Đảng, đoàn thể

Huyện ủy Thanh Trì : Tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 - CT/TW của Bộ Chính trị và các nội dung Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII)
Ngày đăng 01/08/2019 | 18:02  | View count: 908

Ngày 01/8, Huyện ủy Thanh Trì tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt huyện và cơ sở để học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, các nội dung của Hội nghị Trung ương 10 khóa XII và bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư.

             

            Quang cảnh hội nghị

 

Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Thanh Học - Phó trưởng ban Thường trực ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; đồng chí Vũ Văn Nhàn - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; Thường trực HĐND –UBND huyện.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thanh Học - Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng dự kiến tổ chức vào đầu năm 2021. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước. Đại hội tiến hành tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, 5 năm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2015 - 2020 và 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong những năm tiếp theo và bầu Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hội nghị lần thứ 10, BCH Trung ương Đảng khóa XII đã thảo luận, cho ý kiến về Đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; góp ý việc chỉ đạo tiến hành Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; và một số vấn đề quan trọng khác do Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì. Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến vào Đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng…     

Hội nghị cũng được nghe báo cáo viên truyền đạt lại 6 quan điểm định hướng cho các cấp ủy đảng trong bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có tiêu đề “Chuẩn bị và tổ chức thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

          

        Đ/c Phạm Nguyên Nhung - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng ban Tổ chức  Huyện ủy triển khai Kế hoạch của Huyện ủy về tổ chức Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XXIV huyện Thanh Trì

 

           

Đ/c Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy triển khai Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 - CT/TW của Bộ Chính  trị

 

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Nguyên Nhung - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy triển khai Kế hoạch của Huyện ủy về tổ chức Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XXIV huyện Thanh Trì; đồng chí Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy triển khai Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 - CT/TW của Bộ Chính  trị; các nội dung Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII) và bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư trên địa bàn huyện.

 

                                                                          Hoàng Thị Thu Thủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy