Đảng, đoàn thể

Huyện Thanh Trì tăng cường, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.
Ngày đăng 07/04/2021 | 17:12  | View count: 2019

Chiều 5-4, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Thanh Trì tổ chức giao ban công tác kiểm tra, giám sát quí I năm 2021.

Đồng chí Lã Văn Huy - UVBTV, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ dự và chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, đồng chí Phạm Anh Tú, HUV, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ thông qua báo cáo đánh giá kết quả công tác kiểm tra, giám sát quý I năm 2021 trên địa bàn huyện. 

Trong Quý I năm 2021, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã tích cực kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch năm 2021 đề ra. Kết thúc quý I, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã tiến hành 01 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 01 tổ chức đảng và 02 đảng viên; 04 cuộc kiểm tra đối với 04 Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; 04 cuộc giám sát đối với 04 tổ chức đảng và 06 đảng viên về việc thực hiện quy chế làm việc, các nguyên tắc sinh hoạt Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị. Các cuộc kiểm tra, giám sát đảm bảo đúng quy trình quy định. Công tác tham mưu và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất của cấp ủy giao đảm bảo thời gian, chất lượng và hiệu quả. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã kịp thời tham mưu Huyện ủy ban hành các quy định và quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát, tiếp công dân và giải quyết đơn thư; phối hợp với cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp thực hiện Kế hoạch số 18-KH/HU ngày  01/12/2020 của Huyện ủy về rà soát việc thực hiện kết luận, quyết định sau thanh tra, kiểm tra…

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ nhấn mạnh và đề nghị các cấp uỷ đảng tiến hành công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch năm 2021 của địa phương, đơn vị đảm bảo đúng nội dung, tiến độ. Tăng cường giám sát thường xuyên, mở rộng giám sát chuyên đề trên các lĩnh vực, kiểm tra chuyên đề và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là tập trung nắm chắc tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân, hướng dẫn và giải quyết đơn thư kịp thời, đặc biệt đơn thư liên quan đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp.

Hoàng Thị Thu Thủy - Tuyên giáo Thanh Trì(Tin TH)