Đảng, đoàn thể

Huyện ủy Thanh Trì: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội
Ngày đăng 26/02/2020 | 17:10  | View count: 2148

Chiều ngày 26/02, Huyện ủy Thanh Trì tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 27-02-2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về "Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể Nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn từ nay đến năm 2020"

         

      Đ/c Nguyễn Việt Phương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu tại Hội nghị

 

       Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Việt Phương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Huyện; Bí thư hoặc Phó Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn, Đảng ủy khối Doanh nghiệp và đại diện các TCCS Đảng trực thuộc Đảng bộ khối Doanh nghiệp Huyện; các tập thể, cá nhân được khen thưởng.                                                          

         Nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của việc tăng cường công tác xây dựng Đảng và các tổ chức đoàn thể Nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, ngay sau khi Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 27-02-2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Trì đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường công tác khảo sát nắm tình hình, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn phát triển tổ chức Đảng, Đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Qua đó, nhiều chủ doanh nghiệp, người lao động đã nhận thức được tầm quan trọng, vai trò, vị trí của tổ chức Đảng, nhất là xây dựng, củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng, Đoàn thể gắn với đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp. Các nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua được chủ doanh nghiệp, người lao động hưởng ứng, triển khai có hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng.

         Theo báo cáo tổng kết tại hội nghị: Từ năm 2012 đến nay, Huyện đã thành lập 46 tổ chức Đảng với tổng số 294 đảng viên. Kết nạp 151 đảng viên mới, trong đó có 05 chủ doanh nghiệp, vượt chỉ tiêu Thành phố giao (đạt 155% kế hoạch). Đặc biệt năm 2016, Huyện đã thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Đã thành lập 101 công đoàn cơ sở với trên 3.500 đoàn viên, 34 tổ chức Đoàn, Hội LHTN với 2.106 đoàn viên, hội viên, thành lập 08 Hội Liên hiệp Phụ nữ với 359 hội viên.

         Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Việt Phương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy biểu dương những kết quả mà các đơn vị đã nỗ lực đạt được trong thời gian qua, đồng chí cũng đề nghị:  Trong thời gian tới các cấp ủy, TCCS Đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết với nhiều giải pháp quyết liệt và sâu sát, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức hơn nữa của các chủ doanh nghiệp về tầm quan trọng, cũng như lợi ích của doanh nghiệp khi có tổ chức Đảng, Đoàn thể hoạt động.

             Tại Hội nghị, Huyện ủy đã trao tặng Giấy khen cho 24 tập thể, 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể Nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn huyện Thanh Trì, giai đoạn 2012 - 2020.

 

Hoàng Thị Thu Thủy - Tuyên giáo Thanh Trì