thông tin cơ quan báo chí

Báo cáo số 68/BC-UBND ngày 28/2/2020 của UBND huyện Thanh Trì về một số nội dung nổi cộm báo chí phản ánh liên quan đến Huyện

Publish date 28/02/2020 | 08:50 PM  | View count: 16
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Báo cáo số 771/BC-UBND ngày 13/12/2019 của UBND huyện về việc thực hiện Văn bản 3104/ĐB-STTTT ngày 28/11/2019 của sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội

Publish date 23/12/2019 | 10:01 AM  | View count: 14
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

UBND huyện Thanh Trì ban hành Công văn số 2545/UBND-VP ngày 16/12/2019 về việc cung cấp thông tin về trường THCS thị trấn Văn Điển

Publish date 19/12/2019 | 10:18 AM  | View count: 14
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

UBND huyện Thanh Trì ban hành Công văn 2202/UBND-BQLDAĐTXD ngày 31/10/2019 về việc cung cấp thông tin về một số nội dung các cơ quan báo chí phản ánh

Publish date 04/11/2019 | 09:29 AM  | View count: 51
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

UBND huyện Thanh Trì ban hành Công văn 2211/UBND-GD&ĐT ngày 31/10/2019 về việc cung cấp thông tin liên quan đến trường THCS thị trấn Văn Điển

Publish date 04/11/2019 | 09:24 AM  | View count: 24
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Thông cáo báo chí một số hoạt động chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND thành phố Hà Nội từ ngày 30/9/2019 đến 4/10/2019

Publish date 16/10/2019 | 11:10 AM  | View count: 25
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Công văn số 2015/UBND-VP của UBND huyện Thanh Trì về việc Cung cấp thông tin tới các cơ quan báo chí được phản ánh tại cuộc họp báo ngày 24/9/2019

Publish date 08/10/2019 | 04:29 PM  | View count: 36
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Thành phố Hà Nội Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước thành phố

Publish date 02/11/2018 | 08:18 AM  | View count: 286
Ngày 05/9/2018, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước thành phố Hà Nội.

Luật Báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05/4/2016

Publish date 17/09/2018 | 09:08 AM  | View count: 922
Tải nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh