Đảng, đoàn thể

Huyện Thanh Trì: Bồi dưỡng nâng cao nhận thức về chính trị tư tưởng cho đội ngũ giảng viên, giáo viên hệ thống giáo dục quốc dân năm 2019
Ngày đăng 30/07/2019 | 15:03  | View count: 998

Nhằm góp phần nâng cao nhận thức về chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên trên địa bàn huyện, sáng ngày 30-7, Huyện ủy Thanh Trì tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng, chính trị hè cho đội ngũ giảng viên, giáo viên thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn huyện.

             

                                                                    Quang cảnh lớp học

 

          Tham dự khai mạc có đ/c Nguyễn Văn Thành - UVBTV - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy; đ/c Trình Thị Kim Loan - UVBTV - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; các đồng chí đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành của huyện và 245 cán bộ, giáo viên các trường THCS: Chu Văn An, Tứ Hiệp, Ngũ Hiệp, Tân Triều, Đại Áng, Thanh Liệt, Tả Thanh Oai.

            Về thời gian học tập từ ngày 30/7 đến ngày 14/8, chương trình học được chia làm 12 lớp với số lượng khoảng 250 giáo viên/1 lớp. Nội dung chương trình bồi dưỡng bao gồm: Những nội dung cơ bản, cốt lõi trong Nghị quyết số 36-NQ/TW về chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045; Quy định số 08-QĐi/TW về Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Chỉ thị số 20-CT/TW về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng. Những vấn đề mới cần được quan tâm trong đời sống chính trị - kinh tế - xã hội của đất nước, Thành phố và huyện Thanh Trì từ đó vận dụng sáng tạo, phù hợp vào công tác giảng dạy, học tập; ngoài ra trang bị thêm những nội dung về chuyên môn, nghiệp vụ theo kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2019-2020, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Về chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân  theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Về một số kết quả đạt được của Ngành giáo dục và đào tạo huyện Thanh Trì năm học 2018-2019.

         

Hoàng Thị Thu Thủy,  Ban Tuyên giáo Huyện ủy