Đảng, đoàn thể

UB MTTQ huyện Thanh Trì : Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng 01/02/2021 | 21:42  | View count: 6626

Ngày 1/2, UB MTTQ huyện Thanh Trì tổ chức triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ trì hội nghị có đồng chí Đặng Đức Quỳnh – UVBTV – Chủ tịch HĐND Huyện; đồng chí Nguyễn Huy Chương – UVBTV – Chủ tịch UBMTTQ huyện.

Tại hội nghị, UBMTTQ huyện đã triển khai Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Thông tri số 13/TT-MTTW-BTT ngày 19/01/2021 của BTT Ủy ban TW MTTQ Việt Nam về việc MTTQ Việt Nam tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy và UBMTTQ Huyện về kiểm tra, giám sát công tác bầu cử....

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Chương – UVBTV – Chủ tịch UBMTTQ huyện đề nghị ngay sau hội nghị, các đồng chí chủ tịch MTTQ Việt Nam 16 xã, thị trấn cần tập trung bám sát qui định của Luật, các văn bản, hướng dẫn để thực hiện các nhiệm vụ theo qui trình, tiến độ thời gian; trong quá trình tổ chức triển khai, nếu có khó khăn vướng mắc kịp thời báo cáo về BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện để tổng hợp, kiến nghị giải quyết. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

Thanh Hồng- Trung tâm Văn hóa – TT&TT