xây dựng - quản lý đô thị

Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới cho cán bộ diện Ban thường vụ huyện ủy quản lý (Chuyên đề 8)
Ngày đăng 04/11/2018 | 20:39  | View count: 420

Ngày 1/11, Huyện ủy Thanh Trì tiếp tục tổ chức Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ diện Ban thường vụ Huyện ủy quản lý và cán bộ trong nguồn quy hoạch, nhiệm kỳ 2020-2025, chuyên đề 8: Kỹ năng xử lý các tình huống chính trị, xử lý các điểm nóng, phức tạp về trật tự khiếu kiện đông người vượt cấp, quan hệ với cơ quan báo chí và nhân dân.

Đồng chí Phạm Nguyên Nhung –  Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy đã đến dự.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Thanh Học – Phó trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội trực tiếp là giảng viên đã chỉ ra nguyên nhân dẫn đến tình trạng khiếu kiện kéo dài, phát sinh các điểm nóng là do chính sách, pháp luật còn bất cập, chưa phù hợp với thực tế; công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và trách nhiệm thực thi pháp luật cho cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân còn hạn chế. Bên cạnh đó, việc lãnh đạo và tổ chức thực hiện của một số cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền chưa sâu sát, thiếu quyết liệt; chưa quan tâm đúng mức đến công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo; việc xử lý, khắc phục sai phạm chưa nghiêm, đội ngũ cán bộ tiếp công dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa được quan tâm củng cố đúng mức. Những nội dung cơ bản về quy trình tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh áp dụng cho các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn TP Hà Nội; kỹ năng tiếp công dân, xử lý đơn thư, kỹ năng vận động, thuyết phục người dân, xử lý tình huống đối với các vụ việc phức tập trung đông người.
Chia sẻ kỹ năng tiếp xúc và làm việc với cơ quan báo chí; xử lý thông tin báo nêu;  kỹ năng ứng xử với nhân dân và chia sẻ các kinh nghiệm hay trong công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và xử lý khủng hoảng truyền thông…

Tại lớp bồi dưỡng, giảng viên cũng đã dành thời gian cho các học viên trao đổi về những vấn đề quan tâm, giúp người học có sự tiếp thu kiến thức, kinh nghiệm một cách tốt nhất, đáp ứng yêu cầu trong quá trình giải quyết công việc thực tiễn tại cơ sở.

Thông qua những kiến thức mới được truyền đạt, cán bộ diện Ban thường vụ Huyện ủy quản lý và cán bộ trong nguồn quy hoạch được bổ sung, củng cố những kỹ năng công tác của mình ở địa phương được tốt hơn; Thông qua đó giải quyết những vụ việc phức tạp ở địa phương, đơn vị có hiệu quả; góp phần hạn chế tình trạng khiếu kiện đông người. Đặc biệt là nâng cao ý thức và thái độ ứng xử với các cơ quan báo chí và nhân dân, qua đó tăng cường nguồn thông tin chính thống, cung cấp kịp thời cho các cơ quan báo chí để định hướng dư luận; tạo điều kiện cho nhà báo tác nghiệp đúng pháp luật, hạn chế những thông tin thiếu chính xác, tác động không tốt trong đời sống xã hội./.