An ninh trong các hội nghị, buổi sinh hoạt học tập của cán bộ, Đảng viên, hội viên và nhân dân đến địa bàn thôn và tổ dân phố.

   Trong thời gian tới, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Ngọc Hồi tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả của quản lý Nhà nước đối với công tác quốc phòng, quân sự địa phương, sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền  giáo dục chính trị tư tưởng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong giai đoạn hiện nay. Thường xuyên nắm chắc và dự báo tình hình; tập trung xây dựng lực lượng vũ trang xã vững mạnh làm nòng cốt cho toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả của nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh và củng cố quốc phòng, an ninh với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

   Nhân dịp này, UBND xã đã khen thưởng 4 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009-2019./.

Thanh Hồng - Trung tâm VH-TT&TT