xây dựng - quản lý đô thị

Ban pháp chế HĐND huyện khảo sát thực hiện công tác xử lý vi phạm quản lý đất đai 7 xã
Ngày đăng 07/09/2020 | 10:29  | View count: 1484

Ngày 4/9, Ban Pháp chế HĐND huyện Thanh Trì khảo sát kết quả xử lý vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện và kiểm tra thực tế tại các xã Thanh Liệt, Tả Thanh Oai, Đại Áng, Vĩnh Quỳnh, Ngọc Hồi, Liên Ninh và Vạn Phúc.

Thời gian qua, công tác quản lý đất đai, xử lý các vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn các xã, thị trấn luôn được Thường trực, Ban thường vụ Huyện ủy quan tâm chỉ đạo. UBND huyện, các phòng, ban chức năng thuộc huyện đã tham mưu ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc các xã, thị trấn tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng, xử lý triệt để các vi phạm.

Lực lượng chức năng tháo giỡ công trình xây dựng trái phép

Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, thị trấn đã cố gắng, nỗ lực tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng. Duy trì công tác giao ban hàng tuần, tháng, quý về công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng từ huyện đến cơ sở…

 Xử lý công trình xây dựng trái phép trên đất công, đất nông nghiệp

Qua đó, năm 2019 và 7 tháng đầu năm 2020 mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nhưng công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại các xã, thị trấn vẫn đạt được một số kết quả như: Công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo; công tác quản lý quỹ đất công, đất công ích do UBND các xã, thị trấn quản lý theo Đề án “Nâng cao hiệu quả quản lý quỹ đất do UBND các xã, thị trấn quản lý giai đoạn 2018-2021” có nhiều chuyển biến tích cực, phần lớn các thửa đất công, đất công ích được UBND các xã, thị trấn rà soát, thống kê để quản lý, sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích.

Lực lượng chức năng tháo giỡ công trình xây dựng trái phép

Công tác xử lý các vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng cơ bản được phát hiện, ghi sổ nhật ký, lập hồ sơ, ban hành các Quyết định xử lý vi phạm theo quy định. Trong năm 2019 và 7 tháng đầu năm 2020, UBND các xã, thị trấn đã kiểm tra phát hiện 380 trường hợp vi phạm trong quản lý sử dụng đất, trong đó san lấp 44 trường hợp, vi phạm đất đai 317 trường hợp, xây dựng 19 trường hợp; lập hồ sơ xử lý dứt điểm 217/380 trường hợp vi phạm, đạt tỷ lệ 57,11%;...

Việc tiếp nhận đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai, trật tự xây dựng và thực hiện các văn bản chỉ đạo, kết luận sau thanh tra, kiểm tra có hiệu lực pháp luật liên quan đến vi phạm quản lý đất đai, trật tự xây dựng được UBND huyện thường xuyên quán triệt, đôn đốc các phòng, ban chức năng, UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện theo quy định.

   Tuy nhiên qua khảo sát vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế như: Tiến độ cấp giấy chứng nhận QSDĐ lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân, các khu tập thể còn chậm. Việc điều chỉnh giấy chứng nhận QSDĐ sau GPMB thực hiện các dự án trên địa bàn một số xã để kéo dài. Việc triển khai thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng quỹ đất do UBND các xã, thị trấn quản lý mặc dù có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên tiến độ tại một số xã còn chậm…

Lực lượng chức năng xã Tả Thanh Oai cưỡng chế tháo giỡ nhà vi phạm xây dựng trên đất công 

Lực lượng chức năng xã  Vĩnh Quỳnh dựng hàng rào quản lý đất, không để tái lấn chiếm

   Để tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong thời gian tới, Ban Pháp chế HĐND huyện đề nghị các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng của huyện, của các xã, thị trấn về quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai, trật tự xây dựng để Nhân dân hiểu và tự giác chấp hành. Chỉ đạo thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, thường xuyên thanh tra, kiểm tra công vụ; căn cứ các vi phạm về đất đai, TTXD tại các đơn vị để xem xét trách nhiệm của cán bộ, công chức, lãnh đạo được giao nhiệm vụ và có hình thức xử lý kỷ luật theo quy định. UBND các xã, thị trấn giải quyết dứt điểm các trường hợp vi phạm lấn chiếm, sử dụng sai mục đích quỹ đất công, đất công ích theo Đề án “Nâng cao hiệu quả quản lý quỹ đất do UBND các xã, thị trấn quản lý giai đoạn 2018-2021”, lập hồ sơ quản lý chi tiết đến từng thửa đất công, đất công ích theo Đề án, tổ chức đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất theo quy định; Chỉ đạo các phòng, ban liên quan phối hợp UBND các xã, thị trấn tham mưu UBND huyện phương án đấu giá quyền thuê đất thuộc thẩm quyền; tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo UBND các xã thực hiện nghiêm túc các kết luận sau thanh tra, kiểm tra về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn./.

Thanh Hồng – Trung tâm VH-TT&TT