xây dựng - quản lý đô thị

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu "đánh giá và lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường huyện Thanh Trì năm 2018"
Ngày đăng 03/07/2018 | 16:27  | View count: 2017

Ngày 03/7/2018, UBND huyện Thanh Trì đã ban hành Quyết định số 3052/QĐ-UBND về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu "đánh giá và lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường huyện Thanh Trì năm 2018".

Nội dung chi tiết xem tại đây./.

Nguyễn Văn Cường - Phòng TNMT