xây dựng - quản lý đô thị

Huyện ủy Thanh Trì tọa đàm “ Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH TW Đảng
Ngày đăng 09/10/2018 | 09:25  | View count: 3227

Ngày 8.10, Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình 01-04 Huyện ủy Thanh trì tổ chức tọa đàm “ Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện NQ Hội nghị lần thứ 4 BCH TW Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, tự chuyển hóa trong nội bộ tại cụm 3 gồm các xã: Đại áng, Vĩnh Quỳnh, Tả Thanh Oai và Hữu Hòa.

Thực hiện kế hoạch  số 81b ngày 6/2/2018 của Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình 01 về Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, giai đoạn 2015- 2020” năm 2018 gắn với thực hiện Chương trình 01, 07, Nghị quyết TW 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, ngày 8.10, Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình 01-04 Huyện ủy Thanh trì tổ chức tọa đàm “ Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện NQ Hội nghị lần thứ 4 BCH TW Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, tự chuyển hóa trong nội bộ tại cụm 3 gồm các xã: Đại áng, Vĩnh Quỳnh, Tả Thanh Oai và Hữu Hòa. Các đồng chí: Phạm Nguyên Nhung- Uỷ viên Ban thường vụ Huyện ủy- Trưởng ban tổ chức huyện ủy,  Đ/c Nguyễn Huy Chương- Uỷ viên Ban thường vụ Huyện ủy – Chủ tịch Uỷ Ban Mặt trận Tổ Quốc huyện đã tới dự.

Hội nghị nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết Trung ương  4 khóa XII, giữ nghiêm kỷ cương của Đảng, nâng cao vai trò, chất lượng của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên.

Tại buổi tọa đàm, với tinh thần tập trung, dân chủ, đã có 11 ý kiến của các chi bộ thuộc 4 xã đã tham gia thảo luận làm rõ một số nội dung như công tác tổ chức học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương khóa XII tại các tổ chức Đảng trong thời gian vừa qua; thực trạng thực hiện từ khi NQ được ban hành góp phần giáo dục đạo đức cách mạnh cho cán bộ, đảng viên; nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, xây dựng tổ chức Đảng cơ sở vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Nguyên Nhung- Uỷ viên Ban thường vụ Huyện ủy- Trưởng ban tổ chức huyện ủy, nhấn mạnh: Trên cơ sở thực tiễn hoạt động của các chi bộ, các đồng chí Bí thư chi bộ của các xã cụm 3 cần có những giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Từng cán bộ, đảng viên phải luôn tự soi, tự sủa để phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, nhất là vai trò trách nhiệm của cán bộ là người đứng đầu , nhằm ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, ”tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ Quốc và các tổ chức chính trị xã hội thực sự trong sạch vững mạnh, thống nhất, đoàn kết, phối hợp hiệu quả gắn với việc lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, quản lý nhà nước, giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc, các vấn đề phức tạp, nhạy cảm về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã

Thanh Hồng- Trung tâm Văn hóa- TT&TT