Đảng, đoàn thể

Huyện Thanh Trì: Triển khai kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2021
Ngày đăng 13/01/2021 | 14:28  | View count: 830

Chiều 12 - 01, UBKT Huyện ủy tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2021.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lã Văn Huy- UVBTV, chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ.

Năm 2020, công tác kiểm tra, giám sát của huyện và cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực: Hệ thống sổ sách, biểu mẫu, các quy định về công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, xét thi hành kỷ luật được hoàn thiện, cụ thể hóa giúp cơ sở dễ thực hiện; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, đặc biệt là giám sát thường xuyên; Đơn thư tiếp nhận được xử lý kịp thời, đúng qui định, ngày càng giảm về số lượng và tính phức tạp; Công tác xét thi hành kỷ luật được thực hiện nghiêm minh, chính xác, kịp thời, đúng qui định...

Với những kết quả đạt được, UBKT Huyện uỷ được UBKT Thành ủy và Huyện ủy đánh giá cao, tặng giấy khen có thành tích xuất sắc. Huyện ủy Thanh Trì đã khen thưởng. Năm 2020, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT đã góp phần quan trọng để đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, được UBKT Thành ủy và Huyện ủy đánh giá cao, tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc; 04 chi, đảng bộ trực thuộc được Huyện uỷ tặng giấy khen có thành tích xuất dắc trong công tác kiểm tra, giám sát.

Về việc triển khai nhiệm vụ năm 2021, đồng chí Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ nhấn mạnh: Năm 2021, UBKT Huyện ủy và cơ sở chủ động nắm chắc tình hình, phục vụ tốt Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIII; tập trung lãnh đạo công tác bầu cử; thực hiện tốt nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, hoàn thành các tiêu chí để phấn đấu sớm đưa huyện trở thành quận giàu đẹp, văn minh.

 

Hoàng Thị Thu Thủy - Tuyên giáo Thanh Trì