Đảng, đoàn thể

Huyện Thanh Trì: Khai mạc lớp tập huấn về công tác Dân vận
Ngày đăng 15/10/2020 | 13:50  | View count: 1366

Ngày 15/10/2020, Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện khai mạc lớp tập huấn về công tác Dân vận, việc xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020

Tới dự có đồng chí Đào Tân Lý – UVBTV, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy.

Phát biểu khai mạc lớp học, đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, nhấn mạnh công tác Dân vận có vai trò rất quan trọng, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chỉ rõ “Lực lượng của dân rất to, việc  dân vận rất quan trọng, Dân vận kém thị việc gì cũng kém, Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Đối với đội ngũ cán bộ làm công tác Dân vận của Đảng thì bài báo của Bác về công tác Dân vận là kim chỉ nam cho công tác vận động quần chúng, cũng như là công tác vận động nói chung của Khối Dân vận. Trong những năm qua, Huyện ủy Thanh Trì đã triển khai nhiều nội dung liên quan đến vận động nhân dân tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện, tiêu biểu như công tác xây dựng nông thôn mới. Lớp tập huấn lần này nhằm tiếp tục bổ sung, nâng cao kiến thức, kỹ năng công tác dân vận, sớm đưa huyện phát triển thành quận, xã thành phường trong thời gian tới.

Lớp tập huấn công tác Dân vận được tổ chức trong 3 ngày (15,16,17/10/2020), dành cho các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở huyện và cơ sở; Cán bộ, chuyên viên phòng giáo dục và đào tạo huyện; Bí thư chi bộ, Ban giám hiệu, Ban thanh tra nhân dân, Chủ tịch công đoàn,  Bí thư đoàn thanh niên các các trường học công lập trực thuộc huyện; Lãnh đạo UBMTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội; Bí thư Đảng ủy xã, thị trấn, thành, thành viên khối Dân vận các xã, thị trấn.  

Qua đó  nhằm bổ sung kiến thức về việc thực hiện  quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn gắn với việc thực hiện Pháp lệnh số 34  của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và thực hiện quy chế dân chủ trong tình hình mới. Quyết định số 290, ngày 25/2/2010 của Bộ chính trị về “ban hành quy chế  công tác dân vận của hệ thống chính trị; Kết luận số 114, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư trung ương Đảng về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”; Chỉ thị số 16, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng  cường và đổi mới công tác dân vận  trong cơ quan hành chính chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”; Nghị định 04 của Chính phủ “Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước  và đơn vị sự nghiệp  công lập” gắn với Quy định số 04,  ngày 01/3/2000 của Bộ giáo dục và Đào tạo  “Về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường”. Quán triệt Nghị quyết 25, ngày 3/6/2013 của Bộ Chính trị về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới”. Cách thức triển khai, thực hiện phong trào Dân vận khéo tại địa phương, đơn vị.

Thanh Hồng - Trung tâm Văn hóa - TT&TT