Đảng, đoàn thể

Chi bộ số 2 thôn Tân Hà – xã Duyên Hà : Đại hội chi bộ điểm của xã, nhiệm kỳ 2020-2022
Publish date 03/01/2020 | 11:20  | View count: 969

Ngày 3/1, chi bộ 2 thôn Tân Hà – xã Duyên Hà tổ chức Đại hội chi bộ , nhiệm kỳ 2020-2022. Đây là đơn vị được Đảng ủy xã Duyên Hà chọn làm điểm để rút kinh nghiệm tổ chức đại hội các chi bộ còn lại trong toàn Đảng bộ. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Võ Hồng Hải- Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã.

    Nhiệm kỳ qua, chi bộ và nhân dân thôn Tân Hà đã có nhiều cố gắng, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, tạo chuyển biến tích cực trong tư tưởng, nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Luôn chú trọng bồi dưỡng rèn luyện công tác tư tưởng chính trị của đảng viên thông qua việc phổ biến, học tập và quán triệt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 100% đảng viên nghiêm túc thực hiện nghị quyết trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

    Trong nhiệm kỳ 2017 – 2020, chi bộ đã tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế theo hướng : Thương mại – dịch vụ đa ngành nghề; thu nhập bình quân đầu người đạt 48 triệu đồng/người/năm; vượt chỉ tiêu 12 triệu đồng/ người/ năm. Các hộ sản xuất bánh chưng, bánh dày đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao. 100% các hộ gia đình đều có nước sạch để dùng;  90% các hộ gia đình đều có nhà cao tầng khang trang; 30% hộ gia đình có ô tô con;  100% các hộ gia đình đều có phương tiện nghe nhìn; Hộ nghèo giảm xuống còn 6 hộ; hộ cận nghèo còn 8 hộ.

    Triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kếtxây dựng đời sống văn hóa”, hàng năm có từ 92%-95% gia đình được công nhận gia đình văn hóa. 03 năm liên tục (2017 – 2018 – 2019) được huyện công nhận làng văn hóa cấp huyện.

    Tháng 7/2017 cả hệ thống chính trị trong thôn vào cuộc, đã vận động 41 hộ dân ở ven sông Tô Lịch: giải phóng mặt bằng để làm đường gom ven sông. Kết quả đã giải phóng song mặt bằng, bàn giao cho đơn vị thi côngtiến hành làm xong tuyến đường gom ven sôngtrên 800m, tạo cảnh quan môi trường sạch, đẹp.

     Phát biểu chỉ đạo Đại hội,  đồng chí Võ Hồng Hải - Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Duyên Hà đã biểu dương ghi nhận những thành tích của chi bộ thôn Tân Hà đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời đồng chí cũng định hướng một số nhiệm vụ mà chi bộ thôn cần thực hiện trong nhiệm kỳ mới này: Chi bộ cần tập trung phát triển kinh tế – xã hội, phối hợp làm tốt công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Thực hiện tốt công tác quốc phòng – quân sự địa phương, đảm bảo trật  tự an toàn xã hội, nắm chắc tình hình tư tưởng trong nhân dân. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chi bộ, quan tâm tổ chức sinh hoạt chuyên đề. Thực hiện tốt kế hoạch tự kiểm tra, giám sát của chi bộ. Mở rộng và phát huy dân chủ trong mọi hoạt động của chi bộ, của các tổ chức trong hệ thống chính trị; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận, các đoàn thể và nhân dân trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Củng cố niềm tin với nhân dân và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

     Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, tập trung trí tuệ, Đại hội Chi bộ số 2 thôn Tân Hà,  nhiệm kỳ 2020 – 2022 đã thành công tốt đẹp.  Đại hội đã tiến hành bầu 3 đồng chí vào Ban Chi ủy khóa mới.  Đồng chí Đặng Xuân Hoành được bầu giữ chức Bí thư và bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 đúng theo quy định.

Thanh Hồng- Trung tâm Văn hóa- TT&TT

Hội nghị triển khai Hướng dẫn về tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Trì lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Publish date 26/12/2019 | 17:25  | View count: 770

Chiều ngày 26/12, Huyện ủy Thanh Trì tổ chức Hội nghị triển khai Hướng dẫn số 09-HD/HU, ngày 12/12/2019 của Huyện ủy Thanh Trì về việc tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Trì lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Tiến Nhật - Thành ủy viên - Bí thư Huyện ủy; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII; các đồng chí Bí thư các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; các đồng chí Trưởng, phó các ban Đảng Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.

 

​Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Nguyên Nhung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy quán triệt, triển khai Hướng dẫn số 09-HD/HU, ngày 12/12/2019 của Huyện ủy Thanh Trì  về “Một số nội dung thực hiện Chỉ thị 35-CT/CT/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Chấp hành Trung ương và Kế hoạch số 157-KH/HU, ngày 30/7/2019 của Huyện ủy về tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Trì lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Tiến Nhật - Thành ủy viên - Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 -2025 phải thực hiện theo phương châm đổi mới, thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; coi trọng chất lượng; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong phát huy trí tuệ, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ huyện.

 

Bên cạnh đó, Bí thư Huyện ủy lưu ý, công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ mới phải đặc biệt coi trọng chất lượng có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao; đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới. Cấp ủy các cấp cần tăng cường giám sát, chủ động nắm chắc tình hình các tổ chức đảng, tập trung vào đối tượng là cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý, trước kết là cán bộ chủ chốt, đảng viên được quy hoạch nguồn nhân sự tham gia cấp ủy khóa tới để tạo tiền đề, cơ sở cho công tác kiểm tra phục vụ đại hội.

 

Bí thư Huyện ủy ủy yêu cầu, trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, các cấp ủy trong Đảng bộ phải lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất về nhận thức; tập trung giải quyết kịp thời những vướng mắc trong nội bộ; tổ chức tốt công tác thông tin tuyên truyền, vận động, đẩy mạnh phong trào thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

 

                              Hoàng Thị Thu Thủy - Tuyên giáo Thanh Trì

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Thanh Trì triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020
Publish date 24/12/2019 | 18:00  | View count: 1356

Chiều ngày 24/12, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Thanh Trì tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2020.

      Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Việt Phương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy.

      Năm 2019, cấp ủy và UBKT từ huyện đến cơ sở của Thanh Trì đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định, quyết định, hướng dẫn của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, xây dựng và triển khai thực hiện tốt chương trình công tác kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng; đã tiến hành 04 cuộc giám sát chuyên đề đối với 04 tổ chức Đảng và 11 đảng viên; về kiểm tra chuyên đề: Đã kiểm tra 01 cuộc với 15 Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã; 06 cuộc kiểm tra Tài chính Đảng đối với 06 tổ chức Đảng. Thực hiện nghiêm công tác thi hành kỷ luật đối với 37 đảng viên vi phạm; làm tốt công tác giải quyết đơn thư, đã tiếp nhận, phân loại xử lý, giải quyết đúng quy định 23/23 đơn thư các loại…..

      Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy còn thực hiện tốt công tác tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai Hướng dẫn thực hiện Quy định 07-Qđi/TW, ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng vi phạm; tham mưu Ban Thường vụ ban hành một số quy định, kế hoạch như: Quy định về quy trình tiếp công dân, đảng viên và xử lý đơn thư kiến nghị phản ánh, khiếu nại, tố cáo; Quy định tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm tra, Đoàn giám sát của Huyện ủy; tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành 02 cuộc kiểm tra và 02 cuộc giám sát chuyên đề đối với 22 lượt tổ chức Đảng….Kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của các cấp ủy, tổ chức Đảng và UBKT các cấp năm 2019 đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của địa phương năm 2019.

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 được UBKT Huyện ủy Thanh Trì đề ra, đó là: Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; xây dựng, thực hiện và nâng cao chất lượng chương trình kiểm tra, giám sát gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII; tập trung nắm chắc tình hình, phát hiện và kịp thời tiến hành kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; chú trọng kiểm tra, giám sát đối với các lĩnh vực dễ sai phạm; đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

 

Hoàng Thị Thu Thủy - Tuyên giáo Thanh Trì

 

Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện Thanh Trì tổng kết công tác Hội năm 2019
Publish date 19/12/2019 | 12:13  | View count: 1127

Ngày 18/12, Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện Thanh Trì tổ chức tổng kết công tác Hội năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

    Ngay từ đầu năm, Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện đã phát động phong trào thi đua “Tuổi cao – gương sáng”, xây dựng các kế hoạch, chỉ tiêu thi đua, chương trình công tác theo từng nội dung, chuyên đề; tổ chức hội nghị ký giao ước thi đua với 16 cơ sở Hội, 103 chi hội, 240 tổ hội, 98% hội viên đăng ký thực hiện. Phong trào thi đua của Người cao tuổi huyện được tổ chức hiệu quả gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” thu hút đông đảo người cao tuổi tham gia.

Cán bộ, hội viên NCT huyện tham gia đầy đủ các lớp tập huấn

    Công tác kết nạp hội viên mới được các cấp Hội quan tâm, trong năm toàn huyện đã kết nạp 1.380 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên 26.368 hội viên, tỷ lệ thu hút hội viên đạt 98%. Hội Người cao tuổi các xã, thị trấn chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền phối hợp với MTTQ, ban thương binh xã hội tổ chức mừng thọ, tặng quà 3.254 hội viên với tổng số tiền trên 2 tỷ 136 triệu đồng. Nhân dịp lễ, tết, đã tặng quà cho 1.336 hội viên người cao tuổi với tổng số tiền trên 304 triệu đồng.

Các CLB Liên thế hệ tự giúp nhau được thành lập đã thực hiện tốt công tác hỗ trợ, chăm sóc NCT

    Thực hiện các chính sách theo quy định của Luật Người cao tuổi và phong trào “Toàn dân chăm sóc, phụng dưỡng và phát huy vai trò Người cao tuổi", Hội đã tham mưu, phối hợp với các ngành chức năng thực hiện chế độ chính sách cho 5.282 người cao tuổi được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, 20.974 người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế, 6.730 người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ và 8.655 người cao tuổi có sổ theo dõi sức khỏe ban đầu. Công tác xây dựng quỹ chăm sóc, phát huy vai trờ Người cao tuổi luôn được các cấp hội quan tâm, hiện nay 100% hội xây dựng được nguồn quỹ, năm 2019 đã thu về trên 605 triệu đồng, chân quỹ hiện có trên 5 tỷ 877 triệu đồng.

Phong trào TDTT thu hút cán bộ, hội viên NCT tham gia

    Phong trào rèn luyện thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, tăng cường sức khỏe được các cấp hội thực hiện thường xuyên thông qua các giải đấu cầu lông, cờ tướng, thể dục dưỡng sinh, biểu diễn văn nghệ…. Qua đó, vai trò của người cao tuổi trong nêu gương sáng cho con cháu tại địa bàn dân cư luôn được phát huy, góp phần xây dựng khu dân cư văn hóa, vận động con cháu chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước.

  

Các cá nhân được nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò

người cao tuổi”

Các tập thể, cá nhân được UBND, UBMTTQ huyện tôn vinh, khen thưởng

   Nhân dịp này, 12 cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động người cao tuổi đã được nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi” của TW Hội Người cao tuổi Việt Nam; UBND huyện khen thưởng 15 tập thể, 15 cá nhân, UBMTTQ huyện khen thưởng 14 tập thể, 24 cá nhân đạt nhiều thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2019./.

Thanh Hồng – Trung tâm VH-TT&TT

Hội nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin huyện Thanh Trì tổng kết năm 2019
Publish date 18/12/2019 | 12:18  | View count: 1258

Ngày 17/12, Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Thanh Trì tổng kết hoạt động công tác hội năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

     Tới dự có đồng chí Trần Ngọc Đoàn - Phó Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin Thành phố Hà Nội.

    Năm 2019, Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện đã triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả trong chăm sóc nạn nhân Da cam có hoàn cảnh khó khăn và phối hợp đấu tranh đòi công lý đối với cuộc chiến tranh hóa học của quân đội Mỹ ở Việt Nam.

       Hội đã kịp thời thông tin đến cán bộ, hội viên chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các chính sách liên quan đến người có công, tiếp nhận tư vấn những nội dung trong quy định hiện hành đến người có nhu cầu, đủ điều kiện làm hồ sơ giám định theo quy trình để hưởng chế độ da cam theo quy định. Phối hợp trợ giúp pháp lý cho 50 người. Phối hợp tổ chức tặng quà đến 65 hội viên  có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt nhân dịp lễ tết với tổng số tiền gàn 38 triệu đồng. Phối hợp tiếp nhận tổ chức tặng quà của Công ty Cổ phần công nghệ thiết bị Tân Phát với 80 xuất quà tổng số tiền 24 triệu bà 2 xe lăn trị giá 4 triệu đồng tặng hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Rà soát hoàn cảnh hội viên, lập 34 hồ sơ xin hỗ trợ quạt hơi nước do Hội Chữ thập đỏ triển khai. Quan tâm thăm hỏi hội viên khi ốm đau, phúng viếng hội viên khi qua đời. 

Bên cạnh đó, Hội nạn nhân chất độc da cam huyện luôn phối hợp chặt chẽ với Hội CCB và các Hội đặc thù, thực hiện nhiệm vụ chính trị xã hội của lãnh đạo các cấp giao cho, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện, tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia xây dựng phong trào địa phương.

Ông  Hoàng Khắc Tươi - Chủ  tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện

    Cho biết nhiệm vụ công tác hội  năm 2020, ông Hoàng Khắc Tươi - Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện, nhấn mạnh: “Tiếp tục tuyên truyền những nội dung văn bản của Đảng, Nhà nước liên quan đến chế độ chính sách người có công. Phối hợp chặt chẽ với MTTQ, các phòng ban liên quan của huyện nghiêm túc thực hiện đồng thời cụ thể hóa những nội dung văn bả, chỉ thị thông tri của Trung ương, của Thành phố, của huyện về việc “Tăng cường sự lãnh cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chấy độc do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt nam” bằng  nhiều hình thức. Đổi mới công tác hoạt động Hội  vcaf chăm sóc nạn nhân hướng về cơ sở, bám sát sự chỉ đạo  của các cấp ủy Đảng  và quy định  điều lệ Hội, kịp thời  bổ sung quy chế hoạt động của ban chấp hành để phù hợp  với tình hình thực tế.”

    Tại hội nghị tổng kết, đã có 7 tập thể và 17 cá nhân được UBND huyện Thanh Trì tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong công tác hội nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin huyện năm 2019.

Thanh Hồng - Trung tâm VH-TT&TT

Hội Cựu chiến binh huyện Thanh Trì bàn giao nhà nghĩa tình đồng đội
Publish date 18/12/2019 | 12:08  | View count: 1412

Hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2019), 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2019), Ngày 17/12, Hội CCB Thành phố Hà Nội phối hợp với Hội CCB huyện Thanh Trì tổ chức Lễ khánh thành sửa nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho Cựu chiến binh Nguyễn Đình Binh - ở thôn Vĩnh Thịnh – Xã Đại Áng. Đây là ngôi nhà được xây dựng theo Đề án 03 “Giảm nghèo, xóa nhà dột nát” của Hội Cựu chiến binh Thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2022.

     Cựu chiến binh Nguyễn Đình Binh tham gia bộ đội năm 1975 thuộc Quân đoàn 1, sau đó ông về công tác tại Quân khu Thủ đô. Ngôi nhà của Gia đình CCB ông đã xuống cấp nhưng chưa có điều kiện sửa chữa. Sau khi rà soát, Hội CCB xã Đại Áng đã đề nghị Hội CCB huyện đề xuất hỗ trợ gia đình xây nhà mới. Tháng 6/2019, gia đình làm lễ khởi công, sau gần 6 tháng thi công, đến nay ngôi nhà 2,5 tầng khang trang, trên diện tích 60m2 của gia đình ông đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng, đảm bảo chất lượng công trình và tiến độ đề ra, với tổng kinh phí trên 450 triệu đồng. Trong đó, chi hội doanh nhân CCB Thành phố hỗ trợ 40 triệu đồng. Việc quyết định đầu tư xây dựng căn nhà mới cho CCB là hoạt động thiết thực, nhân văn của Hội CCB Thành phố, Hội CCB huyện đối với những người đã cống hiến tuổi thanh xuân và xương máu của mình cho Tổ quốc, qua đó giúp gia đình ông vơi bớt khó khăn trong cuộc sống.

     Trong không khí đầm ấm của tình đồng chí, đồng đội, trong ngôi nhà mới ấm áp nghĩa tình, gia đình Cựu chiến binh Nguyễn Đình Binh vui mừng bày tỏ sự cảm kích trước sự quan tâm của Hội CCB Thành phố Hà Nội, Hội CCB Huyện Thanh Trì, các cấp chính quyền, đoàn thể địa phương đã giúp bà có một ngôi nhà khang trang và hứa sẽ tiếp tục giữ vững truyền thống cách mạng của gia đình, tiếp tục phát huy phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” , động viên con cháu tham gia tích cực sự nghiệp xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

    Được biết, thời gian qua, Đề án 03 “Giảm nghèo, xóa nhà dột nát” của Hội Cựu chiến binh Thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2022, Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội đã vận động hội viên ủng hộ hàng chục tỉ đồng, phối hợp cùng các nhà hảo tâm giúp đỡ cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn xóa hàng trăm nhà dột nát, góp phần giúp họ an tâm phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc.

    Trong căn nhà ấm tình đồng đội, Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội, Hội CCB huyện và Đảng ủy, Chính quyền xã Đại Áng đã trao tặng gia đình cựu chiến binh Nguyễn Đình Binh một số vật dụng sinh hoạt thiết yếu giúp gia đình ổn định cuộc sống./.

Thanh Hồng – Trung tâm VH-TT&TT

Cán bội chủ chốt huyện Thanh Trì: Học tập và làm theo tư tưởng, đọa đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020
Publish date 17/12/2019 | 12:44  | View count: 1021

Sáng ngày 17/12, Huyện ủy Thanh Trì tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020 với nội dung “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” .

Đ/c Nguyễn Văn Thành  - UVBTV - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Lê Tiến Nhật - Thành ủy viên - Bí thư Huyện ủy chủ trì điểm cầu tại huyện Thanh Trì. T ham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; các đồng chí Huyện ủy viên; lãnh đạo các Ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy; lãnh đạo các phòng, ban, ngành; các xã, thị trấn và các đơn vị trực thuộc Huyện ủy với tổng số hơn 200 đại biểu.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên hội đồng lý luận trung ương giới thiệu về chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gồm 2 phần: Tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới.

 

Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng cần quán triệt các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Chú ý liên hệ với các biểu hiện cụ thể trong công tác và sinh hoạt, như: sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan; chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, các "bệnh": tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, háo danh, tỵ nạnh, xu nịnh, a dua, kéo bè, kéo cánh, nói một đằng, làm một nẻo, nói, hứa mà không làm; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, luật pháp của Nhà nước.

Sau học tập, nghiên cứu chuyên đề, mỗi cán bộ, đảng viên cần liên hệ bản thân và đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo./.

 Hoàng Thị Thu Thủy - Tuyên giáo Thanh Trì

Huyện Thanh Trì tổ chức giao ban báo cáo viên quý IV và Dư luận xã hội tháng 12 năm 2019
Publish date 13/12/2019 | 17:42  | View count: 1018

Chiều ngày 13/12, Huyện ủy Thanh Trì tổ chức giao ban báo cáo viên quý IV và giao ban Dư luận xã hội tháng 12 năm 2019.

           Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thành - UVBTV - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, cùng dự có đồng chí Trình Thị Kim Loan – UVBTV - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy; các đồng chí là báo cáo viên và cộng tác viên Dư luận xã hội huyện Thanh Trì.

           Quang cảnh hội nghị

       

Tại Hội nghị, các báo cáo viên và cộng tác viên Dư luận xã hội huyện đóng góp ý kiến về công tác tuyên truyền và phản ánh việc nắm bắt tình hình dư luận xã hội, tập trung vào một số lĩnh vực như: Về công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước; các hoạt động trang trí, tuyên truyền; về việc chỉ đạo, triển khai Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; việc triển khai thực hiệnĐề án số 21-ĐA/TU ngày 16/9/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Đề án số 17 – ĐA/HU, ngày 10/10/2019 của Huyện ủy về sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố; Công tác khám tuyển nghĩa vụ Quân sự, công an năm 2020; Công tác tiếp nhận Công an Chính quy về công tác tại 6 xã trên địa bàn huyện; Phản ánh về sản xuất nông nghiệp; các vấn đề liên quan đến công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn các xã, thị trấn; về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, tình hình tôn giáo, tín ngưỡng, về công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết....

          Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thành - UVBTV - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy ghi nhận và đánh giá cao công tác tuyên truyền, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội của đội ngũ cộng tác viên huyện Thanh Trì trong thời gian qua, đã chủ động nắm bắt, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong công tác nắm bắt, cung cấp thông tin mà dư luận phản ánh. Đồng thời, đồng chí cũng trao đổi với các báo cáo viên và cộng tác viên của huyện một số vấn đề dư luận quan tâm liên quan đến Huyện và đề nghị các đồng chí cần tiếp tục quan tâm, chủ động bám sát địa bàn, đơn vị để kịp thời tuyên truyền, vận động và nắm bắt những vấn đề dư luận xã hội quan tâm (cả mặt tích cực và vấn đề bức xúc, nổi cộm nảy sinh trong Nhân dân), đặc biệt là các công việc triển khai thực hiện Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ, tiến tới Đại hội các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, công tác tuyển quân năm 2020…để sớm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các biện pháp xử lý phù hợp, nhằm ổn định tình hình, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn Huyện, hoàn thành các chỉ tiêu năm 2019 và cả nhiệm kỳ 2015-2020, phấn đấu sớm đưa huyện trở thành quận trong thời gian tới.

 

 

             Hoàng Thị Thu Thủy - Tuyên giáo Thanh Trì

 

 

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Trì lần thứ 23 xem xét, thảo luận nhiều nội dung quan trọng
Publish date 10/12/2019 | 14:10  | View count: 1110

Sáng 10-12, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Trì khóa XXIII nhiệm kỳ 2015-2020 tổ chức Hội nghị lần thứ 23 nhằm xem xét, thảo luận nhiều nội dung quan trọng.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Huy Giáp, Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy; các đồng chí đại diện các ban xây dựng Đảng Thành ủy; đại biểu huyện có đồng chí Lê Tiến Nhật - Thành ủy viên - Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Việt phương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII; các đồng chí Bí thư các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; các đồng chí Trưởng, phó các ban Đảng Huyện ủy, trưởng các phòng, ban UBND huyện.

Đ/c Nguyễn Việt phương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy điều hành hội nghị

 

 

Các ý kiến thảo luận tại hội nghị

 

Trên cơ sở nội dung các báo cáo, các đại biểu xem xét, tham gia thảo luận, đóng góp vào những nội dung cụ thể sau: Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Các báo cáo về kết quả thực hiện thu, chi ngân sách năm 2019, Dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2020; báo cáo thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019; Phương án phân bổ đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Trì lần thứ XXIV (nhiệm kỳ 2020-2025); Báo cáo kết quả tham mưu thực hiện kế hoạch, chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2020; công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch sốt xuất huyết; công tác An ninh quốc phòng, công tác an sinh xã hội, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2020…..

 

Kết luận Hội nghị, Bí thư Huyện ủy Lê Tiến Nhật đánh giá cao sự tích cực, chủ động của các cấp, các ngành trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Huyện năm 2019. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ XXIII và các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2020, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu, các cấp ủy, các ban, ngành, đoàn thể của Huyện cần tập trung, nỗ lực, bứt phá hơn nữa, trong đó chú trọng thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu như: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp,  tiến tới Đại hội Đại biểu lần thứ XXIV Đảng bộ Huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo chất lượng, tiến độ theo quy định. Đẩy mạnh rà soát, tổ chức hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt theo Đề án đầu tư, xây dựng huyện Thanh Trì phát triển thành Quận. Phát huy tiềm năng lợi thế của Huyện, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội; tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng và bảo vệ môi trường. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo tinh thần Nghị quyết số 15-NQ/TU và Chỉ thị 15-CT/TU của Thành ủy. Xây dựng các phương án đảm bảo an ninh chính trị của Huyện nhất là thời điểm trước trong và sau khi diễn ra Đại hội Đại biểu Đảng bộ Huyện lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020-2025.

         

                                                Hoàng Thị Thu Thủy - Tuyên giáo Thanh Trì

Huyện đoàn Thanh Trì phát động thực hiện các công trình, phần việc thanh niên chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng CSVN
Publish date 09/12/2019 | 10:00  | View count: 1319

Ngày 7/12, tại khu Di tích Chiến thắng Ngọc Hồi mùa xuân Kỷ Dậu (1789), Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Thanh Trì tổ chức Lễ phát động thực hiện các công trình phần việc thanh niên chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng và Chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

    Tham dự buổi lễ có đồng chí Lý Duy Xuân - UVTV Thành Đoàn, Trưởng Ban Đoàn kết thanh niên và Địa bàn dân cư; đồng chí Trình Thị Kim Loan - UVTV, Chủ nhiệm Uỷ Ban Kiểm tra Huyện uỷ; đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền - HUV, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ và trên 100 đoàn viên, thanh niên 16 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

    Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Phạm Tiến Đạt - Bí thư Huyện đoàn nhấn mạnh: Tự hào và tiếp nối truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong suốt chặng đường đã qua, Đảng bộ và nhân dân huyện Thanh Trì đã không ngừng nỗ lực, đoàn kết, dành được nhiều kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Thành tích chung của huyện có sự đóng góp quan trọng và to lớn của tuổi trẻ, đặc biệt là trong lĩnh vực phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, thực hiện chính sách an sinh xã hội; nhiều công trình, phần việc của thanh niên đã có sức lan tỏa to lớn trong nhân dân.

Bí thư huyện đoàn Thanh Trì Phạm Tiến Đạt phát biểu tại lễ phát động

   Đồng chí Bí thư huyện đoàn kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên trong toàn huyện cùng đoàn kết, đồng lòng, thi đua học tập, rèn luyện, lao động, sáng tạo, lập nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực mừng Đảng ta tròn 90 mùa xuân thắng lợi, tiếp tục lãnh đạo cách mạng nước ta trên con đường mới đi lên chủ nghĩa xã hội, dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh....

    Với chủ đề: 90 năm truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, truyền thống của Đảng bộ, Chi bộ đảng của địa phương, cơ quan, đơn vị: các cấp bộ Đoàn cũng tập trung xây dựng các công trình, phần việc thanh niên; tổ chức phong trào hành động cách mạng với chủ đề “Tuổi trẻ Thanh Trì tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” theo phương châm: mỗi đoàn viên, thanh niên 1 hành động, mỗi cơ sở Đoàn 1 hoạt động, chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Trì lần thứ XXIV, Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Đại hội toàn quốc lần thứ XIII.Tập trung đẩy mạnh phong trào hành động cách mạng, phát huy trí tuệ, sức trẻ, tính năng động, tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ đảm nhận, thực hiện thành công các công trình, phần việc thanh niên tại địa phương, đơn vị, phối hợp tổ chức các hoạt động tình nguyện, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Quan tâm thực hiện công tác an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng.

    Sau lễ phát động, toàn bộ đoàn viên, thanh niên đã tham gia thực hiện vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, nhổ cỏ dại, nhặt rác tại tuyến đường sắt đoạn cầu Ngọc Hồi.

    Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tuyên truyền sâu rộng, giúp đoàn viên, thanh niên nhận thức đầy đủ, sâu sắc lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong suốt chặng đường cách mạng Việt Nam 90 năm qua. Sau lễ phát động, các cấp bộ Đoàn, Hội tập trung cụ thể hóa đợt thi đua thành các phong trào, hoạt động thiết thực; hài hòa giữa ý chí chỉ đạo của tổ chức Đoàn với năng lực và nguyện vọng cống hiến của tuổi trẻ, tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên; chú trọng triển khai tốt chủ điểm sinh hoạt tháng 12/2019 “Tuổi trẻ Thanh Trì tự hào tiến bước dưới cờ  Đảng” có nội dung phong phú, sâu sắc, cách làm linh hoạt, sáng tạo, hấp dẫn, đảm bảo tính linh hoạt giữa lý luận và thực tiễn./.

Thanh Hồng – Trung tâm VH-TT&TT

 

Huyện Thanh Trì thực hiện tốt công tác tuyên giáo, tư tưởng năm 2019
Publish date 03/12/2019 | 16:44  | View count: 1128

Sáng ngày 03/12/2019, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội có buổi làm việc với huyện Thanh Trì về công tác tuyên giáo, tư tưởng năm 2019

         

               

          Đoàn làm việc của Ban Tuyên giáo Thành ủy gồm có đồng chí Phạm Thanh Học, Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy làm trưởng đoàn; tham gia Đoàn có các đồng chí là trưởng, phó một số phòng của Ban Tuyên giáo Thành ủy. Dự tiếp Đoàn kiểm tra có đồng chí Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, đồng chí Phạm Thị  Thu Huyền - HUV - Phó Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí là lãnh đạo một số phòng, ban có liên quan.

            Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn khảo sát cũng đã trao đổi những nội dung cụ thể trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019, những khó khăn, thách thức trong công tác tuyên truyền chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Thành ủy, của cấp ủy địa phương trên các lĩnh tuyên giáo; việc triển khai học tập chuyên đề năm 2019 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; công tác nắm bắt và phản ánh dư luận xã hội; công tác giáo dục lịch sử Đảng bộ địa phương; việc sử dụng các tài liệu tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Thành ủy trong sinh hoạt chi bộ; công tác xử lý những vấn đề bức xúc do báo chí nêu; công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo với Ủy ban nhân dân và các ngành trong khối khoa giáo trong tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực khoa giáo, an sinh xã hội như giáo dục; môi trường; phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân; bảo vệ trẻ em được an toàn; công tác bảo hiểm xã hội…..

           Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Thanh Học, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trên tất cả các lĩnh vực công tác tuyên giáo của huyện Thanh Trì, định hướng công tác tuyên giáo trong thời gian tới, đồng chí Phạm Thanh Học lưu ý: Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ động phối hợp với các ngành có liên quan làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy sơ kết, tổng kết các chủ trương của Đảng trên các lĩnh vực tuyên giáo đúng quy định; đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930-03/2/2019); tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Trì lần thứ XXIV, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tuyên truyền tổ chức tốt các ngày kỷ niệm trong năm 2020 gắn với các phong trào thi đua yêu nước; Tuyên truyền thực hiện chủ đề năm 2020. Quan tâm nâng cao chất lượng công tác nắm bắt dư luận xã hội, đề xuất kiến nghị giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh. Tập trung thực hiện tốt Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2019 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới . Tiếp tục nâng cao hoạt động của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, công tác khoa giáo, an sinh xã hội, không ngừng củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng./.

Hoàng Thị Thu Thủy, Tuyên giáo Thanh Trì    

80 đảng viên mới huyện Thanh Trì được bồi dưỡng lý luận chính trị đợt 3 năm 2019
Publish date 28/11/2019 | 17:31  | View count: 1014

Sáng ngày 28/11, Huyện ủy Thanh Trì tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 80 đồng chí đảng viên mới đợt 3 năm 2019.

Quang cảnh hội nghị

 

Phát biểu khai mạc lớp học, đồng chí Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy nhấn mạnh: Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới có vai trò quan trọng, góp phần giúp các đồng chí đảng viên mới nắm được những nội dung cốt lõi của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam, nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Trên cơ sở tiếp thu những nội dung của Lớp bồi dưỡng sẽ giúp các đồng chí đảng viên mới xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Trong thời gian học, các đồng chí đảng viên mới sẽ được học tập, nghiên cứu 10 chuyên đề do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và 01 chuyên đề về tình hình địa phương. Sau khi kết thúc chương trình học tập, các học viên sẽ viết bài thu hoạch làm cơ sở để đánh giá nhận thức và cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị của đảng viên mới.

 

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo cũng yêu cầu các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm túc nội quy lớp học, tiếp thu, lĩnh hội kiến thức các chuyên đề trong chương trình học. Qua đó, học viên sẽ được trang bị những lý luận về công tác xây dựng Đảng, từ đó mỗi đảng viên sẽ nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện về mọi mặt cũng như xác định phương hướng để sớm chính thức trở thành những đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam gương mẫu, cống hiến sức trẻ, tài năng, trí tuệ của mình góp phần xây dựng huyện Thanh Trì ngày càng phát triển vững mạnh, phấn đấu sớm đưa Huyện trở thành Quận.

 

Hoàng Thị Thu Thủy - Tuyên giáo Huyện ủy

 

Huyện Thanh Trì kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Tổng kết phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2019
Publish date 29/11/2019 | 20:14  | View count: 1309

Ngày 29-11, Hội Cựu chiến binh huyện Thanh Trì long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (06/12/1989 - 06/12/2019) và tổng kết phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”, khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

    Về dự tặng hoa chúc mừng Hội có Thiếu tướng Lê Hải Bình – Phó chủ tịch Hội CCB thành phố Hà Nội; đồng chí Lê Tiến Nhật – TUV, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì; đồng chí Phạm Nguyên Nhung – UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy; đồng chí Trình Thị Kim Loan – UVBTV, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Huy Chương – UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ huyện; đồng chí Nguyễn Thị Hằng – HUV, Phó chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phạm Thị Thu Huyền – HUV, Phó chủ tịch UBND huyện.

Các đồng chí lãnh đạo Thành phố, Huyện, Cụm thi đua hội CCB Thành phố tặng hoa chúc mừng 

    Diễn văn kỷ niệm do đồng chí Nguyễn Minh Thuật, Chủ tịch Hội CCB huyện trình bày đã ôn lại truyền thống 30 năm xây dựng và trưởng thành của Hội CCB Việt Nam, khẳng định những đóng góp to lớn của Hội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Nguyễn Minh Thuật - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Thanh Trì

   Cùng với sự lớn mạnh và không ngừng trưởng thành của hội CCB Việt Nam, cán bộ, hội viên Hội CCB huyện Thanh Trì luôn giữ vững bản chất, truyền thống “ Bộ đội Cụ Hồ”, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Hội CCB huyện cũng đã vượt qua khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, tâm huyết, đoàn kết xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh.

   Năm 2019, Hội CCB huyện triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua với chủ đề “CCB huyện gương mẫu – Hành động – Hiệu quả”, tiếp tục triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, “CCB giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây nhà nghĩa tình đồng đội” giai đoạn 2014-2019 gắn với thực hiện Chỉ thị 05/CT-BCT của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được cán bộ, hội viên nhiệt tình hưởng ứng đạt nhiều kết quả tốt. Hội đã phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng chính sách xã hội huyện cho 100% Hội cơ sở xã, thị trấn vay vốn ủy thác với 41 tổ tiết kiệm và vay vốn, cho 1.310 gia đình hội viên CCB vay, tổng số tiền gần 33 tỷ đồng, tăng 12,5% so với năm trước. Hoạt động nghĩa tình đồng đội được các Hội cơ sở thường xuyên quan tâm, tổ chức thăm hỏi, gặp mặt, mừng thọ, tặng quà cho 657 lượt hội viên với số tiền 19,5 triệu đồng. Hưởng ứng cuộc vận động ủng hộ quỹ “Vì Biển đảo Việt Nam”, “Qũy vì người nghèo”, “Qũy đến ơn đáp nghĩa”… được gần 447 triệu đồng.

   Trong năm, các hội cơ sở, chi hội thường xuyên được kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng sinh hoạt, Hội đã kết nạp được 319 hội viên mới, vượt 250% kế hoạch, đưa tổng số hội viên lên 7542 đồng chí; Kết nạp mới 372 hội viên Cựu quân nhân, vượt 150% kế hoạch, tổng số hội viên Cựu quân nhân trên dịa bàn huyện là 2.314 đồng chí.

    Trước yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới, trong thời gian tới, Hội Cựu chiến binh huyện Thanh Trì, tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, “Trung thành – Đoàn kết – Gương mẫu – Đổi mới”; Đẩy mạnh các phong trào thi đua, chủ động sáng tạo đưa nội dung phong trào vào thực tiễn cuộc sống, nhất là các phong trào “CCB gương mẫu”, xây dựng NTM, đô thị văn minh…; làm tốt công tác “Đền ơn, đáp nghĩa”, công tác từ thiện, giúp đỡ đồng đội, nhân dân. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh huyện lần thứ VI đề ra, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân và truyền thống của huyện anh hùng, huyện Nông thôn mới.

2 đồng chí được TW Hội CCB Việt Nam tặng Kỷ niệm chương

Các tập thể, cá nhân được Hội CCB Thành phố Hà Nội, Hội CCB huyện khen thưởng

    Nhân dịp này, Ban chấp hành TW Hội CCB Việt Nam đã tặng kỷ niệm chương CCB cho đồng chí Trình Thị Kim Loan – UVBTV, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Huyện ủy và đồng chí Nguyễn Huy Chương – UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ huyện vì đã có thành tích góp phần và xây dựng Hội CCB; Hội CCB Thành phố Hà Nội khen thưởng 3 tập thể, 7 cá nhân; Hội CCB huyện khen thưởng 27 tập thể, 39 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu” năm 2019./.

Thanh Hồng - Trung tâm VH-TT&TT

 

Đảng ủy xã Tân Triều tập trung chỉ đạo công tác Đại hội Đảng các cấp và tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết
Publish date 27/11/2019 | 09:08  | View count: 1313

Chiều ngày 26/11/2019, Đảng ủy xã Tân Triều tổ chức hội nghị giao ban công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 11, triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 12 năm 2019, trong đó tập trung vào công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp và công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết.

Dự hội nghị có đồng chí Trình Thị Kim Loan - Uỷ viên Thường vụ - Chủ nhiệm BKT Huyện ủy, đại diện lãnh đạo các ban Đảng Huyện ủy, các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, các đồng chí trưởng các ban, ngành đoàn thể xã, Bí thư các cơ sở Đảng trực thuộc Đảng ủy.

 

Tháng 11 năm 2019, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã bám sát Nghị quyết của Ban Chấp hành, tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Việc tuyên truyền, học tập các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng được đẩy mạnh. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) được thực hiện thường xuyên, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Thực hiện xong Đề án số 21-ĐA/TU ngày 16/9/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Sắp xếp, bố trí, kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội”. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm. Kinh tế, xã hội tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác dân vận được thực hiện thường xuyên, đảm bảo đúng quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, vận động Nhân dân chung sức tham gia phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Công tác quốc phòng, an ninh được giữ vững.

 

Tại hội nghị, các đồng chí đã tập trung thảo luận làm rõ thêm một số vấn đề mà Đảng uỷ xã quan tâm như: Công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, công tác vệ sinh môi trường; công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, công tác giải phóng mặt bằng, trật tự văn minh đô thị; công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp (như:  Xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội, xây dựng văn kiện, báo cáo chính trị, công tác nhân sự, việc nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân liên quan đến công tác Đại hội Đảng)…

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trình Thị Kim Loan – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã đề nghị, trong những tháng cuối năm, cần rà soát các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của năm 2019 và cả nhiệm kỳ để tập trung thực hiện. Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết; tập trung công tác thu, chi ngân sách; quản lý chặt chẽ trong các lĩnh vực: tài chính ngân sách, đất đai, môi trường, xây dựng, trật tự đô thị; tập trung thực hiện Đề án phát triển kinh tế của xã; tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo; thực hiện các biện pháp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã. Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đồng chí đề nghị tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện tốt Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Hoàng Thị Thu Thủy - Tuyên giáo Thanh Trì

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng năm 2019
Publish date 27/11/2019 | 13:47  | View count: 1087

Ngày 26/11/2019, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Thanh Trì phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận, công tác Thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư cộng đồng các xã, thị trấn. Tham dự có đồng chí: Nguyễn Huy Chương – UVTV, chủ tịch UBMTTQ huyện; Đào Tân Lý – HUV, Giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện và gần 200 đại biểu là ủy viên Ban thường trực Ủy ban MTTQ, thành viên Ban TTND, GSĐTCCĐ các xã, thị trấn

     Tại hội nghị các học viên đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Chức - Nguyên UVTT, Trưởng ban Dân chủ - Pháp Luật Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội truyền đạt 3 nội dung: Hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng thực hiện giám sát của ban thanh tra nhân dân; Nghiệp vụ giám sát đầu tư của cộng đồng, Nghị định số 84/2015/NĐ-CP của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư; Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng tại xã, thị trấn và phương pháp, quy trình thực hiện cuộc giám sát.

   Toàn cảnh hội nghị tập huấn

    Thông qua lớp tập huấn, cán bộ MTTQ từ huyện đến cơ sở, mỗi thành viên các Ban công tác mặt trận, ban TTND, GSĐTCĐ ở cơ sở có kỹ năng cơ bản về công tác vận động quần chúng nói chung và công tác Mặt trận nói riêng trong thực hiện cuộc vận động" Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", vận dụng vào công tác thực tiễn ở địa phương trong việc giám sát cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ở nơi cư trú theo hướng dẫn số 60/HD của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, việc thực hiện chính sách pháp luật của nhân dân, đóng góp ý kiến giúp chính quyền cơ sở khắc phục những mặt còn hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý và điều hành, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự ở địa phương./.

                                                                                                                              Nguyễn Thị Thắm -  MTTQ huyện 
HUYỆN ỦY THANH TRÌ: ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH
Publish date 25/11/2019 | 08:47  | View count: 1529

Công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh được Đảng bộ huyện Thanh Trì xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Chính vì vậy, Đảng bộ huyện Thanh Trì đã tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra các kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể trên các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, đồng thời chú trọng phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng huyện Thanh Trì ngày càng giàu đẹp, phấn đấu sớm xây dựng Huyện trở thành Quận.

 
 

Hiện nay,  Đảng bộ huyện  Thanh Trì  có  47  chi, Đảng bộ trực thuộc (trong đó có  16  Đảng bộ khối xã, thị trấn,  23  Đảng bộ, chi bộ khối cơ quan, đơn vị sự nghiệp và lực lượng vũ trang , 08 đảng bộ Doanh nghiệp, với  hơn 1 0 . 500  đảng viên. Đảng bộ Huyện xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng, được đặt lên hàng đầu, từ đó đã tổ chức triển khai đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đến cán bộ, đảng viên. Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được đề cao. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền gắn chặt với thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Tổ chức triển khai quán triệt, học tập Chỉ thị số 35-CT/TW, Nghị quyết TW8, TW10 (khoá XII), Nghị quyết 35-NQ/TW, chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chuyên đề “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, bồi dưỡng chính trị hè khối Giáo dục.

Hội nghị họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 20

Đối với công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, Huyện ủy quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về công tác tổ chức cán bộ theo Chương trình 01-CTr/TU, Nghị quyết 15-NQ/TU của Thành ủy, trong đó, tập trung công tác nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng, trước hết là cấp ủy, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ...  Chỉ đạo làm tốt công tác phát triển Đảng, xem xét kết nạp 315 đảng viên mới; trao tặng Huy hiệu Đảng cho 569 đồng chí;  chú trọng nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, 9 tháng đầu năm đã phát triển 08 tổ chức Đảng và 32 đảng viên mới, đạt 106,7% chỉ tiêu giao .  Xây dựng, triển khai thực hiện Đề án số 17-ĐA/HU của Huyện ủy Thanh Trì về sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn Huyện; Kế hoạch chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Trì lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí tập trung vào chỉ đạo các chi, Đảng bộ trực thuộc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy định 11-Qđi/TW, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Công tác dân vận nổi bật với phong trào thi đua dân vận khéo, đăng kí mô hình, điển hình “Dân vận khéo” thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên tham gia. Huyện và 16/16 xã, thị trấn tổ chức tốt hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và đại diện Nhân dân.

Để tăng cường chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, đồng chí Lê Tiến Nhật – Thành ủy viên - Bí thư Huyện ủy đã chỉ rõ: Để tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Chi, Đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, từ nay đến cuối năm 2019 và năm 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức Đảng, đảng viên vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực hiện đồng bộ các nội dung của Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII; Đổi mới lề lối, phương pháp làm việc theo hướng sâu sát, thiết thực, cụ thể, hiệu quả, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, địa phương, đơn vị.

Với những nhiệm vụ cần làm ngay, đó là việc thực hiện quyết liệt việc sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn Huyện; Sáp nhập các thôn, tổ dân phố; tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Thường xuyên chủ động phát hiện, giải quyết kịp thời những vấn đề khó khăn, vướng mắc từ cơ sở./

Hoàng Thị Thu Thủy - Tuyên giáo Thanh Trì

 

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức gặp mặt các đồng chí lãnh đạo, giảng viên, giảng viên kiêm chức nhân kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2019)
Publish date 21/11/2019 | 14:12  | View count: 1327

Chiều ngày 19/11/2019, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Thanh Trì trang trọng tổ chức gặp mặt các đồng chí lãnh đạo, giảng viên, giảng viên kiêm chức nhân kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2019) nhằm ôn lại truyền thống và tri ân những đóng góp của các đồng chí lãnh đạo, giảng viên, giảng viên kiêm chức của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.

Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Tiến Nhật - Thành ủy viên - Bí thư Huyện ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; các đồng chí lãnh đạo, giảng viên, giảng viên kiêm chức của Trung tâm; các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban ngành đoàn thể của huyện; các đồng chí đại diện lãnh đạo các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Đồng chí Đào Tân Lý, Huyện ủy viên, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã thay mặt Ban Giám đốc đã thông qua diễn văn kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2019).

Trong không khí tràn đầy niềm vui của buổi gặp mặt truyền thống đầy tình cảm, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã phát biểu chúc mừng các nhà giáo, các giảng viên, giảng viên kiêm chức của Trung tâm nhân dịp kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, đồng thời đồng chí cũng nhấn mạnh: Buổi gặp mặt hôm nay, là dịp để tri ân và tôn vinh các thế hệ cán bộ, giảng viên đã và đang tâm huyết, cống hiến hết mình cho sự nghiệp đào tạo bồi dưỡng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của huyện và sự nghiệp phát triển của Trung tâm. Đây cũng là dịp nhìn lại những chặng đường phát triển, để không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, bồi dưỡng cũng như chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên, giảng viên kiêm chức hiện nay trên địa bàn Huyện./.

Hoàng Thị Thu Thủy - Tuyên giáo Huyện ủy Thanh Trì

 

Huyện ủy Thanh Trì: Triển khai các tổ công tác chỉ đạo Đại hội Đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 trên địa bàn huyện Thanh Trì
Publish date 20/11/2019 | 15:52  | View count: 1263

Sáng ngày 20-11, Huyện ủy Thanh Trì tổ chức Hội nghị triển khai các Tổ công tác chỉ đạo Đại hội Đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025.

            Tham dự Hội nghị có các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; các đồng chí trong 04 Tổ công tác chỉ đạo Đại hội Đảng cấp cơ sở.

           Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Nguyên Nhung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy đã báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp trên địa bàn huyện Thanh Trì. Theo đó, các tiểu ban đã tham mưu ban hành các kế hoạch để triển khai thực hiện, kèm theo biểu tiến độ, phân công nhiệm vụ các thành viên tiểu ban.

           Về công tác chỉ đạo Đại hội Đảng cấp cơ sở, Huyện ủy đã thành lập 04 Tổ công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Tổ phụ trách các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

           Sau khi lắng nghe các ý kiến thảo luận, góp ý của các đồng chí tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy nhấn mạnh: Các Tổ có trách nhiệm đôn đốc các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy xây dựng Báo cáo chính trị của Đại hội, chỉ đạo cơ sở lập kế hoạch Đại hội, duyệt báo cáo chính trị Đại hội và hướng dẫn công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025, theo dõi hướng dẫn cơ sở thực hiện đúng quy trình của Đại hội. Các Tổ công tác thường xuyên báo cáo việc triển khai thực hiện với Thường trực Huyện ủy để nắm tình hình và giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện./.

Hoàng Thị Thu Thủy - Tuyên giáo Huyện ủy Thanh Trì

 

MTTQ huyện Thanh Trì kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam và trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc
Publish date 18/11/2019 | 14:00  | View count: 1353

Sáng 18/11, tại hội trường Huyện ủy, Ủy ban MTTQ huyện Thanh Trì tổ chức hội nghị kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc.

     Tham dự hội nghị có đồng chí: Đàm Văn Huân – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội; Nguyễn Thanh Hải – UVTT, trưởng ban Tuyên giáo - Đối ngoại Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; Đại biểu huyện Thanh Trì có các đồng chí: Nguyễn Việt Phương - Phó bí thư thường trực huyện ủy; đ/c Nguyễn Huy Chương – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND, lãnh đạo các tổ chức thành viên; thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn và các cá nhân được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc

 

Đ/c Nguyễn Việt Phương tặng hoa chúc mừng nhân kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam

     Tại Hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống, lịch sử vẻ vang 89 năm của MTTQ Việt Nam, sự hình thành và phát triển của MTTQ Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Từ những thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa là minh chứng sinh động, càng khẳng định: Đại đoàn kết toàn dân tộc trong MTTQ Việt Nam là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, là truyền thống quý báu, là bài học lớn, là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, nhân tố quyết định đảm bảo thành công của cách mạng nước ta. Đại đoàn kết toàn dân tộc là điều kiện tiên quyết giúp nhân dân ta chuyển hóa sức mạnh tinh thần thành sức mạnh vật chất to lớn, là công cụ sắc bén để nhân dân ta phát huy sức mạnh tổng lực.   

     

Đ/c Đàm Văn Huân - Phó chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP Hà Nội trao kỷ niệm chương cho các cá nhân

     Phát biểu chỉ đạo và động viên, đồng chí  Nguyễn Việt Phương – Phó Bí thư thường trực huyện ủy Thanh Trì chúc mừng nhân kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, đồng chí ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được của MTTQ các cấp huyện Thanh Trì năm 2019 và đề nghị MTTQ các cấp của huyện phát huy những thành tích đã đạt được trong những năm qua tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ các cấp, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, phối hợp với chính quyền thực hiện xuất sắc các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, đóng góp ý kiến xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, tạo lòng tin trong nhân dân. Ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn tiếp tục thực hiện có hiệu quả các công trình, phần việc đã đăng ký lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025.

     Nhân dịp này 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận vinh dự được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc./.  

 

Nguyễn Thị Thắm - MTTQ huyện

Một số hình ảnh  

 

Lãnh đạo các Ban đảng huyện ủy Thanh Trì chúc mừng MTTQ

 

 

 

Các đồng chí lãnh đạo HĐND - UBND và các ngành chúc mừng MTTQ

 

 

Lãnh đạo các đoàn thể chímh trị - xã hội huyện Thanh Trì chúc mừng MTTQ

 

 

 

Đ/c Nguyễn Việt Phương - Phó Bí thư thường trực huyện ủy trao kỷ niệm chương ví sự nghiệp đại đoàn kết

 

 

 

Đ/c Nguyễn Huy Chương - UVBTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện phát biểu tại HN

Huyện đoàn Thanh Trì: Chương trình thiện nguyện Tiếp bước em tới trường năm 2019
Publish date 18/11/2019 | 12:16  | View count: 1484

Trong thời gian 3 ngày từ 13 đến 15/11, Ban thường vụ huyện đoàn Thanh Trì đã thực hiện chương trình thiện nguyện “Tiếp bước em tới trường” năm 2019 tại huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

    Từ trung tâm huyện Đồng Văn, phải đi thêm một hành trình gần 40km với những con đường dốc ngoằn ngoèo thì mới tới được xã Lũng Táo. 

   Trường Tiểu học, THCS Lũng Táo là điểm trường đông học sinh, là một trong những xã nghèo nhất thuộc vùng sâu vùng xa của tỉnh Hà Giang, nằm ngay sát đường biên giới Việt  - Trung, với 100% học sinh là người dân tộc Mông. Chủ yếu các em đều phải đi bộ tới trường, có những em nhà cách trường vài cây số đường núi nên việc đi lại rất khó khăn. Nơi đây, thầy và trò vẫn ngày đêm bám đá, gieo mầm con chữ nơi địa đầu Tổ quốc. Các em phải tìm đến con chữ, khi mà trường lớp không được xây dựng kiên cố, dụng cụ học tập thiếu thốn. Việc duy trì sĩ số lớp học tại vùng biên giới này gặp rất nhiều khó khăn.

Tại điểm trường, đoàn đã trao tặng 2 máy lọc nước, 2.500 quyển vở, 1.200 bút chì, 1.000 hộp bút tô màu, 100 chiếc chăn ấm, 120 áo khoác, quần, áo len ấm và tặng 1 sân chơi thiếu nhi tại trường mầm non xã Thài Phìn Tủng. Tổng giá trị quà tặng trên 80 triệu đồng.

    Qua chuyến đi, các thành viên tham gia hành trình thiện nguyện “Tiếp bước em đến trường” đã được hiểu thêm về đời sống của dân tộc Mông đang sinh sống tại huyện Đồng Văn, thấu hiểu được sự khó khăn của học sinh ở các bản xa, cũng như ý nghĩa của những công việc mình đang làm, từ đó ý thức nhiều hơn về trách triệm bản thân, trách nhiệm cộng đồng trong quá trình công tác của bản thân. Và với những món quà được trao tặng lần này, thì mùa đông năm nay thầy và trò trường Trường Tiểu học, THCS Lũng Táo sẽ phần nào xua đi cái giá rét của mùa đông vùng cao, giúp các em yên tâm bám trường, bám lớp, tìm con chữ, hy vọng một tương lai tươi sáng hơn ở vùng cao của Tổ Quốc./.

Thanh Hồng - Trung tâm VH-TT&TT