Đảng, đoàn thể

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng năm 2019
Ngày đăng 27/11/2019 | 13:47  | View count: 766

Ngày 26/11/2019, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Thanh Trì phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận, công tác Thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư cộng đồng các xã, thị trấn. Tham dự có đồng chí: Nguyễn Huy Chương – UVTV, chủ tịch UBMTTQ huyện; Đào Tân Lý – HUV, Giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện và gần 200 đại biểu là ủy viên Ban thường trực Ủy ban MTTQ, thành viên Ban TTND, GSĐTCCĐ các xã, thị trấn

     Tại hội nghị các học viên đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Chức - Nguyên UVTT, Trưởng ban Dân chủ - Pháp Luật Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội truyền đạt 3 nội dung: Hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng thực hiện giám sát của ban thanh tra nhân dân; Nghiệp vụ giám sát đầu tư của cộng đồng, Nghị định số 84/2015/NĐ-CP của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư; Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng tại xã, thị trấn và phương pháp, quy trình thực hiện cuộc giám sát.

   Toàn cảnh hội nghị tập huấn

    Thông qua lớp tập huấn, cán bộ MTTQ từ huyện đến cơ sở, mỗi thành viên các Ban công tác mặt trận, ban TTND, GSĐTCĐ ở cơ sở có kỹ năng cơ bản về công tác vận động quần chúng nói chung và công tác Mặt trận nói riêng trong thực hiện cuộc vận động" Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", vận dụng vào công tác thực tiễn ở địa phương trong việc giám sát cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ở nơi cư trú theo hướng dẫn số 60/HD của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, việc thực hiện chính sách pháp luật của nhân dân, đóng góp ý kiến giúp chính quyền cơ sở khắc phục những mặt còn hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý và điều hành, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự ở địa phương./.

                                                                                                                              Nguyễn Thị Thắm -  MTTQ huyện