Đảng, đoàn thể

80 đảng viên mới huyện Thanh Trì được bồi dưỡng lý luận chính trị đợt 3 năm 2019
Ngày đăng 28/11/2019 | 17:31  | View count: 692

Sáng ngày 28/11, Huyện ủy Thanh Trì tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 80 đồng chí đảng viên mới đợt 3 năm 2019.

Quang cảnh hội nghị

 

Phát biểu khai mạc lớp học, đồng chí Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy nhấn mạnh: Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới có vai trò quan trọng, góp phần giúp các đồng chí đảng viên mới nắm được những nội dung cốt lõi của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam, nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Trên cơ sở tiếp thu những nội dung của Lớp bồi dưỡng sẽ giúp các đồng chí đảng viên mới xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Trong thời gian học, các đồng chí đảng viên mới sẽ được học tập, nghiên cứu 10 chuyên đề do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và 01 chuyên đề về tình hình địa phương. Sau khi kết thúc chương trình học tập, các học viên sẽ viết bài thu hoạch làm cơ sở để đánh giá nhận thức và cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị của đảng viên mới.

 

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo cũng yêu cầu các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm túc nội quy lớp học, tiếp thu, lĩnh hội kiến thức các chuyên đề trong chương trình học. Qua đó, học viên sẽ được trang bị những lý luận về công tác xây dựng Đảng, từ đó mỗi đảng viên sẽ nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện về mọi mặt cũng như xác định phương hướng để sớm chính thức trở thành những đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam gương mẫu, cống hiến sức trẻ, tài năng, trí tuệ của mình góp phần xây dựng huyện Thanh Trì ngày càng phát triển vững mạnh, phấn đấu sớm đưa Huyện trở thành Quận.

 

Hoàng Thị Thu Thủy - Tuyên giáo Huyện ủy