Đảng, đoàn thể

Đại hội Chi bộ Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Thanh Trì, nhiệm kỳ 2020 – 2022
Ngày đăng 18/02/2020 | 17:19  | View count: 3080

Ngày 18/02/2020, Chi bộ phòng Văn hóa và Thông tin đã tổ chức Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy cơ quan UBND huyện dự chỉ đạo, động viên Đại hội; Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Duy Tấn, Huyện ủy viên - Trưởng phòng Văn hóa & Thông tin, cùng toàn thể các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ.

Nhiệm 2017 - 2020, dưới sự chỉ đạo của Đảng uỷ cơ quan UBND huyện, Chi bộ Phòng Văn hoá và thông tin đã phấn đấu đạt được các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Chi bộ. Văn hoá, thể thao có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác Thông tin và Truyền thông đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Công tác xây dựng Đảng của chi bộ có nhiều chuyển biến, đã tổ chức kết nạp được 01 đảng viên mới, nâng tổng số 100% công chức đều là đảng viên. Đánh giá cán bộ công chức hàng năm 100% hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 100% đảng viên đánh giá xếp loại hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hàng năm chi bộ được Đảng bộ cơ quan UBND huyện đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ; Phòng Văn hoá và thông tin được Sở Văn hoá và thể thao, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Du lịch tặng Giấy khen có thành tích xuất sắc.

Phát biểu Chỉ đạo, động viên đại hội, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ - Thường trực Đảng ủy cơ quan UBND huyện đã ghi nhận những kết quả đạt được của Chi bộ phòng Văn hóa và Thông tin trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt trong công tác phát triển Đảng; để tiếp tục thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, đồng chí nhấn mạnh: Chi bộ tiếp tục phát huy tình thần đoàn kết nội bộ, quan tâm xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh; chủ động tham mưu Huyện ủy - UBND huyện tăng cường công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, TDTT, công tác thông tin truyền thông, đặc biệt tập trung tham mưu UBND huyện hoàn thành các tiêu chí thuộc lĩnh vực văn hóa, góp phần xây dựng Huyện sớm trở thành Quận.

Trong chương trình, Đại hội đã bầu chức danh bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, đồng chí Nguyễn Duy Tấn – HUV, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin đã tái cử Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy cơ quan UBND huyện
tặng hoa chúc mừng thành công Đại hội

 

Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT