hoạt động của các xã - Thị trấn

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thanh Liệt nhiệm kỳ 2019-2024
Ngày đăng 12/10/2018 | 13:53  | View count: 11497

Sáng ngày 10/10/2018, tại hội trường UBND xã Thanh Liệt đã khai mạc Đại hội đại biểu MTTQ xã Thanh Liệt nhiệm kỳ 2019-2024. Tham dự Đại hội có các vị đại biểu: Đ/c Nguyễn Văn Chức – UVTT, Trưởng ban Dân chủ- pháp luật, Lê Xuân Chiển – UVTT, Trưởng ban phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; đại biểu huyện có đ/c Trình Thị Kim Loan – UVTV, Trưởng ban dân vận huyện ủy, Nguyễn Huy Chương – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì, các đồng chí lãnh đạo đảng ủy, UBMTTQ các xã, thị trấn và 120 đại biểu chính thức được hiệp thương cử tại các hội nghị ban công tác mặt trận.

    Nhiệm kỳ vừa qua, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tôc, MTTQ xã Thanh  Liệt đã đổi mới phương thức hoạt động trong thực hiện nhiệm vụ tại địa phương. Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên đã có nhiều hình thức tuyên truyền, vận động tập hợp đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động bằng nhiều việc làm thiết thực, tạo nên sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Kinh tế - Văn hóa,  xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương. Cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được nhân dân hưởng ứng: 100% các khu dân cư đăng ký xây dựng văn hóa kết quả từ  92% hộ gia đình đạt văn hóa năm 2014 đến năm 2017 đạt 94%,  9/9 khu dân cư đạt danh hiệu làng, tổ dân phố văn hóa, nhân dân ủng hộ quỹ vì người nghèo đạt 432.120.000đ,  hỗ trợ xây mới 04 nhà đại đoàn kết, hỗ trợ hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh con hộ nghèo với trị giá 230.830.000 đ, vận động nhân dân xã hội hóa đóng góp nâng cấp đường làng ngõ xóm với số tiền trên 2 tỷ đồng và 1.579 ngày công, vận động nhân dân ủng hộ đồng bào bị bão lũ lụt, quỹ “Vì biển đảo Việt Nam” tổng số tiền: 277.825.000đ, thăm hỏi tặng quà các gia đình thương binh, liệt sỹ với tổng số tiền 367.015.000đ, trồng và chăm sóc trên 10.000 m2 hoa tạo cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, thực hiện có hiệu quả nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, tỷ lệ người qua đời thực hiện hỏa táng năm 2014 là 66,6%, đến tháng 09/2018 tỷ lệ đạt 92,5 %.

 

    Thực hiện quy chế “MTTQ Việt Nam giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư”, các Ban công tác Mặt trận, tổ chức nhận xét, đánh giá cho trên 400 đảng viên sinh hoạt hai chiều tại nơi cư trú. Trong 05 năm MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên phát hiện, bồi dưỡng giới thiệu cho Đảng 58 đoàn viên, hội viên ưu tú để cấp ủy Đảng xem xét kết nạp. Phối hợp tổ chức các hội nghị hiệp thương để giới thiệu người ra ứng cử; việc tiếp xúc cử tri, mạn đàm tiểu sử các ứng cử viên đúng luật, đảm bảo dân chủ, góp phần vào thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, cử tri tham gia bỏ phiếu đạt tỷ lệ 99,96%.Tổ chức 09 hội nghị phản biện xã hội và 02 hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân, đã có  238 ý kiến đóng góp. Phối hợp tham gia cùng tổ tiếp và giải quyết đơn thư, kiến nghị của nhân dân, đã giải quyết 149/148 đơn đạt tỷ lệ 99,32%, hòa giải thành 124/136 vụ đạt tỷ lệ 91,2% số vụ việc, góp phần làm giảm các điểm nóng ở khu dân cư. Qua hoạt động giám sát và phản biện xã hội, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, những ý kiến, kiến nghị của nhân dân đã được cấp ủy, chính quyền tiếp thu, giải quyết kịp thời góp phần củng cố lòng tin trong nhân dân.

    Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - đổi mới và hiệu quả” “xây dựng xã Thanh Liệt phát triển theo hướng đô thị văn minh”. Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Thanh Liệt đã thống nhất hiệp thương cử 33 thành viên vào Ủy ban MTTQ xã nhiệm kỳ 2019 - 2024 và hiệp thương cử đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thanh Trì với 10 đồng chí.

Nhân dịp này, 5 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận nhiệm kỳ 2014 - 2019 được UBND xã Thanh Liệt khen thưởng./.

Nguyễn Thị Thắm - Ủy ban MTTQ huyện