Đảng, đoàn thể

Ban dân vận Huyện ủy: Sơ kết công tác dân vận 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019 và tuyên truyền phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết.
Ngày đăng 16/10/2019 | 10:20  | View count: 78

Ngày 15/10, Ban dân vận Huyện ủy tổ chức sơ kết công tác dân vận 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019 và tuyên truyền phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết.

 Các đồng chí: Nguyễn Việt Phương – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; đ/c Nguyễn Huy Chương- Uỷ viên Ban thường vụ- Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện đã tới dự.

9 tháng đầu năm 2019, Ban Dân vận Huyện ủy tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc đẩy mạnh công tác dân vận, công tác tôn giáo và thực hiện QCDC ở cơ sở. Chỉ đạo MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, Khối dân vận cơ sở tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị’, “Năm dân vận chính quyền” 2019; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Nghị quyết 07-NQ/HU của Huyện ủy, về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác bảo vệ môi trường” và phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn. Công tác dân vận của lực lượng vũ trang tiếp tục được đẩy mạnh. Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu về công tác tôn giáo, công tác xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện Thanh Trì, kịp thời nắm bắt dư luận nhân dân, tình hình tôn giáo, phối hợp giải quyết những vấn đề phức tạp không để hình thành các điểm nóng trên địa bàn huyện.

Thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019, 9 tháng đầu năm, công tác dân vận được các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện và đạt được nhiều kết quả. Ban Dân vận Huyện ủy và hệ thống dân vận từ huyện đến cơ sở đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Huyện, của địa phương, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả và phù hợp với tình hình hiện nay. Đồng thời, kịp thời giải quyết các vấn đề nảy sinh trong nội bộ Nhân dân.

Chủ động xây dựng và thực hiện hiệu quả các chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Huyện ủy với UBND Huyện, Ban Chỉ huy quân sự Huyện, Công an Huyện năm 2019Công tác dân vận của các lực lượng vũ trang góp phần củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, củng cố, tăng cường tình đoàn kết quân dân. Chỉ đạo tổ chức thành công hội thi “Dân vận khéo” cấp cơ sở; tham dự Hội thi “Dân vận khéo” cấp Thành phố đạt giải Ba.

Đối với công tác dân chủ ở cơ sở, cấp ủy, chính quyền đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Việc thực hiện công khai, minh bạch có nhiều chuyển biến tích cực; nhiều địa phương đa dạng hóa các hình thức công khai. Công tác cải cách hành chính nhất là cải cách thủ tục hành chính đạt kết quả tích cực. Ban chỉ đạo huyện đã kiểm tra tại một số xã; hướng dẫn các xã chuẩn bị hồ sơ, báo cáo phục vụ kiểm tra của Ban Chỉ đạo Thành phố về kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Qua kiểm tra 07 xã, Đoàn kiểm tra của Thành phố đánh giá cao công tác xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, song cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế các đơn vị phải khắc phục.

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Việt Phương- Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, yêu cầu:  Từ nay tới cuối năm 2019, Ban dân vận Huyện ủy tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị”,“Năm dân vận chính quyền”, và các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội.

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị  - xã hội”“Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”; động viên các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp ý kiện vào văn kiện đại hội Đảng các cấp.

Phối hợp UBND huyện, MTTQ và các đoàn thể nhân dân đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên đăng ký xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao hiệu quả sản xuất.Tổ chức hội nghị tọa đàm về dân vận khéo.  Chủ động nắm bắt tình hình hoạt động tôn giáo trên địa bàn xã, thị trấn và giải quyết kịp thời những phát sinh từ cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn

Thanh Hồng- Trung tâm Văn hóa- TT&TT

 

Huyện ủy Thanh Trì: Gặp mặt kỷ niệm ngày truyền thống các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện ủy
Ngày đăng 14/10/2019 | 12:15  | View count: 107

Chiều ngày 11/10/2019, Huyện ủy Thanh Trì tổ chức gặp mặt kỷ niệm ngày truyền thống các Ban xây dựng Đảng: Ban Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2019), Ban Tổ chức của Đảng (14/10/1930 - 14/10/2019); Ban Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2019); Ủy ban Kiểm tra của Đảng (16/10/1948 - 16/10/2019): Văn phòng cấp ủy (18/10/1930 - 18/10/2019).

Đến dự có đồng chí Lê Tiến Nhật - Thành ủy viên - Bí thư Huyện ủy; Đ/c Nguyễn Việt Phương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đ/c UVBTV Huyện ủy, Thường trực HĐND - UBND huyện; Trưởng, phó các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm BDCT huyện, Trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội huyện, các đồng chí Bí thư Đảng ủy 16 xã, thị trấn; đặc biệt là sự có mặt của đông đủ các đồng chí cán bộ, chuyên viên các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện ủy.

 

        Đ/c Nguyễn Văn Thành - UVBTV -  Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đọc diễn văn kỷ niệm

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Thành - UVBTV -  Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đọc diễn văn ôn lại truyền thống ngành Tuyên giáo, Tổ chức xây dựng Đảng, công tác Dân vận của Đảng, Văn phòng cấp ủy và ngành kiểm tra của Đảng.

Năm 2019, 4 ban Đảng và Văn phòng Huyện ủy tiếp tục duy trì và giữ vững thành tích năm 2018. Các hoạt động tích cực của các Ban Đảng và Văn phòng cấp ủy đã góp phần quan trọng, làm tiền đề để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm 2019 như: Thực hiện chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;  Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Trung ương 6,7 (khóa XII)…;  Nghị quyết số 15, Chỉ thị số 15 của Thành ủy; chủ đề năm 2019 nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; bảo vệ môi trường theo Chỉ thị 14-CT/TU; Nghị quyết 07-NQ/HU, Đề án phòng chống dịch SXH của Huyện….

 

             

                Các đơn vị chúc mừng các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy

 

                Với những đóng góp đó, các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy của Huyện đã đạt được những thành tích nổi bật:

            Cán bộ và tập thể Ban Tuyên giáo Huyện ủy vinh dự được tặng nhiều Bằng khen của Ban Thường vụ Thành uỷ, UBND Thành phố, Huyện uỷ, UBND huyện Thanh Trì; nhiều năm đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Ban Tuyên giáo được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Ba năm 2019.

             Cán bộ và tập thể Ban Tổ chức Huyện ủy vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; tặng nhiều Bằng khen của Ban Thường vụ Thành uỷ, UBND Thành phố. Năm 2018, được UBND Thành phố tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, đ/c Trưởng ban được tặng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2019.

         Ban Dân vận Huyện ủy nhiều năm được tặng Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu, được Thủ tướng chính phủ tặng bằng khen, Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Ba, Ban dân vận Trung ương tặng Bằng khen. Năm 2018, được UBND Thành phố tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.

           Uỷ ban kiểm tra Huyện ủy đã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống 14 chữ vàng. Năm 2018, được Ban Thường vụ Thành ủy tặng Bằng khen, UBND Thành phố tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. 

 Tập thể Văn phòng Huyện ủy vinh dự được tặng Bằng khen của Chính phủ và nhiều Bằng khen và giấy khen của các cấp về thành tích xuất sắc. Năm 2018, được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Ba.

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Tiến Nhật - Thành ủy viên- Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả ngành Tuyên giáo, Tổ chức, Dân vận, Văn phòng cấp ủy Đảng và ngành kiểm tra Đảng huyện Thanh Trì đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy: Trước hết cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm, vai trò tham mưu, tổng hợp, đề xuất với Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác xây dựng Đảng và các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn; tiếp tục quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện khóa XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra gắn với thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2019; tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm; phát huy dân chủ trong Đảng, trong hệ thống chính trị, tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…., phấn đấu xây dựng huyện Thanh Trì sớm trờ thành Quận trong thời gian tới.

 

Hoàng Thị Thu Thủy - Tuyên giáo Thanh Trì

Huyện Thanh Trì tổ chức giao ban Dư luận xã hội tháng 10 năm 2019
Ngày đăng 10/10/2019 | 13:08  | View count: 188

Sáng ngày 10/10/2019, Huyện ủy Thanh Trì tổ chức giao ban Dư luận xã hội tháng 10 năm 2019.

          Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thành - UVBTV - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, cùng dự có các đồng chí là cộng tác viên Dư luận xã hội huyện Thanh Trì.

          Đ/c Nguyễn Xuân Hoàn, Phó Bí thư TT Đảng ủy xã Tứ Hiệp phản ánh tại hội nghị

 

Tại Hội nghị, các báo cáo viên và cộng tác viên Dư luận xã hội huyện đóng góp ý kiến về công tác tuyên truyền và phản ánh việc nắm bắt tình hình dư luận xã hội, tập trung vào một số lĩnh vực như: Về công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước; các hoạt động trang trí, tuyên truyền; việc triển khai thực hiện Hướng dẫn số 14-HD/BTCTU ngày 20/8/2019 của Ban Tổ chức Thành ủy về “giải thể chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn”; Đề án số 21-ĐA/TU ngày 16/9/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và dự thảo Đề án của Huyện ủy về “sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội”. Phản ánh về sản xuất nông nghiệp; về các hoạt động tuyên truyền; các vấn đề liên quan đến công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn các xã, thị trấn; về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, tình hình tôn giáo, tín ngưỡng, về công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết và dịch tả lợn Châu Phi....

            

       Đ/c  Nguyễn Văn Thành - UVBTV - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thành - UVBTV - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy ghi nhận và đánh giá cao công tác tuyên truyền, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội của đội ngũ cộng tác viên huyện Thanh Trì trong thời gian qua, đã chủ động nắm bắt, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong công tác nắm bắt, cung cấp thông tin mà dư luận phản ánh. Đồng thời, đồng chí đã trao đổi với các cộng tác viên một số vấn đề dư luận quan tâm liên quan đến Huyện và đề nghị các cộng tác viên cần tiếp tục chủ động bám sát địa bàn, đơn vị để kịp thời phản ánh những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, cả mặt tích cực và vấn đề bức xúc, nổi cộm nảy sinh trong Nhân dân, phản ảnh kịp thời để sớm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các biện pháp xử lý phù hợp, nhằm ổn định đảm bảo an ninh trật tự, góp phần thúc đẩy phát triển inh tế - xã hội trên địa bàn Huyện./.

 

         

             Hoàng Thị Thu Thủy - Tuyên giáo Thanh Trì

Đảng ủy xã Ngọc Hồi công bố Quyết định thành lập chi bộ Trường Mầm non tư thục Tay Xinh
Ngày đăng 06/10/2019 | 19:18  | View count: 186

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/UT của Thành ủy Hà Nội, ngày 03/10, Đảng ủy xã Ngọc Hồi tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Chi bộ trường Mầm non tư thục Tay Xinh.

    Dự chỉ đạo có các đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn - Phó phòng Tổ chức Đảng, đảng viên Ban Tổ chức Thành uỷ; đồng chí Phạm Thị Thu Hạnh chuyên viên phòng Quận, huyện, thị uỷ Ban Tổ chức Thành uỷ; Đồng chí Phạm Nguyên Nhung - UVBTV, Trưởng ban Tổ chức Huyện uỷ; đồng chí Trình Thị Kim Loan - UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ, đồng chí Nguyễn Văn Thành - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên Giáo Huyện uỷ.

    Trường Mầm non tư thục Tay Xinh được thành lập tháng 9 năm 2018. Hiện nay, Trường có tổng số 200 trẻ với 22 giáo viên và nhân viên. Nhà trường luôn quan tâm đảm bảo đời sống cho đội ngũ giáo viên, cán bộ công nhân viên với mức lương trung bình đạt trên 4.750 nghìn đồng/người/ tháng.

    Tại buổi lễ, Ban thường vụ Đảng ủy xã Ngọc Hồi đã trao Quyết định thành lập Chi bộ Trường Mầm non tư thục Tay xinh trực thuộc Đảng ủy xã với 3 đảng viên. Đồng chí Nguyễn Thị Uyển – được chỉ định làm Bí thư Chi bộ. 
    Dự phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Phạm Nguyên Nhung – UVBTV, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy đã chúc mừng Chi bộ Mầm non Tay Xinh. Đồng chí đề nghị Đảng ủy xã Ngọc Hồi cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng Nghị quyết 09 của Thành ủy tới các doanh nghiệp trên địa bàn. Chi bộ Trường Mầm non tư thục Tay xinh xây dựng quy chế làm việc của chi bộ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên; đề ra chủ trương, biện pháp xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của nhà trường; xây dựng các tổ chức đoàn thể, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giáo viên.


Thanh Hồng – Trung tâm VHTT&TT

Công tác dân vận góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế - xã hội huyện Thanh Trì 9 tháng đầu năm 2019
Ngày đăng 02/10/2019 | 16:30  | View count: 216

9 tháng đầu năm 2019, huyện Thanh Trì tiếp tục coi trọng và làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận, các chương trình phối hợp, phong trào thi đua dân vận khéo, công tác xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, đồng thời chú trọng công tác kiểm tra việc thực hiện. Từ đó, chất lượng và hiệu quả công tác dân vận, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở từng bước được nâng lên và có sự chuyển biến rõ rệt. Công tác dân vận đã góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của Huyện.

        Thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019, 9 tháng đầu năm, công tác dân vận được các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện và đạt được nhiều kết quả. Ban Dân vận Huyện ủy và hệ thống dân vận từ huyện đến cơ sở đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Huyện, của địa phương, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả và phù hợp với tình hình hiện nay. Đồng thời, kịp thời giải quyết các vấn đề nảy sinh trong nội bộ Nhân dân. Tham mưu Huyện ủy tổ chức Hội nghị tiếp xúc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân; thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW, Quy định 124-Qđi/TW, Quyết định 6525-QĐ/TU, Quyết định 2200-QĐ/TU, Kết luận số 43-KL/TW.

           

Chung khảo Hội thi Dân vận khéo huyện Thanh Trì năm 2019

 

          Huyện và 16/16 xã, thị trấn đã hoàn thành việc tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân về các lĩnh vực của đời sống xã hội, trọng tâm về phát triển kinh tế, trật tự xây dựng,… Chính quyền các cấp quan tâm tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giải phóng mặt bằng, phòng chống tội phạm, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Huyện tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình, điển hình dân vận khéo; tổ chức các buổi giám sát việc thực hiện giải quyết đơn thư, công tác tiếp dân, bảo hiểm y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm…

          Chủ động xây dựng và thực hiện hiệu quả các chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Huyện ủy với UBND Huyện, Ban Chỉ huy quân sự Huyện, Công an Huyện năm 2019Công tác dân vận của các lực lượng vũ trang góp phần củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, củng cố, tăng cường tình đoàn kết quân dân. Chỉ đạo tổ chức thành công hội thi “Dân vận khéo” cấp cơ sở; tham dự Hội thi “Dân vận khéo” cấp Thành phố đạt giải Ba.

            

          Lớp tập huấn công tác Dân vận năm 2019

 

             Đối với công tác dân chủ ở cơ sở, cấp ủy, chính quyền đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Việc thực hiện công khai, minh bạch có nhiều chuyển biến tích cực; nhiều địa phương đa dạng hóa các hình thức công khai. Công tác cải cách hành chính nhất là cải cách thủ tục hành chính đạt kết quả tích cực. Ban chỉ đạo huyện đã kiểm tra tại một số xã; hướng dẫn các xã chuẩn bị hồ sơ, báo cáo phục vụ kiểm tra của Ban Chỉ đạo Thành phố về kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Qua kiểm tra 07 xã, Đoàn kiểm tra của Thành phố đánh giá cao công tác xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, song cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế các đơn vị phải khắc phục.

          Có thể khẳng định, công tác dân vận huyện Thanh Trì 9 tháng đầu năm đã góp phần phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết và đồng thuận xã hội, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

 

    Hoàng Thị Thu Thủy - Tuyên giáo Thanh Trì

MTTQ và các đoàn thể huyện Thanh Trì bàn giao nhiều ngôi nhà đại đoàn kết nhân đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày đăng 02/10/2019 | 13:34  | View count: 226

Thiết thực lập thành tích đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng Thủ đô(10/10/1954-10/10/2019), giải phóng huyện Thanh Trì (06/10/1954-06/10/2019), thực hiện nội dung ký kết chương trình phối hợp giúp đỡ giảm nghèo bền vững giữa MTTQ và các tổ chức thành viên. Huyện Thanh Trì đã tổ chức bàn giao hỗ trợ xây dựng 12 ngôi nhà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại các xã trên địa bàn huyện.

        Sau khi phối hợp đi rà soát, kiểm tra nhà ở các hộ nghèo trên địa bàn huyện Thanh Trì còn một số hộ nghèo có nhà ở xuống cấp cần hỗ trợ để sửa chữa hoặc xây mới, ban chỉ đạo trợ giúp người nghèo các xã đã có công văn đề nghị UBMTTQ huyện, Ban chỉ đạo trợ giúp người nghèo của huyện xem xét đề nghị hỗ trợ cho xây nhà để ổn định chỗ ở cho các hộ, sau khi thống nhất với các tổ chức thành viên, các đoàn thể của huyện Thanh Trì đã thống nhất phối hợp và cam kết nhận giúp đỡ hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ nghèo theo các nội dung đã ký. Được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, các đoàn thể chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở và gia đình dòng họ và sự giúp đỡ từ Quỹ “vì người nghèo” của huyện, của xã sau hơn 3 tháng khởi công, đến nay 12 ngôi nhà  đã được khánh thành và đưa và sử dụng đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 65 năm ngày giải phóng Thủ đô, huyện Thanh Trì, trong đó Hội LHPN hỗ trợ xây 02 mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo, Hội Cựu chiến binh hỗ trợ xây 02 nhà nghĩa tình đồng đội cho hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn, Hội Nông dân bàn giao 01 mái ấm Hội Nông dân cho hội viên nông dân nghèo, Liên đoàn lao động bàn giao 03 mái ấm công đoàn cho hội viên công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt, Hội chữ thập đỏ bàn giao 01 nhà CTĐ và MTTQ bàn giao 03 nhà đại đoàn kết với tổng trị giá hỗ trợ trên 600 triệu đồng. 

Bàn giao nhà đại đoàn kết tại xã Đại Áng

     

Tại các buổi bàn giao nhà đại diện gia đình đã phát biểu, cảm ơn Ủy ban MTTQ, ban vận động quỹ vì người nghèo các cấp, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân đã quan tâm giúp đỡ để các hộ gia đình có được căn nhà như ngày hôm nay, đây là nguồn động lực vô cùng to lớn đối với các gia đình để “An cư lập nghiêp”, cố gắng phát triển sản xuất, phấn đấu trong những năm tiếp theo ổn định cuộc sống vươn lên thoát nghèo bền vững./.  

 

                                                                                                                                           Nguyễn Thị Thắm - MTTQ huyện  

    Một số hình ảnh MTTQ và các đoàn thể bàn giao nhà cho các hộ nghèo trong đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hội Chữ thập đỏ huyện bàn giao nhà Chữ thập đỏ tại xã Vạn Phúc:

 

Hội phụ nữ huyện bàn giao căn nhà mái ấm tình thương tại xã tả Thanh Oai:

 

Hội Cựu chiến Binh huyện bàn giao nhà nghĩa tình đồng đội tại xã Vạn Phúc:

 

Hội Nông dân huyện trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà mái ấm nông dân tại xã Liên Ninh:

 

Liên đoàn lao động huyện bàn giao mái ấm công đoàn tại xã Đại Áng:

Huyện Thanh Trì: Triển khai Hướng dẫn số 14-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Thành ủy về việc “giải thể chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn”
Ngày đăng 01/10/2019 | 17:04  | View count: 239

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội, chiều ngày 26/9/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Trì triển khai Kế hoạch số 159-KH/HU, ngày 26/9/2019 của Huyện ủy về việc thực hiện Hướng dẫn số 14-HD/BTCTU ngày 20/8/2019 của Ban Tổ chức Thành ủy. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy

         Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên thường vụ Huyện ủy; Trưởng các ban, ngành đoàn thể chính trị - xã hội huyện; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, bí thư Chi bộ cơ quan xã, thị trấn.

          Tại Hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy triển khai kế hoạch của Huyện ủy về thực hiện Hướng dẫn số 14-HD/BTCTU ngày 20/8/2019 của Ban Tổ chức Thành ủy về “giải thể chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn”. Theo đó, thực hiện nghiêm túc yêu cầu của Trung ương về việc “tạo mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa đảng viên đang công tác tại cơ quan xã, thị trấn với đảng viên và Nhân dân trên địa bàn dân cư”, đồng thời đảm bảo việc giải thể chi bộ cơ quan xã được tiến hành theo đúng quy định; làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng tạo sự đoàn kết, thống nhất trong quá trình tổ chức thực hiện. 

          Trình tự, thủ tục giải thể chi bộ cơ quan xã, thị trấn được thực hiện theo các bước, đảm bảo, chặt chẽ đúng quy định; trước khi công bố quyết định giải thể nhất thiết phải báo cáo kế hoạch giải thể, phương án giới thiệu đảng viên về sinh hoạt tại các chi bộ và được Ban Thường vụ Huyện ủy đồng ý. Lưu ý, các nội dung về chuyển sinh hoạt đảng, kết nạp đảng viên và đánh giá, xếp loại đảng viên. Kế hoạch cũng xác định rõ trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên thường vụ Huyện ủy phụ trách các xã, thị trấn, các ban xây dựng Đảng Huyện ủy; MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội Huyện và Đảng ủy các xã, thị trấn.

          Để thực hiện tốt Hướng dẫn số 14-HD/BTCTU ngày 20/8/2019 của Ban Tổ chức Thành ủy về “giải thể chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn”, các cơ quan, đơn vị cần tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nắm bắt tâm tư của cán bộ, đảng viên để kịp thời định hướng, tránh phát sinh các vấn đề phức tạp; Lựa chọn các chi bộ thôn, tổ dân phố để giới thiệu cán bộ, đảng viên về sinh hoạt phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Các đồng chí Ủy viên Thường vụ Huyện ủy phụ trách các xã, thị trấn chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc thực hiện. Ban Tổ chức Huyện ủy chịu trách nhiệm tham mưu, tổng hợp kết quả thực hiện chủ trương giải thể chi bộ cơ quan xã, thị trấn báo cáo Thành ủy theo quy định.

 

Hoàng Thị Thu Thủy - Tuyên giáo Thanh Trì

Huyện Thanh Trì tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận năm 2019
Ngày đăng 25/09/2019 | 10:48  | View count: 268

Sáng ngày 25/7/2019, Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức khai giảng Lớp tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận năm 2019.

            Đến dự và phát biểu khai mạc lớp tập huấn có đồng chí Nguyễn Huy Chương - UVBTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện.

             

 

             Tại lớp tập huấn các đại biểu đã được nghe đồng chí Hồ Minh Tâm, Trưởng phòng đoàn thể và các hội, Ban Dân vận Thành ủy truyền đạt những nội dung cơ bản Quyết định số 217 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định số 218 của Bộ Chính trị về ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền. 

           Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức về lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác dân vận cơ sở, từ đó giúp những cán bộ làm công tác dân vận thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

 

Hoàng Thị Thu Thủy - Tuyên giáo Thanh Trì

LĐLĐ huyện Thanh Trì bàn giao hỗ trợ Mái ấm công đoàn cho đoàn viên
Ngày đăng 20/09/2019 | 15:49  | View count: 314

Thiết thực các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, ngày 19/9/2019, LĐLĐ Thành Phố Hà Nội và LĐLĐ huyện Thanh Trì phối hợp tổ chức bàn giao hỗ trợ "Mái ấm công đoàn" cho chị Trần Thị Hà Giang, ở khu tập thể cơ khí xây lắp số 7, xã Liên Ninh là đoàn viên công đoàn Trường mầm non B Ngũ Hiệp.

Tới dự có đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội, cùng đại diện LĐLĐ, MTTQ và các ban ngành đoàn thể huyện, Trường mầm non B Ngũ Hiệp.

                                               

Chị Trần Thị Hà Giang là 1 trong 3 trường hợp đoàn viên có khó khăn về nhà ở được LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ huyện Thanh Trì hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở trong năm 2019. Chị Giang hiện làm hợp đồng cô nuôi ở trường mầm non B Ngũ Hiệp, đời sống kinh tế có nhiều khó khăn, công việc của chồng không ổ định, 2 con đang tuổi ăn học; ngôi nhà vỏn vẹn 17m2 ở khu tập thể cơ khí và xây lắp số 7 lâu ngày đã xuống cấp từ lâu, tường, sàn nhà bong tróc ẩm thấp. Sau khi được LĐLĐ Thành phố và LĐLĐ huyện về kiểm tra hiện trạng và quyết định hỗ trợ kinh phí sửa chữa, gia đình rất phấn khởi. Sau một thời gian sửa chữa chát lại tường, lăn sơn,  lát lại nền, bố trí lại đồ đạc trong nhà, đến nay ngôi nhà được khoác thêm áo mới khang trang hơn với tổng kinh phí sửa chữa 44 triệu đồng. Trong đó LĐLĐ Thành phố hỗ trợ 20 triệu đồng, LĐLĐ huyện Thanh Trì hỗ trợ 5 triệu đồng, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố hỗ trợ 10 triệu đồng. 

Phát biểu tại lễ bàn giao nhà "Mái ấm công đoàn" đồng chí Lê Đình Hùng – Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố chúc mừng gia đình công đoàn viên Trần Thị Hà Giang,  từ nay đã có ngôi nhà mới khang trang, ổn định cuộc sống. Tuy diện tích ngôi nhà hẹp, xong qua quá trình sửa chữa đã khang trang hơn, đồ đạc được bố trí khoa học, gọn gàng hơn qua đó cũng đảm bảo được sinh hoạt cuộc sống và sức khỏe cho các thành viên trong gia đình. Đồng chí mong muốn đây là nguồn động lực để chị Trần Thị Hà Giang yên tâm làm việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ ở trường và hoàn thành tốt vai trò người vợ, người mẹ ở gia đình.

            Nhân dịp này, LĐLĐ Thành phố Hà Nội, LĐLĐ huyện Thanh Trì, MTTQ và các đoàn thể huyện, Công đoàn Trường mầm non B Ngũ Hiệp đã tặng gia đình chị Trần Thị Hà Giang những phần quà thiết thực./.

Thanh Hồng- Trung tâm Văn hóa- TT&TT

MTTQ huyện Thanh Trì kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường
Ngày đăng 17/09/2019 | 16:01  | View count: 396

Thực hiện đề án khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường, trong 2 ngày 12 và 13/9/2019, Ban thường trực Ủy ban MTTQ huyện do đồng chí Nguyễn Huy Chương - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện làm trưởng đoàn, phối hợp với các tổ chức thành viên và các phòng ban ngành liên quan tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện Đề án 01/ ĐA - MTTQ -BTT ngày 06/9/2016 của Ủy ban MTTQ huyện Thanh Trì về khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường, thực hiện trật tự văn minh đô thị tại 3 xã Vạn Phúc, Thanh Liệt, Tả Thanh Oai.

    Với mục đích nhằm đánh giá việc giám sát của MTTQ các xã trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, thông qua kiểm tra đánh giá những kết quả đã làm được, phát hiện những sai sót, khó khăn, đề xuất giải pháp, kiến nghị các cấp về công tác bảo vệ môi trường, trong 2 ngày 12 và 13/9/2019, Ban thường trực Ủy ban MTTQ huyện phối hợp với các tổ chức thành viên và các phòng ban ngành liên quan tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện Đề án 01/ ĐA - MTTQ -BTT ngày 06/9/2016 của Ủy ban MTTQ huyện Thanh Trì về khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường, thực hiện trật tự văn minh đô thị tại 3 xã Vạn Phúc, Thanh Liệt, Tả Thanh Oai..

    Qua kiểm tra các xã đã làm tốt việc xây dựng kế hoạch và phối hợp triển khai thực hiện đề án 01/ĐA-MTTQ-BTT của Ủy ban MTTQ huyện, ra quyết định thành lập và kiện toàn Ban chỉ đạo tại các xã; hàng năm phát động thi đua xây dựng khu dân cư đạt mô hình điểm, hướng dẫn khu dân cư và hộ gia đình ký cam kết “ khu dân cư tự quản vệ sinh môi trường” được đông đảo người dân đồng tình ủng hộ, thành lập các tổ, nhóm tự quản bảo vệ môi trường góp phần nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các ban công tác Mặt trận phối hợp với các chi hội, đoàn thể tại cụm dân cư đăng ký các mô hình tự quản đạt hiệu quả tốt, thông qua các mô hình đó tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, cộng đồng trong việc tham gia bảo vệ môi trường.

Đ/c Nguyễn Huy Chương - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện kết luận hội nghị tại xã tả Thanh Oai

 

    Kết luận tại các buổi kiểm tra lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì đã biểu dương ghi nhận kết quả đạt được của MTTQ các xã trong thực hiện nội dung yêu cầu và phối hợp triển khai thực hiện đề án 01/ ĐA - MTTQ - BTT của Ủy ban MTTQ huyện và đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã cần chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức thành viên của Mặt trận tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa của công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; hướng dẫn đôn đốc người dân tại các khu dân cư thực hiện hương ước, qui ước về bảo vệ môi trường, định kỳ kiểm tra, giám sát các hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện cam kết giữ gìn vệ sinh môi trường ở khu dân cư, đặc biệt cần tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về các biện pháp phòng tránh dịch sốt xuất huyết, đồng thời tiếp tục thực hiện có hiệu quả mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường, thực hiện trật tự văn minh đô thị, vận động nhân dân xã hội hóa các điểm vui chơi cộng đồng, góp phần hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, phấn đấu đạt tiêu chí trở thành Quận vào những năm tới./.

 

Nguyễn Thị Thắm – MTTQ huyện

Một số hình ảnh tại các khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường

Đoạn đường sau UBND xã Ngọc Hồi

Trên đê Hữu Hồng xã Tứ Hiệp

 

 

 

 

Đoạn đường hoa tự quản xã Thanh Liệt

 

Hồ Quản Sen xã hữu Hòa

 

 

Đảng ủy xã Tả Thanh Oai: Công bố Quyết định thành lập chi bộ Trường Mầm non Đức Trí
Ngày đăng 11/09/2019 | 12:30  | View count: 434

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội, chiều ngày 09/9/2019, Đảng ủy xã Tả Thanh Oai, tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập chi bộ trường mầm non Đức Trí.

                     

                                                    Lãnh đạo xã tặng hoa chúc mừng Chi bộ mới thành lập

 

Trường được thành lập tháng 6 năm 2014, trong những năm qua nhà trường luôn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ về thể chất và tinh thần, không để xảy ra ngộ độc, dịch bệnh trong Nhà trường, thực hiện có hiệu quả bữa ăn tiêu chuẩn, đảm bảo dinh dưỡng cho trẻ, Nhà trường có khuôn viên thoáng mát, có hệ thống sân chơi cho trẻ được thiết kế theo tiêu chuẩn. 100% cán bộ và giáo viên trong Trường có trình độ đạt chuẩn. Năm học 2019-2020, Trường có tổng số 237 trẻ với 41 giáo viên và nhân viên. Nhà trường luôn quan tâm đảm bảo đời sống cho đội ngũ giáo viên, cán bộ công nhân viên với mức lương trung bình đạt trên 4.000.000đ/người/ tháng.

            

                             Đồng chí Lê Thùy Linh, Bí thư Đảng ủy xã Tả Thanh Oai phát biểu tại buổi lễ

 

Tại buổi Lễ, đồng chí Lê Thùy Linh, Bí thư Đảng ủy xã Tả Thanh Oai đã trao Quyết định thành lập Chi bộ trường Mầm non Đức Trí cho đồng chí Đỗ Thị Quỳnh Phương, Bí thư Chi bộ trường Mầm non Đức Trí. Đồng chí Lê Thùy Linh bày tỏ mong muốn Chi bộ sẽ làm tốt công tác phát triển đảng viên; làm tốt vai trò lãnh đạo, vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, hoàn thành tốt nhiệm vụ của Chi bộ.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Đỗ Thị Quỳnh Phương, Bí thư Chi bộ Nhà trường đã cảm ơn Đảng ủy xã đã hướng dẫn Nhà trường thành lập Chi bộ và đồng chí cũng xin hứa tập thể giáo viên, nhân viên sẽ luôn đoàn kết, nỗ lực, cố gắng thực hiện tốt các nhiệm vụ của người đảng viên, duy trì sinh hoạt chi bộ theo đúng quy định, lãnh đạo nhà trường hoàn tốt các nhiệm vụ, kế hoạch, chỉ tiêu công tác giáo dục./.

 

                                         Hoàng Thị Thu Thủy, Tuyên giáo Thanh Trì

Huyện Thanh Trì: Tổng kết Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 – 2019
Ngày đăng 11/09/2019 | 09:46  | View count: 461

Ngày 10/9, Hội Đồng đội huyện Thanh Trì tổ chức Hội nghị Tổng kết Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 – 2019, triển khai chương trình Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2019 – 2020.

Dự hội nghị có đồng chí Trình Thị Kim Loan  - UVTV, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Huyện ủy, các Ủy viên Hội Đồng đội huyện; Hội Đồng đội các xã, thị trấn; Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội và đội viên tiêu biểu các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn.

   Hội đồng đội huyện Thanh Trì hiện có 38 Liên đội gồm: 17 Liên đội THCS và 21 Liên đội Tiểu học, tổng số 40.641 đội viên, học sinh. Trong năm học 2018-2019, với chủ đề “Thiếu nhi Thủ đô học tập tốt, rèn luyện chăm” , gắn với phong trào"Thiếu nhi huyện Thanh Trì t hi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” , được 38/38 liên đội triển khai bằng nhiều hình thức sinh động,  phong phú, đa dạng, thiết thực. Đội ngũ cán bộ tổng phụ trách Đội đã chủ động tham mưu với Ban Giám hiệu nhà trường xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động tuần, tháng và cả năm học; phối hợp với Hội đồng Đội các xã, thị trấn và giáo viên chủ nhiệm tập huấn nghiệp vụ và trang bị đầy đủ tài liệu cho các Liên, Chi đội. Công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác chỉ đạo, tổ chức các hoạt động của Đội tiếp tục được quan tâm, duy trì có hiệu quả.

    Các phong trào, cuộc vận động và các hoạt động của Đội được triển khai sôi nổi, toàn diện, bám sát các mục tiêu, thực hiện có hiệu quả Chương trình công tác, thu hút đông đảo đội viên, thiếu niên, nhi đồng tham gia; góp phần tạo môi trường cho đội viên, thiếu niên, nhi đồng rèn luyện và trưởng thành. Tiêu biểu là các Phong trào: “Giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo”, Tiết học tốt, ngày học tốt, tuần học tốt”, “Hoa điểm tốt”, “Vở sạch chữ đẹp”, “Rèn nét chữ, luyện nét người”... Đặc biệt, các cuộc vận động "Bạn giúp bạn", “Vòng tay bè bạn”, thành lập 4.848“Đôi bạn cùng tiến” phân công giúp đỡ bạn kém, giúp nhau học tập. Trong năm học vừa qua, toàn huyện đã quyên góp 5 nghìn quyển vở ủng hộ chương trình “Một triệu quyển vở ủng hộ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn”,  ủng hộ 7 triệu đồng tặng quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết nguyên đán và kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Trao tặng 2 tủ sách trị gia 5 triệu đồng cho học sinh Hà Giang; Hỗ trợ xây sửa 1 sân chơi thiếu nhi, lắp đặt trang thiết bị vui chơi tại 2 sân chơi cho thiếu nhi trên địa bàn huyện với tổng kinh phí 30 triệu đồng.

     Công tác bảo vệ, chăm sóc thiếu niên, nhi đồng, đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em cũng được Hội Đồng đội huyện quan tâm. Năm học 2018-2019, Hội đồng Đội huyện tiếp tục tuyên truyền, triển khai Luật Trẻ em và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến trẻ em, phân công cán bộ nòng cốt nắm bắt tình hình trẻ em tại 16/16 xã, thị trấn toàn huyện; Diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường” thu hút hàng nghìn thiếu nhi tham gia. Thông qua chương trình đã cổ vũ, động viên đội viên, thiếu nhi tiếp tục xây dựng ước mơ, hoài bão, nỗ lực vươn lên trong học tập. 

Đồng chí Phạm Tiến Đạt - Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội huyện triển khai nhiệm vụ công tác đội và phong trào thiếu nhi

năm học 2019-2020

    Năm học 2019-2020, Với chủ đề “Thiếu nhi Thủ đô – đoàn kết, chăm ngoan” Hội Đồng đội huyện tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp về công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng trong Nghị quyết Đại hội Đoàn huyện Thanh Trì đã đề ra, trọng tâm tham gia thực hiện chỉ tiêu về xây dựng mới tại mỗi xã, thị trấn ít nhất 01 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi; hỗ trợ, giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; Tổ chức cho thiếu nhi thực hiện tốt phong trào“Thiếu nhi Thanh Trì thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”. Hội đồng Đội đề ra các chỉ tiêu cơ bản cần thực hiện trong năm học đó là: 100% liên đội tổ chức cho các em thiếu nhi đến với địa chỉ đỏ; Mỗi Hội đồng Đội xã, thị trấn xây dựng mới hoặc nâng cấp, duy trì hiệu quả ít nhất 01 điểm vui chơi cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư; 100% liên đội tổ chức tập huấn nâng cao năng lực thực hiện quyền trẻ em cho cán bộ Chỉ huy Đội và thiếu nhi nòng cốt; 100% giáo viên làm tổng phụ trách Đội được tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ công tác; duy trì, phát huy hiệu quả Hội đồng Huấn luyện cấp huyện. Tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực giúp các em phấn đấu trở thành đội viên tốt, lực lượng dự bị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, xứng đáng con ngoan, trò giỏi, Cháu ngoan Bác Hồ - Chủ nhân Thăng Long.

    Nhân dịp này, đã có 42 tập thể và 68 cá nhân được Hội đồng đội TW, Hội đồng đội Thành phố HN và Hội đồng đội huyện khen thưởng vì có những thành tích xuất sắc trong thực hiện Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 – 2019./.

Thanh Hồng - Trung tâm VH-TT&TT

Huyện Đoàn Thanh Trì ra quân phòng chống sốt xuất huyết tại khu vực Tổng cục V, Bộ Công an.
Ngày đăng 09/09/2019 | 15:49  | View count: 489

Ngày 08/9/2019, Huyện Đoàn Thanh Trì phối hợp cùng Đảng uỷ - HĐND - UBND - UB.MTTQ Việt Nam xã Tân Triều tổ chức ra quân phòng chống sốt xuất huyết tại khu vực Tổng cục V, Bộ Công an. Buổi ra quân huy động lực lượng gần 150 đoàn viên thanh niên của cụm thi số 1 khối xã, thị trấn cùng đoàn viên, thanh niên, sinh viên đến từ Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải và Học viện Kỹ thuật Mật mã.

        Sau khi phát động ra quân được tổ chức tại Nhà sinh hoạt cộng đồng đội 6, thôn Yên Xá (gần sân bóng thôn Yên Xá, xã Tân Triều), lực lượng áo xanh tình nguyện nhanh chóng triển khai các nhiệm vụ phòng chống sốt xuất huyết tại toàn bộ khu nhà Tổng cục V - Bộ Công an, nghĩa trang thôn Yên Xá, nhà văn hoá, khu công cộng và trường học quanh khu Tổng cục. 

        Các đoàn viên, thanh niên chia nhóm thực hiện các nhiệm vụ được phân công cụ thể. Nhiệm vụ chính tập trung vào việc tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyết, phát các tờ rơi, tờ gấp với các thông tin hữu ích nhất đến các gia đình; thả thuốc apas tại khu vực, bể chứa nước bỏ không, lật úp dụng cụ chứa nước không dùng đến; kiểm tra, rà soát, xử lý đậy kín các bồn nước, téc nước trên cao...

        Buổi ra quân “Chủ nhật xanh” - phòng chống sốt xuất huyết tại Tại Tổng cục V, Bộ Công an là một hoạt động vì cộng đồng vô cùng ý nghĩa trong thời điểm dịch sốt xuất huyết đang bùng phát mạnh trên địa bàn huyện. Cũng trong những ngày cuối tuần thứ Bảy và Chủ nhật vừa qua, dưới sự chỉ đạo của UBND huyện, Huyện Đoàn phối hợp và chỉ đạo các cơ sở Đoàn ra quân tại địa phương với các hình thức khác nhau trong phòng chống dịch sốt xuất huyết, khắc phục và hạn chế dịch lan truyền tại các khu dân cư, trường học cũng như nhiều nơi công cộng.

Nguồn: Minh Hằng – Huyện Đoàn Thanh Trì

Thanh Hồng – Trung tâm VH-TT&TT

Ghi nhận từ Hội thi tìm hiểu quy tắc ứng xử nơi công cộng năm 2019 của Hội Nông dân huyện Thanh Trì
Ngày đăng 09/09/2019 | 16:00  | View count: 531

Ngày 06/9/2019, Hội nông dân huyện Thanh Trì tổ chức Hội thi tìm hiểu quy tắc ứng xử nơi công cộng năm 2019 với chủ đề “Nông dân Hà Nội – Thanh lịch – Hiểu biết – Năng động – Nghĩa tình – Kỷ cương”.

Các đồng chí: Lê Ngọc Thắng- Phó chủ tịch Hội nông dân Thành phố HN; Nguyễn Huy Chương- Uỷ viên BTV- Chủ tịch UBMTTQ huyện; Trình Thị Kim Loan- Uỷ viên BTV- Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Huyện ủy; Nguyễn Văn Thành- Uỷ viên BTV- Trưởng ban tuyên giáo Huyện ủy đã tới dự.

Hội thi Tìm hiểu quy tắc ứng xử nơi công cộng là sân chơi bổ ích, lành mạnh, tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên nông dân có cơ hội giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ trong công tác tuyên truyền, vận động, thu hút tập hợp hội viên thực hiện tốt Bộ quy tắc ứng xử do UBND thành phố Hà Nội ban hành.
​Thông qua hội thi, từng bước xây dựng, hình thành những chuẩn mực văn hóa nhằm điều chỉnh lời nói, thái độ, hành vi của người dân tại nơi công cộng, góp phần giữ gìn và phát triển truyền thống văn hóa tốt đẹp của địa phương và Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Tham dự hội thi có 15 đội đến từ Hội Nông dân các xã trên địa bàn huyện. Tại hội thi, các đội thi trải qua 3 phần thi: Lời chào nông dân, tìm hiểu kiến thức và tuyên truyền. 

Với phần thi Lời chào nông dân, thông qua các hình thức thơ, ca, hò, vè các đội thi đã giới thiệu được đặc điểm của đơn vị, kết quả thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng của địa phương cũng như các thành viên trong đội. Phần thi tìm hiểu kiến thức, các đội thi lần lượt trả lời các câu hỏi trắc nghiệm, câu hỏi tình huống về cách giải quyết các mâu thuẫn tại nơi công cộng, cách giải quyết các tình huống phát sinh của cán bộ cơ sở khi tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Bộ Quy tắc.

Bằng hình thức sân khấu hóa, ở phần thi tuyên truyền, các đội đã đem đến hội thi những lời ca, tiếng hát, dàn dựng một tiểu phẩm nhằm tuyên truyền, vận động thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng; đưa ra cách giải quyết mâu thuẫn tại nơi sinh hoạt công cộng; cách vận động mọi tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng, qua đó, giúp mọi người nâng cao nhận thức về văn hóa ứng xử, từ đó có những hành động đúng đắn để xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho Đội thi đến từ Hội Nông dân xã Thanh Liệt, giải Nhì Đội thi đến từ Hội Nông dân xã Duyên Hà và Vạn Phúc và giải 3 được trao cho Đội thi của Hội Nông dân các xã Vĩnh Quỳnh, Tam Hiệp , Đông Mỹ và 9 giải khuyến khích cho các đội còn lại.

Thanh Hồng- Trung tâm Văn hóa- TT&TT

Huyện Thanh Trì tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 9 năm 2019
Ngày đăng 04/09/2019 | 09:01  | View count: 651

Ngày 30/8, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Thanh Trì tổ chức Hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên của huyện và cơ sở tháng 9 năm 2019 với các nội dung: Công tác đối ngoại của Đảng trong tình hình mới và triển khai mô hình Trạm Y tế điểm; công tác phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn huyện

      Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đã thông tin những nhiệm vụ đối ngoại của các cơ quan Đảng ở Trung ương và Thành phố trong thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các quy định của Trung ương trong lĩnh vực đối ngoại nhằm bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, sự quản lý tập trung của Nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác đối ngoại Đảng trong tình hình mới.

      

        Về việc triển khai mô hình Trạm Y tế điểm và công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, đồng chí Khuất Văn Sơn – Huyện ủy viên - Giám đốc Trung tâm y tế huyện nhấn mạnh:  Để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và thu hút bệnh nhân từ tuyến y tế cơ sở, việc triển khai mô hình Trạm Y tế điểm là một việc rất quan trọng, qua đó các cán bộ tại trạm Y tế xã sẽ được nâng cao tay nghề nhờ các bác sỹ bệnh viện tuyến Trung ương xuống hỗ trợ và chuyển giao chuyên môn kỹ thuật. Cùng với đó bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại trạm y tế được thuận lợi đặc biệt là các bệnh mãn tính như: tăng huyết áp, đái tháo đường, các bệnh về xương khớp, di chứng đột quỵ…. Bên cạnh đó, công tác quản lý bệnh không lây nhiễm theo mô hình bác sĩ gia đình thuận tiện cho việc theo dõi, quản lý sức khỏe cho các thành viên trong gia đình nhằm phát hiện và điều trị sớm.

 

                                                                                             Hoàng Thị Thu Thủy - Tuyên giáo Thanh Trì

 

Đảng bộ huyện Thanh Trì trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2-9
Ngày đăng 29/08/2019 | 13:33  | View count: 721

Sáng ngày 29-8, Huyện ủy Thanh Trì trang trọng tổ chức Lễ trao Huy hiệu 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40, 30 năm tuổi Đảng nhân dịp kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

       Tham dự hội nghị có đồng chí Vũ Đức Bảo - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng ban Tổ chức Thành ủy; Đ/c Trần Văn Khương - TUV - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Việt Phương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Vũ Văn Nhàn - Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; Thường trực HĐND - UBND - UBMTTQ huyện; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể  của huyện; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Huyện ủy, các đồng chí đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng.

          

          Đ/c Vũ Đức Bảo - UVBTV - Trưởng ban Tổ chức Thành ủy; Đ/c Trần Văn Khương - TUV - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện trao huy hiệu cho 4 bác đảng viên 70 năm tuổi đảng

 

        Đợt trao Huy hiệu Đảng 2/9/2019, toàn huyện có 221 đảng viên được Thành ủy Hà Nội ra quyết định trao tặng Huy hiệu Đảng, trong đó có 04 đồng chí được trao tặng huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 01 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 11 đồng chí được trao tặng huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 12 đồng chí được trao tặng huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 42 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 39 đồng chí được trao tặng huy hiệu 45 tuổi Đảng; 62 đồng chí được trao tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 50 đồng chí được trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

         Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Vũ Đức Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy khẳng định, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng ghi nhận công lao, sự đóng góp của các đảng viên trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như góp phần xây dựng và phát triển quê hương. Đồng chí cũng đánh giá cao và trân trọng những cống hiến của các đảng viên cao tuổi và tin tưởng rằng, với những thành tích và bề dày kinh nghiệm của mình, các đồng chí đảng viên tiếp tục giữ gìn phẩm chất đạo đức, tư cách người đảng viên để xứng đáng với tấm Huy hiệu Đảng được trao tặng; là tấm gương tiêu biểu về sự phấn đấu, rèn luyện để lớp cán bộ hiện nay, thế hệ trẻ và các thế hệ đảng viên đi sau noi theo. Tiếp tục là những đảng viên trụ cột ở các chi bộ, đảng bộ cơ sở, luôn đi đầu tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của địa phương; tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ, kinh nghiệm của mình để cùng Đảng bộ và Nhân dân huyện Thanh Trì nói riêng và Đảng bộ Thành phố nói chung thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.

                                                   

Các hình ảnh của buổi lễ trao tặng

            

 

 

           

Hoàng Thị Thu Thuỷ - Tuyên giáo Thanh Trì

Trung tâm y tế – Hội Phụ nữ huyện Thanh Trì phối hợp tổ chức truyền thông chuyên đề “Sàng lọc trước sinh và sơ sinh”
Ngày đăng 27/08/2019 | 15:27  | View count: 708

Ngày 27/8, Trung tâm y tế huyện Thanh Trì phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức truyền thông chuyên đề Sàng lọc trước sinh và Sàng lọc sơ sinh tại xã Tam Hiệp, với trên 60 hội viên phụ nữ xã tham dự.

   Với mục tiêu  tuyên truyền, vận động các bà mẹ mang thai trên địa bàn tham gia sàng lọc trước sinh và nâng tỷ lệ trẻ sơ sinh được sàng lọc sơ sinh, trong năm 2019 Trung tâm y tế huyện Thanh Trì tăng cường triển khai Đề án tầm soát phát hiện một số tật, bệnh bẩm sinh thông qua sàng lọc trước sinh và sơ sinh ở  tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

   Đề án "tầm soát phát hiện một số tật, bệnh bẩm sinh thông qua sàng lọc trước sinh và sơ sinh" là một chương trình rất có ý nghĩa trong việc nâng cao chất lượng dân số. Đề án này được thực hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong đó có huyện Thanh Trì từ năm 2009 đã góp phần nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn huyện.

Quang cảnh buổi truyền thông

   Tại buổi truyền thông, hội viên phụ nữ xã đã được bác sĩ Nguyễn Kim Nhung – Phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện cung cấp những kiến thức cơ bản cần thiết về Sàng lọc trước sinh và Sàng lọc sơ sinh để phát hiện, chẩn đoán và điều trị sớm những bất thường của thai nhi và trẻ sơ sinh, nhằm đưa ra các biện pháp can thiệp kịp thời giúp thai nhi và trẻ sinh ra phát triển khỏe mạnh bình thường. Đặc biệt, đồng chí nhấn mạnh: Trong gia đình, những người bà, người mẹ phải là những tuyên truyền viên tích cực, gần gũi, chuyển tải đến con cháu mình về lợi ích của sàng lọc trước sinh và sơ sinh, đối tượng nguy cơ cần sàng lọc, thời điểm sàng lọc đạt hiệu quả và những nguy cơ, hậu quả nếu không làm sàng lọc,… để mỗi người nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc làm này đối với chất lượng của thế hệ tương lai.

   Bà Trương Thị Thái – thôn Yên Ngưu chia sẻ: “Sinh ra những đứa con khỏe mạnh và lành lặn là điều mà tất cả các bậc cha mẹ đều mong muốn. Nên việc sàng lọc trước sinh và sơ sinh là vô cùng cần thiết. Lúc mới tư vấn, vận động về sàng lọc trước sinh và sơ sinh rất khó khăn vì người dân có tâm lý sợ khám, sợ làm con của họ đau. Nhưng kiên trì tư vấn rồi họ cũng hiểu được lợi ích của sàng lọc và chủ động sàng lọc trước sinh đúng thời điểm, chọn nơi sinh phù hợp để thực hiện sàng lọc sơ sinh. Giờ đây, người dân trên địa bàn thôn Yên Ngưu không những tự nguyện sinh con ít, đẻ con thưa mà ngày càng quan tâm nhiều hơn đến chất lượng giống nòi”.

Thực hiện sàng lọc trước sinh và sơ sinh góp phần nâng cao chất lượng dân số

    Qua buổi truyền thông đã giúp người tham dự nâng cao nhận thức, hiểu được tầm quan trọng của việc khám Sàng lọc trước sinh và Sàng lọc sơ sinh, phát huy vai trò truyền thông vận động người dân thực hiện Sàng lọc trước sinh và Sàng lọc sơ sinh là góp phần nâng cao chất lượng Dân số giai đoạn đầu đời.

   Thời gian tới, để đẩy mạnh các giải pháp tầm soát, chẩn đoán sớm bệnh tật trước sinh và sơ sinh, nhằm góp phần nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn, Trung tâm y tế huyện Thanh Trì sẽ tiếp tục tăng cường tốt việc truyền thông, quản lý đối tượng phụ nữ mang thai để tuyên truyền thực hiện sàng lọc trước sinh và sơ sinh, góp phần cho ra đời những em bé khỏe mạnh, không dị tật./.

Thanh Hồng – Trung tâm VH-TT&TT

Huyện Thanh Trì tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng Đảng khóa II năm 2019
Ngày đăng 27/08/2019 | 18:45  | View count: 714

Sáng 27/8/2019, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, Huyện ủy Thanh Trì tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng Đảng khóa II năm 2019

        Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Ban thường vụ - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy; đồng chí Trình Thị Kim Loan - Ủy viên Ban thường vụ - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng và gần 100 học viên là quần chúng ưu tú đến từ các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

         Lớp bồi dưỡng được tổ chức trong 3 ngày, ngày 27 đến hết ngày 29/9/2019. Tại Lớp bồi dưỡng, các quần chúng ưu tú sẽ được học tập, nghiên cứu 05 chuyên đề: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

         Qua học tập, nghiên cứu những chuyên đề trên, học viên sẽ được trang bị những lý luận cơ bản về xây dựng Đảng, trên cơ sở đó, bản thân mỗi quần chúng ưu tú sẽ nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện về mọi mặt cũng như xác định phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

           Phát biểu khai mạc Lớp bồi dưỡng, đồng chí Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Ban thường vụ - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy nhấn mạnh: Trong thời gian qua, Đảng bộ huyện Thanh Trì luôn quan tâm, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng và phát triển Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Việc tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức về Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhằm tạo nguồn cho công tác phát triển Đảng, xây dựng lực lượng kế thừa có đủ năng lực, trình độ và phẩm chất đạo đức để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính trị của Huyện. Đồng chí cũng đề nghị, Ban Tổ chức lớp học, các đồng chí giảng viên và toàn thể các quần chúng ưu tú dự lớp học cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp tổ chức, quản lý, giảng dạy, học tập, chấp hành nghiêm túc nội quy, nền nếp, nhất là chế độ chuyên cần; hoàn thành bảo đảm chất lượng chương trình giảng dạy, học tập, kiểm tra đánh giá của lớp học theo quy định của Trung ương.

         Kết thúc khóa học, các quần chúng ưu tú viết bài thu hoạch về lý luận và vận dụng vào thực tiễn đơn vị công tác, học tập; các quần chúng ưu tú đủ điều kiện sẽ được cấp giấy chứng nhận đã tham gia Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Hoàng Thị Thu Thủy - Tuyên giáo Thanh Trì

 

         

           

                                                                           

Huyện Đoàn - Hội đồng Đội huyện Thanh Trì đạt nhiều thành tích cao trong công tác Đội năm học 2018-2019
Ngày đăng 26/08/2019 | 10:33  | View count: 735

Sáng ngày 22/8/2019, tại Cung Thanh niên Hà Nội (37 Trần Bình Trọng, Nguyễn Du, Hà Nội), Thành Đoàn - Hội đồng Đội thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đội và phong trào Thiếu nhi Thủ đô năm học 2018-2019, triển khai công tác Đội năm học 2019-2020.

Đại diện Huyện Đoàn - Hội đồng Đội huyện Thanh Trì có đồng chí Tạ Thu Sa - Phó Bí thư Huyện Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội huyện cùng đại diện lãnh đạo các nhà trường, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội, các học sinh đạt giải cao được khen thưởng  đã tới dự

Trong năm học 2018- 2019, các chương trình, phong trào hoạt động của Hội Đồng đội thành phố được triển khai rộng khắp, với nhiều nội dung ý nghĩa, có tính giáo dục cao như “Thiếu nhi Thủ đô làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”; Cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu” triển khai tại 38/38 Liên Đội của huyện. 100% các Liên đội tổ chức tập huấn kỹ năng “Phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ em”, phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích, triển khai đến thiếu nhi nội dung “Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số”.

Với các nội dung hoạt động nêu trên đã được hội đồng đội Huyện thanh trì triển khai sâu rộng, đạt thành tích khá cao và được hội đồng đội Thanh phố xếp thứ 11/30 quận/ huyện. Được Hội đồng Đội Trung ương tặng Bằng khen đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi, năm học 2018 – 2019.

Nhân dịp này, Hội đồng Đội Trung ương đã tặng Cờ thi đua xuất sắc công tác Đội và phong trào thiếu nhi cho Liên đội trường Tiểu học Tứ Hiệp và Liên đội trường THCS Hữu Hoà; tặng bằng khen cho 04 tập thể và 04 cá nhân.

Trung ương Đoàn tặng Bằng khen cho 03 tập thể ;  tặng bằng khen cho đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Lê – Huyện Uỷ viên, Trưởng phòng GD& ĐT huyện và đồng chí Phạm Văn Ngát - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường THCS Thanh Liệt và khen thưởng 03 giáo viên làm Tổng phụ trách giỏi.

Liên đội Tiểu học Tam Hiệp và Liên đội THCS Thanh Liệt vinh dự nhận Cờ đơn vị xuất sắc của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội, 09 cá nhân nhận Bằng khen của Thành Đoàn có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi Thủ đô năm học 2018-2019.

Đặc biệt, trong năm học 2018- 2019, hai em Nguyễn Ngọc Long ; Trần Xuân Hải -  trường THCS Chu Văn An vinh dự được tuyên dương khen thưởng vì đạt Huy chương bạc Giải Bơi cứu đuối học sinh, thanh thiếu niên và nhi đồng toàn quốc Đường đua xanh năm 2019 và đạt Giải Ba Tin học trẻ Thành phố năm 2019 .

Trong năm học mới 2019-2020, Huyện Đoàn - Hội đồng Đội huyện tiếp tục quan tâm tập trung tổ chức cho thiếu nhi thực hiện tốt phong trào: “Thiếu nhi Thủ đô thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”, huy động các nguồn lực để chăm lo, giúp đỡ các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt khó khăn; nâng cao chất lượng công tác thiếu niên, nhi đồng, triển khai Chương trình rèn luyện thiếu nhi giai đoạn 2018 – 2022; tăng cường đào tạo, tập huấn và nâng cao kỹ năng cho đội ngũ giáo viên Tổng phụ trách Đội và Tổng phụ trách Thiếu nhi chỉ huy đội./.

Thanh Hồng- Trung tâm Văn hóa- TT&TT

( Nguồn: Minh Hằng- Huyện Đoàn Thanh Trì)

Cán bộ, đảng viên khối Doanh nghiệp – Hành chính sự nghiệp và lực lượng Công an huyện học tập nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị (khóa XII) và các nội dung Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII)
Ngày đăng 18/08/2019 | 23:07  | View count: 698

Sáng 18/8, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với các nội dung Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII) và bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII) cho hơn 400 đảng viên các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy thuộc khối Doanh nghiệp - Hành chính sự nghiệp và lực lượng cán bộ, đảng viên Công an huyện.

             

                                                                             Quang cảnh hội nghị

 

             Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy quán triệt các nội dung quan trọng của Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII), như: Đề cương báo cáo chính trị và Đề cương báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011; Đề cương báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược 2021-2030; Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020, kế hoạch 2021-2025; Đề cương báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; Tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

            Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo đi sâu phân tích những nội dung Chỉ thị 35-CT/TW kế thừa và điều chỉnh so Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị. Đồng chí nhấn mạnh, việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ, vì thế, từng đồng chí Bí thư cấp ủy, người đứng đầu cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của Đại hội, trực tiếp nghiên cứu Chỉ thị 35, các hướng dẫn để chuẩn bị thật tốt và tổ chức thành công Đại hội. 

                                                                                     Hoàng Thị Thu Thủy – Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thanh Trì