Đảng, đoàn thể

Huyện ủy Thanh Trì: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội
Publish date 26/02/2020 | 17:10  | View count: 2197

Chiều ngày 26/02, Huyện ủy Thanh Trì tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 27-02-2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về "Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể Nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn từ nay đến năm 2020"

         

      Đ/c Nguyễn Việt Phương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu tại Hội nghị

 

       Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Việt Phương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Huyện; Bí thư hoặc Phó Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn, Đảng ủy khối Doanh nghiệp và đại diện các TCCS Đảng trực thuộc Đảng bộ khối Doanh nghiệp Huyện; các tập thể, cá nhân được khen thưởng.                                                          

         Nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của việc tăng cường công tác xây dựng Đảng và các tổ chức đoàn thể Nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, ngay sau khi Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 27-02-2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Trì đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường công tác khảo sát nắm tình hình, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn phát triển tổ chức Đảng, Đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Qua đó, nhiều chủ doanh nghiệp, người lao động đã nhận thức được tầm quan trọng, vai trò, vị trí của tổ chức Đảng, nhất là xây dựng, củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng, Đoàn thể gắn với đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp. Các nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua được chủ doanh nghiệp, người lao động hưởng ứng, triển khai có hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng.

         Theo báo cáo tổng kết tại hội nghị: Từ năm 2012 đến nay, Huyện đã thành lập 46 tổ chức Đảng với tổng số 294 đảng viên. Kết nạp 151 đảng viên mới, trong đó có 05 chủ doanh nghiệp, vượt chỉ tiêu Thành phố giao (đạt 155% kế hoạch). Đặc biệt năm 2016, Huyện đã thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Đã thành lập 101 công đoàn cơ sở với trên 3.500 đoàn viên, 34 tổ chức Đoàn, Hội LHTN với 2.106 đoàn viên, hội viên, thành lập 08 Hội Liên hiệp Phụ nữ với 359 hội viên.

         Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Việt Phương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy biểu dương những kết quả mà các đơn vị đã nỗ lực đạt được trong thời gian qua, đồng chí cũng đề nghị:  Trong thời gian tới các cấp ủy, TCCS Đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết với nhiều giải pháp quyết liệt và sâu sát, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức hơn nữa của các chủ doanh nghiệp về tầm quan trọng, cũng như lợi ích của doanh nghiệp khi có tổ chức Đảng, Đoàn thể hoạt động.

             Tại Hội nghị, Huyện ủy đã trao tặng Giấy khen cho 24 tập thể, 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể Nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn huyện Thanh Trì, giai đoạn 2012 - 2020.

 

Hoàng Thị Thu Thủy - Tuyên giáo Thanh Trì

Hội nghị đại biểu Nhân dân bàn xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở năm 2020
Publish date 26/02/2020 | 14:46  | View count: 3535

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 01 /KHLT-UBND-UBMTTQ ngày 30/01/2020 của UBND - Uỷ ban MTTQ Thành phố về việc tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2020 bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, các thôn, làng, tổ dân phố đã tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân theo đúng yêu cầu nội dung, tiến độ kế hoạch đề ra. Tham dự tại các thôn, tổ dân phố có các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, MTTQ và lãnh đạo các xã, thị trấn.

    Nhằm đánh giá kết quả tổ chức và thực hiện Nghị Quyết Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2019 và bàn các nội dung, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện năm 2020, trọng tâm là cuộc vận động " Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phát huy dân chủ, ý thức trách nhiệm của nhân dân trong cộng đồng dân cư, tham gia bàn bạc, thực hiện quy định về nếp sống văn hóa, hành vi ứng xử văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống các tệ nạn xã hội… xây dựng khu dân cư lành mạnh phát triển toàn diện bền vững. Huy động tiềm năng, trí tuệ của nhân dân tại cộng đồng dân cư phối hợp cùng với cấp ủy chính quyền cơ sở giải quyết những vấn đề bức xúc nảy sinh, xây dựng tình đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, đẩy mạnh phong trào tự quản, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, giàu đẹp.

   Hội nghị tại các thôn, làng, tổ dân phố đã có nhiều ý kiến tham gia đóng góp bàn các giải pháp đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, hành vi ứng xử văn hoá, giữ gìn trật tự đô thị, bàn biện pháp giúp đỡ, hỗ trợ, giảm nghèo bền vững tại địa phương, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa, nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, TDP văn hóa gắn với mục tiêu xây dựng và giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động do chính quyền và MTTQ các cấp phát động, đăng ký các mô hình công trình, phần việc chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Toàn quốc lần thứ XIII của đảng, tuyên truyền vận động nhân dân chủ động tham gia phòng chống dịch bệnh đặc biệt là dịch COVID-19 hiện đang diễn biến phức tạp trên thế giới trong đó có Việt Nam.

    Các đồng chí lãnh đạo BTV Huyện ủy tham dự trực tiếp tại các thôn, tổ dân phố phát biểu chỉ đạo, đánh giá cao Hội nghị đại biểu nhân dân trên địa bàn huyện Thanh Trì năm 2020 đã bảo đảm tính thiết thực, thực sự phát huy dân chủ, ý thức trách nhiệm của cộng đồng dân cư, khai thác tiềm năng trí tuệ của nhân dân, tập trung giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc, xây dựng khối đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, giữ vững và nâng cao tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí lên Quận theo Đề án được Thành phố phê duyệt, góp phần xây dựng huyện Thanh Trì ngày càng giàu đẹp văn minh và yêu cầu các xã, thị trấn với nội dung các ý kiến của các thôn, tổ dân phố đã bàn và biểu quyết sẽ chuẩn bị tốt các nội dung cho tổ chức hội nghị Đại biểu nhân dân bàn xây dựng đời sống văn hóa cấp xã và ban hành Nghị quyết thực hiện trong năm 2020, các hội nghị hoàn thành trước 26/3/2020./.

Nguyễn Thị Thắm -  MTTQ huyện

Một số hình ảnh HN đại biểu nhân dân tại các thôn, tổ dân phố trên đại bàn huyện

 

 

Đ/c Nguyễn Thị Thu Huyền - UVBTV, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy dự hội nghị tại thôn Cổ điển B, xã Tứ Hiệp

 

Hội nghị ĐBND bàn xây dựng đời sống văn hóa thôn Triều Khúc xã Tân Triều

 

Tiết mục văn nghệ tại thôn Tân Uyên, xã Duyên Hà

 

Tiết mục văn nghệ tại hội nghị thôn Yên Ngưu, xã Tam Hiệp

 

Tiết mục văn nghệ tại hội nghị thôn 2 xã Yên Mỹ.

    

Quận Đoàn Đống Đa - Huyện Đoàn Thanh Trì tổ chức lễ bàn giao – tiếp nhận tổ chức đoàn và đoàn viên Bệnh viện Nội tiết TW
Publish date 18/02/2020 | 14:47  | View count: 2443

Ngày 18/2, Quận Đoàn Đống Đa - Huyện Đoàn Thanh Trì tổ chức lễ bàn giao – tiếp nhận tổ chức đoàn và đoàn viên Đoàn thanh niên Bệnh viện nội tiết Trung ương.

    Tới dự và chứng kiến buổi lễ có đồng chí Phùng Như Hùng – Bí thư Quận đoàn Đống Đa, đồng chí Phạm Tiến Đạt – Bí thư huyện đoàn Thanh Trì; Tiến sỹ, bác sỹ Phan Hướng Dương – Phó Giám đốc Bệnh viện Nội tiết TW.

Hai đơn vị Ký giao - nhận cơ sở Đoàn

Trao Quyết định tiếp nhận cơ sở Đoàn

Đồng chí Phùng Như Hùng - Bí thư Quận đoàn Đống Đa

   Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Quận đoàn Đống Đa – Phùng Như Hùng ghi nhận: trong những năm qua, Đoàn thanh niên bệnh viện Nội tiết TW đã tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cuocj sống cộng đồng, đồng hành cùng các cơ sở đoàn trong Quận thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, văn hóa, xã hội góp phần vào sự lớn mạnh trong phong trào chung của Quận.

Đồng chí Phạm Tiến Đạt - Bí thư Huyện đoàn Thanh Trì

    Tiếp nhận tổ chức đoàn mới, Bí thư Đoàn Thanh niên Huyện Thanh Trì Phạm Tiến Đạt tin tưởng, khi được bàn giao về sinh hoạt tại huyện đoàn Thanh Trì, cán bộ, đoàn viên Đoàn thanh niên Bệnh viện Nội tiết TW sẽ tiếp tục đoàn kết, xung kích, sáng tạo trong thực hiện các phong trào xung kích, tình nguyện của thanh niên để tiếp tục xây dựng Đoàn Thanh niên là một trong những cơ sở đoàn vững mạnh và thực hiện tốt vai trò chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, thể hiện được vai trò xung kích, đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Thanh Hồng – Trung tâm VH-TT&TT

MTTQ huyện Thanh Trì triển khai kế hoạch tổ chức vận động ủng hộ quỹ "Vì Biển đảo Việt Nam" năm 2020
Publish date 12/02/2020 | 09:21  | View count: 2787

Thực hiện kế hoạch số 43/KH-MTTQ- BTT ngày 04/02/2020 của Ban thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố Hà Nội. Ngày 11/02/2020, tại phòng họp số 2 huyện ủy Thanh Trì, UBMTTQ huyện Thanh Trì đã triển khai kế hoạch phát động ủng hộ quỹ " Vì biển đảo Việt Nam" năm 2020. Dự và chủ trì hội nghị đồng chí Nguyễn Huy Chương – UVTV, Chủ tịch ủy ban MTTQ huyện Thanh Trì.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam Thành phố, UBMTTQ huyện Thanh Trì phát động đến các tổ chức, cơ quan, đơn vị và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Thanh Trì hãy dành tình cảm chân thành nhất với quân và dân Trường Sa.  

         

Đồng chí Nguyễn Huy Chương - UVTV, Chủ tịch UBMTTQ huyện phát biểu tại hội nghị

Phát biểu hưởng ứng, Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn quyết tâm phấn đấu vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng với nhân dân Thủ đô ủng hộ hỗ trợ xây dựng 01 công trình nhà văn hóa đa năng và tặng một số quà thiết thực đáp ứng một phần nhu cầu của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên đảo với tình cảm trân thành và đạt kết quả cao nhất.

Ủy ban MTTQ huyện Thanh trì là cơ quan thường trực tiếp nhận ủng hộ quỹ " Vì  Biển đảo Việt Nam" của các tổ chức, cơ quan, đơn vị và nhân dân, chuyển về Ủy ban MTTQ Thành phố đến hết ngày  30/3/2020./

Nguyễn Thị Thắm – MTTQ huyện 

 

Hội Nông dân huyện Thanh Trì tuyên truyền phòng chống bệnh nCoV
Publish date 07/02/2020 | 13:19  | View count: 3195

Ngày 7/02/2020, Hội Nông dân huyện Thanh Trì tổ chức tuyên truyền phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona tới các đồng chí là Chủ tịch, phó chủ tịch Hội Nông dân xã.

   Tại hội nghị các đại biểu được Bác sĩ Trần Thu Phương - Khoa kiểm soát dịch bệnh Trung tâm y tế huyện Thanh Trì thông tin nhanh về tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra.  Đồng thời hướng dẫn kỹ các biện pháp phòng bệnh.

   Qua hội nghị giúp cho cán bộ Hội Nông dân huyện và cơ sở hiểu biết đúng về bệnh do nCoV gây ra, và biện pháp phòng để từ đó tuyên truyền đến cán bộ, hội viên và nhân dân trên địa bàn biết và thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh do nCoV gây ra. 

   Cũng trong thời điểm này, Hội Nông dân huyện và cơ sở cũng triển khai nhiều hoạt động để phòng chống bệnh do nCoV gây ra như mời cán bộ Trung tâm y tế huyện đến tuyên truyền phổ biến biện pháp phòng chống bệnh và phát khẩu trang miễn phí cho cán bộ, hội viên nông dân và nhân dân. Ngay trong sáng ngày 8/02, Hội Nông dân huyện phối hợp với Hội Nông dân xã Vĩnh Quỳnh tổ chức phát miễn phí 1.500 khẩu trang vải đến nhân dân và những người đi đường tại Cổng chợ Vĩnh Quỳnh, cổng nhà văn hóa thôn Quỳnh Đô./.

