Đảng, đoàn thể

Uỷ ban Mặt trận tổ quốc huyện Thanh Trì: Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam ( 18/11/1930 – 18/11/2020).
Ngày đăng 17/11/2020 | 14:08  | View count: 3419

Ngày 17/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 -18/11/2020).

Tới dự có các đồng chí: Phạm Ngọc Quỳnh – UVTV- Trưởng Ban dân chủ pháp luật UBMTTQ Thành phố HN; đồng chí Lê Tiến Nhật – Thành ủy viên – Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Tiến Cường – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Đặng Đức Quỳnh – UVBTV – Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Huy Chương – UVBTV – Chủ tịch UBMTTQ huyện; các đồng chí trong BTV Huyện ủy; Thường trực HĐND – UBND – UBMTTQ huyện; các đồng chí lãnh đạo các Ban , ngành đoàn thể của Huyện; các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND – UBMTTQ các xã , thị trấn.

Tại đây, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử, ý nghĩa thành lập mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam. Thấm nhuần quan điểm của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Chính sách Mặt trận là chính sách rất quan trọng. Công tác Mặt trận là công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng”, trong những năm qua Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Thanh Trì đã  bám sát hướng dẫn chỉ đạo của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, MTTQ huyện đã cụ thể hóa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào các phong trào thi đua, các cuộc vận động, qua đó tập hợp, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân tham gia, góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, tạo sự đồng thuận gắn bó giữa nhân dân với các cấp ủy Đảng, chính quyền.

Đồng chí Nguyễn Huy Chương – UVBTV – Chủ tịch UBMTTQ huyện thông qua diễn văn kỷ niệm.

Chào mừng 90 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020), ngay từ đầu năm MTTQ các cấp từ huyện đến cơ sở, nhất là các ban công tác Mặt trận ở khu dân cư đã xây dựng và phát động nhiều đợt thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị, các ngày kỷ niệm của Thủ đô, của đất nước. Thông qua các phong trào thi đua đã có 93 công trình, phần việc được thực hiện gắn với các cuộc vận động, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Đề án xây dựng khu dân cư tự quản về vệ sinh môi trường các Ban công tác mặt trận ở khu dân cư đã tổ chức 670 buổi ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng được trên 1.000 cây xanh, 3.180 m2 hoa các loại; vận động nhân dân xã hội hóa đóng góp trên 3 tỷ đồng, xây dựng 24 đoạn đường giao thông, lắp đặt ghế đá và các trang thiết bị dụng cụ thể dục, thể thao tại các Nhà văn hóa, sân chơi cộng đồng phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Thông qua phong trào thi đua đã có nhiều công trình, phần việc tiêu biểu, có sức lan tỏa, được nhân dân hưởng ứng tích cực như:

MTTQ xã Liên Ninh với mô hình nói không với rác thải nhựa, hạn chế dùng túi ni lông, đã phối hợp cùng với các tổ chức thành viên mua 1.475 làn nhựa tặng nhân dân; MTTQ xã Ngọc Hồi đã phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân xã hội hóa lắp CAMERA an ninh ở 4/6 khu dân cư; MTTQ xã Thanh Liệt với mô hình vận động nhân dân xã hội hóa lắp đặt ghế đá, dụng cụ tập luyện thể thao ở các nhà văn hóa; MTTQ xã Duyên Hà xã hội hóa xây dựng sân chơi cộng đồng; MTTQ các xã Tứ Hiệp, Thị trấn Văn Điển với mô hình tuyên truyền vận động giải phóng mặt bằng, đã vận động 190/191 hộ nhất trí phương án bồi thường và bàn giao mặt bằng dự án cải tạo đường Tứ Hiệp. MTTQ xã Đông Mỹ với mô hình vận động nhân dân nâng cao các tiêu trí xây dựng nông thôn mới, xây dựng xã thành phường theo hướng đô thị văn minh, vận động nhân dân đóng góp ngày công lao động xây dựng 10 tuyến đường với tổng kinh phí 1 tỷ 397 triệu đồng (trong đó nhân dân đóng góp ngày công quy ra tiền 826 triệu đồng). MTTQ xã Vạn Phúc vận động nhân dân xã hội hóa 1 tỷ 445 triệu đồng, xây dựng 16 đoạn đường giao thôngvà sân chơi cộng đồng phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Ban công tác Mặt trận thôn Yên Xá, xã Tân Triều phối hợp vận động xã hội hóa100 triệu đồng lắp đặt 12 thiết bị thể dục thể thao phục vụ nhu cầu tập luyện của nhân dân...Thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động đã có nhiều bài viết về tấm gương cán bộ Mặt trận tiêu biểu gửi về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện, tổng hợp thẩm định biện soạn kỷ yếu.

Với những kết quả nêu trên, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Nhì, hạng 3; được Chủ tịch UBND Thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu các năm 2013, 2014, 2015, 2016, 2019, được Ủy ban TWMTTQVN, Ủy ban MTTQ và UBND Thành phố Hà Nội, Huyện ủy, UBND huyện tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen các loại.

Đồng chí Lê Tiến Nhật – Thành ủy viên – Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Tiến Nhật – Thành ủy viên – Bí thư Huyện ủy, mong muốn: Trong thời gian tới, UBMTTQ từ huyện tới cơ sở tiếp tục tăng cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, mở rộng và đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp Nhân dân. Tập hợp ý kiến, kiến nghị của Nhân dân để kịp thời phản ánh đến các cơ quan Đảng, Nhà nước; theo dõi, giám sát và đôn đốc việc xử lý, giải quyết theo thẩm quyền.  Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau” gắn với đảm bảo an sinh xã hội; phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu qủa, hội nhập quốc tế”theo hướng thiết thực, hiệu quảgắn với  chương trình mục tiêu xây dựng xã, thị trấn sớm trở thành phường, Huyện trở thành Quận vào năm 2025.  Xây dựng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân; thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nâng cao chất lượng hoạt động của ban tư vấn, tổ tư vấn, ban công tác Mặt trận ở khu dân cư đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, để Mặt trận thực sự là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, đại diện tiêu biểu cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân.

Nhân dịp này, đã có 13 cá nhân được nhận kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2020; UBMTTQ huyện khen thưởng 28 tập thể có thành tích xuất sắc trong việc đăng ký và thực hiện công trình, phần việc chào mừng 90 năm Ngành truyền thống MTTQ Việt Nam và 18 cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong cuộc thi viết về những tấm gương điển hình tiên tiến trong công tác Mặt trận năm 2020.

 Các cá nhân được nhận kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2020

 Các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc đăng ký và thực hiện công trình,

phần việc chào mừng 90 năm Ngành truyền thống MTTQ Việt Nam

Các cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong cuộc thi viết

về những tấm gương điển hình tiên tiến trong công tác Mặt trận năm 2020.

                                                                                                              Thanh Hồng – Trung tâm Văn hóa – TT&TT