Đảng, đoàn thể

Huyện ủy Thanh Trì tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa I năm 2019.
Ngày đăng 17/04/2019 | 12:49  | View count: 4517

Ngày 16/4/2019, tại Hội trường Trung tâm Bồi đưỡng chính trị huyện Thanh Trì, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho đảng viên khóa I năm 2019.

          D ự khai giảng có Phó giáo sư - Tiến sỹ Nguyễn Chí Mỳ - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ - T rưởng B an Tuyên giáo Thành ủy; đồng chí Phạm Nguyên Nhung- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy – Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Quỳnh Lan - Huyện ủy viên - Phó trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy và 150 đồng chí đảng viên mới tới dự và học tập.

          Tham gia Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới khóa I năm 2019 có 150 học viên đến từ các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy, thời gian học được tổ chức học từ  ngày 16 đến ngày 19/4/2019 với 10 bài lý luận chính trị cơ bản dành cho Đảng viên mới do Ban tuyên giáo Trung ương biên soạn ngắn gọn, khoa học, có tính hệ thống khái quát cao và đã được cập nhật theo tinh thần nghị quyết đại hội XII của Đảng, thiết thực với học viên. Trong thời gian tham gia học tập, học viên sẽ được bồi dưỡng những kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lê ninh và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng, cách mạng Việt Nam; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng. Bên cạnh đó, các học viên cũng sẽ được phổ biến các chuyên đề như phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; xây dựng Đảng về đạo đức.

        Việc bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới là nhiệm vụ quan trọng của công tác tổ chức xây dựng Đảng, giúp cho các đồng chí đảng viên sau khi kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam nắm được những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam; công tác xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng cũng như nhiệm vụ của người đảng viên.

            Để đảm bảo cho lớp học đạt chất lượng và hiệu quả cao, phát biểu khai giảng lớp học đồng chí Phạm Nguyên Nhung – UVBTV – Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy đã phát biểu động viên và giao nhiệm vụ cụ thể cho lớp học:

           Đề nghị các đồng chí học viên chấp hành nghiêm nội quy của Trung tâm và nội quy của lớp học, tích cực trau dồi kiến thức, tham gia viết bài kiểm tra đầy đủ, sau mỗi buổi học các đồng chí học viên hãy mạnh dạn tham gia đóng góp ý kiến với giảng viên về nội dung, phương pháp giảng dạy, góp ý với Trung tâm về việc tổ chức, quản lý điều hành các khâu trong việc dạy và học. Đối với giảng viên được phân công giảng dạy phải sử dụng tài liệu học tập theo quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương và căn cứ quy định của Huyện ủy về việc soạn giáo án giảng dạy. Trong quá trình giảng bài kết hợp giảng bài với trao đổi, đối thoại giữa giảng viên với học viên nhằm cho học viên nắm vững những kiến thức cơ bản, phát huy tinh thần tự giác; tự nghiên cứu, hoàn thành tốt mục tiêu khóa học đề ra, xứng đáng với sự kì vọng của cấp ủy, sớm chính thức đứng vào hàng ngũ của Đảng, trở thành đảng viên chính thức, góp phần xây dựng quê hương Thanh Trì ngày càng giàu đẹp văn minh./.

 

Hoàng Thị Thu Thủy - Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thanh Trì