Thanh Hồng - Trung tâm VH-TT&TT

Ban Tuyên giáo huyện Thanh Trì: Đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra
Publish date 06/02/2020 | 13:14  | View count: 2889

Sáng ngày 06-2, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thanh Trì phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 2 năm 2020 với nội dung: Tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra cho các đồng chí là báo cáo viên, tuyên truyền viên của Huyện và cơ sở.

     

    Toàn cảnh hội nghị

 

       Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành phố, huyện Thanh Trì đã chủ động triển khai nhiều biện pháp và xây dựng các phương án để phòng, chống dịch bệnh. Cụ thể: Huyện đã ban hành các văn bản về phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút corona gây ra; thành lập Ban Chỉ đạo để phòng, chống dịch bệnh. Trung tâm Y tế Huyện và các đơn vị y tế trên địa bàn Huyện cũng tích cực, chủ động làm tốt công tác truyền thông, chuẩn bị sẵn sàng kinh phí, vật tư, hóa chất, phương tiện, thuốc… để phòng và kịp thời xử lý khi có dịch bệnh xảy ra; sẵn sàng tiếp nhận thông tin và tư vấn qua đường dây nóng và hòm thư điện tử. 

 

Đ/c Khuất Văn Sơn - HUV - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện tuyên truyền tại hội nghị

 

      Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Khuất Văn Sơn thông tin, tuyên truyền về các đặc điểm, dấu hiệu nhận biết và diễn biến, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra; hướng dẫn công tác giám sát và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh như: Vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh ăn uống, đeo khẩu trang đúng cách khi đi đến các nơi công cộng; đối với nhà ở, phòng làm việc nên mở cửa thông thoáng, nếu bật điều hòa nhiệt độ nên để ở mức 25-27oC...hạn chế tối đa tập trung đông người, tránh tiếp xúc với nguồn bệnh và những trường hợp nghi nhiễm bệnh…..

         

       Cũng tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nguyễn Văn Thành đã định hướng công tác tuyên truyền trong tháng 2-2020. Đồng chí nhấn mạnh, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ Huyện đến cơ sở cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là tuyên truyền các biện pháp phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra. Tuyên truyền công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tập trung tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.  Kịp thời nắm bắt và định hướng dư luận xã hội, xử lý thông tin, ổn định tình hình tư tưởng Nhân dân ngay từ cơ sở, giải quyết những yêu cầu nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Hoàng Thị Thu Thủy - Tuyên giáo Thanh Trì

Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Thanh Trì: Chuỗi hoạt động thiết thực phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra
Publish date 06/02/2020 | 13:58  | View count: 3129

Ngày 5/2/2020, Hội LHPN huyện Thanh Trì tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra tới thành viên Ban chấp hành Hội LHPN huyện, các đồng chí là Chủ tịch, phó Chủ tịch các cơ sở phụ nữ trực thuộc Hội phụ nữ huyện Thanh Trì.

 Thạc sĩ, bác sĩ Khuất Văn Sơn – Giám đốc Trung tâm y tế huyện đã thông tin tới cán bộ, hội phụ nữ huyện và cơ sở tình hình dịch bệnh do nCOV

Đây là hoạt động thiết thực nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết cho cán bộ hội viên phụ nữ chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (nCOV) gây ra. Và phát huy vai trò mỗi cán bộ hội viên phụ nữ sẽ là một kênh tuyên truyền hướng dẫn nhân dân thực hiện phòng chống bệnh do nCoV.

Tại hội nghị Thạc sĩ, bác sĩ Khuất Văn Sơn – Giám đốc Trung tâm y tế huyện đã thông tin tới cán bộ, hội phụ nữ huyện và cơ sở tình hình dịch bệnh do nCOV trên thế giới và tại Việt Nam cũng như các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Qua những thông tin hữu ích trên giúp cho đội ngũ cán bộ hội phụ nữ huyện và cơ sở hiểu đúng về tính chất nguy hiểm của dịch bệnh do nCoV gây ra, có kiến thức kỹ năng phòng chống bệnh cho bản thân, gia đình và tuyền đến hội viên, nhân dân cùng thực hiện.

 Nằm trong chuỗi hoạt động của Hội nhằm đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra, Hội LHPN huyện đã phối hợp với Ban tuyên giáo Huyện ủy, Hội LHPN các xã, thị trấn tặng khẩu trang cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Huyện và cơ sở. 16/16 Hội LHPN các xã, thị trấn đã tổ chức tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Vỉrút nCoV tới trên 300 đồng chí là Ủy viên BCH, chi trưởng, tổ trưởng, tổ phụ nữ. Trong 4 ngày (ngày 01 đến ngày 4/02/2020), cơ sở Hội phụ nữ xã Vĩnh Quỳnh, Tả Thanh Oai, Thị Trấn Văn Điển, Hội phụ nữ Công an đã phát 4.700 khẩu trang miễn phí cho người dân. Hội LHPN huyện đã phát trên 3.000 khẩu trang miễn phí vào chiều ngày 5 và 6/02/2020 tại Bệnh viện K xã Tân Triều.

Hội LHPN huyện tặng khẩu trang cho cán bộ Hội cơ sở

Hội phụ nữ Công an huyện phát khẩu trang cho công dân đến làm việc tại trụ sở

Hội LHPN huyện phối hợp với Ban tuyên giáo Huyện ủy phát khẩu trang

cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tại Huyện

Hội LHPN huyện và cơ sở phát khẩu trang miễn phí cho bệnh nhân

và người nhà bệnh nhân tại bệnh viên K3 Tân Triều

 

Thanh Hồng – Trung tâm Văn hóa – TT&TT

MTTQ huyện Thanh Trì tuyên truyền quán triệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virut corona gây ra.
Publish date 05/02/2020 | 09:37  | View count: 2910

Ngày 5/2, Uỷ ban MTTQ huyện Thanh Trì tổ chức tuyên truyền quán triệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virut corona gây ra tới các đồng chí trong Thường trực UBMTTQ huyện; đại diện các tổ chức chính trị xã hội huyện; Ban thường trực UB.MTTQ các xã, thị trấn; các đồng chí trưởng ban công tác mặt trận cơ sở, trưởng nhóm nòng cốt Đề án 02 -212 các xã, thị trấn trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28-1-2020 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 79-CT/TƯ ngày 29-1-2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc phòng, chống dịch bệnh  trong hệ thống Ủy ban MTTQ Việt Nam và tổ chức thành viên các cấp; nội dung công văn số 1546 của Huyện Uỷ Thanh Trì ngày 31/1/2020 của Huyện ủy về việc tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut corona gây ra.  Trước tình hình trên, UBMTTQ huyện đề nghị MTTQ Việt Nam các xã , thị trấn cần vào cuộc mạnh mẽ, đồng bộ, nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho nhân dân, không để dịch lây lan, phải coi việc phòng, chống dịch như “chống giặc”, phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh;  trích quỹ Vì người nghèo, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn chung tay phòng, chống dịch bệnh và ủng hộ, phát miễn phí khẩu trang y tế, nước rửa tay sát khuẩn... cho nhân dân, ưu tiên trẻ em, những trường hợp hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Thạc sĩ, Bác sĩ Khuất Văn Sơn - Giám đốc Trung tâm y tế huyện đã thông tin

về tình hình dịch bệnh và cách phòng chống

Cũng tại hội nghị,  Thạc sĩ, Bác sĩ Khuất Văn Sơn - Giám đốc Trung tâm y tế huyện đã thông tin về tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona - nCoV;  các đại biểu cần thường xuyên tuyên truyền, chia sẻ kịp thời và chính xác thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống bệnh, nhất là các biện pháp phòng ngừa chủ động vệ sinh cá nhân, nơi ở, gia đình, ăn chín uống sôi, tránh tiếp xúc với động vật hoang dã, nâng cao sức khỏe. Không gây hoang mang, dao động cho nhân dân; khuyến nghị nhân dân hạn chế đến các nơi tập trung đông người; cung cấp thông tin và vận động nhân dân không nên đến các khu vực đang có dịch bệnh khi không cần thiết…

Thanh Hồng – Trung tâm Văn hóa – TT&TT

 

Hội Liên Hiệp phụ nữ huyện Thanh Trì hưởng ứng “Tết trồng đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Canh Tý 2020.
Publish date 04/02/2020 | 21:04  | View count: 2826

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu năm mới, mừng Đảng, mừng xuân, mừng Đất nước đổi mới, ngày 03/02/2020, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thanh Trì phối hợp với Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ xã Ngũ Hiệp tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại nhà văn hóa Tổ dân phố Lưu Phái - xã Ngũ Hiệp - huyện Thanh Trì. Tết trồng cây là nét đẹp văn hóa được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và các địa phương hưởng ứng vào dịp đầu xuân.

Dự Phát động Têt trồng cây tại xã Ngũ Hiệp có các đồng chí : Trần Thị Vân - Huyện ủy viên - Chủ tịch Hội Liên Hiệp phụ nữ Huyện Thanh Trì; đại diện Lãnh đạo các Ban Đảng, Mặt trận Tổ Quốc huyện; đ/c Trần Văn Nam – Huyện ủy viên – Bí thư Đảng Ủy – Chủ tịch UBND xã Ngũ Hiệp và đại diện Lãnh đạo Đảng ủy HĐND - UBND - UBMTTQ xã Ngũ Hiệp và các cụ  Bô lão, các tầng lớp nhân dân trên đại bàn xã.

Đ/c Trần Thị Vân - Huyện ủy viên - Chủ tịch Hội LHPN huyện phát biểu tại Lễ phát động Tết trồng cây tại xã Ngũ Hiệp.

      Sau Lễ phát động, các đại biểu và nhân dân địa phương tham gia trồng 20 cây Sấu  tại nhà văn hóa Tổ Dân phố Lưu Phái, 40 cây Nguyệt Quế; 20 cây Tùng Cối; 4 cây Ngọc Lan, Anh Đào từ tuyến đường UBND xã đến Trường THCS Ngũ Hiệp, xã Ngũ Hiệp. Mùa xuân là tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Cây được trồng trong thời tiết se lạnh lất phất những hạt mưa xuân vào ngày đầu tháng 02 năm Canh Tý 2020 có ý nghĩa quan trọng tượng trưng cho sự phát triển, khởi sắc một năm mới với nhiều thắng lợi mới.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Thanh Hồng - Trung tâm Văn hóa - TT&TT

( Nguồn : Bùi Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện)

Đoàn thanh niên huyện Thanh Trì góp sức phòng dịch virus Corona (nCoV)
Publish date 03/02/2020 | 15:54  | View count: 2965

Trước những diễn biến khó lường của dịch bệnh viêm đường hô hấp do virus Corona (nCoV) gây ra, những ngày qua, Các cơ sở Đoàn thanh niên huyện Thanh Trì đã triển khai nhiều việc làm thiết thực như phát khẩu trang, nước rửa tay miễn phí, hỗ trợ các đội nghiệp vụ TTYT huyện phun thuốc phòng dịch, tổng vệ sinh môi trường khử khuẩn trên toàn địa bàn góp phần phòng dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. Đây là hình ảnh đẹp cho thấy sự chung tay của tuổi trẻ Thanh Trì trong phòng chống virus Corona.

Theo đó, Đoàn thanh niên xã Liên Ninh đã tổ chức tặng khẩu trang miễn phí tại 3 điểm thôn Yên Phú, thôn Nhị Châu, khu vực Cầu Om giao giữa hai thôn Thọ Am và Nội Am với trên 1.000 chiếc. Đoàn thanh niên xã Yên Mỹ tổ chức phát 1.500 khẩu trang miễn phí cho người dân.

   Đoàn thanh niên xã Ngọc Hồi cũng đã tặng 30 hộp nước rửa tay khô cho các lớp học và vận động các nhà hảo tâm, đoàn viên ủng hộ được trên 2 nghìn chiếc khẩu trang cho người dân địa phương.

  

    Căn cứ vào tình hình dịch bệnh, Đoàn thanh niên huyện và các cơ sở đoàn trên địa bàn sẽ tiếp tục vận động đoàn viên, thanh niên tiếp tục ủng hộ, phát động phong trào quyên góp kinh phí mua khẩu trang, phát miễn phí cho người tham dân để phòng chống dịch Corona./.

Thanh Hồng – Trung tâm VH-TT&TT

Hội Liên hiệp Phụ nữ Thanh Trì – UBND xã Vĩnh Quỳnh phát động Tết trồng cây xuân Canh Tý 2020
Publish date 03/02/2020 | 11:11  | View count: 2732

Ngày 01/02/2020 ( tức mùng 8 Tết Canh Tý), Hội LHPN huyện Thanh Trì phối hợp với UBND xã Vĩnh Quỳnh tổ chức phát động Tết trồng cây xuân Canh Tý 2020.

Dự phát động trồng cây có đồng chí Nguyễn Thị Hường - Uỷ viên Ban Thường vụ- Trưởng Ban Gia đình xã hội Thành phố Hà Nội; đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền- Uỷ viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ; đồng chí Trần Thị Vân – Huyện ủy viên- Chủ tịch Hội LHPN huyện; cùng các đồng chí lãnh đạo thường trực Đảng uỷ- HĐND- UBND- UBMTTQ xã và 200 cán bộ, hội viên, nhân dân xã Vĩnh Quỳnh  tham gia hưởng ứng trồng 25 cây Sấu , trong đó trồng 20 cây Sấu xung quanh Hồ cụm 13 thôn Vĩnh Ninh; 5 cây Sấu khu vực nhà văn hoa Quỳnh Lân, trị giá 27 triệu đồng.

Tại lễ phát động, Hội LHPN huyện kêu gọi cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân “Hãy hành động vì môi trường sạch” bằng những việc làm cụ thể. Mỗi phụ nữ, hộ gia đình tích cực trồng hoa, cây xanh, tham gia bảo vệ, chăm sóc cây xanh tại các khu vực công cộng; hạn chế sử dụng túi nilon; thực hiện tốt việc phân loại rác thải tại hộ gia đình; thực hiện tốt CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, qua đó góp phần phấn đấu đưa Huyện trở thành Quận trong thời gian sớm nhất.

Thanh Hồng – Trung tâm Văn hóa – TT&TT

Huyện Đoàn Thanh Trì : Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Canh Tý năm 2020 & Sinh hoạt truyền thống chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020)
Publish date 02/02/2020 | 14:27  | View count: 2811

Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020), thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi huyện Thanh Trì năm 2020, ngày 01/02, Huyện Đoàn Thanh Trì phối hợp với Đảng uỷ - HĐND - UBND xã Đại Áng tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Canh Tý năm 2020 - Sinh hoạt truyền thống chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020) tại Nhà Văn hoá thôn Đại Áng, xã Đại Áng.

Đồng chí Phạm Tiến Đạt - Bí thư Huyện Đoàn phát động Tết trồng cây 

Đồng chí Phạm Tiến Đạt - Bí thư Huyện Đoàn , cho biết: Thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, trong những năm qua, cứ mỗi độ tết đến, xuân về, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Thanh Trì tích cực tổ chức ngày hội “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Chương trình thể hiện tình cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ huyện Thanh Trì thực hiện Di chúc của Bác trong việc giữ gìn, bảo vệ môi trường . Vì vậy, mỗi đoàn viên, thanh thiếu nhi cần trồng, chăm sóc và bảo vệ thật tốt ít nhất một cây xanh, không những tạo môi trường xanh cho đất nước, cải thiện môi trường sống của chính chúng ta, mà còn vì sự phát triển bền vững của quê hương, đất nước.

Ngay sau lễ phát động , Huyện đoàn đã phối hợp với Đảng uỷ - HĐND - UBND xã Đại Áng và hơn 50 đoàn viên thanh niên trồng 30 cây sấu trên địa bàn thôn Đại Áng, xã Đại Áng. Đây là hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của việc trồng cây xanh đối với sự nghiệp bảo vệ môi trường sinh thái, xanh - sạch - đẹp, góp phần phấn đấu đưa huyện Thanh Trì trở thành Quận trong thời gian sớm nhất .

 

 

 Có thể nói, tết trồng cây mở đầu cho một năm mới góp phần tạo ra phong trào trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, đem lại lợi ích thiết thực về kinh tế - xã hội và môi trường cho Thủ đô Hà Nội nói chung và huyện Thanh Trì nói riêng. Mọi người, mọi nhà, mọi công dân đều có thể trồng cây và đều có trách nhiệm bảo vệ cây xanh, bảo vệ môi trường sống của chính mình và cho thế hệ tương lai.

Thanh Hồng – Trung tâm Văn hóa – TT&TT

MTTQ huyện Thanh Trì tổ chức bàn giao phương tiện làm ăn giúp đỡ hộ nghèo
Publish date 31/01/2020 | 13:25  | View count: 2247

Thực hiện chương trình hỗ trợ “Giảm nghèo bền vững”, cùng với sự giúp đỡ của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội, thông qua Quỹ vì người nghèo của huyện Thanh Trì, MTTQ huyện Thanh Trì đã phối hợp 2 xã Hữu Hòa, Vạn Phúc trao 2 xe máy cho 2 hộ nghèo trên địa bàn huyện.

Trao phương tiện xe máy hỗ trợ hộ nghèo tại xã Hữu Hòa

Trao phương tiện xe máy hỗ trợ hộ nghèo tại xã Vạn Phúc

Với mục đích hỗ trợ cần câu, hơn cho con cá, tạo điều kiện cho các hộ nghèo có phương tiện sinh kế, làm ăn, qua đó, mở ra nhiều cơ hội cho hộ nghèo vươn lên, ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững, đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Huyện. Qua khảo sát, có 2 hộ gia đình là ông Nguyễn Văn Tuấn và Lã Thanh Tùng  rất cần phương tiện để có thể đi làm ăn, kiếm sống và tăng thu nhập, dần ổn định cuộc sống và có thể thoát nghèo.Vào đúng dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020, MTTQ huyện phối hợp với 2 xã Hữu Hòa và Vạn Phúc đã tổ chức trao 2 xe máy cho 2 hộ với tổng trị giá 42 triệu đồng./

Nguyễn Thị Thắm – MTTQ huyện 

Thành Đoàn, Hội đồng Đội thành phố Hà Nội khánh thánh sân chơi cho thiếu nhi thôn Đại Áng
Publish date 20/01/2020 | 11:09  | View count: 2650

Ngày 19-1, Ban Thường vụ Thành đoàn, Hội đồng Đội thành phố Hà Nội tổ chức khánh thành và trao tặng sân chơi cho thanh thiếu nhi thôn Đại Áng, xã Đại Áng, với mong muốn xây dựng một điểm vui chơi lành mạnh, bổ ích cho thanh thiếu nhi trên địa bàn thành phố. Công trình được Tuổi trẻ Thủ đô thực hiện kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Học sinh - Sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam; chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Công trình “Sân chơi thiếu nhi” bao gồm sân bóng cỏ nhân tạo, sân chơi có lắp đặt cầu trượt, xà đơn, xích đu,... các trò chơi vận động cho thanh thiếu nhi. Công trình được hoàn thiện trong niềm vui mừng, phấn khởi, háo hức của thanh thiếu nhi xã Đại Áng, giúp các em nhỏ có thêm sân chơi mới, lành mạnh và an toàn. 

Tới dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Việt – Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội; Trần Quang Hưng, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội; Bùi Lan Phương, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban công tác thiếu nhi Thành đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội thành phố Hà Nội; Ngô Văn Thiện, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban thanh niên trường học Thành đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội; Phạm Tiến Đạt, Bí thư huyện Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội huyện Thanh Trì; Nguyễn Đình Nam, Phó Bí thư Đoàn xã Đại Áng, Bí thư Chi đoàn thôn Đại Áng; Bà Ngô Lan Chi, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần truyền thông thế giới nghệ thuật Cara – Art;…

Anh Nguyễn Đình Nam - Phó bí thư Đoàn xã Đại Áng

 Phát biểu tại chương trình, Phó bí thư Đoàn xã Đại Áng, Bí thư Chi đoàn thôn Đại Áng Nguyễn Đình Nam trân trọng gửi lời cảm ơn đến Thành đoàn, Hội đồng Đội thành phố Hà Nội và các đơn vị tài trợ cho chương trình sân chơi thiếu nhi dành cho các đơn vị cơ sở. Bên cạnh đó, anh Nguyễn Đình Nam nhấn mạnh, đây là một sân chơi bổ ích, lành mạnh và giúp phát triển toàn diện cho trẻ em thiếu nhi cơ sở phát triển toàn diện và xin hứa sẽ tiếp tục duy trì, bảo vệ công trình và tổ chức các hoạt động thanh thiếu nhi ý nghĩa, thiết thực tại đây, đồng thời tiếp tục nhân rộng sân chơi dành cho thiếu nhi cơ sở trên toàn xã.

Thanh Hồng - Trung tâm VH-TT&TT

Huyện đoàn – Hội LHTN huyện Thanh Trì: Chương trình tết ấm yêu thương xuân Canh Tý 2020
Publish date 17/01/2020 | 13:59  | View count: 2334

Thiết thực tổ chức các hoạt động Mừng Đảng - Mừng xuân và chăm lo Tết cho người nghèo nhân dịp xuân Canh Tý 2020; ngày 17/1, Đòan thanh niên – Hội LHTN – Hội đồng đội huyện Thanh Trì tổ chức Chương trình “Tết ấm yêu thương”, phát động quỹ “Ngày mai có nắng”; Tuyên truyền phòng chống rác thải nhựa trong đoàn viên, Hội thi gói bánh chưng truyền thống.

   Tham dự chương trình có đồng chí Trần Quang Hưng – Phó bí thư thành Đoàn Hà Nội; đồng chí Phạm Nguyên Nhung – UVBTV, Trưởng Ban tổ chức huyện ủy; đồng chí Trình Thị Kim Loan – UVBTV, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra huyện ủy; đồng chí Nguyễn Huy Chương – UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ huyện; đồng chí Phạm Tiến Đạt – Bí thư Huyện đoàn.

Đồng chí Trần Quang Hưng – Phó bí thư thành Đoàn Hà Nội phát biểu

Đoàn thanh niên, Hội LHTN các liên đội ủng hộ tặng quà cho trẻ em khó khăn tại chương trình 

   Tại chương trình, Thành đoàn, Hội LHTNVN Thành phố Hà Nội và Hội doanh nghiệp trẻ Hà Nội đã tặng 50 xuất quà; Tuổi trẻ huyện Thanh Trì tặng 200 xuất quà đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật, con hội viên Hội chất độc da cam, Hội Khuyết tật, Hội Người mù, học sinh trường Dạy trẻ khuyết tật với tổng trị giá 85 triệu đồng. Với tinh thần tương thân tương ái, Đoàn thanh niên, Hội LHTN các liên đội, cán bộ đoàn viên thanh niên đã quan tâm ủng hộ kinh phí, chung tay góp sức đem lại ngày tết ấm no, đầy đủ hơn cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện

Các mô hình tuyên truyền phòng chống rác thải nhựa

Đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia các trò chơi dân gian

Nhiều tập thể, nhà hảo tâm ủng hộ quỹ "Ngày mai có nắng" do Huyện đoàn, Hội LHTN huyện phát động

    Gần 200 đoàn viên thanh niên thuộc 23 cơ sở Đoàn đã tham gia hội thi gói bánh chưng truyền thống. Các nguyên liệu làm bánh ( như lá dong, thịt lợn, gạo nếp, đậu xanh, gia vị, lạt giang…) và các vật dụng khác được Ban tổ chức được chuẩn bị kỹ càng cho hội thi. Tiêu chí chấm điểm là bánh phải được gói vuông vắn, dậy buộc chặt, chắc; trang trí đẹp mắt; thời gian hoàn thành sản phẩm…

   Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức đã trao giải xuất sắc cho Đội xã Duyên Hà, xã Vạn Phúc đạt giải nhất, 2 giải Nhì, 9 giải Ba và 10 giải Khuyến khích cho các Đội tham gia Hội thi.

Toàn bộ trên 2000 chiếc bánh chưng được gói bằng tấm lòng và tình cảm ấm áp của các bạn ĐVTN, các em thiếu nhi trong hội thi sẽ được ban tổ chưc trao tặng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

   Là năm thứ 3 liên tiếp Đoàn thanh niên xã Duyên Hà tham gia Hội thi và đều đạt giải cao nhất, anh Đặng Xuân Doanh – Bí thư Đoàn thanh niên xã trao đổi: gói bánh Chưng là một sân chơi vô cùng bổ ích, lý thú và thiết thực để mỗi cán bộ đoàn viên thanh thiếu nhi thêm trải nghiệm, thêm hiểu về nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc để cùng giữ gìn và phát huy bản sắc đó. Cũng qua chương trình này, mỗi đoàn viên thanh niên của xã sẽ cùng với các đoàn xã, thị trấn trên địa bàn huyện đồng hành, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn, thể hiện tinh thần Tương thân tương ái của dân tộc ta.

   Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhằm ôn lại và khắc sâu thêm những nét đẹp truyền thống về ngày Tết cổ truyền của quê hương; tăng cường sự đoàn kết và tạo không khí vui tươi phấn khởi cho toàn thể đoàn viên, thanh niên trong dịp Tết đến xuân về, động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập./.

Thanh Hồng – Trung tâm VH-TT&TT

Hội nghị báo cáo viên huyện Thanh Trì tháng 01 năm 2020
Publish date 16/01/2020 | 12:25  | View count: 1985

Sáng ngày 16/01, Huyện Thanh Trì tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 01 năm 2020

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội cả nước và Thủ đô Hà Nội, huyện Thanh Trì năm 2019; thông tin về tình hình thời sự trong nước và Quốc tế trong thời gian qua.

 

Cũng tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ định hướng nội dung tuyên truyền trong thời gian tới: Các đồng chí báo cáo viên cần tập trung thông tin, tuyên truyền các nội dung sau: Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930–03/02/2020) và mừng Xuân Canh Tý; việc thực hiện chế độ chính sách, thăm hỏi, tặng quà đối với người có công với cách mạng, gia đình chính sách, người cao tuổi, các đối tượng chính sách; việc đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết…; việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn Huyện; việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Trì lần thứ XXIV; tuyên truyền chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tuyên truyền về các ngày lễ, ngày kỷ niệm trong tháng 01 và tháng 02/2020…

 

Hoàng Thị Thu Thủy - Tuyên giáo Thanh Trì

Bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 36 đoàn viên ưu tú chuẩn bị lên đường nhập ngũ năm 2020
Publish date 15/01/2020 | 22:34  | View count: 2092

Chiều ngày 15/1, Ban Tổ chức Huyện ủy phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Thanh Trì tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho 36 học viên là những thanh niên ưu tú với đủ tiêu chuẩn phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe, có động cơ phấn đấu, chấp hành và thực hiện nghiêm Luật nghĩa vụ quân sự, được các cấp chính quyền lựa chọn, giới thiệu.

Trong thời gian 3 ngày, các học viên tham dự lớp học sẽ đi sâu nghiên cứu 5 chuyên đề chính, gồm: Khái quát về lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; Điều lệ Đảng; Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam…

Thông qua lớp học, nhằm bồi dưỡng cho các học viên về lịch sử, truyền thống tốt đẹp của Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như giúp các học viên có nhận thức sâu sắc đường lối của Đảng về xây dựng đất nước trong thời kỳ mới.

Đồng thời, đây cũng là cơ sở để mỗi quần chúng, xác định rõ vai trò trách nhiệm của người đoàn viên thanh niên, người chiến sỹ cách mạng để thường xuyên tu dưỡng, xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn, tích cực phấn đấu và rèn luyện để trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Bên cạnh đó, việc đào tạo bồi dưỡng nhận thức chính trị cho các tân binh còn là cơ sở cho việc phát triển đảng viên trong Đảng bộ các đơn vị quân đội và tạo nguồn cán bộ cho địa phương.

Hoàng Thị Thu Thủy

 

 

Huyện Thanh Trì nắm chắc tình hình dư luận xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2020
Publish date 14/01/2020 | 17:24  | View count: 2264

Chiều 14/1, Huyện ủy Thanh Trì tổ chức giao ban dư luận xã hội tháng 1/2020

        Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thành - UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Tổ trưởng Tổ dư luận xã hội huyện, cùng dự có  25 đồng chí trong Tổ cộng tác viên Dư luận xã hội cấp huyện.

                      

          Ý kiến phát biểu tại hội nghị

           Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ các nội dung dư luận xã hội quan tâm trọng tâm là việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 – CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các hoạt động Mừng Đảng - mừng Xuân và hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/02/1930 - 3/02/2020); công tác thăm hỏi, động viên tặng quà nhân dịp Tết Canh Tý 2020; phản ánh về công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng; vấn đề nước sạch, ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện…. 

          Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thành -  Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đánh giá cao hoạt động tích cực của các cộng tác viên dư luận, đồng thời đề nghị các cộng tác viên bám sát địa bàn, tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm, tích cực, chủ động nắm bắt tình hình dư luận xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2020; Việc thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 10/12/2019 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2020; thực hiện Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 25/12/2019 của UBND Thành phố về việc thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Thành phố và Huyện trong những ngày đầu xuân (tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn thực phẩm…); Tiếp tục nắm bắt công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các hoạt động triển khai thực hiện kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ Thành phố Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2020); 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020)… phát hiện những vấn đề phức tạp báo cáo trực tiếp về Ban Tuyên giáo Huyện ủy và cấp ủy chỉ đạo giải quyết kịp thời.

 

Hoàng Thị Thu Thủy - Tuyên giáo Thanh Trì

Ban dân vận Huyện ủy Thanh Trì tổ chức tổng kết công tác dân vận, tôn giáo và thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2019
Publish date 15/01/2020 | 09:43  | View count: 1423

Ngày 14/1, Ban dân vận Huyện ủy Thanh Trì tổ chức tổng kết công tác dân vận , tôn giáo và thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

     Đồng chí Nguyễn Việt Phương- Phó bí thư thường trực huyện ủy; đồng chí Trình Thị Kim Loan- UVBTV- Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy đã tới dự.

     Năm 2019, Ban dân vận Huyện ủy đã chỉ đạo hệ thống dân vận từ huyện tới cơ sở thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của huyện; công tác dân vận của lực lượng vũ trang được đẩy mạnh; thực hiện tốt “Năm Dân vận chính quyền 2019”; công tác xây dựng và thực hịên quy chế dân chủ ở cơ sở có nhiều chuyển biến; thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo, giải quyết có hiệu quả các vấn đề liên quan đên tôn giáo, tình hình tôn giáo trên địa bàn huyện cơ bản ổn định.

   Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được xây dựng và triển khai thực hiện gắn với việc thực hiện chính trị của huyện và các phong trào thi đua, các cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động do đó thu hút đông đảo cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên tham gia. Qua 10 năm thực hiện, toàn huyện đã có 1.038 điển hình “Dân vận khéo” được xây dựng, trong đó có 124 tập thể, cá nhân tiêu biểu được Ban Thường vụ Thành uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ và UBND huyện khen thưởng; trong đó có nhiều điển hình có giá trị về kinh tế, ý nghĩa chính trị, có sức lan toả đã và đang được các địa phương trong huyện học tập như: hiến đất mở rộng đường làng ngõ xóm, xã hội hoá xây dựng cải tạo các công trình phúc lợi công cộng, dồn điển đổi thửa, xây dựng làng, tổ dân phố văn hoá … Nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua dân vận khéo, như: xã Yên Mỹ, xã Thanh Liệt, xã Vĩnh Quỳnh, xã Vạn Phúc, xã Liên Ninh, … Huyện Thanh Trì có 01 cá nhân đựợc Thành phố khen thưởng có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đọan (2009 - 2019).

Đồng chí Nguyễn Việt Phương – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo

    Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Việt Phương – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đề nghị:  Năm 2020,  Ban dân vận Huyện ủy tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả công tác dân vận, nhất là công tác “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện, tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; nâng cao chất lượng tham mưu cấp ủy Đảng về công tác dân vận; thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức hành động về công tác dân vận của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh phong trào thi đua yên nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững… chào mừng đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

    Nhân dịp này,  đã có 7 tập thể, 8 cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận chính quyền năm 2019; 4 tập thể, 5 cá nhân được khen thưởng vì có thành tích trong công tác tôn giáo. Huyện ủy khen thưởng  4 Đảng ủy xã, 12 tổ dân vận các thôn vì có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận khéo gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019.

Thanh Hồng- Trung tâm Văn hóa- TT&TT

 

Hội người mù huyện Thanh Trì tổng kết công tác năm 2019
Publish date 14/01/2020 | 10:52  | View count: 1325

Ngày 14/01/2020, Hội Người mù huyện Thanh Trì tổng kết Hội công tác hoạt động Hội năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020, và trao quà tết Nguyên Đán Canh Tý 2020 tới các hội viên.

Tới dự Hội nghị có đồng chí Lê Trung Quyết  – Ủy viên Trung ương Hội Người mù Việt Nam, Chủ tịch Hội người mù Thành phố Hà Nội.

Năm 2019, Hội người mù huyện Thanh Trì tiếp tục khảo sát nhu cầu của hội viên từ đó triển khai tổ chức các hoạt động phù hợp, thiết thực quan tâm chăm lo đến đời sống hội viên. Hội đã phối hợp với chính quyền địa phương tháo gỡ, triển khai một số công tác nhằm thúc đẩy hoạt động Hội, trọng tâm là phát triển tổ chức, nâng cao dân trí, chăm lo đời sống tinh thần vật chất, giúp hội viên vay vốn làm kinh tế gia đình thể hiện rõ vai trò và trách nhiệm là tập hợp hội viên tham gia xây dựng Hội vững mạnh. Trong năm đã kết nạp 08 hội viên mới nâng tổng số hội viên lên 147 người.

Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao thu hút đông đảo hội viên tham gia tạo bầu không khí vui tươi thoải  mái khi đi sinh hoạt hội. Nhiều hội viên phát triển tài năng, tham gia thi đấu các giải đạt kết quả cao, tiêu biểu  như hội viên Nguyễn Văn Cường ở xã Đại Áng đã dành được 02 huy chương vàng, 02 huy chương đồng trong giải thi đấu thể thao toàn quốc môn bơi lội năm 2019 dành cho người khuyết tật.

Ghi nhận những kết quả hội người mù đã được UBND huyện đã tặng giấy khen cho 7 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong  hoạt động công tác năm 2019. 

Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí  Lê Trung Quyết – Ủy viên Trung ương Hội Người mù Việt Nam, Chủ tịch Hội người mù Thành phố Hà Nội biểu dương ghi nhận những kết quả Hội người mù huyện đã đạt được trong năm 2019, đồng thời  định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội năm 2020 như sau: “Các đồng chí cán bộ chuyên môn của Hội cần tiếp tục đi sâu đi sát tìm hiểu đời sống, trình độ, tâm tư nguyện vọng của các hội viên  để từ đó có kế hoạch giúp đỡ, cho các hội viên. Năm 2020, thực hiện sắp xếp lại các cụm thi đua thì Hội người mù huyện Thanh Trì sẽ thuộc cụm thi đua số 3. Tôi cũng mong muốn các đồng chí sẽ sớm hòa nhập với cụm thi đua mới; đồng thời tiếp tục phát huy những điểm mạnh, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2020.”

Nhân dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đang đến gần, Công đoàn UBND huyện, Công ty Hanvico, Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Lạc Hồng Viên đã trao tặng những xuất quà tết tới các hội viên Hội người mù huyện. Với mong muốn những món quà nhỏ sẽ góp phần động viên những người khiếm thị đón tết đầy đủ hơn, ấm ấp hơn./.

Thanh Hồng- Trung tâm Văn hóa- TT&TT