Đảng, đoàn thể

Huyện ủy Thanh Trì tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư (khóa X) “Về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”
Publish date 30/05/2019 | 15:09  | View count: 3068

Sáng ngày 30/5/2019, Huyện ủy Thanh Trì tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư (khóa X) “Về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

        Dự hội nghị có đồng chí Đặng Đình Thuận - Phó giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, đ/c Trần Văn Khương - Thành ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, đ/c Nguyễn Quang Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ - Phó Chủ tịch HĐND huyện, đ/c Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, đ/c Phạm Thị Thu Huyền - HUV -  Phó Chủ tịch UBND huyện.

             

                    Đ/c Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy thông qua báo cáo tổng kết tại hội nghị

 

         Trong 10 năm qua, nhận thức được tầm quan trọng của BHYT là một trong những trụ cột của hệ thống an sinh xã hội, là một chính sách xã hội lớn, mang ý nghĩa nhân đạo cộng đồng sâu sắc, góp phần quan trọng thực hiện công bằng xã hội. Sau khi, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 07/9/2009“Về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở đã quan tâm triển khai đạt kết quả tốt, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động. Kết quả: Số người tham gia BHYT tăng qua các năm, tính đến 31/12/2018, số người tham gia BHYT trên địa bàn huyện là 235.844 người, tỷ lệ bao phủ 85,3% dân số (tăng 154.371 người, tăng 189,48% so với năm 2009). Quyền lợi của người có thẻ BHYT được đảm bảo và ngày càng mở rộng, đảm bảo công bằng trong chăm sóc y tế giữa các nhóm đối tượng. Việc cung ứng thuốc, vật tư y tế của các bệnh viện đảm bảo khám, chữa bệnh của người bệnh BHYT, kể cả thuốc biệt dược đắt tiền, vật tư thay thế trong thực hiện dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn. Công tác giám định BHYT ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao và đa dạng của BHYT.

 

          Phát biểu động viên, giao nhiệm vụ đồng chí Đặng Đình Thuận - Phó giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội và đồng chí đ/c Trần Văn Khương - Thành ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Thanh Trì đã biểu dương những kết quả đạt được trong 10 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư (khóa X) “Về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới” và các đồng chí lãnh đạo cũng đề nghị:

       

 

                               Đ/c Đặng Đình Thuận - Phó giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị

 

- Các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở, xác định thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW là nhiệm vụ chính trị, là chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời ưu tiên nguồn ngân sách, huy động kinh phí để hỗ trợ người dân tham gia BHYT.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về BHYT, nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân trên địa bàn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của BHYT trong tình hình hiện nay; góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc tham gia BHYT, coi đó là quyền lợi và trách nhiệm của mọi người dân, kể cả những người đang khỏe mạnh; đồng thời, tăng cường sự quan tâm và trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo công tác BHYT của các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật BHYT tại các đơn vị sử dụng lao động và các cơ sở khám, chữa bệnh; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm việc nợ đọng tiền đóng BHYT, lạm dụng hoặc trục lợi từ BHYT, hiện tượng sách nhiễu Nhân dân trong quá trình khám, chữa bệnh BHYT. Đẩy mạnh công tác quản lý giá thuốc, chất lượng thuốc trong các cơ sở khám, chữa bệnh và trên thị trường theo quy định.

- Quản lý tốt các trường hợp tham gia BHYT; cấp thẻ và giải quyết các chế độ BHYT chính xác, kịp thời. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng quỹ BHYT của các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT; xử lý nghiêm người đứng đầu các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT có lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT. Yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh chủ động rà soát việc chỉ định thuốc, dịch vụ y tế hợp lý, đảm bảo chất lượng điều trị, phấn đấu tiết kiệm giảm chi phí bình quân.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, triển khai thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử đạt 100%; phấn đấu đạt dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về kê khai, đóng nộp BHXH, BHYT; tiếp tục thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính.

Tại Hội nghị, Huyện ủy Thanh Trì đã biểu dương, khen thưởng, tặng giấy khen cho 13 tập thể và 10 các nhân có thành tích xuất sắc trong việc Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư (khóa X) “Về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới ./

              

                                      

                                                                Các tập thể được khen thưởng 

                                                                 

                                                                                         Thu Thủy - Tuyên giáo Thanh Trì

Hội LHPN huyện Thanh Trì ra mắt nhóm phụ nữ nòng cốt tuyên truyền pháp luật
Publish date 27/05/2019 | 15:07  | View count: 3008

Sáng ngày 22/5/2019, Hội Liên Hiệp Phụ nữ xã Thanh Liệt tổ chức hội nghị ra mắt “Nhóm phụ nữ nòng cốt tuyên truyền pháp luật” với 11 hội viên phụ nữ nòng cốt và 75 hội viên phụ nữ các thôn trên địa bàn xã tham dự đầy đủ.

 Thực hiện Đề án 938 “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2018 -2027” và thực hiện chủ đề năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”. Trong thời gian qua, các cấp Hội phụ nữ luôn trú trọng công tác tuyên truyền vận động phụ nữ và nhân dân chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; thực hiện hương ước, quy ước ở cộng đồng, khu dân cư, tham gia giám sát, phản biện xã hội liên quan đến an toàn phụ nữ và trẻ em góp phần đảm bảo ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

 

         Sáng ngày 22/5/2019, Hội Liên Hiệp Phụ nữ xã Thanh Liệt tổ chức hội nghị ra mắt “Nhóm phụ nữ nòng cốt  tuyên truyền pháp luật” với 11 hội viên phụ nữ nòng cốt và 75 hội viên phụ nữ các thôn trên địa bàn xã tham dự đầy đủ. Dự chỉ đạo, động viên nhóm phụ nữ nòng cốt có đồng chí  Nguyễn Thị Hằng - huyện Ủy viên – Chủ tịch Hội Liên Hiệp phụ nữ huyện; đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền- Bí Thư Đảng ủy xã Thanh Liệt và đại diện lãnh đạo trưởng các ban ngành, đoàn thể xã và thôn Thượng. Tại lễ ra mắt “nhóm phụ nữ nòng cốt tuyên truyền pháp luật” đồng chí Nguyễn Thị Hằng- Huyện Ủy viên – Chủ tịch Hội LHPN huyện phát biêu chỉ đạo, giao nhiệm vụ và trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Thị Hiên- đại diện nhóm trưởng “nhóm phụ nữ nòng cốt tuyên truyền pháp luật”. Đại diện 11 hội viên lên nhận nhiệm vụ và thông qua kế hoạch, quy chế hoạt động “nhóm phụ nữ nòng cốt tuyên truyền pháp luật” tại thôn Thượng.  Các thành viên “nhóm nòng cốt” thông qua quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và xây dựng kế hoạch tuyên truyền theo quý, tháng, năm. Phát huy vai trò công tác “ dân vận khéo” tuyên truyền vận động phụ nữ và nhân dân chấp hành pháp luật của Đảng và Nhà nước gắn tình hình nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chú trọng những vụ việc, nhóm người là “điểm nóng” về vi phạm pháp luật, tập trung nhiều thanh niên hư hỏng hoặc có khả năng phát sinh các tệ nạn xã hội để vận động tuyên truyền.

Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT(Theo Hội LHPN)

Huyện ủy Thanh Trì tổ chức tập huấn chuyên đề nâng cao hiệu quả quản lý khiếu kiện đông người phức tạp trên địa bàn huyện ; tọa đàm trao đổi kỹ năng tiếp nhận, xử lý đơn
Publish date 21/05/2019 | 14:07  | View count: 3089

Ngày 15/5, Huyện ủy Thanh Trì tổ chức tập huấn chuyên đề nâng cao hiệu quả quản lý khiếu kiện đông người phức tạp trên địa bàn huyện ; tọa đàm trao đổi kỹ năng tiếp nhận, xử lý đơn. Các đồng chí: Lê Đình Cung - Phó trưởng ban thường trực - Ban tiếp công dân thành phố Hà Nội; Phạm Nguyên Nhung - Uỷ viên Ban thường vụ - Trưởng ban tổ chức Huyện ủy; Nguyễn Văn Thành - Uỷ viên Ban thường vụ - Trưởng ban tuyên giáo huyện ủy đã tới dự.

         Tại đây, trên 200 học viên là Bí thư, Phó bí thư chi bộ các xã, thị trấn; các đơn vị sự nghiệp hành chính; cán bộ văn hóa, tư pháp ác xã, thị trấn, địa chính, cán bộ tiếp công dân thuộc các xã thị trấn trên địa bàn huyện đã được nghe đồng chí Lê Đình Cung - Phó  trưởng ban thường trực - Ban tiếp công dân Thành phố Hà Nội triển khai, phổ biến các nội dung hướng dẫn về: Thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, đề nghị, phản ánh; Quy trình giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn Thành phố; Trình tự giải quyết tố cáo trên địa bàn Thành phố; Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai đối với cấp xã, phường trên địa bàn Thành phố trong trường hợp các bên tranh chấp không có giấy tờ về quyền sử dụng đất.

