Đảng, đoàn thể

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì tiếp nhận ủng hộ “Quỹ Biển đảo Việt Nam” năm 2021
Ngày đăng 01/04/2021 | 17:57  | View count: 3093

Thực hiện kế hoạch số 144/KH-MTTQ-BTT ngày 03/02/2021của ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội về việc Tổ chức vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì đã xây dựng kế hoạch và ra lời kêu gọi vận động ủng hộ Quỹ vì Biển đảo Việt Nam năm 2021.

Với trách nhiệm, tình cảm của Đảng bộ, chính quyền, quân, dân huyện Thanh Trì đối với huyện đảo và sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, trong những năm qua, các cấp, các ngành, các tổ chức và Nhân dân luôn hướng về Trường Sa, tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà động viên cán bộ, chiến sỹ đã và đang công tác tại huyện đảo Trường Sa.

Tính đến ngày 01/4/2021, đã có 65 đầu mối cơ quan, đơn vị, trường học, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thanh Trì đã vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân ủng hộ Quỹ với số tiền 900 triệu đồng đồng.

MTTQ huyện đã nộp về tài khoản Quỹ của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nộ là: 518 triệu đồng; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì  tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các xã, thị trấn vận động Nhân dân tích cực tham gia ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”; vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ủng hộ Quỹ ít nhất 1 ngày lương hoặc 1 ngày thu nhập. MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì sẽ tiếp nhận và chuyển về Quỹ Thành phố theo đúng kế hoạch./

Nguyễn Thị Thắm - MTTQ huyện

Một số hình ảnh tiếp nhận ủng hộ: