Quyết toán ngân sách địa phương đã được HĐND phê duyệt

Công khai quyết toán ngân sách huyện Thanh Trì năm 2018

Publish date 11/10/2019 | 02:44 PM  | View count: 23
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Công khai quyết toán ngân sách huyện Thanh Trì năm 2017

Publish date 13/08/2018 | 05:18 PM  | View count: 289
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT