Đảng, đoàn thể

Đảng uỷ xã Tả Thanh Oai tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025
Publish date 04/06/2020 | 21:54  | View count: 5096

Ngày 4/6, Đảng bộ xã Tả Thanh Oai tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Huy Chương – UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ huyện đã tới dự.

   

Bí thư Đảng uỷ xã Tả Thanh Oai - Lê Thuỳ Linh báo cáo kết quả Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXV

Đại hội Đảng bộ xã Tả Thanh Oai lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành, đồng chí Lê Thuỳ Linh tái cử chức danh Bí thư Đảng uỷ xã, bầu Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ; bầu 12 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV.

Để đạt được kết quả trên, Đảng bộ xã đã tích cực, chủ động, chuẩn bị tốt công tác tổ chức đại hội. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội được quan tâm chỉ đạo. Bố cục, nội dung các văn kiện trình đại hội cơ bản hợp lý, khoa học, có chất lượng; việc tổ chức lấy ý kiến tham gia vào nội dung dự thảo các văn kiện được thực hiện đầy đủ, đúng yêu cầu. Báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội của Đảng bộ được chuẩn bị công phu; đã chỉ rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp trong nhiệm kỳ đến sát tình hình thực tế của địa phương. Công tác chuẩn bị nhân sự chu đáo, thận trọng, chặt chẽ, đúng quy trình, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của cấp uỷ đương nhiệm. Công tác điều hành của Đoàn chủ tịch hợp lý, linh hoạt; công tác bầu cử tại đại hội thực hiện nghiêm túc, dân chủ, đúng quy chế. Cơ sở vật chất phục vụ đại hội được chuẩn bị chu đáo.

Đồng chí Nguyễn Huy Chương - UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ huyện phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Chương – UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ huyện đánh giá cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của Đảng bộ xã trong công tác lãnh đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của cấp trên; đề cao sự ủng hộ của toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn xã, tinh thần trách nhiệm, trí tuệ của 120 đại biểu dự Đại hội góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Đảng bộ xã tập trung tuyên truyền quán triệt nghị quyết Đại hội tới toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân trong toàn xã để từ đó thực hiện tốt các chỉ tiêu, chương trình hành động đã được đại hội thông qua.

Các tập thể, cá nhân được Đảng uỷ xã khen thưởng

    Nhân dịp này, Đảng uỷ xã đã khen thưởng 9 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, phục vụ Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXV./.

Thanh Hồng – Trung tâm VH-TT&TT

 

Huyện ủy Thanh Trì : Tổng kết công tác Đại hội chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy , nhiệm kỳ 2020 -2025.
Publish date 03/06/2020 | 17:51  | View count: 3120

Ngày 3/6/2020, Huyện ủy Thanh Trì tổ chức tổng kết công tác Đại hội chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 -2025.

Các đồng chí: Lê Tiến Nhật – Thành ủy viên – Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Việt Phương – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Tiến Cường – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong BTV Huyện ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ huyện; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy đã tới dự.

Đ/c Nguyễn Việt Phương - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy thông qua

báo cáo công tác Đại hội chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020 -2025

 Trên cơ sở quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, Huyện ủy công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị, tổ chức đại hội chi, đảng bộ cơ sở được tiến hành chủ động, bài bản, đúng quy trình, quy định theo các văn bản hướng dẫn từ Trung ương, đến Thành ủy, Huyện ủy. Đại hội chi, đảng bộ cơ sở đã được tổ chức theo đúng Điều lệ Đảng, Quy chế bầu cử trong Đảng; đảm bảo nguyên tắc, trình tự, thủ tục theo quy định; chất lượng, tiến độ đảm bảo yêu cầu đề ra. Báo cáo chính trị và hệ thống văn kiện của đại hội được xây dựng nghiêm túc, qua nhiều bước có lấy ý kiến; đã phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể của chi, đảng bộ, toàn thể đảng viên, các cơ quan, ban, ngành, cán bộ qua các thời kỳ. Chất lượng văn bản đảm bảo yêu cầu, nội dung ngắn gọn, đầy đủ, có trọng tâm, phù hợp với đặc điểm, tình hình chi, đảng bộ.

Công tác nhân sự cấp ủy  được chuẩn bị chu đáo, tiến hành đúng nguyên tắc, tiêu chuẩn quy trình, phát huy dân chủ. Kịp thời nắm bắt, xử lý thấu đáo các dư luận, tình huống nảy sinh trước, trong Đại hội, đảm bảo đúng nguyên tắc, quy định, phù hợp đặc điểm tình hình. Đại hội cấp cơ sở diễn ra thành công, kết thúc sớm trước 01 tháng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, lan tỏa. Tạo được ấn tượng, niềm tin trong toàn thể cán bộ, đảng viên, Nhân dân, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện; tạo tiền đề cho thành công của Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Trì lần thứ XXIV, tiến tới Đại hội lần thứ XXVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội, Đại hội lần thứ XIII của Đảng .

Đ/c Lê Tiến Nhật - Thành ủy viên - Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Tiến Nhật – Thành ủy viên – Bí thư Huyện ủy Thanh Trì ghi nhận và biểu dương những cố gắng, nỗ lực của các tổ chỉ đạo Đại hội và các chi đảng bộ trực thuộc Huyện ủy trong công tác tổ chức Đại hội cơ sở  , nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí nhấn mạnh: Phát huy  những kết quả đạt được từ thành công của 46/46 tổ chức cơ sở đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đề nghị các đơn vị ra sức thi đua, quyết tâm tổ chức thực hiện thành công đại hội đảng bộ huyện lần thứ XXIV, tiến tới đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Cấp ủy tổ chức cơ sở Đảng cần tập trung quán triệt, triển khai nghị quyết tới toàn thể đảng viên, nhân dân trên địa phương, đơn vị. Chú trọng làm tốt công tác cán bộ sau đại hội; công tác tuyên truyền, quán triệt các quan điểm, chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của các cấp uỷ Đảng; giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm, mới phát sinh tại địa phương, đơn vị; tăng cường công tác trang trí, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh.  Tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; chủ động không để xảy ra yếu tố bị động, bất ngờ, hình thành điểm nóng. Lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị thường xuyên, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, đảm bảo an sinh xã hội, hoàn thành tốt chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy đã biểu dương, khen thưởng 04 tổ chỉ đạo  Đại hội và 16 chi, đảng bộ tổ chức tốt công tác Đại hội, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Các tổ chỉ đạo Đại hội và các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy được khen thưởng.

Thanh Hồng – Trung tâm Văn hóa – TT&TT

Người cao tuổi huyện Thanh Trì: Lan tỏa phong trào “Tuổi cao – Gương sáng”
Publish date 02/06/2020 | 10:28  | View count: 2835

Ngày 2/6/2020, Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện Thanh Trì tổ chức kỷ niệm 79 năm ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam (6/6/1941-6/6/2020). Biểu dương cán bộ Người cao tuổi tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao – gương sáng” 5 năm (2015-2020); Sơ kết công tác Hội Người cao tuổi huyện 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ cuối năm 2020.

Dự hội nghị có đồng chí Ngô Quốc Doanh - Ủy viên thường trực Ban đại diện Hội Người cao tuổi Thành phố Hà Nội; đồng chí Nguyễn Huy Chương – UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ huyện; đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận huyện ủy.

Ông Trương Văn Xuê - Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện thông qua diễn văn kỷ niệm

Hội người cao tuổi huyện Thanh Trì có 16 tổ chức hội với 90 chi hội, 233 tổ hội với 27.785  NCT, đầu năm 2020 đã kết nạp 788 hội viên mới. Thực hiện phong trào “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp bảo vệ và xây dựng tổ quốc”, Trong những năm qua, Hội người cao tuổi huyện phối hợp với các cơ quan, ban ngành đoàn thể huyện, các xã, thị trấn triển khai hiệu quả các nội dung của phong trào thi đua do Trung ương Hội và địa phương phát động. Các CLB văn hóa văn nghệ thể dục thể thao duy trì sinh hoạt đều với nhiều nội dung phong phú thu hút nhiều hội viên tham gia, đến nay toàn huyện có 90 CLB văn hóa văn nghệ TDTT với 2.145 hội viên.

Công tác xây dựng quỹ chăm sóc phát huy vai trò NCT luôn được các cấp Hội quan tâm. 100% xã có Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT với số tiền trên 1 tỷ đồng. Vốn đóng góp bằng tiền của NCT khi gia nhập Hội NCT ở Chi hội được trên 7 tỷ 500 triệu đồng.

Toàn huyện có 151 cán bộ Hội NCT tiêu biều trong phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao – Gương sáng” 5 năm (2015 - 2020).

Ông  Ngô Quốc Doanh - Ủy viên thường trực Ban đại diện Hội NCT Thành phố Hà Nội 

Phát biểu tại Hội nghị, Ông Ngô Quốc Doanh - Ủy viên thường trực Ban đại diện Hội NCT Thành phố Hà Nội đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, trách nhiệm, nhiệt tình của Hội NCT từ huyện Thanh Trì đến các xã, thị trấn. Đồng thời, mong muốn thời gian tơi, Hội NCT huyện đẩy mạnh hơn nữa phong trào “Tuổi cao gương sáng” nhằm góp phần giáo dục, động viên các thế hệ trẻ ra sức phấn đấu và rèn luyện, cống hiến sức mình xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển đi lên.

 5 cán bộ Hội NCT tiêu biểu huyện được Trung ương Hội, UBND, UBMTTQ, Ban đại diện NCT Thành phố khen thưởng

Các cá nhân được UBMTTQ huyện Thanh Trì khen thưởng

Nhân dịp này, 5 cán bộ Hội NCT tiêu biểu huyện được Trung ương Hội NCT, UBND, UBMTTQ, Ban đại diện NCT thành phố khen thưởng; 46 cán bộ Hội NCT tiêu biểu được UBMTTQ huyện khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao – gương sáng” 5 năm (2015-2020)./.

Thanh Hồng - Trung tâm VH-TT&TT

Hội LHPN huyện Thanh Trì: Bàn giao “Mái ấm tình thương” cho hội viên Phạm Thị Mão - thôn 2 - xã Vạn Phúc
Publish date 02/06/2020 | 12:57  | View count: 2696

Ngày 02/6/2020, Hội LHPN huyện Thanh Trì phối hợp với UBND xã Vạn Phúc tổ chức Lễ bàn giao nhà “Mái ấm tình thương” cho hội viên, phụ nữ nghèo Phạm Thị Mão - chi hội phụ nữ thôn 2, xã Vạn Phúc.

Tháng 3/2020, qua đơn đề nghị và khảo sát thực tế nhà ở hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã, Hội LHPN xã đã họp Ban Chấp hành mở rộng, đề xuất Hội LHPN huyện hỗ trợ kinh phí xây “Mái ấm tình thương” cho hội viên phụ nữ nghèo đơn thân Phạm Thị Mão - chi hội thôn 2 với số tiền là 30 triệu đồng để xây mái ấm ổn định cuộc sống.

Ngày 08/5/2020, gia đình, họ hàng tiến hành khởi công xây dựng ngôi nhà 01 tầng với diện tích 40m2. Đến nay, ngôi nhà đã hoàn thành, đảm bảo công trình nhà ở kiên cố, khang trang, sạch đẹp với tổng số tiền xây dựng là 70 triệu đồng (Trong đó: Hội LHPN huyện hỗ trợ 30 triệu đồng; Quỹ Vì người nghèo xã hỗ trợ 5 triệu đồng; gia đình và dòng họ hỗ trợ 35 triệu đồng).

Phát biểu tại buổi bàn giao nhà, đồng chí Trần Thị Vân - Huyện ủy viên - Chủ tịch Hội LHPN huyện, chia sẻ: Hoạt động hỗ trợ xây “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của các cấp, các ngành, đặc biệt là của Hội LHPN huyện nhằm động viên hội viên phụ nữ nghèo sớm vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc.

Nhân dịp này, các ban, ngành, đoàn thể huyện, xã đã tặng một số vật dụng thiết yếu trong sinh hoạt cho hội viên Phạm Thị Mão. 

Hội LHPN huyện và xã tặng quà cho hội viên phụ nữ Phạm Thị Mão - thôn 2 - xã Vạn Phúc.

Thanh Hồng – Trung tâm Văn hoa – TT&TT


 

Chủ tịch UBMTTQ Thành phố Nguyễn Lan Hương kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Trì lần thứ XXIV
Publish date 01/06/2020 | 18:11  | View count: 2496

Ngày 1/6, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương, Trưởng đoàn công tác số 11 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Trì về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Về phía lãnh đạo huyện Thanh Trì tiếp đoàn có đồng chí Lê Tiến Nhật – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Việt Phương – Phó bí thư thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Tiến Cường – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy.

 

Trưởng Ban Tổ chức huyện ủy Thanh Trì Phạm Nguyên Nhung báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện

Báo cáo với Đoàn công tác, Trưởng Ban Tổ chức huyện ủy Thanh Trì Phạm Nguyên Nhung cho biết: Ban Thường vụ Huyện ủy đoàn kết, thống nhất tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, đặc biệt chú trọng chỉ đạo nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả công tác đại hội từ cấp chi bộ trực thuộc cơ sở. Đến tháng 2/2020 đã chỉ đạo tổ chức thành công đại hội 337/337 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã, thị trấn, đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp (đạt 100%); đến ngày 30/5/2020 đã hoàn thành đại hội 46/46 chi, đảng bộ trực thuộc huyện đảm bảo quy trình, quy định. Các chi, đảng bộ bầu cấp ủy đúng với đề án nhân sự được Ban thường vụ Huyện ủy phê duyệt. Kết quả bầu 398 đồng chí vào cấp ủy, không có đơn thư, khiếu nại về công tác Đại hội; tạo được niềm tin, sự ủng hộ cao của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân trong huyện; là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Lê Tiến Nhật  - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại buổi làm việc

Chỉ đạo 100% tổ chức cơ sở Đảng nghiêm túc thực hiện tổ chức lấy ý kiến vào báo cáo chính trị của chi, đảng bộ; của Đảng bộ huyện và báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng đảm bảo chất lượng, với hơn 300 ý kiến tâm huyết, trách nhiệm phát huy vai trò, trí tuệ chung vào việc xây dựng báo cáo chính trị.

Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện xong quy trình nhân sự, hoàn thiện đề án nhân sự trình Ban Thường vụ Thành ủy phê duyệt trong tháng 5/2020. Các tổ chỉ đạo Đại hội đã sâu sát, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các TCCSĐ đảm bảo đại hội diễn ra đúng quy trình, quy định, tạo đồng thuận, thống nhất cao trong toàn Đảng, góp phần vào thành công đại hội Đảng bộ Thành phố và đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.  Các cấp uỷ đảng, các Ban Đảng, tổ chỉ đạo đại hội huyện, cơ quan, đơn vị, cá nhân, căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã  phát huy tinh thần trách nhiệm chủ động tham mưu, chỉ đạo tổ chức thực hiện thành công đại hội Đảng các cấp. Chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ theo đúng quy trình, quy định; chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, không chủ quan; tập trung chú trọng chuẩn bị tốt công tác cán bộ trước, trong và sau đại hội.

Dự kiến Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức trong 03 ngày 22,23,24/6/2020.

Các đại biểu phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Nguyễn Lan Hương - UVBTV Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBMTTQ thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương yêu cầu huyện Thanh Trì tiếp thu các ý kiến góp ý của các thành viên Đoàn kiểm tra Thành ủy để tiếp tục hoàn thiện văn kiện đại hội. Thảo luận Chương trình hành động đề ra giải pháp khắc phục hạn chế, khó khăn, đặc biệt là tiêu chí để xây dựng huyện trở thành Quận; xây dựng nếp sống đô thị phù hợp với văn hóa truyền thống. Tăng cường công tác tuyên truyền chào mừng Đại hội, gắn với biểu dương, tôn vinh tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Đồng chí Nguyễn Lan Hương cho rằng, xây dựng huyện Thanh Trì phát triển thành quận nhưng không nên chạy theo thành tích; phải lấy đời sống của người dân làm mục tiêu đó mới là giải pháp. Ban chấp hành, Ban thường vụ xây dựng chương trình hành động cụ thể, chi tiết từng công việc. Công tác chuẩn bị nhân sự đại hội yêu cầu xây dựng tập thể BCH Đảng bộ huyện Thanh Trì phải đoàn kết, trong sạch, vững mạnh; có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, có tư duy đổi mới, gắn bó đoàn kết với nhân dân...

Thanh Hồng – Trung tâm VH-TT&TT

Đảng bộ Cơ quan UBND huyện Thanh Trì long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025
Publish date 15/05/2020 | 19:31  | View count: 4072

Nhìn lại 1 nhiệm kỳ đã qua (2015-2020), Đảng bộ cơ quan UBND huyện Thanh Trì đã đạt được nhiều kết quả trong các phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện.

Ngày 15/5/2020, Đảng bộ cơ quan UBND huyện Thanh Trì đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Tiến Nhật – Thành ủy viên, Bí thư Huyện uỷ; đồng chí Nguyễn Tiến Cường – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Phạm Nguyên Nhung – UVBTV, Trưởng Ban tổ chức Huyện uỷ; đồng chí Đặng Đức Quỳnh – UVBTV huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, 145 đảng viên đến từ 17 chi bộ thuộc Đảng bộ.

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng Đại hội

Với chủ đề: "Chủ động, sáng tạo, đoàn kết, đổi mới,  kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, phấn đấu xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Đại hội đã tập trung kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ qua. Mỗi kỳ đại hội là thêm một dấu mốc trưởng thành, nhìn lại nhiệm kỳ 2015-2020, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ có tư tưởng chính trị vững vàng, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đảng bộ cơ quan chính quyền đã lãnh chỉ đạo các chi uỷ chi bộ trực thuộc tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định.

Đảng bộ đã chỉ đạo các chi bộ, các phòng ban chuyên môn tham mưu Huyện uỷ, UBND huyện xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch về phát triển kinh tế; Kinh tế của huyện tiếp tục phát triển ổn định, tăng trưởng khá, tăng trưởng bình quân hàng năm 10,2%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo đúng hướng, tăng tỷ trọng thương mại dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Thu nhập bình quân đầu người tăng 28 triệu so với năm 2015, vượt 20% kế hoạch. Tích cực, chủ động tham mưu với Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện nhiều biện pháp, giải pháp thực hiện quyết liệt, đồng bộ, toàn diện chương trình xây dựng nông thôn mới. Do vậy năm 2017, huyện Thanh Trì đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện đạt chuẩn nông thôn mới. 

Tiếp tục thực hiện tốt chương trình cải cách hành chính. Công tác thanh tra, kiểm tra công vụ được tăng cường, kỷ luật, kỷ cương hành chính được chú trọng. 100% các thủ tục hành chính được niêm yết công khai, thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết hồ sơ theo đúng “Cơ chế một cửa, một cửa liên thông”, tỷ lệ giải quyết đúng hẹn hàng năm đạt từ 98 đến 99%. Tỷ lệ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 thuộc lĩnh vực tư pháp, văn hóa thông tin… cấp huyện đạt 100%. Đảng bộ đã chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, góp phần ổn định tình hình an ninh nông thôn, giảm hẳn các vụ khiếu kiện đông người, vượt cấp; tỷ lệ giải quyết đơn thư hàng năm đều đạt từ 95% đến 97%.

Đảng ủy thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả các buổi sinh hoạt, học tập, thảo luận trong chi bộ và hội nghị toàn thể cán bộ Đảng viên, công chức viên chức cơ quan. Trong đó, đặc biệt chú trọng tới việc phổ biến, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, các văn bản pháp luật mới ban hành, quan điểm của Đảng nhà nước ta trong giải quyết các vấn đề ở biển Đông; tổ chức học tập, quán triệt văn hoá ứng xử trong và ngoài công sở. Triển khai thực hiện sâu rộng các đợt “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII). Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát kết quả khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhất là những tập thể, cá nhân được gợi ý kiểm điểm sâu. Cùng với đó, Đảng bộ cơ quan luôn khuyến khích, động viên, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cơ quan học tập nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận; từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng uỷ tạo điều kiện cho 15 đồng chí đi học sau đại học; 27 đồng chí đi học Trung cấp lý luận chính trị, 21 đồng chí học Cao cấp lý luận chính trị, 05 đồng chí hoàn thiện trình độ Cao cấp lý luận chính trị; cử 68 đồng chí học lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng, 31 đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng đảng viên mới; Chất lượng sinh hoạt Đảng được nâng lên, tỷ lệ Đảng viên tham gia sinh hoạt đạt từ 95 đến 100%.

Kết quả phân loại đảng viên và chi bộ hàng năm có trên 90% chi bộ đạt danh hiệu Hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có chi bộ yếu kém; Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt từ 95 đến 100%, trong đó có từ 18-20% Đảng viên đạt danh hiệu Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 100% cán bộ quản lý trực thuộc Đảng ủy cơ quan UBND huyện hàng năm được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có trên 20% cán bộ quản lý hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng bộ cơ quan luôn được công nhận là đảng bộ hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Thường trực Đảng ủy cơ quan UBND huyện báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ

  

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng ủy Cơ quan UBND huyện nhiệm kỳ 2020-2025

Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, theo đúng qui định của Điều lệ Đảng, hướng dẫn của cấp trên, Đại hội Đảng bộ cơ quan UBND huyện Thanh Trì đã thành công tốt đẹp, Đại hội đã bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan UBND huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 11 đồng chí và bầu 6 đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Cường – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Đảng bộ cơ quan UBND nhiệm kỳ  2020 – 2025.

Ban chấp hành Đảng bộ Cơ quan UBND huyện nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan UBND huyện nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng chí Nguyễn Tiến Cường - Bí thư Đảng ủy cơ quan UBND huyện nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng chí Lê Tiến Nhật - TUV, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

    Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Bí thư Huyện uỷ Lê Tiến Nhật đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ cơ quan UBND huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng uỷ cần tiếp tục chỉ đạo các bộ phận và các chi bộ trực thuộc tham mưu, đúng, trúng và kịp thời giúp Huyện uỷ - HĐND - UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, củng cố an ninh - quốc phòng trên địa bàn huyện. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ, Đảng bộ; coi trọng và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức

      Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ cơ quan UBND huyện Thanh Trì đã thành công tốt đẹp, thể hiện niềm tin của cán bộ, đảng viên trong nhiệm kỳ tới sẽ có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của huyện, xây dựng Đảng bộ cơ quan UBND Huyện trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ./.

Thanh Hồng - Trung tâm VH-TT&TT

 

Huyện Thanh Trì tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng Đảng khóa I năm 2020
Publish date 29/05/2020 | 21:51  | View count: 1937

Ngày 28 - 5, Huyện ủy Thanh Trì tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng Đảng khóa I năm 2020

Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Ban thường vụ - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy; các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng 140 học viên là quần chúng ưu tú đến từ các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

Trong thời gian học tập, các học viên tham gia lớp bồi dưỡng sẽ được các giảng viên truyền đạt, nghiên cứu các nội dung cụ thể gồm: Khái lược lịch sự Đảng cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kì quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt nam.

 Phát biểu khai mạc Lớp bồi dưỡng, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo nhấn mạnh: Trong thời gian qua, Đảng bộ huyện Thanh Trì luôn quan tâm, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng và phát triển Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Việc tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức về Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhằm tạo nguồn cho công tác phát triển Đảng, xây dựng lực lượng kế thừa có đủ năng lực, trình độ và phẩm chất đạo đức để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính trị của Huyện. Đồng chí cũng đề nghị, Ban Tổ chức lớp học, các đồng chí giảng viên và toàn thể các quần chúng ưu tú dự lớp học cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp tổ chức, quản lý, giảng dạy, học tập, chấp hành nghiêm túc nội quy, nền nếp, nhất là chế độ chuyên cần; hoàn thành bảo đảm chất lượng chương trình giảng dạy, học tập, kiểm tra đánh giá của lớp học theo quy định của Trung ương.

 

Hoàng Thị Thu Thủy - Ban Tuyên giáo Huyện ủy

MTTQ huyện Thanh Trì triển khai cuộc thi viết về những tấm gương điển hình tiên tiến trong công tác mặt trận và kế hoạch vận động ủng hộ Quỹ “vì người nghèo” năm 2020
Publish date 01/06/2020 | 15:31  | View count: 2006

Chiều ngày 29/5/2020, tại phòng họp số 1 Huyện ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì tổ chức hội nghị giao ban công tác Mặt trận, triển khai kế hoạch cuộc thi viết về những tấm gương điển hình tiên tiến trong công tác mặt trận và kế hoạch ủng hộ Quỹ “vì người nghèo” năm 2020. Tham dự và chủ trì hội nghị đồng chí Nguyễn Huy Chương - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì, các đ/c Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn

Ngay từ đầu năm các Ban công tác Mặt trận và Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn đã đăng ký nhiều mô hình, công trình, phần việc chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020), nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc, tạo thêm nguồn lực góp phần cùng Đảng và Nhà nước từng bước thực hiện xã hội hoá công cuộc xoá đói, giảm nghèo, giúp đỡ người nghèo vượt qua khó khăn thoát nghèo vươn lên trong cuộc sống, với mục tiêu hỗ trợ 100% hộ nghèo có đủ điều kiện mà có nhu cầu xây mới hoặc sửa chữa nhà đại đoàn kết, phấn đấu không còn hộ nghèo phải ở nhà không đảm bảo an toàn, hỗ trợ phương tiện sản xuất, kinh doanh, giống, vốn… để hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện mục tiêu cơ bản năm 2020 không còn hộ nghèo trên địa bàn

Đồng chí Nguyễn Huy Chương – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện phát biểu kết luận hội nghị

 

Kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Huy Chương – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện đánh giá cao những kết quả đã đạt được của hệ thống Mặt trận từ huyện đến cơ sở, đồng thời, xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020, MTTQ các cấp huyện Thanh Trì cần phát hiện và biểu dương kịp thời những điển hình tiên tiến trong công tác Mặt trận tích cực tham gia thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động  và Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, góp phần bồi đắp niềm tin và lòng tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, MTTQ Việt Nam, thông qua đó không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, 100% các Ban công tác Mặt trận tham gia viết bài dự thi, MTTQ huyện lựa chọn những gương điển hình và bài xuất sắc để trao giải thưởng vào dịp 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam và gửi bài viết dự thi về Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố. Song song với việc thực hiện các chương trình công tác của Mặt trận, đề nghị MTTQ các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân về đóng góp, ủng hộ xây dựng Quỹ “vì người nghèo”, phấn đấu năm 2020 Quỹ nghèo 2 cấp đạt 1,5 tỷ đồng, đề nghị các Ban công tác Mặt trận tiến hành rà soát nhà hư hỏng mới phát sinh của các hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn mới (2016 – 2020), rà soát nhu cầu của các hộ nghèo về vốn, tư liệu sản xuất, kinh nghiệm làm ăn, việc làm, học tập, khám chữa bệnh… để có biện pháp trợ giúp đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng và hỗ trợ giúp đỡ thoát nghèo bền vững, gắn hoạt động với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng Huyện Thanh Trì trở thành Quận./.

 

Nguyễn Thị Thắm - Ủy ban MTTQ huyện 

Thanh Trì: Chỉ đạo thành công Đại hội Đảng cơ sở trực thuộc Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020-2025
Publish date 30/05/2020 | 10:29  | View count: 1786

Tính đến ngày 30/5/2020, huyện Thanh Trì đã chỉ đạo 46/46 cơ sở trực thuộc Huyện ủy tổ chức xong Đại hội Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội các đơn vị diễn ra trong không khí tưng bừng phấn khởi, dân chủ, cởi mở, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, quy định Điều lệ Đảng và quy chế bầu cử trong Đảng.

Căn cứ các văn bản của Trung ương và Thành ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Huyện ủy Thanh Trì  đã xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện, thường xuyên tổ chức tập huấn, hướng dẫn về quy trình, các bước của công tác Đại hội Đảng, đảm bảo đúng theo yêu cầu, kế hoạch đã đề ra. Huyện đã thành lập 4 tổ chỉ đạo đại hội cơ sở để bám sát, theo dõi, hướng dẫn đôn đốc trong quá trình triển khai thực hiện.

Về việc tổ chức Đại hội điểm: Huyện đã chọn 02 đơn vị tổ chức Đại hội điểm: Đảng bộ xã Ngọc Hồi Đại hội điểm khối xã, thị trấn; Đảng bộ Trung tâm y tế huyện tổ chức Đại hội điểm khối cơ quan, đơn vị. Sau khi rút kinh nghiệm từ việc tổ chức Đại hội điểm nên 100% các Chi, Đảng bộ rất thuận lợi trong việc tổ chức thực hiện Đại hội ở đơn vị mình.

Về Báo cáo chính trị trình tại Đại hội được đánh giá toàn diện những kết quả đạt được nhiệm kỳ 2015-2020 trên các lĩnh vực hoạt động, đồng thời thẳng thẳn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm để đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025 phù hợp với thực tế của cơ quan đơn vị, địa phương. Trong đó, chú trọng các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Công tác chuẩn bị nhân sự chặt chẽ, đúng quy trình. Đại hội các đơn vị đã bầu đủ số lượng theo quy định, chất lượng nhân sự tham gia Ban Chấp hành khoá mới bảo đảm tiêu chuẩn, trình độ, cơ cấu.

Việc tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện trình tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng và tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ cấp mình, Đại hội Đảng bộ cấp trên được thực hiện bài bản, khoa học và nghiêm túc, các ý kiến đóng góp có chất lượng, thể hiện được sự quan tâm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với dự thảo các văn kiện đại hội đảng bộ các cấp trên tinh thần thẳng thắn, khách quan, trung thực.

Đại hội các Chi, Đảng bộ cơ sở là tiền đề quan trọng để Đảng bộ huyện Thanh Trì tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến tổ chức từ ngày 22-24/6/2020.

 

Hoàng Thị Thu Thủy - Tuyên giáo Thanh Trì

Một số hình ảnh Đại hội Đảng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBND huyện Thanh Trì tặng 393 suất quà cho trẻ em nhân ngày 1.6
Publish date 01/06/2020 | 12:06  | View count: 2080

Sáng ngày 1/6, UBND huyện Thanh Trì tổ chức tuyên truyền lưu động, triển khai “Tháng hành động vì trẻ em” năm 2020. Nhân dịp tết thiếu nhi, UBND huyện đã tặng 393 xuất quà cho học sinh Trường dạy trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, con hộ nghèo trên địa bàn huyện với tổng số tiền gần 170 triệu đồng.

"Tháng hành động vì trẻ em" được UBND huyện Thanh Trì phát động, thời gian thực hiện từ ngày 1/6 đến 30/6/2020.

Với chủ đề “Chung tay bảo vệ, phòng chống xâm hại trẻ em”, mục đích nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, gia đình và toàn xã hội trong việc thực hiện các chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em; tăng cường công tác chăm sóc trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; huy động các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, gia đình và cá nhân đầu tư, ủng hộ nguồn lực, chung tay cải thiện môi trường an toàn, lành mạnh và phát triển  toàn diện cho trẻ em.

Xã Ngọc Hồi tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết thiếu nhi 1.6

 

Xã Hữu Hòa khai mạc hoạt động hè, trao quà khuyến học cho trẻ em

Để thực hiện tốt tháng hành động, UBND huyện Thanh Trì đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động  thiết thực chăm sóc, bảo vệ trẻ em, đặc biệt quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà cho trẻ em nhận  dịp ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6. Tăng cường huy động các nguồn lực xã hội thông qua vận động Qũy bảo trợ trẻ em, các cấp để trợ giúp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, phấn đấu Qũy Bảo trợ trẻ em cấp huyện đạt 150 triệu đồng, cấp cơ sở đạt 500 triệu đồng.

Đồng chí Phạm Thị Thu Huyền - HUV, Phó chủ tịch UBND huyện tặng quà học sinh Trường dạy trẻ Khuyết tật

Trong ngày 1/6, đồng chí Phạm Thị Thu Huyền – Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện đã thăm, tặng quà 93 xuất quà cho học sinh Trường Dạy trẻ khuyết tật huyện, mỗi xuất quà trị giá 200 nghìn đồng.

 

Tặng quà Trung tâm từ thiện Quỳnh Hoa tại xã Hữu Hoà

Tặng quà trẻ em xã Đông Mỹ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Cũng nhân dịp này, Đoàn Thanh niên Cơ quan TW Đoàn và Huyện Đoàn Thanh Trì tặng quà Tết thiếu nhi 01/6 cho trẻ em Trung tâm từ thiện Quỳnh Hoa tại xã Hữu Hoà, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Đông Mỹ, Liên Ninh. Các xã, thị trấn sôi nổi tổ chức các hoạt động khai mạc hè, tặng quà Tết thiếu nhi 01/6.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành, các nhà hảo tâm đối với trẻ em có  hoàn cảnh khó khăn, tạo động lực để các em vượt lên hoàn cảnh khó khăn, học tập tốt, trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội./.

Thanh Hồng – Trung tâm VH-TT&TT

Huyện đoàn Thanh Trì: Thực hiện có hiệu quả 9/11 đề án, chương trình của Ban chấp hành Thành đoàn Hà Nội khóa XV
Publish date 29/05/2020 | 13:23  | View count: 2309

Ngày 29/5, Huyện Đoàn Thanh Trì tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đoàn huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2017-2022.

   Đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đã tới dự.

Đồng chí Phạm Tiến Đạt - Bí thư Huyện Đoàn Thanh Trì phát biểu tại Hội nghị

Trong nửa nhiệm kỳ qua, Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện Thanh Trì có nhiều khởi sắc, bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện, từng bước khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn trong xã hội. Một số đơn vị đã có cách làm mới, sáng tạo trong công tác thu hút, tập hợp thanh niên, hoạt động chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi có sự chuyển biến tích cực. Thực hiện có hiệu quả 9/11 đề án, chương trình của Ban chấp hành Thành đoàn Hà Nội khóa XV. Toàn huyện tổ chức được 63 lớp cảm tình Đoàn cho trên 2.700 thanh niên; chỉ đạo 100% các cơ sở Đoàn – Hội – Đội tổ chức được trên 700 buổi biểu diễn VHVN, TDTT, giao lưu bóng đá… Chỉ đạo 38/38 liên đội các trường THCS, Tiểu học tổ chức tốt phong trào “Thiếu nhi Thanh Trì thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy” với nhiều nội dung phong phú, thu hút trên 40 nghìn đội viên, học sinh tham gia.

Tiếp tục duy trì 16 đội hình thanh niên xung kích với trên 200 lượt đoàn viên thanh niên tham gia đảm bảo An toàn giao thông tại các cổng trường trong giờ cao điểm. Duy trì thực hiện và nhân rộng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”. Hằng năm, tư vấn việc làm cho 1.500 đến 1.700 đoàn viên thanh niên; Mỗi cơ sở đoàn có ít nhất 1 công trình thanh niên thiết thực; Kết nạp từ 1.300 đến 1.500 đoàn viên mới, giới thiệu 200 đến 250 đoàn viên ưu tú sang Đảng xem xét, kết nạp.

Các chương trình, đề án, cuộc vận động tham gia phát triển kinh tế - xã hội được triển khai với các nội dung cụ thể, đem lại hiệu quả thiết thực. Công tác tuyên truyền giáo dục có nhiều đổi mới, nhất là Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được triển khai với nhiều nội dung, cách làm sáng tạo, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động. Phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” tiếp tục có chuyển biến tốt. Duy trì có hiệu quả hoạt động vay vốn, các tổ tiết kiệm và vay vốn với 11 cơ sở khối xã, thị trấn tham gia, tổng dư nợ đạt trên 21 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận huyện ủy phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận huyện ủy đánh giá cao, đồng thời ghi nhận và biểu dương những thành tích đã đạt được của Đoàn Thanh niên huyện và cơ sở. Đồng chí yêu cầu Đoàn Thanh niên huyện trong thời gian tới cần đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền như: Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; công trình phần việc thiết thực, ý nghĩa, thực hiện các hoạt động chăm lo, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho đời sống của thanh niên, đồng hành cùng thanh niên trong học tập, lập thân lập nghiệp, phát triển kinh tế…

   Nhân dịp này, Thành đoàn Hà Nội và huyện đoàn Thanh Trì đã khen thưởng 12 tập thể,18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19./.

Thanh Hồng – Trung tâm VH-TT&TT

Công an huyện Thanh Trì: “Phát huy truyền thống, đoàn kết, kỷ cương, nêu gương, trách nhiệm vì nhân dân phục vụ, quyết tâm giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn huyện”
Publish date 28/05/2020 | 13:45  | View count: 2637

Trong 2 ngày 27, 28/5, Đảng bộ Công an huyện Thanh Trì tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Với khẩu hiệu: “Phát huy truyền thống, đoàn kết, kỷ cương, nêu gương, trách nhiệm vì nhân dân phục vụ, quyết tâm giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn huyện”.

   Dự Đại hội có Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn – Phó Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội; đồng chí Lê Tiến Nhật – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Tiến Cường – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Trong Ban Thường vụ Huyện ủy và 150 đại biểu.

Thượng tá Nguyễn Công Lương - Phó bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Công an huyện thông qua Báo cáo Chính trị

   Đảng bộ Công an huyện Thanh Trì có 12 Chi bộ trực thuộc với tổng số 301 đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an huyện đã tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giữ vững ANQG và đảm bảo TTATXH trong mọi tình huống, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, của đất nước, phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện.

Về lãnh đạo Công tác xây dựng Đảng: Đảng bộ đã lãnh đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phong trào “CAND học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy”, “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Công tác chính trị, tư tưởng và xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh được chú trọng; kết nạp được 52 đảng viên mới, đạt 112% kế hoạch. Hoàn thành Đề án đưa công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020 cũng đã ghi nhận nhiều dấu ấn, thành tích nổi bật mà Đảng bộ Công an huyện Thanh Trì đạt được khi vinh dự 4 năm đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”; 2 lần nhận danh hiệu “Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 3 lần nhận danh hiệu “Đảng bộ Trong sạch, vững mạnh”; 149 lượt tập thể, 617 lượt cá nhân được các cấp biểu dương, khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu.

 

Đồng chí Nguyễn Tiến Cường – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

phát biểu chỉ đạo tại Đại hội 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Tiến Cường – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện biểu dương, đánh giá cao và chúc mừng những thành tích rất đáng tự hào của Đảng bộ Công an huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng chí cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ mà đảng bộ công an huyện cần thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể: Yêu cầu đảng bộ Công an huyện tiếp tục kiên định xây dựng lực lượng Công an tuyệt đối trung thành với Đảng, với dân tộc, với Tổ quốc. Chủ động nắm chắc tình hình và nâng cao chất lượng công tác phân tích, dự báo để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Bảo đảm giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ an toàn Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.  Tiếp tục quán triệt thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, Khóa XII) gắn với đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và phong trào “Công an nhân dân thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và hiệu quả; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật nghiêm minh, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của các cấp ủy Đảng, của cán bộ, đảng viên, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ Công an huyện lần thứ XVI.

   Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, thống nhất cao, đại hội đã bầu 15 đồng chí vào BCH Đảng bộ Công an huyện khóa mới, bầu đồng chí Nguyễn Thế Hùng - Trưởng Công an huyện giữ chức bí thư Đảng ủy. Đại hội cũng bầu 7 đồng chí đi dự Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Lãnh đạo Công an Thành phố Hà Nội, huyện Thanh Trì tặng hoa chúc mừng

BCH Đảng bộ Công an huyện nhiệm kỳ 2020-2025

 

Thanh Hồng – Trung tâm VH-TT&TT

 

Đồng chí Đặng Đức Quỳnh – Uỷ viên Ban thường vụ - Chủ tịch HĐND huyện dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tam Hiệp lần thứ XXVI , nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Publish date 28/05/2020 | 15:35  | View count: 2371

Ngày 28/5/2020, Đảng bộ xã Tam Hiệp long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXVI , nhiệm kỳ 2020 – 2025. đồng chí: Đặng Đức Quỳnh – UVBTV – Chủ tịch HĐND, Đ/c Trình Thị Kim Loan- UVBTV – Chủ nhiệm Uỷ Ban kiểm tra Huyện ủy; huyện đã tới dự.

Các đồng chí lãnh đạo Huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Các ban ngành đoàn thể của xã tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển”, Đại hội đã tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXV; quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020- 2025.

 Đ/c Nguyễn Ngọc Ánh - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND xã

thông qua Báo cáo chính trị tại Đại hội.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ xã đã hoàn thành 16/18 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, trong đó 9 chỉ tiêu vượt mức kế hoạch: Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, thu ngân sách đạt kết quả tốt, tỷ lệ tăng thu bình quân hàng năm đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng thương mại - dịch vụ và Tiểu công nghiệp – XDCB, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Các lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ có nhiều khởi sắc. Công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng, phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị, hạ tầng xã hội, quản lý trật tự đô thị được quan tâm đầu tư có trọng tâm, trọng điểm tạo chuyển biến mạnh, làm thay đổi rõ về chất lượng và diện mạo đô thị của xã. Các hoạt động văn hoá - xã hội diễn ra sôi nổi, an sinh xã hội được đảm bảo, giữ vững 5 làng, tổ dân phố đạt làng, tổ dân phố văn hoá. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được bảo đảm, giữ vững xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quốc phòng được củng cố, tăng cường.

Công tác đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên được chú trọng và có nhiều đổi mới. Tỉ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 90%. Đảng bộ xã hàng năm đều được Huyện ủy đánh giá tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. Những kết quả công tác của xã đã góp phần quan trọng vào thành tựu chung của Huyện, Thủ đô và đất nước.

Đồng chí Đặng Đức Quỳnh – UVBTV - Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Tới dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội đồng chí Đặng Đức Quỳnh – UVBTV - Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao về các kết quả Đảng bộ xã Tam Hiệp đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời đồng chí cũng nhấn mạnh: Ngay sau Đại hội, Đảng bộ xã cần tập trung tổ chức  tuyên truyền kết quả Đại hội, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết, các chương trình, đề án với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, hiệu quả; định kỳ sơ kết, tổng kết, rà soát bổ sung, hoàn thiện các chương trình, kế hoạch, đề án phù hợp với tình hình thực tiễn; phát động các phong trào thi đua sâu rộng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết mà Đại hội đã đề ra.

Tại Đại hội,  đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa XXVI nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 15 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Trì trong thời gian tới. Đồng chí  Ngô Ngọc Toàn được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Tam Hiệp, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Đặng Đức Quỳnh – UVBTV - Chủ tịch HĐND huyện  

 tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ xã Tam Hiệp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

                                                                                                                       

Thanh Hồng – Trung tâm Văn hóa – TT&TT

 

 

Hội LHPN huyện Thanh Trì : Biểu dương 10 tập thể, 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020.
Publish date 26/05/2020 | 13:12  | View count: 1911

Ngày 26/5/2020, Hội LHPN huyện Thanh Trì tổ chức sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Biểu dương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020.

Các đồng chí : Lê Thị Thiên Hương - Phó chủ tịch Hội LHPN thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Văn Thành - UVBTV - Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền - UVBTV - Trưởng Ban dân vận Huyện ủy, đồng chí Trình Thị Kim Loan - UVBTV - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy ; đồng chí Phạm Thị Thu Huyền – Phó chủ tịch UBND huyện đã tới dự.

Các đồng chí lãnh đạo Hội LHPN Thành phố Hà Nội, Huyện Thanh Trì tặng hoa chúc mừng

Thời gian qua, Hội LHPN huyện và 27 cơ sở, đơn vị trực thuộc đã xây dựng kế hoạch triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cụ thể hóa nội dung trong chương trình hành động toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Việc học tập chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các chuyên đề hàng năm được Ban Thường vụ Hội LHPN huyện chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc; 100% cơ sở, chi, tổ Hội tổ chức đợt sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lồng ghép trong các buổi sinh hoạt Hội.

Hội LHPN huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW , nghiêm túc triển khai nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm tới cơ sở Hội và hội viên bằng nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo. Sự chuyển biến tích cực từ việc “Học tập” đến “Làm theo” ngày càng rõ nét, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong lao động, sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa, trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Hội LHPN các cấp phát động; Đặc biệt, trong công tác chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Với những kết quả đạt được, trong 4 năm qua, Hội LHPN huyện Thanh Trì được Hội LHPN Thành phố Hà Nội, Huyện ủy Thanh Trì đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hội LHPN huyện, các cơ sở Hội trực thuộc và nhiều cán bộ, hội viên phụ nữ huyện Thanh Trì được các cấp, các ngành từ Trung ương đến Huyện khen thưởng nhiều Bằng khen, Giấy khen.

Đồng chí Lê Thị Thiên Hương - Phó chủ tịch Hội LHPN Thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo

  Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Thiên Hương - Phó chủ tịch Hội LHPN Thành phố Hà Nội, mong muốn: Trong thời gian tới, Hội LHPN huyện Thanh Trì cần tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ nhận thức đúng và thường xuyên học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng.... Tích cực tham mưu chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Quan tâm phát hiện, tuyên truyền, biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những cách làm sáng tạo và công việc cụ thể thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống, gặp mặt, tọa đàm, giao lưu, biểu dương khen thưởng gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác gắn với sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII).

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020

Các tập thể, cá nhân được Trung ương Hội, Thành Hội
khen về công tác phòng chống dịch covid - 19 

   Nhân dịp này, đã có 10 tập thể, 19 cá nhân được khen thưởng do có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020.

Thanh Hồng- Trung tâm Văn hóa – TT&TT

"Bức tường bích họa" và "Cột điện nở hoa" mang dấu ấn thanh niên huyện Thanh Trì
Publish date 25/05/2020 | 11:29  | View count: 2277

Hưởng ứng Năm Thanh niên tình nguyện 2020, chào mừng Đại hội Đảng các cấp và 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, thời gian qua, các cơ sở đoàn thanh niên huyện Thanh Trì đã thực hiện và nhân rộng công trình "Bức tường bích họa", "Cột điện nở hoa" nhằm tạo cảnh quan khang trang, sạch đẹp cho các bức tường, tuyến đường, tuyên truyền tới mọi người dân trên địa bàn cùng chung tay xây dựng văn minh đô thị.

    Để thực hiện công trình này, các đoàn viên, thanh niên tình nguyện đóng góp ngày công bóc dỡ giấy dán quảng cáo trái phép và tổ chức sơn, vẽ trang trí bích họa thay cho các bức tường, chân cột điện, hộp điện những "áo mới" rực rỡ sắc màu.

Nhiều người dân xã Tân Triều rất bất ngờ, thích thú khi thấy hàng chục chiếc cột điện vốn khô cứng, từng bị dán chi chít tờ rơi rao vặt, quảng cáo được thay thế bằng những bức họa rực rỡ sắc màu. Những người thổi hồn cho những chiếc cột điện ấy chính là các bạn đoàn viên, thanh niên xã Tân Triều. Họ đã ấp ủ ý tưởng, triển khai mô hình “Cột điện nở hoa” với quyết tâm làm đẹp cho cảnh quan quê hương.

 

 

Mô hình được đoàn xã Tân Triều thực hiện từ năm 2019 và những tháng đầu năm 2020 đến nay đã vẽ được 22 cột điện, hộp điện. Tham gia mô hình, các họa sĩ không chuyên là đoàn viên thanh niên trong xã đã ra quân bóc, xóa các rao vặt, quảng cáo trên các cây cột, hộp điện.

Đây là việc làm thiết thực, góp phần hạn chế tối đa tình trạng dán tờ rơi quảng cáo, rao vặt trái phép lên các bức tường, hộp điện, cột điện; gửi thông điệp tới người dân về ý thức trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

Thời gian tới, Huyện đoàn Thanh Trì tiếp tục triển khai mô hình trên các tuyến đường nhằm bảo đảm mỹ quan, thiết thực cùng Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân nâng cao các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh.

Thanh Hồng – Trung tâm VH-TT&TT

Đảng bộ xã Đông Mỹ : Phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, nâng cao hiệu lực hiệu quả lãnh đạo của Đảng bộ xã, xây dựng xã thành phường văn minh, hiện đại.
Publish date 22/05/2020 | 13:17  | View count: 2237

Với chủ đề: Phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, nâng cao hiệu lực hiệu quả lãnh đạo của Đảng bộ xã, xây dựng xã Đông Mỹ thành phường văn minh, hiện đại, ngày 22/5, Đảng bộ xã Đông Mỹ tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí Nguyễn Việt Phương – Phó bí thư thường trực Huyện uỷ; đồng chí Phạm Nguyên Nhung – UVBTV, Trưởng Ban tổ chức huyện uỷ; đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền – UVBTV – Trưởng ban dân vận Huyện ủy ; đồng chí Đặng Đức Quỳnh – UVBTV – Chủ tịch HĐND huyện đã tới dự.

Với tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm cao, quyết liệt trong lãnh đạo chỉ đạo, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXVII, xã Đông Mỹ đã cơ bản hoàn thành 18/18 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra (Vượt 6/18 chỉ tiêu) : Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, thu ngân sách đạt kết quả tốt, tỷ lệ tăng thu bình quân hàng năm đạt 16%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng công nghiệp – XDCB, thương mại dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Các hoạt động văn hoá - xã hội diễn ra sôi nổi, an sinh xã hội được đảm bảo, giữ vững 5/5 thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa; tỷ lệ hộ nghèo còn 0,08%; tỷ lệ hộ gia đình đạt văn hoá 94,5%. Duy trì 4/4 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được bảo đảm; giữ vững xã đạt chuẩn quốc gia về y tế.

Đồng chí Nguyễn Việt Phương – Phó bí thư Thường trực Huyện ủy 

phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội đồng chí Nguyễn Việt Phương – Phó bí thư TT Huyện ủy  ghi nhận và chúc mừng những kết quả đảng bộ xã Đông Mỹ  đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời đồng chí  nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đông Mỹ lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra một giai đoạn mới trong xây dựng, phát triển xã. Đảng bộ xã Đông Mỹ cần tập trung tổ chức chỉ đạo thực hiện Nghị quyết, các chương trình, đề án với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, hiệu quả; định kỳ sơ kết, tổng kết, rà soát bổ sung, hoàn thiện các chương trình, kế hoạch, đề án phù hợp với tình hình thực tiễn; phát động các phong trào thi đua sâu rộng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đã đề ra

 

Với tinh thần tập trung dân chủ, Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào BCH khóa mới, nhiệm kỳ 2020 – 2025, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Trì lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Lê Mạnh Chiến – được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

  Thanh Hồng – Trung tâm Văn hóa – TT&TT

Đại hội Đảng bộ xã Đại Áng lần thứ XXV mở ra một giai đoạn mới trong xây dựng, phát triển xã thành phường giàu đẹp, văn minh, hiện đại
Publish date 22/05/2020 | 13:35  | View count: 2494

Ngày 22/5/2020, Đảng bộ xã Đại Áng long trọng tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Đại Áng.

Tới dự, động viên và chỉ đạo đại hội có đồng chí  Nguyễn Ngọc Việt – Bí thư Thành đoàn Hà Nội, đồng chí Đàm Văn Huân – Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Tiến Cường – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Nguyễn Huy Chương - Ủy viên Ban thường vụ, Chủ tịch UB MTTQ huyện, đồng chí Nguyễn Văn Hưng – Phó Chủ tịch UBND huyện, cùng 120 đại biểu đại diện cho 335 đảng viên đảng bộ xã Đại Áng.

 Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã Đại Áng đã lãnh đạo, chỉ đạo đạt những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.  Kinh tế của xã tiếp tục tăng trưởng khá, thu ngân sách đạt kết quả tốt, tỷ lệ tăng thu bình quân hàng năm đạt 14,4%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng thương mại dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng, phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị, hạ tầng xã hội, quản lý trật tự đô thị được quan tâm đầu tư có trọng tâm, trọng điểm tạo chuyển biến mạnh, làm thay đổi rõ về chất lượng và diện mạo đô thị của xã. Các hoạt động văn hoá - xã hội diễn ra sôi nổi, an sinh xã hội; Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được đảm bảo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; quốc phòng được củng cố, tăng cường.

Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được quan tâm, chú trọng. Từ năm 2015 đến nay, Đảng bộ xã có 89 đảng viên được tặng huy hiệu từ Đảng 30 năm tuổi trở lên. Hàng năm có 4-5 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh (trong đó có 02 chi bộ đạt trong sách vững mạnh tiêu biểu), không có chi bộ yếu kém, Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên luôn đạt trên 80%.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội đồng chí Nguyễn Tiến Cường– Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao về các kết quả Đảng bộ xã Đại Áng đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời đồng chí định hướng giao nhiệm vụ cho Đảng bộ xã trong nhiệm kỳ tới như sau: “Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã cần tập trung lãnh đạo phát triển toàn diện kinh tế, xã hội; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng thương mại dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, giảm tỷ trọng nông nghiệp, đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Tập trung xây dựng, củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên; Tạo chuyển biến mạnh trong công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng,  đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn với thực hiện nghị quyết trung ương 4 khóa XI, XII của Đảng...

Tại Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa XXV nhiệm kỳ 2020 – 2025, gồm 15 đồng chí; Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Trì trong thời gian tới. Đồng chí Trần Quốc Oai được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đại Áng, nhiệm kỳ 2020 – 2025. ./.

Thanh Hồng – Trung tâm Văn hóa – TT&TT

 

Huyện Thanh Trì: Chương trình Ngày hội thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng
Publish date 22/05/2020 | 11:25  | View count: 1902

Phát huy tinh thần “tương thân, tương ái, xung kích, tình nguyện” vì cuộc sống cộng đồng , Ngày 22/5, Huyện đoàn Thanh Trì phối hợp với Đoàn thanh niên Bệnh viện đa khoa Nông nghiệp, Trường Mầm non Tư thục Hà Thành (thôn Vĩnh Ninh – xã Vĩnh Quỳnh) tổ chức Chương trình khám sức khỏe, tặng quà trẻ em nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6; Hưởng ứng ngày thầy thuốc trẻ Thủ đô làm theo lời Bác và chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2020.

   Tại Chương trình Huyện đoàn Thanh Trì tặng quà 150 học sinh Trường Mầm non tư thục Hà Thành; Các y, bác sĩ trẻ tâm huyết, có trình độ chuyên môn cao của Bệnh viện Nông nghiệp đã thăm khám cho 100% học sinh theo học tại trường về mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, đồng thời tư vấn về sức khỏe, dinh dưỡng chế độ ăn phù hợp với độ tuổi, tặng nhà trường 10 chai nước sát khuẩn nhanh. Qua công tác khám bệnh, các bác sỹ đã rà soát và tư vấn cho các giáo viên nhà trường về phương pháp chăm sóc dinh dưỡng, các bệnh lý thường gặp ở trẻ nhỏ. 

Bí thư Huyện Đoàn Thanh Trì - Phạm Tiến Đạt phát biểu khai mạc Chương trình

    Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và chương trình “Thầy thuốc trẻ tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” được Đoàn thanh niên các cơ sở y tế trên địa bàn huyện Thanh Trì hưởng ứng với nhiều hoạt động thiết thực, phong phú. Trong đó tập trung vào các hoạt động hưởng ứng phong trào “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch” do Trung ương Đoàn phát động và phát huy vai trò của thanh niên, đội ngũ Thầy thuốc trẻ trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19.

   Chương trình thể hiện sự tham gia xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Thanh Trì nhằm thực hiện chủ đề chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020. Đồng thời phát huy vai trò xung kích tình nguyện của Đoàn Thanh niên Bệnh viện Nông nghiệp đối với các hoạt động xã hội, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe trẻ em, ươm mầm xanh tương lai của đất nước.

Một số hình ảnh tại Chương trình:

Thanh Hồng – Trung tâm VH-TT&TT

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Yên Mỹ lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp.
Publish date 21/05/2020 | 21:24  | View count: 2222

Với chủ đề: Phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống cính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng xã Yên Mỹ phát triển toàn diện, bền vững theo hướng đô thị văn minh, ngày 21/5, Đảng bộ xã Yên Mỹ tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đồng chí Nguyễn Việt Phương – Phó bí thư thường trực Huyện uỷ; đồng chí Phạm Nguyên Nhung – UVBTV, Trưởng Ban tổ chức huyện uỷ;  đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền – UVBTV – Trưởng ban dân vận Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Huy Toàn – Huyện ủy viên –  Phó Chủ tịch UBND huyện đã tới dự.

Đồng chí Nguyễn Hồng Dương - Bí thư Đảng ủy xã thông qua Báo cáo chính trị tại Đại hội

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã Yên Mỹ đã phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vận dụng sáng tạo, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Văn hoá xã hội đạt nhiều kết quả tiến bộ. Quốc phòng - an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng cao. Hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền được phát huy; các lĩnh vực đạt kết quả toàn diện, các tổ chức tiến bộ đồng đều. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm.

 

Đồng chí Phó bí thư thường trực Huyện uỷ Nguyễn Việt Phương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

 Về dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phó bí thư thường trực Huyện uỷ Nguyễn Việt Phương nhấn mạnh:  Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng ủy xã cần tổ chức tuyên truyền, học tập quán triệt Nghị quyết đến đảng viên và Nhân dân. Đổi mới hình thức, nội dung, phương pháp học tập Nghị quyết theo hướng đa dạng, sinh động, phù hợp với từng đối tượng, sát với tình hình, đặc thù của địa phương. Công tác tuyên truyền, tổ chức học tập Nghị quyết Đại hội lần thứ XXVII Đảng bộ xã phải gắn với việc học tập, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.  Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ xã bám sát Nghị quyết Đại hội, tập trung tổ chức chỉ đạo với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, hiệu quả ngay sau Đại hội. Thường xuyên kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết và các chương trình, kế hoạch đã xây dựng.

 

Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội Đảng bộ xã  Yên Mỹ lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Trì lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Hồng Dương tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020 - 2025.

                                                                                          Thanh Hồng – Trung tâm Văn hóa – TT&TT

 

Huyện ủy Thanh Trì tổ chức trao Huy hiệu Đảng đợt 19-5
Publish date 18/05/2020 | 22:42  | View count: 1350

Nhân dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020), sáng ngày 18-5, Huyện ủy Thanh Trì tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 65, 60, 55, 50, 45, 40, 30 năm tuổi Đảng.

Trong đợt này, Đảng bộ huyện Thanh Trì có 134 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng. Trong đó, 03 đồng chí nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 7 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 14 đồng chí nhận Huy hiệu 55 tuổi Đảng...

 

Trao Huy hiệu Đảng và phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Tiến Nhật – Thành ủy viên - Bí thư Huyện ủy đã chúc mừng, cảm ơn sự đóng góp của các đồng chí đảng viên đối với sự phát triển của Huyện, qua đó đồng chí cũng khẳng định: Đây là niềm vinh dự, tự hào không chỉ của cá nhân mỗi đồng chí đảng viên mà còn là niềm vui chung, tự hào của Đảng bộ huyện. Một số đồng chí mặc dù tuổi đã cao, sức khỏe giảm nhưng luôn phát huy tốt truyền thống cách mạng và tinh thần, trách nhiệm của người đảng viên, cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xây dựng huyện Thanh Trì không ngừng phát triển giàu đẹp, văn minh, hiện đại. 

 

Bí thư Huyện ủy Thanh Trì Lê Tiến Nhật mong muốn các đảng viên lão thành tiếp tục phát huy phẩm chất, đạo đức cách mạng, tinh thần tiên phong, gương mẫu kết hợp bề dày kinh nghiệm bản thân, tiếp tục tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tích cực động viên các con, cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần xây dựng địa phương và Đảng bộ huyện Thanh Trì ngày càng giàu đẹp, văn minh, phát triển.

 

Hoàng Thị Thu Thủy - Tuyên giáo Thanh Trì