          Đồng chí Phạm Nguyên Nhung - Uỷ viên Ban thường vụ - Trưởng ban tổ chức Huyện ủy, cho biết: Mục đích của việc triển khai chuyên đề là làm rõ một số vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn đối với việc xử lý các tình huống khiếu kiện đông người, phức tạp. Xây dựng hệ thống tổ chức công tác tiếp công dân đến khiếu kiện đông người của Đảng, đoàn thể, HĐND và chính quyền cơ sở thống nhất, qua đó, giải quyết những vấn đề công dân bức xúc hiệu quả ngay từ cơ sở trên nguyên tắc xây dựng tổ chức tiếp công dân, giải quyết đơn đảm bảo cả hệ thống chính trị vào cuộc ngay từ cơ sở. Qua buổi tập huấn nhằm giúp cho cán bộ làm công tác tiếp công dân từ Huyện tới cơ sở và cán bộ làm công tác chuyên môn hiểu sâu hơn về quy trình, mục đích, ý nghĩa, quy trình tiếp nhận, phân loại đơn thư; kinh nghiệm, thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Điều này góp phần nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn. 

                                         

          Cũng tại hội nghị, các đại biểu còn được giải đáp những vướng mắc trong quá trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo.  Qua đây, trang bị cho lãnh đạo, chuyên viên các phòng, ngành từ Huyện tới cơ sở; cán bộ, công chức các xã, thị trấn những kiến thức pháp luật và kỹ năng cần thiết để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại trên địa bàn

Thanh Hồng- Trung tâm Văn hóa- TT&TT

 

Hội LHPN huyện : Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XX, nhiệm kỳ 2016- 2021
Publish date 16/05/2019 | 10:57  | View count: 3229

Ngay đầu tháng 5/2019, Hội LHPN huyện tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XX, nhiệm kỳ 2016- 2021. Đồng chí Lê Thị Thiên Hương- Phó Chủ tịch Hội LHPN Thành Phố Hà Nội đã tới dự.

                                                        

   Ngay sau khi Đại hội tới nay, bám sát sự chỉ đạo của Hội LHPN Thành phố, Ban Thường vụ Huyện ủy, các cấp Hội Phụ nữ huyện Thanh Trì luôn nỗ lực, cố gắng, đoàn kết hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra, hầu hết các chỉ tiêu của Đại hội đã được hoàn thành

Trong nửa nhiệm kỳ qua, các cơ sở Hội Phụ nữ trong huyện đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, chủ động tổ chức triển khai thực hiện khá hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Từ đó, công tác Hội và phong trào phụ nữ ngày càng đi vào chiều sâu, hoạt động có nền nếp, hiệu quả, tổ chức Hội thực sự là chỗ dựa vững chắc cho chị em phụ nữ vươn lên trong xây dựng gia đình và phát triển kinh tế.

Đối với 6 nhóm chỉ tiêu Đại hội đề ra, trong nửa nhiệm kỳ qua cơ bản các chỉ tiêu đều đã hoàn thành, có nhóm chỉ tiêu hoàn thành vượt kế hoạch. Hàng năm, mỗi cơ sở Hội giúp từ 5 đến 7 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo, đạt 105%; chỉ tiêu dạy nghề và tư vấn giới thiệu việc làm đạt 136%.

Với chỉ tiêu Nghị quyết là 90% Chủ tịch Hội LHPN xã, thị trấn có trình độ phổ thông trung học, đại học về chuyên môn và trung cấp lý luận chính trị trở lên thì đến nay đã có 100% Chủ tịch Hội LHPN cơ sở có trình độ đại học. Chỉ tiêu  tỷ lệ phát triển hội viên hàng năm tăng 2% đã thực hiện được trong nửa đầu nhiệm kỳ, nhưng đối với nửa cuối nhiệm kỳ sẽ gặp nhiều khó khăn do việc thu hút hội viên trẻ không cao, giữ hội viên cao tuổi sinh hoạt Hội còn nhiều hạn chế.

Triển khai thực hiện và bàn giao nhiều công trình phần việc thiết thực tại các cơ sở. Tính đến ngày 31/01/2019, đã có  9 công trình thi đua được bàn giao với tổng giá trị trên 400 triệu đồng , trong đó có  08 mái ấm tình thương, 01 công trình kè ao.

Về hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững, các cơ sở Hội khai thác và quản lý tốt các nguồn vốn với số tiền 114, 6 tỷ đồng cho 4.890 hộ gia đình hội viên vay để phát triển kinh tế (tính đến thời điểm cuối năm 2018). Tiếp tục duy trì mô hình tiết kiệm tại 118 tổ phụ nữ, từ nguồn vốn của mô hình đã cho 98 hội viên phụ nữ vay 1,070 tỷ đồng để giải quyết khó khăn đột xuất và phát triển kinh tế.

Cũng trong giữa nhiệm kỳ 2016- 2021, Huyện Hội đã rà soát, nắm danh sách các hộ nghèo, cận nghèo do phụ nữ làm chủ trên địa bàn; giúp đỡ 100% hộ nghèo và cận nghèo do nữ làm chủ bằng các biện pháp cụ thể, phù hợp với hoàn cảnh mỗi hộ. Kết quả từ năm 2016 đến nay,  đã giúp 252 hộ nghèo và 176 hộ cận nghèo thoát nghèo, nâng cao mức sống, vượt chỉ tiêu được giao.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích làm rõ nguyên nhân những kết quả đạt được và 1 số tồn tại, hạn chế; nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác Hội và phong trào phụ nữ thời gian qua cùng 1 số kiến nghị, đề xuất nhằm thực hiện đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới.

 Về dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Thiên Hương- Phó Chủ tịch Hội LHPN Thành Phố Hà Nội đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Hội LHPN huyện đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu các cấp Hội phụ nữ từ huyện tới cơ sở cần tập trung rà soát lại các chỉ tiêu đạt thấp để đưa ra những giải pháp phù hợp thực hiện đạt và vượt vào cuối nhiệm kỳ. Nâng cao chất lượng sinh hoạt động của tổ chức Hội, đổi mới nội dung, hình thức tập hợp để thu hút hội viên. Duy trì và nâng cao hiệu quả các mô hình phát triển kinh tế, giúp đỡ phụ nữ nghèo phát triển kinh tế gia đình, góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác giảm nghèo. Bên cạnh, thực hiện tốt vai trò tham mưu với Huyện ủy, phối hợp tốt với các ban, ngành và tranh thủ sự lãnh, chỉ đạo của Hội LHPN Thành Phố đúng lúc, kịp thời nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết của Đại hội đã đề ra.

Nhân dịp này, Huyện Hội đã khen thưởng 13 tập thể có thành tích trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XX giữa nhiệm kỳ 2016- 2021.

Thanh Hồng- Trung tâm Văn hóa- TT&TT

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thanh Trì truyền phổ biến giáo dục pháp luật về bình đẳng giới
Publish date 16/05/2019 | 14:57  | View count: 3109

Sáng ngày 14/5/2019, Hội Liên Hiệp Phụ nữ huyện phối hợp Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện Thanh Trì tổ chức hội nghị "Tuyên truyền pháp luật về bình đẳng giới” cho 200 đồng chí là cán bộ hội viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên phụ nữ cơ sở.

Thực hiện kế hoạch của ban Thường vụ Hội LHPN Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Đề án 938 “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ” năm 2019 và Kế hoạch phối hợp của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện Thanh Trì về “Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện”  năm 2019. Với mục đích nhằm giúp cán bộ, hội viên phụ nữ nắm bắt nội dung cơ bản  về pháp luật, nhận diện đúng về Luật bình đẳng giới góp phần xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc.

         Sáng ngày 14/5/2019, Hội Liên Hiệp Phụ nữ huyện phối hợp Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện Thanh Trì tổ chức hội nghị "Tuyên truyền pháp luật về bình đẳng giới”  cho 200 đồng chí là cán bộ hội viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên phụ nữ cơ sở. Tại Hội nghị, các đại biểu được đồng chí báo cáo viên Dương Thị Lý Anh - ủy viên BTV Hội LHPN Thành phố Hà Nội – Trưởng ban Luật pháp chính sách Thành hội phụ nữ Hà Nội trao đổi một số nội dung cơ bản về Luật bình đẳng giới. Qua đó cán bộ, hội viên phụ nữ được nâng cao kiến thức về bình đẳng giới. Nắm được thực trạng, nguyên nhân và một số định kiến  gia đình về tư tưởng “trọng nam kinh nữ”. Để thực hiện bình đẳng giới, cán bộ hội viên phụ nữ cần chủ động tham gia công tác xã hội, phát huy vai trò của mình trong công tác tuyên truyền tại cơ sở và coi đây là một vấn đề lâu dài được triển khai tuyên truyền trong các kỳ sinh hoạt tại chi, tổ Hội.

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thanh Trì

 

Tọa đàm đẩy mạnh phong trào thi đua “ Dân vận khéo” gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương giai đoạn 2014- 2019
Publish date 13/05/2019 | 12:38  | View count: 2934

Ngày 10/5/2019, Hội Cựu chiến binh huyện phối hợp với Ban dân vận Huyện ủy - Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức hội nghị tọa đàm đẩy mạnh phong trào thi đua “ Dân vận khéo” gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương giai đoạn 2014- 2019 .

         Tới dự có các đồng chí: Thiếu tướng Phùng Đình Thảo – Phó chủ tịch Hội CCB Thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Việt Phương- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy;  đồng chí Phạm Nguyên Nhung- Ủy viên BTV – Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy, đ/c Nguyễn Huy Chương ủy viên BTV - Chủ tịch UBMTTQ huyện; các đồng chí là Chủ tịch Hội cựu chiến binh các huyện thuộc cụm thi đua số III Thành phố Hà Nội gồm: Gia Lâm, Sóc Sơn,  Đông Anh, Mê Linh.

          Đồng chí Nguyễn  Minh Thuật- Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện, nhấn mạnh: Việc tổ chức hội nghị tọa đàm “ Dân vận khéo” của Cựu chiến binh gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, giai đoạn 2014- 2019 nhằm mục đích quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận, thông qua đó thấy rõ vai trò, ý nghĩa to lớn của công tác dân vận đối với các cấp Hội và hội viên Cựu chiến binh, cựu quân nhân. Nhân rộng các mô hình “ Dân vận khéo” trong các cấp Hội, trong các lĩnh vực hoạt động kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng trong vận động hội viên đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, giảm nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa tình đồng đội và hoạt động nghĩa tình.

          Trong báo cáo đề dẫn tọa đàm, nhấn mạnh: Qua 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” đặc biệt trong xây dựng nông thôn mới, thực hiện “Năm văn minh đô thị”, công tác VSMT… các hoạt động có hiệu quả và sức lan tỏa góp phần vào hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - XH, ANQP, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận. Các cấp hội CCB trong toàn huyện có gần 300 cán bộ, hội viên hoạt động trong hệ thống chính trị của huyện đang hoạt động rất có hiệu quả trên các nhiệm vụ là lực lượng  nòng cốt trực tiếp xây dựng Đảng, chính quyền, đặc biệt là tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện quyết định 217,218 của Bộ chính trị về quy chế giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận tổ Quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, về quy định MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội và nhân dân tham gia đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

          Trong các năm vừa qua các cấp hội phát huy hiệu qủa của gần 100 mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu ở cơ sở: Tân Triều, Vĩnh Quỳnh, Vạn Phúc, Ngọc Hồi, Tam Hiệp, Yên Mỹ, Tứ Hiệp, Ngũ Hiệp… nắm rõ kết quả nội dung, hình thức phương pháp. Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân sử dụng” nhiều mô hình “Dân vận khéo” đã đem lại hiệu quả rất to lớn như: Hiến đất mở đường của thôn Tự Khoát xã Ngũ Hiệp; Thôn 1 xã vạn Phúc. Xã hội hóa đóng góp kinh phí xây dựng đường làng, ngõ xóm xã liên Ninh; xã vĩnh Quỳnh, Thôn 4 xã Vạn Phúc; Thị trấn Văn Điển

          Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã được trao đổi kinh nghiệm thực tế trong việc đẩy mạnh phong trào thi đua “ Dân vận khéo” gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương , tập trung vào các nội dung như: vận động cán bộ hội viên và nhân dân duy trì, nâng cao các tiêu chí xây dựng NTM gắn với đô thị văn minh; vận động cán bộ hội viên và nhân dân thực hiện phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới và đô thị văn minh”; Tuyên truyền vận động cán bộ hội viên và nhân dân phát triển kinh tế trồng rau sạch, chuyển đổi mô hình sản xuất; việc tuyên truyền vận động giúp cán bộ, hội viên vượt khó khăn vươn lên phát triển kinh tế của doanh nhân Cựu chiến binh…

          Thiếu tướng Phùng Đình Thảo – Phó chủ tịch Hội CCB Thành phố Hà Nội, đánh giá : Qua việc thực hiện phong trào  thi đua Dân vận khéo gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương và phong trào Cựu chiến binh gương mẫu, các cấp Hội Cựu chiến binh trên địa bàn huyện Thanh Trì đã và đang để lại uy tín, niềm tin yêu đối với các cấp ủy Đảng, Mặt trận Tổ Quốc, các ban ngành đoàn thể và nhân dân địa phương. Trong thời gian tới, các cấp hội CCB từ huyện tới cơ sở cần quán triệt sâu rộng tới toàn thể cán bộ hội viên Cựu chiến binh, cựu quân nhân về mục đích, ý nghĩa, nội dung về mô hình Dân vận khéo gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương , giai đoạn 2014- 2019.

Thanh Hồng- Trung tâm Văn hóa- TT&TT

Huyện Thanh Trì tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, công tác tổ chức Đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2019-2024 và ủng hộ Quỹ biển đảo Việt Nam năm 2019
Publish date 13/05/2019 | 11:22  | View count: 2750

Huyện Thanh Trì tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, công tác tổ chức Đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2019-2024 và ủng hộ Quỹ biển đảo Việt Nam năm 2019

     Dự hội nghị có đồng chí: Nguyễn Thanh Hải – UVTT, Trưởng ban tuyên giáo đối ngoại ủy ban MTTQ TP Hà Nội, đại biểu huyện có các đồng chí: Nguyễn Việt Phương - Phó Bí thư thường trực huyện ủy; Phạm Thị Thu Huyền - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Huy Chương - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì; đến dự còn có các đồng chí ủy viên ủy ban MTTQ huyện, Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND, thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn; đại diện các tập thể được khen thưởng.

    Qua 10 năm thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, theo Thông báo Kết luận 264-KL/HU của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện đã thu được nhiều kết quả tích cực, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị công tác tuyên truyền được chú trọng đã viết 4.650 tin bài, xây dựng 20 cụm pano, 156 hệ thống pano cố định dựng tại các điểm chợ và điểm đông dân cư, hàng năm huyện giành ngân sách từ 4 -5 tỷ đồng để hỗ trợ khuyến khích doanh nghiệp và nhân dân phát triển kinh tế theo hướng sản xuất hàng hoá, khuyến khích xã hội hóa đầu tư xây dựng 16 chợ hạng 3, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong giao thương hàng hóa; hỗ trợ 02 hợp tác xã sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap được cấp mã vạch của Sở Công Thương, phối kết hợp tổ chức các hội chợ, các điểm bán hàng lưu động đưa hàng hoá, sản phẩm trong nước đến với nhân dân trên địa bàn huyện, tổng kinh phí ngân sách huyện thực hiện đầu tư để mua sắm các tài sản, vật tư, trang thiết bị là hàng hóa do Việt Nam sản xuất nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan nhà nước, mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học trong các trường là 53 tỷ 182 triệu đồng.  

Thông qua công tác tuyên truyền về nội dung cuộc vận động, các đơn vị sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp đã có sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức, các sản phẩm, hàng hoá Việt Nam có chất lượng, giá thành hạ, mẫu mã đẹp được nhân dân tiêu dùng ngày càng nhiều. Kết quả của cuộc vận động đã nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy tinh thần yêu nước của nhân dân người tiêu dùng đã có sự thay đổi dùng hàng Việt theo hướng tích cực. 

     Về kết quả tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ ở năm 2019, Uỷ ban MTTQ huyện phối hợp với UBND huyện xây dựng kế hoạch liên tịch số 01/KHLT/UBND-UBMTTQ và triển khai tới các ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn trong toàn huyện .Từ ngày 21/01 đến 31/3/2019, 106 hội nghị đại biểu nhân dân được tổ chức ở thôn, tổ dân phố có 16.099 hộ dân tham dự với 505 ý kiến tham gia góp ý, 16/16 xã, thị trấn tổ chức thành công các hội nghị cấp xã hội nghị tại xã có 2.387 đại biểu tham dự với 68 ý kiến. Các ý kiến đều thể hiện tinh thần xây dựng quê hương, làng xóm như: Tuyên truyền , thực hiện có hiệu quả hai bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng; việc thực hiện hương ước, quy ước tại địa phương, các tiêu chí giảm nghèo bền vững. Giữ gìn vệ sinh môi trường, đổ rác thải đúng nơi quy định; vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội…

     Song song với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội và thể hiện trách nhiệm, tình cảm của cán bộ và nhân dân huyện Thanh Trì đối với biển đảo Việt Nam, kết quả toàn huyện đã vận động ủng hộ chuyển về thành phố được 1.009.451.000đồng 

    Thực hiện các Thông tri, chỉ thị của trung ương và Thành phố về Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024; huyện Thanh Trì đã chủ động tham mưu, xây dựng kế hoạch, phối hợp tập huấn, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về Tư tưởng Đại đoàn kết toàn dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và lịch sử phát triển của MTTQ Việt Nam qua các kỳ Đại hội, phối hợp chuẩn bị tốt các nội dung và công tác nhân sự Đại hội, hướng dẫn thực hiện chính sách cán bộ theo qui định. 93/93 Ban công tác Mặt trận và 16/16 xã, thị trấn tổ chức Đại hội thành công, số ủy viên Ủy ban MTTQ cấp cơ sở là 586 vị; ủy viên Ủy ban MTTQ huyện nhiệm kỳ 2019-2024 là 59 vị; Dư luận nhân dân phấn khởi, tin tưởng với sự thành công của kết quả Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp huyện Thanh Trì nhiệm kỳ 2019-2024.

Đồng chí Nguyễn Việt Phương - Phó Bí thư thường trực huyện ủy Thanh Trì phát biểu chỉ đạo tại hội nghị 

     Phát biểu động viên, giao nhiệm vụ đồng chí Nguyễn Thanh Hải, UVTT, trưởng ban tuyên giáo và đối ngoại Ủy ban MTTQ TP và đồng chí Nguyễn Việt Phương - Phó bí thư thường trực huyện ủy Thanh Trì đã biểu dương những kết quả đạt được trong 10 năm thực hiện cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và kết quả đạt được trong các nội dung thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đặc biệt là tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp huyện Thanh Trì nhiệm kỳ 2019-2024, đề nghị Ủy ban MTTQ huyện tiếp tục chủ động tham mưu và xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các nội dung theo các văn bản hướng dẫn và sáng tạo thực hiện các nội dung để đạt hiệu quả cao nhất trong các phong trào thi đua.

Đ/C Nguyễn Việt Phương - Phó Bí thư  thường trực huyện ủy trao thưởng cho  các tập thể tổ chức tốt hội nghị đại biểu nhân dân 2019

 Nhân dịp này, UBND và ủy ban MTTQ huyện đã khen thưởng 43 tập thể có thành tích xuất sắc trong 4 nội dung tại hội nghị đã tổng kết đánh giá./.

Nguyễn Thị Thắm - MTTQ huyện Thanh Trì

Một số hình ảnh trao thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc

Đ/c Nguyễn Thanh Hải - UVTT, trưởng ban tuyên giáo đối ngoại UBMTTQ TP trao thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động  "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" giai đoạn 2009-2019

Đ/c Phạm Thị Thu Huyền - HUV, Phó chủ tịch UBND huyện trao thưởng các tập thể xuất sắc ủng hộ Quỹ vì Biển đảo Việt Nam

Đ/c Nguyễn Huy Chương - UVTV, Chủ tịch UBMTTQ huyện trao thưởng các tập thể xuất sắc trong công tác tổ chức Đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2019-2024

 

 

 

Ý nghĩa chương trình "Hát cho công nhân nghe- nghe công nhân hát" huyện Thanh Trì năm 2019
Publish date 13/05/2019 | 13:27  | View count: 2750

Ngày 10/5/2019, tại Cụm khu Công nghiệp Ngọc Hồi, LĐLĐ huyện Thanh Trì phối hợp với Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Trì tổ chức chương trình "Hát cho công nhân nghe- Nghe công nhân hát"; Phát động "Tháng công nhân" và tháng "Vệ sinh an toàn lao động" năm 2019.

         Tới dự có các đồng chí: Ngô Văn Tuyến - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội, Phạm Tuấn Anh - Giám đốc Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Nguyễn Việt Phương - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Lương Anh Dũng - Chủ tịch LĐLĐ huyện, Nguyễn Thị Thu Huyền - Phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; Cùng đông đảo công nhân trên địa bàn huyện.

          Tại chương trình, các nghệ sĩ cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô đã gửi tặng tới khán giả công nhân huyện Thanh Trì những tiết mục văn nghệ đặc sắc tôn vinh giai cấp công nhân, ca ngợi quê hương đất nước, như: Bài ca người lao động, Xinh tươi Việt Nam, chùm các ca khúc về Hà Nội và những tiết mục nhảy sôi động, những màn ảo thuật thú vị.   

          Nhân dịp này, LĐLĐ huyện Thanh Trì, Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Trì đã trao tặng 50 suất quà tới các công nhân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng. 

                                                  

          Đây là những hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành đến đời sống tinh thần của đội ngũ công nhân trên địa bàn huyện Thanh Trì hướng đến kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019) và 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019).

            Hưởng ứng tháng công nhân và tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019, LĐLĐ huyện Thanh Trì phát động các cấp công đoàn trên địa bàn huyện đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tặng quà công nhân có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức tập huấn vệ sinh an toàn lao động, cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo sức khỏe, bảo vệ tính mạng người lao động; Chủ động  phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường lao động. Hạn chế tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Vì sự phát triển của Thủ đô, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Thanh Hồng- Trung tâm Văn hóa- TT&TT

Thanh Trì: Những chuyển biến sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI)
Publish date 15/05/2019 | 11:26  | View count: 2462

Những chuyển biến tích cực của huyện Thanh Trì sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao”

          Hiện nay, khoa học và kỹ thuật trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, tác động vào tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội thì việc xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cao có ý nghĩa hết sức quan trọng. Sau khi Ban Bí thư Trung ương (khóa XI) ban hành Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 06/6/2014; Thành ủy Hà Nội ban hành Chương trình hành động số 28-CTr/TU, ngày 10/9/2014, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xác định việc đào tạo nhân lực có tay nghề cao là nhiệm vụ quan trọng cần có sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, phát huy trí tuệ của toàn Đảng bộ và Nhân dân, huy động nhiều nguồn lực. Điều đó được thể hiện trong phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm được đặt ra trong Văn kiện Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ huyện Thanh Trì (nhiệm kỳ 2015 - 2020).  

            

                    Một buổi tư vấn hướng nghiệpcho học sinh trường THPT Đông Mỹ, huyện Thanh Trì

       

            Hiện nay, trên địa bàn huyện có 01 Trung tâm GDNN-GDTX Thanh Trì; 06 cơ sở dạy nghề và tham gia dạy nghề, trong đó: 03 trường trung cấp nghề, 02 Trung tâm có giấy phép đăng ký dạy nghề và 01 lớp dạy nghề của Công ty TNHH tư nhân.Trong 5 năm qua, các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã chủ động, kịp thời ban hành các Chương trình, Kế hoạch, Đề án cụ thể hóa thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW, từ đó tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao; các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực được đưa vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện). Kết quả: Toàn huyện đã đào tạo nghề cho 15.914 người. Nhiều mô hình sản xuất được xây dựng và phát triển gắn với giải quyết việc làm đã được thực hiện có hiệu quả, nhiều lao động sau khi học nghề đã áp dụng kiến thức vào sản xuất, kinh doanh góp phần nâng cao thu nhập, ổn định trật tự an ninh xã hội. Đã tổ chức 74 lớp đào tạo nghề cho 2.563 lao động nông thôn. Người học nghề được tiếp cận kiến thức mới trong sản xuất, chăn nuôi, giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất lao động, tạo việc làm tại chỗ hoặc tự thực hành nghề, góp phần ổn định cuộc sống; có cơ hội được nhận vào làm việc tại các cơ sở sản xuất và các doanh nghiệp tại địa phương, qua đó tăng thu nhập cho người lao động. Tỷ lệ lao động sau đào tạo nghề có việc làm đạt từ 80% trở lên. Hằng năm, UBND huyện chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Trung tâm GDNN-GDTX Thanh Trì tư vấn, hướng nghiệp và phân luồng trên cơ sở kết quả dự báo nguồn nhân lực nhằm định hướng cho học sinh chọn ngành nghề phù hợp với khả năng và nhu cầu lao động xã hội.

           Nhiều mô hình sản xuất được xây dựng và phát triển gắn với giải quyết việc làm đã được thực hiện có hiệu quả, nhiều lao động sau khi học nghề đã áp dụng kiến thức vào sản xuất, kinh doanh góp phần nâng cao thu nhập, ổn định trật tự an ninh xã hội. Triển khai quản lý tốt nguồn vốn vay giải quyết việc làm, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân vay vốn để mở rộng quy mô sản xuất, giải quyết việc làm, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Trong 5 năm, đã cho các hộ vay vốn với số tiền là 158.398 triệu đồng, giải quyết việc làm cho 5.809 lao động; tổ chức 10 phiên giao dịch việc làm với gần 200 doanh nghiệp tham gia, thu hút trên 2.000 lượt người tham dự, tổ chức 20 buổi hướng nghiệp cho học sinh THPT với 12.000 phụ huynh và học sinh tham dự.  Thực hiện đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo hướng ứng dụng, thực hành, gắn chặt với nhu cầu của thị trường lao động, việc làm bền vững và an sinh xã hội, tăng cường tính tự chủ và áp dụng cơ chế cạnh tranh về chất lượng giữa các cơ sở đào tạo. Nhận thức về đào tạo nghề và giải quyết việc làm của cán bộ, Nhân dân từng bước được nâng lên, các ngành nghề đào tạo bước đầu phù hợp với nhu cầu của người lao động. Người lao động có việc làm và thu nhập, chất lượng cuộc sống được nâng lên, góp phần đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, an ninh chính trị trên địa bàn huyện.

          Nhằm tạo một bước chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng trong công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH, hội nhập kinh tế quốc tế và thúc đẩy quá trình phát triển của huyện trong thời gian tới, Huyện ủy Thanh Trì tập trung vào một số nội dung cụ thể sau:

          Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề theo tinh thần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo. Nâng cao vai trò của các tổ chức chính trị, xã hội trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và phát triển ngành nghề, tạo việc làm để thu hút nguồn nhân lực tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, du lịch… Từ đó có định hướng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

         Thực hiện tốt việc phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp THCS, THPT để nâng tỷ lệ các em tham gia học nghề dài hạn tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Các trường THCS, THPT tập trung đẩy mạnh công tác tư vấn, hướng nghiệp vào những ngành nghề có thế mạnh của địa phương, phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình và khả năng học tập của các em học sinh.

          Chú trọng sự liên kết chặt chẽ giữa các cơ sở đào tạo nghề và các doanh  nghiệp, đơn vị sử dụng nguồn nhân lực qua đào tạo.Cải thiện thông tin về thị trường lao động, trong đó cần có hệ thống dự báo nhu cầu nhân lực, thông tin về cung cầu nhân lực, việc làm để kết nối doanh nghiệp và người lao động.  Đẩy mạnh công tác hướng nghiệp ở cấp phổ thông, bảo đảm cho học sinh có định hướng đúng về ngành nghề đào tạo.

         Tăng cường công tác xã hội hóa, kêu gọi các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh có nhu cầu đào tạo nhân lực có tay nghề cao, đào tạo theo đơn đặt hàng./.

 

Thu Thủy - Tuyên giáo Thanh Trì

 

Huyện ủy Thanh Trì trao tặng huy hiệu đảng đợt 19/5
Publish date 15/05/2019 | 08:59  | View count: 2476

Trong không khí sôi nổi của những ngày tháng 5 lịch sử, cả nước đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019) và 71 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2019), ngày 14/5, Huyện ủy Thanh trì long trọng tổ chức lễ trao tặng huy hiệu đảng đợt 19/5 năm 2019 cho các đảng viên lão thành thuộc Đảng bộ huyện Thanh Trì .

          Các đồng chí: Nguyễn Thị Tuyến- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy- Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội; đồng chí Nguyễn Việt Phương- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí  Phạm Nguyên Nhung- Uỷ viên Ban thường vụ- Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Quang Hiếu- Uỷ viên Ban thường vụ- Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đã tới dự.

                                             

           Đợt 19/5 này, huyện Thanh Trì có 183 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, trong đó có 5 đồng chí nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 1 đồng chí nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 6 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 17 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 53 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 27 đồng chí nhận huy hiệu 45 năm tuổi đảng, 27 đồng chí nhận huy hiệu 40 năm tuổi đảng và 47 đồng chí được nhận huy hiệu 30 năm tuổi đảng.

                                  

                                 
          Về dự và phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy- Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội Trân trọng cảm ơn, đánh giá cao những cống hiến, đóng góp của các đảng viên lão thành cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và công cuộc xây dựng quê hương, đất nước, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh: Các cấp ủy, MTTQ và đoàn thể của huyện cần đẩy mạnh giáo dục truyền thống cách mạng, giúp thanh thiếu niên tích cực học tập tấm gương rèn luyện, phấn đấu của các đảng viên lão thành, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh. Bên cạnh đó, các cấp ủy cần tập trung xây dựng chi bộ Đảng, Đảng bộ cơ sở vững mạnh theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII; hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch của nhiệm kỳ 2015-2020; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội… phấn đấu đưa huyện trở thành Quận trong thời gian tới.

                Đồng chí Nguyễn Việt Phương- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhận những đóng góp to lớn của các đảng viên lão thành trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các đảng viên của huyện Thanh Trì trong thời gian qua đã chung sức cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương và huyện, góp phần vào thành tích chung của Thủ đô Hà Nội. Thời gian tới, Đảng bộ Huyện mong muốn các đồng chí đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng đợt này tiếp tục quan tâm, đóng góp ý kiến nhằm tiếp tục xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh./.

Thanh Hồng- Trung tâm Văn hóa- TT&TT

Huyện Thanh Trì Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội Cựu chiến binh năm 201955
Publish date 09/05/2019 | 15:03  | View count: 2226

Ngày 09 tháng 5 năm 2019, Hội Cựu chiến huyện Thanh Trì đã phối hợp với Trung tâm BDCT huyện tổ chức lớp Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội Cựu chiến binh cho các đồng chí là thành viên trong Ban Chấp hành hội CCB huyện, hội CCB các xã, thị trấn và các chi hội trưởng chi hội CCB 16 xã, thị trấn.

         Thời gian tập huấn, bồi dưỡng diễn ra trong 02 ngày (09 và 10 tháng 5 năm 2019), với những nội dung cơ bản sau: Tuyên truyền về tình hình thời sự trong nước và quốc tế trong thời gian gần đây và hướng dẫn những kỹ năng cơ bản về công tác Hội.

          Trong ngày 9/5/2019, các học viên đã được nghe báo cáo viên Nguyễn Xuân Phách - Nguyên Viện Phó Viện Quan hệ Quốc tế, Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tuyên truyền về tình hình thời sự trong nước và Quốc tế trong thời gian gần đây và định hướng một số nội dung quan trọng trong công tác nắm bắt tình hình dư luận của cán bộ hội viên Hội cựu chiến binh và công tác tuyên truyền hiện nay. Ngày 10/5/2019, học viên được báo cáo viên hướng dẫn những kiến thức cơ bản về kỹ năng của công tác Hội.

           

                                 

 

          Thông qua lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Hội CCB cơ sở​, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng trong sạch vững mạnh./.

Hoàng Thị Thu Thủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức giao ban Dư luận xã hội huyện Thanh Trì tháng 5 năm 2019
Publish date 10/05/2019 | 16:43  | View count: 1994

Sáng ngày 10/5/2019, tại phòng họp số 1 - Huyện ủy Thanh Trì , Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức giao ban dư luận xã hội định kỳ tháng 5 năm 2019

          Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thành - UVTV - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy cùng các đồng chí trong tổ cộng tác viên dư luận xã hội huyện.

             

         Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị

 

Hội nghị đã có 17 ý kiến phản ánh tình hình dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn huyện tập trung vào các nội dung cụ thể sau: Các hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong tháng 5 năm 2019; về việc thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, về thực hiện chuyên đề năm 2019 gắn với 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, về sản xuất nông nghiệp, chăm sóc, thu hoạch rau màu; chăm sóc lúa xuân; công tác phòng, chống dịch, bệnh; phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; vệ sinh môi trường, phòng chống bệnh sốt xuất huyết ở người …Về việc tổ chức các hoạt động hướng đến kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019). Phản ánh về việc thực hiện Nghị quyết 15 -NQ/TU, ngày 4/7/2017 “Về việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc Thành phố Hà Nội” và Chỉ thị 15-CT/TU ngày 16/12/2016 về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố Hà Nội”. Dư luận nhân dân xung quanh vấn đề về chuẩn bị vận hành tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông tiến tới từng bước thực hiện Đề án “Tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm hạn chế ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn 2030”. Về công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn các xã, thị trấn. Phản ánh những vấn đề khác liên quan đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; về công tác tôn giáo - tín ngưỡng.

         Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thành - UVTV - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tiếp thu các ý kiến phản ánh của cộng tác viên và trong thời gian tới, đồng chí cũng đề nghị các cộng tác viên cần tiếp tục nắm chắc thông tin; tăng cường lắng nghe, nắm bắt dư luận xã hội, chủ động kịp thời xử lý, giải thích các vấn đề cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm, nhằm giữ vững ổn định tình hình, bảo đảm an ninh trật tự, phấn đấu sớm hoàn thành các tiêu chí để xây dựng huyện trở thành quận./.

                                         Hoàng Thị Thu Thủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thanh Trì

 

 

Hội nông dân huyện tuyên truyền pháp luật năm 2019
Publish date 25/04/2019 | 15:08  | View count: 2180

Ngày 25/4/2019, Ban thường vụ Hội nông dân huyện phối hợp với Phòng tư pháp huyện tổ chức hội nghị tuyên truyền nội dung cơ bản của Luật đất đai, luật dân sự, luật An toàn giao thông. Luật phòng cháy chữa cháy, điểm mới của Luật khiếu nại tố cáo và tổ chức chức tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho hội viên nông dân trong huyện.

          Tại đây, trên 300 cán bộ hội viên nông dân thuộc các xã trên địa bàn huyện đã được nghe Luật sư Nguyễn Quốc Tuấn- Trưởng văn phòng luật sư Tuấn Lan- Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội  giới thiệu một số điểm mới  Luật Đất đai năm 2013  như: Những điều luật quy định về việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; thu hồi đất, trưng dụng đất. Những quy định về đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chế độ sử dụng các loại đất; giám sát, thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai; quyền và nghĩa vụ người sử dụng đất.

          Tuyên truyền các công tác bảo đảm an toàn giao thông; luật giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa của Việt Nam; vai trò của Hội Nông dân các cấp trong công tác tham gia giữ gìn an toàn giao thông, giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Nêu gương người tốt, việc tốt tại các thôn,  làng , khu dân cư trong việc chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ.

           Đồng chí Nguyễn Xuân Quân- Chủ tịch Hội nông dân xã Duyên Hà, chia sẻ: Thông qua buổi tập huấn nhằm cung cấp thông tin pháp luật, tài liệu văn bản pháp luật, hướng dẫn kỹ năng để cán bộ, hội viên nông dân xã Duyên Hà nói riêng và  trên địa bàn Huyện nói chung nhằm  nâng cao trình độ trong công tác hội và lồng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật, quy ước, hương ước cho hội viên nông dân và nhân dân, thực hiện góp phần thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thanh Hồng- Trung tâm Văn hóa- TT&TT

 

 

Huyện Đoàn - Hội Liên hiệp Thanh Niên Việt Nam huyện Thanh Trì tổ chức chương trình học tập mô hình phát triển kinh tế
Publish date 25/04/2019 | 14:56  | View count: 2217

Ngày 24/4, Huyện Đoàn - Hội Liên hiệp Thanh Niên Việt Nam huyện Thanh Trì tổ chức chương trình học tập mô hình phát triển kinh tế 3 xã vùng bãi gồm Yên Mỹ- Duyên Hà – Vạn Phúc . Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực hướng tới kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước, kỷ niệm 133 năm Ngày Quốc tế lao động 1/5 và kỷ niệm 129 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh

Tại buổi thăm quan, các cán bộ Đoàn- Hội chủ chốt, thanh niên tiêu biểu thuộc các xã, thị trấn và đơn vị hành chính đã được thăm quan, học tập mô hình xây dựng nhà truyền thống xã Yên Mỹ. Tại đây, đoàn đã tham quan và nghe giới thiệu về hơn 200 hiện vật,  tranh ảnh,  tư liệu di vật gắn liền với cuộc sống lao động sản xuất,  sinh hoạt hàng ngày,  phong tục tập quán,  những thiết chế tổ chức làng xã những di tích văn hoá,  lễ hội, truyền thống học hành khoa cử,  truyền thống đấu tranh bảo vệ xóm làng,  bảo vệ Tổ quốc.

                                                   

          Nhiều hiện vật lâu nay chỉ còn trong ký ức của nhiều người, nay  được sưu tầm, trừng bày tại đây, như: kẻng báo động  khi có máy bay Mỹ thả bom và tập trung xã viên đi làm,  cối xay bọt nước, xe đạp hữu nghị nhà nước bán phân phối, dụng cụ luyện tập võ nghệ, biểu diễn trong lễ hội đồng thời làm vũ khí chiến đấu, các dụng cụ dùng để cân đong, cày 51, cày 58,  gầu  dây tát nước,  chày nghiến , đòn sóc…. Đậm nét văn hóa, lưu giữ mảnh hồn quê, giúp cho nhân dân xã yên Mỹ nói riêng và bất kỳ ai khi đến tham quan đều hiểu biết về cuộc sống sản xuất, sinh hoạt, phong tục tập tập quán của ông cha thời xưa. 

                                                      

          Tiếp đó, đoàn đã đến thăm mô hình trồng rau thủy canh – xã Yên Mỹ, mô hình trồng cây măng tây xã Duyên Hà và mô hình trồng cây có múi xã Vạn Phúc.

                                                           

                                                           

          Anh Đặng Văn Trường- Chủ tịch Hội LHTN xã Duyên Hà, chia sẻ: “ Thông qua buổi thăm quan các mô hình phát triển kinh tế tại 3 xã vùng bãi, tôi cũng như các đồng chí đoàn viên thanh niên tiêu biểu trên địa bàn huyện đã có thêm nhiều kiến thức bổ ích về việc thực hiện xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp mang lại giá trị kinh tế cao, từ đó, có thể chọn lọc để về tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên và nhân dân ở địa phương mình học tập, ứng dụng vào sản xuất , góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, đây cũng là việc làm thiết thức để đóng góp sức trẻ của mình vào công cuộc xây dựng huyện Thanh Trì ngày càng phát triển bề vững”

Thanh Hồng - Trung tâm Văn hóa- TT&TT

 

Hội Cựu TNXP huyện Thanh Trì tổ chức đêm giao lưu văn nghệ
Publish date 02/05/2019 | 11:43  | View count: 2233

Nhân kỷ niệm 44 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (30/4/1975 – 30/4/2019), 60 năm ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn, ngày mở đường Trường Sơn - Hồ Chí Minh (19/5/1959-19/5/2019), ngày 25/4, Hội Cựu TNXP huyện Thanh Trì tổ chức đêm giao lưu văn nghệ với chủ đề “Vang mãi bài ca thống nhất – Nhớ một thời trên những cung đường huyền thoại”.

   Tham gia và giao lưu chương trình văn nghệ gồm các tiết mục ca ngợi Đảng, công ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự hy sinh anh dũng của các anh hùng, liệt sỹ, các thế hệ thanh niên xung phong đã ngã xuống vì độc lập, tự do của tổ quốc, sự đổi thay và phát triển của đất nước do các đồng chí cựu TNXP trong huyện, những người một thời “xẻ dọc Trường sơn đi cứu nước”, đóng góp công sức, trí tuệ, máu xương và cống hiến toàn bộ tuổi thanh xuân để góp phần cùng toàn quân, toàn dân làm nên những chiến công oanh liệt, nay lại đem lời ca tiếng hát tri ân đồng đội.

   Đêm giao lưu văn nghệ thể hiện đạo lý, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc Việt Nam; đồng thời cũng là một hình thức sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn thể cựu TNXP; góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ./.

Thanh Hồng – Trung tâm VH-TT&TT

Huyện Thanh Trì tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 4 năm 2019
Publish date 23/04/2019 | 17:40  | View count: 6939

Sáng ngày 23 tháng 4 năm 2019, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thanh Trì phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức Hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên của huyện và cơ sở tháng 4 năm 2019 với nội dung: Tình hình phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh của cả nước, thành phố Hà Nội và huyện Thanh Trì trong quý I năm 2019; Một số thông tin thời sự thời gian gần đây.

                Đến dự và làm báo cáo viên tại Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy; các đồng chí đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện. Các đồng chí báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội huyện, các đồng chí đại diện lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ các xã, thị trấn; các đồng chí báo cáo viên, tuyên truyền viên các xã, thị trấn; Các đồng chí đại diện cấp ủy các Chi, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp - Hành chính sự nghiệp trực thuộc Huyện ủy.

                                    

              

                                               Quang cảnh Hội nghị báo cáo viên

 

             Tại hội nghị, đồng chí báo cáo viên đã tuyên truyền những nội dung về tình hình phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh của cả nước, thành phố Hà Nội, huyện Thanh Trì trong quý I năm 2019 và thông tin về tình hình thời sự trong nước và quốc tế trong thời gian gần đây.

                 Năm 2019 được Chính phủ xác định là năm “bứt phá” phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 với phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, ngày 01/01/2019 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và Nghị quyết số 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021, đồng thời chỉ đạo quyết liệt các ngành, địa phương tập trung thực hiện ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2019 ước tính tăng 6,79% so với cùng kỳ năm trước, tuy thấp hơn mức tăng trưởng của quý I/2018 nhưng cao hơn tăng trưởng quý I các năm 2011-2017, khẳng định tính kịp thời và hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành quyết liệt cùng với sự vào cuộc của các cấp, các ngành, các địa phương trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ngay từ những tháng đầu năm 2019. Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,68%, đóng góp 4,9% vào mức tăng trưởng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,63%, đóng góp 51,2%; khu vực dịch vụ tăng 6,5%, đóng góp 43,9%.....

             Đối với Thủ đô Hà Nội, trong 3 tháng đầu năm 2019, kinh tế Thủ đô đã duy trì mức tăng trưởng so với cùng kỳ. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 6,99% (cùng kỳ tăng 6,98%). Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 68.100 tỷ đồng, bằng 25,9% dự toán, tăng 30,3%. Tổng vốn đầu tư xã hội tăng 10,5% (cùng kỳ tăng 9,5%). Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân tăng 3,96%... Các chỉ số kinh tế ngành cũng duy trì mức tăng khá: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,86% (cùng kỳ tăng 8,5%). Thị trường hàng hóa phong phú, dồi dào, chất lượng bảo đảm, giá cả ổn định trước, trong và sau Tết; tổng mức bán ra và doanh thu dịch vụ tăng 10,2%. Vụ xuân diễn ra thuận lợi, cây trồng phát triển tốt. Thành phố đã và đang chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn; chăn nuôi gia cầm và gia súc khác phát triển tốt, số lượng đàn ổn định....

               Đối với huyện Thanh Trì, trong quý I năm 2019, kinh tế huyện phát triển ổn định, tổng giá trị sản xuất tăng 9,4%, thu ngân sách đạt 22,1%. Các kế hoạch, giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội được triển khai quyết liệt, hiệu quả ngay từ những ngày đầu năm 2019; Nông thôn mới tiếp tục được duy trì, nâng cao gắn với các giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự, văn minh đô thị. Quản lý quy hoạch, đô thị, đất đai, trật tự xây dựng được tăng cường, huyện xác định khâu trọng tâm đột phá trong năm là Khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn Xử lý, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. Văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục phát triển, an sinh xã hội được bảo đảm. Công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền được quan tâm. Giữ vững ổn định quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự xã hội....

              Tại hội nghị đồng chí báo cáo viên cũng đề nghị, trong thời gian tới đội ngũ báo cáo viên của huyện và cơ sở làm tốt tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước, tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chuyên đề Hồ Chí Minh 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tuyên truyền các ngày kỷ niệm như: Kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2019); Ngày Quốc tế Lao động (1/5); kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2019); kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019); 29 năm (UNESCO) công nhận Hồ Chí Minh là: Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hoá kiệt xuất (1990 - 2019); Ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6); kỷ niệm 71 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2019)......Tiếp tục tuyên truyền thực hiện chủ đề năm 2019 “N âng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị , thực hiện tốt 02 bộ Quy tắc ứng xử: “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố Hà Nội” và “Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố Hà Nội”. Đẩy mạnh tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh trên người và gia súc, gia cầm; công tác phòng, chống sốt xuất huyết; tuyên truyền các biện pháp về phòng chống cháy nổ; trật tự an toàn giao thông.... /.

 

                                                    Hoàng Thị Thu Thủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thanh Trì

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thanh Trì ký kết Chương trình phối hợp công tác với Ủy ban nhân huyện năm 2019
Publish date 19/04/2019 | 13:47  | View count: 4845

Chiều ngày 18/4/2019, tại phòng họp số 1 - UBND huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thanh Trì ký kết chương trình phối hợp với UBND huyện để tuyên truyền triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân trong năm 2019.

               Tham dự hội nghị có các đại biểu: đ/c Vũ Văn Nhàn -  Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện; đ/c Nguyễn Tiến Cường - UVBTV - Phó Chủ tịch UBND huyện; đ/c Đặng Đức Quỳnh - UVBTV - Phó Chủ tịch UBND huyện; đ/c Nguyễn Văn Thành - UVBTV - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy; đ/c Phạm Thị Thu Huyền - HUV - Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, đại diện lãnh đạo các phòng, ban thuộc UBND huyện.

                   

                                                             Quang cảnh hội nghị

   

                  Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy báo cáo kết quả công tác phối hợp triển khai thực hiện trong năm 2018 và các nội dung của chương trình ký kết phối hợp năm 2019, cụ thể như sau:

                Năm 2019, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện trong việc tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Thành phố và Huyện; các chỉ tiêu, nhiệm vụ chương trình, đề án, dự án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội với một số lĩnh vực trọng tâm như: Thực hiện năm“Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị”; Duy trì, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới gắn với thực hiện thường xuyên có hiệu quả trật tự văn minh đô thị và đảm bảo vệ sinh môi trường; công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, công tác giải phóng mặt bằng, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh...; thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, quy tắc ứng xử nơi công cộng của UBND thành phố Hà Nội; công tác phòng, chống lụt bão; thu, chi ngân sách Nhà nước. Tuyên truyền, công khai các chính sách về quy hoạch phát triển đô thị; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của huyện và các dự án trọng điểm của Thành phố, Trung ương triển khai tại huyện tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

         Tuyên truyền xây dựng nếp sống trật tự văn minh đô thị; các chương trình giáo dục quốc phòng, phòng chống tội phạm, đảm bảo an toàn giao thông; đồng thời chỉ đạo tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, giáo dục pháp luật liên quan đến khiếu nại, tố cáo, quyền và nghĩa vụ của công dân. Phân tích, dự báo diễn biến tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và công tác đối ngoại. Kịp thời đề xuất những giải pháp nhằm giải quyết những vấn đề bức xúc và định hướng dư luận xã hội trong Nhân dân. Tuyên truyền nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến ở địa phương, đơn vị trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước. Chương trình phối hợp cũng nêu rõ những nhiệm vụ phải thực hiện đối với từng đơn vị nhưNhiệm vụ của Ban Tuyên giáo Huyện ủy là phải chủ động phối hợp UBND huyện xây dựng các văn bản hướng dẫn và tài liệu tuyên truyền thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân năm 2019. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong hệ thống tuyên truyền của huyện thực hiện tốt công tác tuyên truyền theo nội dung phối hợp. Kịp thời giám sát đối với các vấn đề nhạy cảm có liên quan đến tình hình tư tưởng để có biện pháp tuyên truyền kịp thời như: Giải quyết khiếu nại, tố cáo, các vấn đề liên quan đến cải cách hành chính, môi trường, quản lý đô thị, phòng chống dịch bệnh, an toàn giao thông, an ninh trật tự, tệ nạn xã hội... nhằm tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, ngăn chặn và hạn chế xảy ra bức xúc của Nhân dân. Chủ động nắm bắt tình hình dư luận xã hội, phát hiện kịp thời vấn đề bức xúc đang xảy ra, phối hợp UBND huyện thống nhất định hướng tư tưởng, dư luận xã hội và chỉ đạo tuyên truyền. Phối hợp giải quyết các vấn đề nhạy cảm, các sự kiện lớn của đất nước, Thủ đô và huyện.

             Đối với UBND huyện: Chủ động chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện cung cấp cho Ban Tuyên giáo Huyện ủy những chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội và an sinh xã hội của huyện năm 2019. Những vụ việc liên quan đến các vấn đề bức xúc của Nhân dân theo phản ánh của các phương tiện thông tin đại chúng, UBND huyện trả lời bằng văn bản và cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến vấn đề đó để Ban Tuyên giáo Huyện ủy kịp thời định hướng tuyên truyền trong Nhân dân và trên hệ thống thông tin đại chúng. Khi tổ chức các cuộc họp giải quyết vấn đề đang bức xúc trong dư luận xã hội và Nhân dân, UBND huyện mời đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham dự.

             Phát biểu tại hội nghị đồng chí  Chủ tịch UBND huyện đã biểu dương ghi nhận kết quả phối hợp đã đạt được trong năm 2018 và yêu cầu trên cơ sở chương trình công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy và UBND huyện đã ký kết ngày hôm nay và các nội dung được thống nhất giữa hai bên, từng đơn vị sẽ xây dựng kế hoạch chi tiết và phối hợp thực hiện có hiệu quả, góp phần vào hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KT-XH, an ninh, quốc phòng của huyện năm 2019, phấn đấu đưa  huyện Thanh Trì lên Quận trong thời gian tới./.

Hoàng Thị Thu Thủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thanh Trì

 

 

 

 

Huyện ủy Thanh Trì tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa I năm 2019.
Publish date 17/04/2019 | 12:49  | View count: 4818

Ngày 16/4/2019, tại Hội trường Trung tâm Bồi đưỡng chính trị huyện Thanh Trì, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho đảng viên khóa I năm 2019.

          D ự khai giảng có Phó giáo sư - Tiến sỹ Nguyễn Chí Mỳ - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ - T rưởng B an Tuyên giáo Thành ủy; đồng chí Phạm Nguyên Nhung- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy – Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Quỳnh Lan - Huyện ủy viên - Phó trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy và 150 đồng chí đảng viên mới tới dự và học tập.

          Tham gia Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới khóa I năm 2019 có 150 học viên đến từ các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy, thời gian học được tổ chức học từ  ngày 16 đến ngày 19/4/2019 với 10 bài lý luận chính trị cơ bản dành cho Đảng viên mới do Ban tuyên giáo Trung ương biên soạn ngắn gọn, khoa học, có tính hệ thống khái quát cao và đã được cập nhật theo tinh thần nghị quyết đại hội XII của Đảng, thiết thực với học viên. Trong thời gian tham gia học tập, học viên sẽ được bồi dưỡng những kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lê ninh và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng, cách mạng Việt Nam; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng. Bên cạnh đó, các học viên cũng sẽ được phổ biến các chuyên đề như phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; xây dựng Đảng về đạo đức.

        Việc bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới là nhiệm vụ quan trọng của công tác tổ chức xây dựng Đảng, giúp cho các đồng chí đảng viên sau khi kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam nắm được những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam; công tác xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng cũng như nhiệm vụ của người đảng viên.

            Để đảm bảo cho lớp học đạt chất lượng và hiệu quả cao, phát biểu khai giảng lớp học đồng chí Phạm Nguyên Nhung – UVBTV – Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy đã phát biểu động viên và giao nhiệm vụ cụ thể cho lớp học:

           Đề nghị các đồng chí học viên chấp hành nghiêm nội quy của Trung tâm và nội quy của lớp học, tích cực trau dồi kiến thức, tham gia viết bài kiểm tra đầy đủ, sau mỗi buổi học các đồng chí học viên hãy mạnh dạn tham gia đóng góp ý kiến với giảng viên về nội dung, phương pháp giảng dạy, góp ý với Trung tâm về việc tổ chức, quản lý điều hành các khâu trong việc dạy và học. Đối với giảng viên được phân công giảng dạy phải sử dụng tài liệu học tập theo quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương và căn cứ quy định của Huyện ủy về việc soạn giáo án giảng dạy. Trong quá trình giảng bài kết hợp giảng bài với trao đổi, đối thoại giữa giảng viên với học viên nhằm cho học viên nắm vững những kiến thức cơ bản, phát huy tinh thần tự giác; tự nghiên cứu, hoàn thành tốt mục tiêu khóa học đề ra, xứng đáng với sự kì vọng của cấp ủy, sớm chính thức đứng vào hàng ngũ của Đảng, trở thành đảng viên chính thức, góp phần xây dựng quê hương Thanh Trì ngày càng giàu đẹp văn minh./.

 

Hoàng Thị Thu Thủy - Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thanh Trì

 

         

           

Huyện ủy Thanh Trì tổ chức giao ban Bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố quý I năm 2019
Publish date 10/04/2019 | 09:39  | View count: 4436

Chiều ngày 09 tháng 4 năm 2019, Huyện ủy Thanh Trì tổ chức giao ban Bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố quý I năm 2019 tại 4 cụm trên địa bàn huyện Thanh Trì

              Thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Trì khóa XXIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chương trình công tác năm 2019 của Huyện ủy Thanh Trì. Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị giao ban Bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố quý I/2019 tại 4 cụm. Cụm 1 tổ chức giao ban tại Hội trường UBND xã Tam Hiệp (gồm 4 đơn vị: xã Tam Hiệp, Thanh Liệt, Tân Triều, Thị trấn Văn Điển). Cụm 2 tổ chức tại Hội trường UBND xã Duyên Hà (gồm 4 xã: Vạn Phúc, Đông Mỹ, Yên Mỹ, Duyên Hà). Cụm 3 tổ chức tại Hội trường UBND xã Hữu Hòa (gồm 4 xã: Hữu Hòa, Vĩnh Quỳnh, Tả Thanh Oai, Đại Áng). Cụm 4 tổ chức giao ban tại Hội trường UBND xã Ngọc Hồi (gồm 4 xã: Ngọc Hồi, Liên Ninh, Tứ Hiệp, Ngũ Hiệp).

      

           Tham dự Hội nghị tại các Cụm có các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; (đồng chí UVBTV Huyện ủy phụ trách cụm chủ trì Hội nghị); Các đồng chí Huyện ủy viên phụ trách xã, thị trấn; Các đồng chí Trưởng, phó các ban Đảng, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, Văn phòng Huyện uỷ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội huyện, các phòng, ban cơ quan Công an huyện; Cán bộ, chuyên viên các ban Đảng và Văn phòng Huyện ủy; Các đồng chí đại diện một số phòng ban thuộc UBND huyện; Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, thị trấn; Các đồng chí Bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố.

            Hội nghị đã thông qua dự thảo Báo cáo công tác xây dựng Đảng Quý I năm 2019, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng cuối năm năm 2019 của huyện và Thông báo trả lời ý kiến tại Hội nghị giao ban Bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố quý IV/2018.

           

            Các đại biểu dự hội nghị đã tập trung sôi nổi thảo luận, trao đổi một số vấn đề cụ thể sau:

- Những hạn chế, tồn tại quý I, phương hướng, biện pháp thực hiện nhiệm vụ quý II năm 2019, trọng tâm là phát triển kinh tế, đảm bảo trật tự văn minh đô thị, công  tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh và dịch tả lợn Châu Phi.

+  Việc phát hiện và giải quyết các vấn đề có tiềm ẩn phức tạp về an ninh nông thôn, thực hiện các tiêu chí xây dựng huyện thành quận vào năm 2020.

+ Việc quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Một số giải pháp nhằm xây dựng chi bộ đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.

          Phát biểu tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách cụm chủ trì Hội nghị đã ghi nhận những phản ánh, những ý kiến kiến nghị của các đồng chí bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố tại cơ sở để kịp thời nắm bắt và tiếp thu xem xét và có hướng giải quyết kịp thời, tránh gây bức xúc, để lại dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh; đồng thời đề nghị các đồng chí Bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố cần nắm rõ những Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng để tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân tại các thôn, các tổ dân phố. Các chi bộ đảng cơ sở sẽ tiếp tục sát cánh cùng với Đảng bộ và Chính quyền các xã, thị trấn hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng địa phương trong 9 tháng cuối năm 2019, với một số nhiệm vụ cụ thể sau:

                1. Phối hợp tập trung quyết liệt, tiếp tục rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ, đẩy mạnh các giải pháp hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các nhiệm vụ chính trị năm 2019; tiếp tục thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết trọng tâm, chuyên đề của các cấp. Chủ động công tác chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020- 2025, trước hết là việc rà soát, đánh giá cán bộ và thực hiện tốt công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội đảm bảo chất lượng, khách quan; thực hiện hiệu quả chủ đề Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị,...

              2. Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nắm chắc và định hướng tốt dư luận, nhất là ở những địa bàn tiềm ẩn phức tạp, nhạy cảm. Tổ chức trang trí, tuyên truyền thực hiện  các Chỉ thị, Nghị quyết; các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng các ngày lễ lớn, kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước; 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh,...

             3. Chú trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng, nhất là cơ sở; củng cố, kiện toàn, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; hoàn thiện mô hình tổ chức hệ thống chính trị trên địa bàn dân cư; triển khai Đề án “Bí thư chi bộ đồng thời là Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố”, Đề án “Trưởng thôn, tổ trưởng dân phố là đảng viên”. Thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cấp đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6,7 (khóa XII) gắn với thực hiện hiệu quả Nghị quyết 39-NQ/TW, Quyết định 3814-QĐ/TU. Chỉ đạo, nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tập trung giải quyết các vấn đề tiềm ẩn phức tạp theo tinh thần Nghị quyết 15, Chỉ thị 15 của Thành ủy.

            4. Tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng; chuẩn bị công tác hạ tầng đô thị, xây dựng các kế hoạch triển khai thực hiện Đề án xây dựng huyện Thanh Trì thành quận sau khi được Thành phố phê duyệt. Tập trung hoàn thành chỉ tiêu thu chi ngân sách; huy động và khai thác hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; đẩy mạnh các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế.....

Triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Chú trọng kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là các loại hình mới; thực hiện tốt công tác tôn giáo. Tiếp tục củng cố, xây dựng đoàn thể vững mạnh./.

 

                                                                           Hoàng Thị Thu Thủy – Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thanh Trì

Huyện ủy Thanh Trì tổ chức giao ban Công tác Dân vận, công tác tôn giao và thực hiện Quy chế dân chủ quý I năm 2019
Publish date 10/04/2019 | 12:38  | View count: 4529

Ngày 08 tháng 4 năm 2019, Huyện ủy Thanh Trì tổ chức giao ban Công tác Dân vận, công tác tôn giáo và thực hiện Quy chế dân chủ quý I năm 2019

             Tham dự Hội nghị có đồng chí Đào Ngọc Triệu – Phó trưởng ban Dân vận Thành ủy; đ/c Nguyễn Huy Chương – UVBTV – Chủ tịch UBMTTQ huyện; đ/c Nguyễn Quang Hiếu – UVBTV – Phó Chủ tịch HĐND huyện; đ/c Phạm Nguyên Nhung – UVBTV – Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy; đ/c Trình Thị Kim Loan – UVBTV - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy.

            Hội nghị đã thông qua dự thảo Báo cáo công tác Dân vận, công tác tôn giáo và thực hiện Quy chế dân chủ Quý I năm 2019 trên địa bàn huyện:

 

          

                                                          Quang cảnh hội nghị

 

            Quý I năm 2019, hệ thống dân vận từ huyện đến cơ sở đã tham mưu cho cấp ủy đảng các cấp đẩy mạnh công tác dân vận, công tác tôn giáo và thực hiện QCDC ở cơ sở; thực hiện tốt nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), chương trình hành động số 23-C.tr/TU của Thành ủy Hà Nội, về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới’; Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ Chính trị, về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; luật tín ngưỡng tôn giáo và nghị quyết 25-NQ/TW của Bộ Chính trị, về công tác tôn giáo; Thực hiện có hiệu quả“Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị’, “Năm dân vận chính quyền 2019”, chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị với chuyên đề năm 2019 về Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát  huy quyền làm chủ của Nhân dân, chăm lo đời sống cho Nhân dân” gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh’ , 02 bộ quy tắc ứng xử của Thành phố,… 

 

          Khối dân vận các xã, thị trấn đã tổ chức 300 hội nghị, trên 15.000 lượt người tham dự, đồng thời chỉ đạo các Tổ dân vận ở thôn, tổ dân phố làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt Luật giao thông đường bộ, không đốt pháo, không xảy ra trọng án dịp tết cổ truyền của dân tộc, thực hiện tốt nghị quyết 07 của Huyện ủy về công tác bảo vệ môi trường, tích cực tham gia tổng vệ sinh môi trường tại các đường làng, ngõ xóm vào sáng thứ 7 hằng tuần và hưởng ứng Tết trồng cây năm 2019. Đã tổ chức được 08 đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường và diệt bọ gậy, phòng chống dịch sốt xuất huyết, với trên 5000 lượt đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia. Toàn huyện trồng gần 1000 cây sấu, 900 m hoa dạ thảo và hoa ngũ sắc, 300 cây ban đỏ và trắng, 200 khóm hoa mai .... Kết nạp 840 đoàn viên, hội viên mới.

        Việc thực hiện Quy chế dân chủ trong khối cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp tiếp tục được chỉ đạo thông qua tổ chức Đảng, tổ chức công đoàn. 97/97 cơ quan hành chính sự nghiệp tổ chức tốt Hội nghị cán bộ công chức (đạt 100%), 63/158 doanh nghiệp tổ chức Hội nghị người lao động, đạt tỷ lệ 39,8%;

        Về công tác tôn giáo: Trên địa bàn Huyện có 03 tôn giáo (gồm: Phật giáo, Công giáo và Thiên chúa giáo), tổng số 52 ngôi chùa; 7 họ giáo và trên 3000 giáo dân. Quan tâm, tạo điều kiện cho các họ giáo tổ chức lễ quan thầy đáp ứng nhu cầu tâm linh của tín đồ công giáo. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các chức sắc tôn giáo, các sư­ trụ trì và tín đồ Phật tử cùng nhân dân không đốt vàng mã và các hoạt động mê tín dị đoan. Hướng dẫn cơ sở chỉ đạo tổ chức tốt Lễ Quan thầy, Lễ Phục sinh, Lễ Phật đản, Mùa an cư kiết hạ năm 2019,… vui tươi, lành mạnh, trang trọng, tiết kiệm, đúng quy định pháp luật, giữ gìn vệ sinh môi trường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Quan tâm thăm hỏi, động viên, tặng quà các chức sắc Phật giáo và các chùa nhân dịp tết Nguyên Đán Kỷ Hợi; Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với đồng bào công giáo đã có nhiều cố gắng, quan tâm đầu tư kinh phí cùng nhân dân cải tạo các công trình công cộng, phục vụ đời sống dân sinh.

          Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đào Ngọc Triệu – Phó trưởng ban Dân vận Thành ủy đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác dân vận, công tác tôn giáo và việc thực hiện tốt quy chế dân chủ, đồng thời đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác dân vận thời gian qua. Đồng chí  đề nghị trong thời gian tới khối Dân vận từ huyện đến cơ sở cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung cụ thể sau:

        1. Tăng cường công tác nắm tình hình nhân dân, tình hình tôn giáo; chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động công tác dân vận ở cơ sở, nhất là hoạt động của các chi đoàn, chi hội ở khu dân cư.

         2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập hợp  đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lập thành tích chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong năm 2019; tuyên truyền, vận động thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị”, “Năm dân vận chính quyền 2019”, và các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội.

        3. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị  - xã hội”“Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”; động viên các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp ý kiện vào văn kiện đại hội Đảng các cấp. Tham mưu với cấp ủy tổ chức hội nghị đối thoại, tiếp xúc giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân.

          4 . Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Pháp lệnh 34/PL- UBTVQH khoá XI về “Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn” nhất là dân chủ trong xây dựng nông thôn mới, thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị”. Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra việc thực hiện QCDC tại các xã, thị trấn và các trường học thuộc Huyện.

 

                                                                                       Hoàng Thị Thu Thủy – Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thanh Trì