hoạt động của các xã - Thị trấn

Thị trấn Văn Điển ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Ngày đăng 01/04/2019 | 13:06  | View count: 2609

Ngày 01/4/2019, Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở Thị trấn Văn Điển tổ chức lễ ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

            Tới dự có các đồng chí Nguyễn Huyền Giang – Giám sát viên Văn Phòng Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở  Trung ương, Nguyễn Thúy Chinh – Phó Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Hà Nội, ủy viên thường trực Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở thành phố Hà Nội, Trần Ngọc Nam – Phó Giám đốc Sở kế hoạch Đầu tư, ủy viên Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở  năm 2019, Trần Nghĩa Hòa – Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ, ủy viên Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 Thành phố Hà Nội, Đặng Đức Quỳnh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưỏng Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 huyện Thanh Trì.

          Tổng điều tra dân số và nhà ở là một trong ba cuộc Tổng  điều tra thống kê được quy định trong Luật Thống kê, với chu kỳ thực hiện 10 năm một lần vào các năm có số cuối cùng là số 9. Tổng điều tra dân số và nhà ở là nguồn thông tin chủ yếu và tin cậy về tình hình dân số, nhân khẩu học và tình trạng nhà ở của dân cư nhằm đáp ứng các mục tiêu về tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia quy định trong Luật thống kê. Thông tin từ Tổng điều tra dân số và nhà ở rất quan trọng, cần thiết và mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt thông tin từ Tổng điều tra dân số và nhà ở phục vụ yêu cầu thông tin của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, Thành phố, quận huyện trong đánh giá tình hình, xây dựng chiến lược, chính sách  liên quan đến người dân và các chính sách  phát triển đất nước, Thành phố và các quận huyện cũng như các xã, phường, thị trấn.

           Hình thức thu thập thông tin, Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được áp dụng thêm hai hình thức thu thập thông tin mới, đó là: Điều tra bằng phiếu điện tử trên thiết bị di động (còn gọi là CAPI) và điều tra bằng phiếu trực tuyến sử dụng internet (còn gọi là Webform). Riêng Hà Nội sẽ điều tra 100% bằng phiếu điện tử và điều tra bằng phiếu trực tuyến trên internet. Đặc biệt sự đổi mới của Tổng điều tra lần này đó là tất cả các khâu đều sử dụng công nghệ thông tin. Việc thay đổi này phù hợp với xu hướng phát triển của thống kê hiện đại trong bối cảnh công nghệ 4.0 và đáp ứng những yêu cầu cấp thiết đạt ra số liệu nói chung và số liệu  thống kê dân số và nhà ở nói riêng  khắc phục những nhược điểm  của giấy phiếu trước đây là việc in ấn, vận chuyển tài liệu rất tốn kem, bảo quản khó, quá trình kiểm tra, soát xét, xử lý tổng hợp mất nhiều thời gian. 

          Để chuẩn bị tốt và thực hiện thành công Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 huyện Thanh Trì đã huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, Ban chỉ đạo các cấp đã chỉ đạo rất sát sao các khâu công việc từ vẽ sơ đồ bảng kê, phân chia địa bàn, lập bản kê, tuyển chọn điều tra viên và tập huấn …theo đúng phương án của ban chỉ đạo Trung ương. Với quy mô gần 80 nghìn hộ dân với 275 nghìn nhân khẩu được chia thành 607 địa bàn, 86 địa bàn đặc thù, ban chri đạo huyện đã trưng tập hơn 600 điều tra viên  (bao gồm cả chính thức và dự phòng, tổ trưởng, giám sát viên thực hiện Tổng điều tra).  

                                            

        Phát biểu tại Lễ ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, đồng chí Đặng Đức Quỳnh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưỏng Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 huyện Thanh Trì, yêu cầu: “Chi cục thống kê huyện là cơ quan thường trực, tham mưu UBND huyện, Ban Chỉ đạo huyện hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị có liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn toàn huyện, báo cáo những vướng mắc khó khăn với UBND huyện và cấp trên để kịp thời giải quyết, đảm bảo theo đúng tiến độ, thời gian và chất lượng theo các quy định về công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện phối hợp với Ban chỉ đạo 16 xã, thị trấn tích cực tuyên truyền về Tổng điều tra, giám sát, đôn đốc các điều tra viên, tổ trưởng thực hiện tốt công tác thu thập thông tin tại địa bàn đảm bảo tiến độ và chất lượng.”

         Ngay sau chương trình phát động, Thị trấn văn Điển đã bố trí 3 xe oto gắn khẩu hiệu “Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta”, diễu hành tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn. Các đại biểu đã tới dự phỏng vấn điều tra thu thập thông tin tại một số hộ gia đình trên địa bàn. 

                                                       

                                                       

         Cũng trong sáng ngày 01/4/2019, 15 xã  trên địa bàn huyện Thanh Trì đã tổ chức lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Thời gian tiến hành Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trong vòng 25 ngày đầu tháng 4, bắt đầu từ 0h00 ngày 01/4/2019. Qua đó tạo đợt tuyên truyền sâu rộng để các hộ gia đình trên địa bàn toàn huyện hiểu được mục đích, ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở, tích cực phối hợp với các điểu tra viên trong quá trình phỏng vấn thu thập thông tin.

Thanh Hồng - Trung tâm Văn hóa- TT&TT