Đảng, đoàn thể

Huyện ủy Thanh Trì triển khai tốt kế hoạch tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu lần thứ XXIV Đảng bộ huyện Thanh Trì
Ngày đăng 27/02/2020 | 11:57  | View count: 2271

Sáng ngày 27/2/2020 tại phòng họp Huyện ủy, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Trì lần thứ XXIV họp triển khai kế hoạch phân công nhiệm vụ công việc.

         Đồng chí Nguyễn Việt Phương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị, cùng dự có các đồng chí trong tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV

          Tại cuộc họp, đồng chí Vũ Anh Tú - HUV - Chánh Văn phòng Huyện ủy đã thông qua dự thảo Kế hoạch Tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

          Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các thành viên Tiểu ban, đồng chí Nguyễn Việt Phương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy kết luận: Trên cơ sở nội dung kế hoạch, các thành viên trong tiểu ban chủ động phối hợp, xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo nhóm nhiệm vụ được giao; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; đề xuất phương án trưng tập cán bộ, phương tiện nhằm đảm bảo mọi điều kiện cần thiết phục vụ tốt Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025.      

                                      Hoàng Thị Thu Thủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thanh Trì