Đảng, đoàn thể

Huyện ủy Thanh Trì tổ chức giao ban Công tác Dân vận, công tác tôn giao và thực hiện Quy chế dân chủ quý I năm 2019
Ngày đăng 10/04/2019 | 12:38  | View count: 4360

Ngày 08 tháng 4 năm 2019, Huyện ủy Thanh Trì tổ chức giao ban Công tác Dân vận, công tác tôn giáo và thực hiện Quy chế dân chủ quý I năm 2019

             Tham dự Hội nghị có đồng chí Đào Ngọc Triệu – Phó trưởng ban Dân vận Thành ủy; đ/c Nguyễn Huy Chương – UVBTV – Chủ tịch UBMTTQ huyện; đ/c Nguyễn Quang Hiếu – UVBTV – Phó Chủ tịch HĐND huyện; đ/c Phạm Nguyên Nhung – UVBTV – Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy; đ/c Trình Thị Kim Loan – UVBTV - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy.

            Hội nghị đã thông qua dự thảo Báo cáo công tác Dân vận, công tác tôn giáo và thực hiện Quy chế dân chủ Quý I năm 2019 trên địa bàn huyện:

 

          

                                                          Quang cảnh hội nghị

 

            Quý I năm 2019, hệ thống dân vận từ huyện đến cơ sở đã tham mưu cho cấp ủy đảng các cấp đẩy mạnh công tác dân vận, công tác tôn giáo và thực hiện QCDC ở cơ sở; thực hiện tốt nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), chương trình hành động số 23-C.tr/TU của Thành ủy Hà Nội, về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới’; Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ Chính trị, về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; luật tín ngưỡng tôn giáo và nghị quyết 25-NQ/TW của Bộ Chính trị, về công tác tôn giáo; Thực hiện có hiệu quả“Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị’, “Năm dân vận chính quyền 2019”, chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị với chuyên đề năm 2019 về Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát  huy quyền làm chủ của Nhân dân, chăm lo đời sống cho Nhân dân” gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh’ , 02 bộ quy tắc ứng xử của Thành phố,… 

 

          Khối dân vận các xã, thị trấn đã tổ chức 300 hội nghị, trên 15.000 lượt người tham dự, đồng thời chỉ đạo các Tổ dân vận ở thôn, tổ dân phố làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt Luật giao thông đường bộ, không đốt pháo, không xảy ra trọng án dịp tết cổ truyền của dân tộc, thực hiện tốt nghị quyết 07 của Huyện ủy về công tác bảo vệ môi trường, tích cực tham gia tổng vệ sinh môi trường tại các đường làng, ngõ xóm vào sáng thứ 7 hằng tuần và hưởng ứng Tết trồng cây năm 2019. Đã tổ chức được 08 đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường và diệt bọ gậy, phòng chống dịch sốt xuất huyết, với trên 5000 lượt đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia. Toàn huyện trồng gần 1000 cây sấu, 900 m hoa dạ thảo và hoa ngũ sắc, 300 cây ban đỏ và trắng, 200 khóm hoa mai .... Kết nạp 840 đoàn viên, hội viên mới.

        Việc thực hiện Quy chế dân chủ trong khối cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp tiếp tục được chỉ đạo thông qua tổ chức Đảng, tổ chức công đoàn. 97/97 cơ quan hành chính sự nghiệp tổ chức tốt Hội nghị cán bộ công chức (đạt 100%), 63/158 doanh nghiệp tổ chức Hội nghị người lao động, đạt tỷ lệ 39,8%;

        Về công tác tôn giáo: Trên địa bàn Huyện có 03 tôn giáo (gồm: Phật giáo, Công giáo và Thiên chúa giáo), tổng số 52 ngôi chùa; 7 họ giáo và trên 3000 giáo dân. Quan tâm, tạo điều kiện cho các họ giáo tổ chức lễ quan thầy đáp ứng nhu cầu tâm linh của tín đồ công giáo. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các chức sắc tôn giáo, các sư­ trụ trì và tín đồ Phật tử cùng nhân dân không đốt vàng mã và các hoạt động mê tín dị đoan. Hướng dẫn cơ sở chỉ đạo tổ chức tốt Lễ Quan thầy, Lễ Phục sinh, Lễ Phật đản, Mùa an cư kiết hạ năm 2019,… vui tươi, lành mạnh, trang trọng, tiết kiệm, đúng quy định pháp luật, giữ gìn vệ sinh môi trường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Quan tâm thăm hỏi, động viên, tặng quà các chức sắc Phật giáo và các chùa nhân dịp tết Nguyên Đán Kỷ Hợi; Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với đồng bào công giáo đã có nhiều cố gắng, quan tâm đầu tư kinh phí cùng nhân dân cải tạo các công trình công cộng, phục vụ đời sống dân sinh.

          Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đào Ngọc Triệu – Phó trưởng ban Dân vận Thành ủy đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác dân vận, công tác tôn giáo và việc thực hiện tốt quy chế dân chủ, đồng thời đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác dân vận thời gian qua. Đồng chí  đề nghị trong thời gian tới khối Dân vận từ huyện đến cơ sở cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung cụ thể sau:

        1. Tăng cường công tác nắm tình hình nhân dân, tình hình tôn giáo; chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động công tác dân vận ở cơ sở, nhất là hoạt động của các chi đoàn, chi hội ở khu dân cư.

         2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập hợp  đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lập thành tích chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong năm 2019; tuyên truyền, vận động thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị”, “Năm dân vận chính quyền 2019”, và các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội.

        3. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị  - xã hội”“Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”; động viên các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp ý kiện vào văn kiện đại hội Đảng các cấp. Tham mưu với cấp ủy tổ chức hội nghị đối thoại, tiếp xúc giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân.

          4 . Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Pháp lệnh 34/PL- UBTVQH khoá XI về “Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn” nhất là dân chủ trong xây dựng nông thôn mới, thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị”. Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra việc thực hiện QCDC tại các xã, thị trấn và các trường học thuộc Huyện.

 

                                                                                       Hoàng Thị Thu Thủy – Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thanh Trì