thông tin tuyển dụng

Thông báo nhận quyết định tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc huyện Thanh Trì năm 2019

Publish date 14/01/2020 | 01:29 PM  | View count: 1135
Chi tiết Thông báo xem tại đây./. Lê Thị Hồng Đào - Phòng Nội vụ

Danh sách giáo viên hợp đồng hiện đang giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc UBND huyện Thanh Trì

Publish date 28/12/2019 | 02:41 PM  | View count: 1876
Chi tiết danh sách xem tại đây./. Lê Thị Hồng Đào - Phòng Nội vụ

Thông báo hoàn thiện hồ sơ đối với các thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc huyện Thanh Trì năm 2019

Publish date 24/12/2019 | 04:51 PM  | View count: 1975
Ngày 23/12/2019, UBND huyện Thanh Trì ban hành Thông báo số 426/TB-UBND về việc hoàn thiện hồ sơ đối với các thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập...

Quyết định phê duyệt kết quả thi tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc huyện Thanh Trì

Publish date 20/12/2019 | 04:31 PM  | View count: 3965
Ngày 20/12/2019, Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì đã ban hành Quyết định phê duyệt kết quả thi tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục thuộc huyện Thanh Trì năm 2019

Thông báo tiêu chí xét trúng tuyển đối với thí sinh có kết quả điểm thi bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng trong kỳ thi tuyển viên chức giáo dục năm 2019

Publish date 20/12/2019 | 10:00 AM  | View count: 1184
Ngày 19/12/2019, Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục huyện Thanh Trì đã ban hành Thông báo số 424/TB-HĐTD về tiêu chí xét trúng tuyển đối với thí sinh có kết quả điểm thi bằng nhau ở chỉ tiêu...

Thông báo kết quả chấm phúc khảo thi viết môn Nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển viên chức giáo dục thuộc huyện Thanh Trì năm 2019

Publish date 13/12/2019 | 02:38 PM  | View count: 2065
Ngày 13/12/2019, Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục huyện Thanh Trì đã ban hành Thông báo số 412/TB-HĐTD về kết quả chấm phúc khảo thi viết môn Nghiệp vụ chuyên ngành trong kỳ thi tuyển viên...

Thông báo điểm thi viết môn Nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển viên chức giáo dục thuộc huyện Thanh Trì năm 2019

Publish date 21/11/2019 | 05:41 PM  | View count: 8051
Ngày 21/11/2019, Hội đồng tuyển dụng huyện Thanh Trì ban hành thông báo số 390/TB-HĐTD công bố điểm thi viết môn Nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển viên chức giáo dục thuộc huyện Thanh Trì năm 2019.

Hoả tốc: Về việc tiếp tục thực hiện việc thi tuyển và xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức các cơ sở giáo dục công lập

Publish date 15/11/2019 | 08:06 PM  | View count: 2099
Thực hiện Công văn số 5130/UBND-NC ngày 15/11/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc tiếp tục thực hiện việc thi tuyển và xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức các cơ sở giáo dục công lập.

Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức khai mạc, thi Vòng 2 môn Nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển viên chức giáo dục thuộc huyện Thanh Trì năm 2019

Publish date 11/11/2019 | 09:53 AM  | View count: 4116
Ngày 07/11/2019, Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục huyện Thanh Trì đã ban hành Thông báo số 376/TB-HĐTD về việc thông báo thời gian, địa điểm tổ chức khai mạc, thi Vòng 2 môn Nghiệp vụ chuyên...

Quyết định về việc bổ sung, đính chính nội dung, tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành xét tuyển, thi tuyển Vòng 2 tại kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập năm 2019

Publish date 28/10/2019 | 04:51 PM  | View count: 1456
      Ngày 25/10/2019, Ban Chỉ đạo tuyển dụng công chức viên chức thành phố đã ban hành Quyết định số 1732/QĐ-BCĐTDCCVC về việc bổ...

Thông báo kết quả thi trắc nghiệm vòng 1 (môn Ngoại ngữ, Kiến thức chung) kỳ thi tuyển viên chức giáo dục thuộc huyện Thanh Trì năm 2019

Publish date 24/10/2019 | 01:45 PM  | View count: 3291
         Căn cứ danh sách kết quả các thí sinh đăng ký dự thi và tham gia thi trắc nghiệm vòng 1 (môn Ngoại ngữ,...

Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức khai mạc, thi trắc nghiệm trên máy tính kỳ thi tuyển viên chức giáo dục thuộc huyện Thanh Trì năm 2019

Publish date 11/10/2019 | 02:00 PM  | View count: 2292
Ngày 10/10/2019, Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Thanh Trì thông báo thời gian, địa điểm tổ chức khai mạc, thi trắc nghiệm trên máy...

Phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập Vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội năm 2019

Publish date 02/10/2019 | 04:58 PM  | View count: 1254
Ngày 01/10/2019, Ban Chỉ đạo tuyển dụng công chức, viên chức thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1362/QĐ-BCĐTDCCVC về việc phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập Vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức làm...

Thông báo bổ sung danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập thuộc huyện Thanh Trì năm 2019

Publish date 01/10/2019 | 02:01 PM  | View count: 1177
Nội dung Thông báo 329 Danh sách bổ sung thi sinh đủ điều kiện dự thi./ . Lê Thị Hồng Đào - Phòng Nội vụ

Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập thuộc huyện Thanh Trì năm 2019

Publish date 27/09/2019 | 05:48 PM  | View count: 2615
Nội dung chi tiết Thông báo 325. D anh sách thí sinh đủ điều kiện khối Mầm non. Danh sách thí sinh đủ điều kiện khối Tiểu học. ...

Thông báo lịch tổ chức thi tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập thuộc huyện Thanh Trì năm 2019

Publish date 26/09/2019 | 06:07 PM  | View count: 2183
Nội dung chi tiết Thông báo 324. Nội dung chi tiết Thông báo 2239. Lê Thị Hồng Đào - Phòng Nội vụ./.  

Thông báo danh sách phân công công tác đối với học viên công chức nguồn trúng tuyển vào công chức cấp xã thuộc huyện Thanh Trì năm 2019

Publish date 16/08/2019 | 10:09 AM  | View count: 542
Nội dung Thông báo xem tại đây./. Lê Thị Hồng Đào - Phòng Nội vụ

Thông báo kết quả thi tuyển công chức cấp xã huyện Thanh Trì năm 2019

Publish date 15/07/2019 | 11:50 AM  | View count: 868
Nội dung chi tiết xem tại đây./. Phòng Nội vụ huyện Thanh Trì

 

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh