xây dựng - quản lý đô thị

Thanh Trì phấn đấu thay thế và loại bỏ hoàn toàn Bếp than tổ ong vào cuối năm 2020
Ngày đăng 27/09/2020 | 09:52  | View count: 573

Hiện nay, số lượng người dân sử dụng than tổ ong trên địa bàn huyện Thanh Trì đang đứng thứ 25/30 quận, huyện của Thành phố, với tổng số 971 bếp. Trong đó cao nhất là xã Tả Thanh Oai - 204 bếp, Ngũ Hiệp -175 bếp, Thị trấn Văn Điển - 118 bếp, các xã còn lại dưới 100 bếp. Khói của than tổ ong chứa nhiều thành phần độc hại, tác động tiêu cực tới môi trường và sức khỏe con người.

Với quyết tâm thay thế và loại bỏ hoàn toàn bếp than tổ ong vào cuối năm 2020, ngày 25/9, UBND huyện phối hợp với Trung tâm Sống và học tập vì môi trường và cộng đồng (Live&Learn) tổ chức Hội nghị truyền thông về tác hại của bếp than tổ ong.

Tại Hội nghị, các báo cáo viên của Trung tâm Sống và học tập vì môi trường và cộng đồng (Live&Learn) đã tuyên truyền về thực trạng vấn đề ô nhiễm không khí từ BTTO ảnh hưởng tới sức khỏe. Từ đó, đưa ra những khuyến cáo cần loại bỏ BTTO, nhằm nâng cao nhận thức của người dân, cùng đưa ra những giải pháp thay thế và loại bỏ hoàn toàn BTTO trên địa bàn huyện trước ngày 1/1/2021.

Theo Chỉ thị số 15/CT-UBND của UBND TP Thành phố, trước ngày 1/1/2021 phải thay thế và loại bỏ hoàn toàn Bếp than tổ ong làm nhiên liệu sinh hoạt, kinh doanh, dịch vụ, UBND huyện Thanh Trì đã tập trung xây dựng kế hoạch, lãnh đạo chỉ đạo phòng, ban của huyện, UBND các xã, thị trấn tổ chức rà soát, thống kê, lập danh sách chi tiết các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng Bếp than tổ ong; thành lập tổ công tác tuyên truyền, vận động; phối hợp với các cơ quan, đoàn thể giám sát vận đông người dân, phối hợp với đơn vị quản lý chợ xây dựng nội quy, quy ước không sử dung than tổ ong trong phạm vi chợ nhằm từng bước thay thế và loại bỏ toàn bộ việc sử dụng than tổ ong và bếp than tổ ong. Chính quyền và nhân dân cùng quyết tâm vào cuộc, chắc chắn mục tiêu xóa bếp than tổ ong trên địa bàn huyện Thanh Trì vào cuối năm nay sẽ thành hiện thực.

Thanh Hồng – Trung tâm VH-TT&TT