lịch công tác

Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì (từ ngày 23/02 đến ngày 29/3/2020 )

Publish date 23/03/2020 | 04:52 PM  | View count: 10
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì (từ ngày 02/3 đến ngày 08/3/2020 )

Publish date 02/03/2020 | 09:49 AM  | View count: 26
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác tuần của UBND huyện Thanh Trì (Từ ngày 24/2/2020 đến 01/3/2020

Publish date 25/02/2020 | 07:13 PM  | View count: 46
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì (từ ngày 17/02 đến ngày 23/02/2020 )

Publish date 18/02/2020 | 03:51 PM  | View count: 17
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên-phòng VHTT

Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì (từ ngày 11/11 đến ngày 17/11/2019 )

Publish date 13/11/2019 | 02:54 PM  | View count: 57
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì (từ ngày 28/10 đến ngày 03/11/2019 )

Publish date 29/10/2019 | 05:30 PM  | View count: 39
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì (từ ngày 21/10 đến ngày 27/10/2019 )

Publish date 21/10/2019 | 05:44 PM  | View count: 28
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì (từ ngày 23/9 đến ngày 30/9/2019 )

Publish date 27/09/2019 | 03:06 PM  | View count: 38
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì (từ ngày 16/9 đến ngày 22/9/2019 )

Publish date 19/09/2019 | 08:56 AM  | View count: 38
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì (từ ngày 29/7 đến ngày 04/8/2019 )

Publish date 01/08/2019 | 04:24 PM  | View count: 42
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì (từ ngày 22/7 đến ngày 28/7/2019 )

Publish date 30/07/2019 | 09:06 AM  | View count: 24
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì (từ ngày 15/7 đến ngày 21/7/2019 )

Publish date 22/07/2019 | 02:53 PM  | View count: 20
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì (từ ngày 01/7 đến ngày 07/7/2019 )

Publish date 03/07/2019 | 10:45 AM  | View count: 26
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì (từ ngày 04/03 đến ngày 10/03/2019 )

Publish date 07/03/2019 | 11:23 AM  | View count: 362
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì (từ ngày 25/02 đến ngày 03/03/2019 )

Publish date 07/03/2019 | 11:19 AM  | View count: 312
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì (từ ngày 18/02 đến ngày 24/02/2019)

Publish date 21/02/2019 | 03:45 PM  | View count: 192
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì (từ ngày 11/02 đến ngày 17/02/2019)

Publish date 13/02/2019 | 04:04 PM  | View count: 183
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

LỊch công tác của UBND huyện tuần 2(từ ngày 07/1/2019 đến ngày 13/1/2019)

Publish date 15/01/2019 | 09:37 AM  | View count: 66
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì Tuần 52(từ ngày 24/12 đến ngày 29/12/2018 )

Publish date 27/12/2018 | 03:44 PM  | View count: 83
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên _ phòng VHTT

Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì Tuần 51(từ ngày 17/12 đến ngày 23/12/2018 )

Publish date 21/12/2018 | 04:23 PM  | View count: 57
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì Tuần 50(từ ngày 10/12 đến ngày 16/12/2018 )

Publish date 21/12/2018 | 04:16 PM  | View count: 47
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì Tuần 49(từ ngày 03/12 đến ngày 07/12/2018 )

Publish date 07/12/2018 | 11:12 AM  | View count: 82
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì Tuần 48(từ ngày 26/11 đến ngày 02/12/2018 )

Publish date 28/11/2018 | 04:35 PM  | View count: 74
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì Tuần 47(từ ngày 19/11 đến ngày 25/11/2018 )

Publish date 20/11/2018 | 04:42 PM  | View count: 64
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì (Tuần 46, từ ngày 12/11/2018 đến 18/11/2018)

Publish date 14/11/2018 | 04:45 PM  | View count: 70
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên _ phòng VHTT

Thông báo: Lịch tiếp công dân tháng 11/2018 của lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì

Publish date 08/11/2018 | 10:21 AM  | View count: 301
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Thông báo: Lịch trực tiếp công dân Quý IV của Tổ Đại biểu HĐND thành phố

Publish date 06/11/2018 | 11:07 AM  | View count: 384
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng Văn hóa và Thông tin

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh