Đảng, đoàn thể

Lễ công bố quyết định thành lập Chi bộ Công ty Tân Bình Phát
Ngày đăng 24/07/2019 | 17:33  | View count: 1242

Ngày 22/7/2019, Đảng ủy xã Tả Thanh Oai tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Chi bộ Công ty Tân Bình Phát

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Kế hoạch số 46-KH/HU ngày 20/3/2012 của Huyện ủy Thanh Trì về tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn từ nay đến năm 2020”, ngày 22/7/2019 Đảng ủy xã Tả Thanh Oai tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Chi bộ Công ty Cổ phần thiết bị Tân Bình Phát.

Công ty Cổ phần thiết bị Tân Bình Phát được thành lập năm 2013, lĩnh vực hoạt động là kinh doanh vật liệu ngành điện, công ty  hiện có 19 lao động làm việc thường xuyên, trong đó có 3 đồng chí là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, thu nhập bình quân từ 6 triệu đến 10 triệu đồng/người/tháng. Cùng với hoạt động kinh doanh dịch vụ, công ty còn tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, các hoạt động nhân đạo, từ thiện… góp phần vào sự phát triển chung của xã Tả Thanh Oai.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Đảng ủy xã đã công bố Quyết định thành lập chi bộ Công ty trực thuộc Đảng ủy xã. Chi bộ gồm có 03 đảng viên. Chỉ định đồng chí Nguyễn Đức Bình, Giám đốc công ty làm Bí thư chi bộ.

               

           

Phát biểu giao nhiệm vụ cho chi bộ Công ty Tân Bình Phát, đồng chí Lê Thùy Linh - Bí thư Đảng ủy xã Tả Thanh Oai nhấn mạnh: Việc thành lập chi bộ có ý nghĩa hết sức quan trọng, là nền tảng góp phần tăng cường công tác quản lý lãnh đạo kinh doanh, xây dựng tổ chức đoàn thể trong công ty. Qua đó nhằm phát triển hoạt động kinh doanh đúng pháp luật, hiệu quả phát triển bền vững; Lãnh  đạo Công ty thực hiện việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng  cho người lao động. Đồng chí cũng yêu cầu chi bộ sớm đi vào ổn định tổ chức; thực hiện hoạt động sinh hoạt chi bộ nề nếp, bài bản; tích cực tham gia vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; thực hiện đúng đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, doanh nghiệp ngày càng phát triển và ổn định.

Đồng chí Nguyễn Đức Bình – Bí thư chi bộ, thay mặt các Đảng viên trong Chi bộ phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo Ban thường vụ Đảng ủy xã. Đồng thời khẳng định tập thể CBNV Công ty sẽ quyết tâm xây dựng Chi bộ Công ty luôn trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh tổng hợp và dân chủ, huy động mọi nguồn lực, khơi dậy mọi tiềm năng, mở rộng quan hệ hợp tác, đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý để xây dựng và phát triển trong thời gian tới.

Hoàng Thị Thu Thủy – Ban Tuyên giáo Thanh Trì