Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Trì quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

video

No video found

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh