Đảng, đoàn thể

MTTQ huyện Thanh Trì: Ký kết chương trình thi đua năm 2021.
Ngày đăng 13/01/2021 | 10:30  | View count: 844

Ngày 12/1,Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì tổ chức hội nghị triển khai chương trình công tác Mặt trận, ký kết chương trình thi đua , triển khai kế hoạch tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2021.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Dung– Phó  Chủ tịch UBMTTQ Thành phố Hà Nội; đồng chí Nguyễn Huy Chương – UVBTV -  Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền – UVBTV – Trưởng Ban dân vận Huyện ủy; đại diện Ủy ban MTTQ  các xã, thị trấn .

Tại hội nghị, Ban thường trực UB MTTQ VN huyện đã phát động phong trào thi đua và tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2021 với 8 nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Phối hợp tổ chức các hoạt động chào mừng các sự kiện chính trị, các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, thủ đô và của Huyện. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế, xã hội của huyện…

Tập trung triển khai thực hiện tốt các hoạt động nhân đạo, từ thiện, chăm lo cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng xã hội, thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động gắn với thực hiện nhiệm vụ kép vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch Covid- 19 và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của MTTQ. Phối hợp tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở.  Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền .Vận động các tổ chức tôn giáo thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; thực hiện tốt phong trào thi đua xây dựng “Xứ, họ đạo tiên tiến”, “Chùa tinh tiến” .

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung – Phó Chủ tịch UBMTTQ Thành phố phát biểu.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung – Phó Chủ tịch UBMTTQ Thành phố, nhấn mạnh: Năm 2021 là năm  tiếp tục có nhiều sự kiện chính trị quan trọng được diễn ra. Do đó, UB.MTTQ huyện và các tổ chức thành viên, MTTQ các xã, thị trấn cần tập trung hoàn thành tốt các chương trình đề ra và nâng cao hiệu quả hoạt động để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tập trung chuẩn bị, thực hiện tốt công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người có đủ tiêu chuẩn, thực sự tiêu biểu về đạo đức, trí tuệ ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nắm chắc tình hình cơ sở; quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại Nhân dân.

Thanh Hồng – Trung tâm Văn hóa – TT&TT