Đảng, đoàn thể

Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Trì khoá XXIV, nhiệm kỳ 2020- 2025.
Ngày đăng 02/04/2021 | 13:49  | View count: 3135

Ngày 2/4, BCH Đảng bộ huyện Thanh Trì khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức hội nghị lần thứ 5 .

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và công tác xây dựng Đảng quý I; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021. Báo cáo việc lãnh đạo, triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện Thanh Trì; xem xét tờ trình về dự thảo sửa đổi, bổ sung “Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy và Thường trực Huyện ủy khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025”.

Các đồng chí Lê Tiến Nhật - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Việt Phương - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Tiến Cường - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện chủ trì và điều hành hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban chấp hành Huyện ủy,  các đồng chí Thường trực HĐND - UBND - UBMTTQ huyện; các đồng chí trưởng các ngành đoàn thể; các đồng chí Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy;  các đồng chí Bí thư đảng ủy các xã, thị trấn .

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Vũ Anh Tú- UVBTV- Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy, cho biết: Quý I năm 2021 là thời điểm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, khẩn trương triển khai Nghị quyết Đại hội, Chương trình công tác trọng tâm của Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026...  

Các nội dung thường xuyên, trọng tâm  trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ trên nhiều lĩnh vực, trong đó: công tác tư tưởng, tuyên giáo, công tác tổ chức cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, kiểm tra, giám sát, nội chính tiếp tục được tăng cường, tạo sự chuyển biến về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng; công tác dân vận tiếp tục đổi mới hướng mạnh về cơ sở, các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh; hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng thiết thực, hiệu quả.

Với tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm cao, bám sát chỉ đạo của các cấp ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống chính trị thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, thường xuyên, bước đầu cho thấy những kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực, nổi bật là: Lãnh đạo thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa chủ động khôi phục, phát triển kinh tế xã hội. Huyện tiếp tục huy động toàn hệ thống chính trị và Nhân dân đoàn kết, quyết liệt ngăn chặn, kiểm soát tốt đại dịch Covid-19, không để dịch bùng phát, lây lan trong cộng đồng. 

Chủ động khắc phục khó khăn, thực hiện tốt các nhiệm vụ phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; tổng giá trị sản xuất trên địa bàn tăng 7,8%, thu ngân sách đạt kết quả tốt, đạt 624,9 tỷ đồng, ước thực hiện quý I/2021 là 702 tỷ đồng, đạt 40,9% so với dự toán Thành phố giao, tăng 53,4% so với cùng kỳ. Quyết liệt chỉ đạo đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị, giải ngân kế hoạch vốn giao ước thực hiện 113,7 tỷ đồng, đạt 13% so kế hoạch vốn; quản lý đất đai, trật tự xây dựng được tăng cường; văn hóa xã hội, giáo dục đào tạo tiếp tục được quan tâm; công tác y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được nâng cao chất lượng; an sinh xã hội được bảo đảm; công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị được thực hiện tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững, ổn định. Thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2021 đảm bảo chất lượng, đạt 100% chỉ tiêu được giao.

Tập trung lãnh đạo việc chuẩn bị và tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, lãnh đạo tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của các cấp ủy đảng; giới thiệu người ứng cử thật sự tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.  

Uỷ ban bầu cử huyện ấn định 9 đơn vị bầu cử HĐND huyện; cấp xã, thị trấn ban hành quyết định ấn định 120 đơn vị bầu cử, phê chuẩn 131 khu vực bỏ phiếu. Cấp huyện giới thiệu 68 đại biểu ứng cử HĐND huyện, số lượng đại biểu được bầu là 35 đại biểu; Cấp xã giới thiệu 870 đại biểu, số đại biểu được bầu là 449 đại biểu. Uỷ ban bầu cử huyện đã phối hợp tổ chức 2 hội nghị tập huấn, cấp phát 700 tài liệu phục vụ công tác bầu cử.

Trên địa bàn huyện dự kiến có gần 3.500 cử tri tại các đơn vị lực lượng vũ trang, bệnh viện, trường học và các cơ quan, đơn vị khác trên địa bàn huyện.

Cùng với đó, UBBC huyện đã chủ động đề xuất công an Thành phố cấp bổ sung xong 9 con dấu Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện, dấu của Ban bầu cử, Tổ bầu cử, dấu đã bỏ phiếu của các xã. Phòng Nội vụ huyện phối hợp với UBBC các xã, thị trấn rà soát thống kê số lượng hòm phiếu, đề xuất, bổ sung 98 hòm phiếu to, 82 hòm phiếu nhỏ của các đơn vị để phục vụ bầu cử.

Tại hội nghị các đại biểu đã dành phần lớn thời gian để thảo luận, đóng góp vào báo cáo kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và công tác xây dựng Đảng quý I; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021. 

Các ý kiến phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Đồng chí Lê Tiến Nhật- TUV- Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Tiến Nhật- TUV- Bí thư Huyện ủy  yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ Huyện đến cơ sở, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân huyện Thanh Trì tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ quý II năm 2021. Thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, chương trình công tác, kế hoạch, chuyên đề trọng tâm của các cấp ủy và chủ đề công tác năm 2021 của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, đổi mới và phát triển”. Chủ động, tích cực triển khai thực hiện các đề án, chuyên đề, kế hoạch cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, 06 chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện các công trình, phần việc thiết thực chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập huyện Thanh Trì (31/5/1961 - 31/5/2021).

Thanh Hồng - Trung tâm Văn hóa - TT&TT(Tin TH)