Đảng, đoàn thể

Khai giảng Lớp bồi dưỡng Đảng viên mới tại huyện Thanh Trì
Ngày đăng 19/05/2020 | 13:02  | View count: 1011

Chiều ngày 18-5, Huyện ủy Thanh Trì tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng đảng viên mới năm 2020 cho 140 đảng viên mới thuộc các chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Huyện.

Phát biểu khai mạc lớp học, đồng chí Đào Tân Lý - HUV – Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện nhấn mạnh: Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới có vai trò quan trọng, góp phần giúp các đồng chí đảng viên mới nắm được những nội dung cốt lõi của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam, nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Trên cơ sở tiếp thu những nội dung của Lớp bồi dưỡng sẽ giúp các đồng chí đảng viên mới xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong thời gian học tập, các đồng chí đảng viên mới sẽ được học tập, nghiên cứu 10 chuyên đề do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và 01 chuyên đề về tình hình địa phương. Sau khi kết thúc chương trình học tập, các học viên sẽ viết bài thu hoạch làm cơ sở để đánh giá nhận thức và cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị của đảng viên mới.

 

         
Hoàng Thị Thu Thủy - Tuyên giáo Thanh Trì